Отпечатък

Обслужване на клиенти
SHOP@ inchealth.ch
+41 43 5089 126
Аптеки
APO@ inchealth.ch
Адрес

IncHealth GmbH
Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Швейцария

МОЛЯ, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ НА ТОЗИ АДРЕС.
Моля, кликнете тук:
Възстановяване на суми, връщане и замяна и вашия Клиентска сметка

Упълномощен представител

gf
Управляващ директор

Регистрационен номер

CHE-277.187.609

Данъчен идентификационен номер за продажбите

CH = CHE-277.187.609
DE = DE319370423
AT = ATU74909067
FR = FR72879867232

Платформа на Комисията на ЕС за онлайн решаване на спорове

https://ec.europa.eu/odr
Ние не сме задължени и не желаем да участваме в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

Отговорно лице по смисъла на § 18, параграф 2 от MStV

gf

INFO@ inchealth.ch