Generelle vilkår og betingelser med kundeinformation

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser (i det følgende benævnt "AGB") fra Inchealth GmbH (i det følgende benævnt "sælger") gælder for alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt "kunde") indgår med sælgeren i forbindelse med de varer, som sælgeren præsenterer i sin online-shop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse betingelser finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af vouchere, medmindre andet er aftalt.

1.3 En forbruger i henhold til disse betingelser er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.

1.4 En iværksætter i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retligt kompetent partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers online shop er ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kundens side.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online-shop. I den forbindelse afgiver kunden, efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, et juridisk bindende kontraktligt tilbud med hensyn til de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
- ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), idet det er afgørende, at kunden modtager ordrebekræftelsen, eller
- ved at levere de bestilte varer til kunden, i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager varerne, eller
- ved at anmode om betaling fra kunden, efter at kunden har afgivet sin ordre.
Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer indtræder først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis kunden vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PAYPAL, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PAYPAL"), i henhold til PAYPAL's brugsbetingelser, der findes på https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PAYPAL-konto - i henhold til vilkårene for betalinger uden en PAYPAL-konto, der findes på https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PAYPAL, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Hvis betalingsmetoden "AMAZON Payments" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "AMAZON"), i henhold til AMAZON Payments Europe-brugeraftalen, som kan ses på https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Hvis kunden vælger "AMAZON Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, afgiver han også en betalingsordre til AMAZON ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Når et tilbud fremsættes via sælgers online-bestillingsformular, lagres kontraktteksten af sælgeren, efter at kontrakten er indgået, og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kunden har sendt sin ordre. Sælgeren må ikke gøre kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers onlineshop, inden han sender sin ordre, bliver ordredataene arkiveret på sælgers hjemmeside og kan af kunden gratis tilgås via sin passwordbeskyttede brugerkonto ved at oplyse de relevante loginoplysninger.

2.7 Inden kunden bindende afgiver sin bestilling via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse omhyggeligt de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken visningen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.8 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mail-adresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails, som sælgeren sender, kan modtages på denne adresse. Kunden skal navnlig ved brug af SPAM-filtre sikre sig, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, som sælgeren har fået til opgave at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugerne har generelt ret til at fortryde en aftale.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens vejledning om fortrydelsesret.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser, som inkluderer den lovpligtige moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger vil blive angivet særskilt i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Det drejer sig f.eks. om omkostninger ved kreditinstitutters pengeoverførsler (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også påløbe i forbindelse med overførsel af penge, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4.3 Betalingsmuligheden(erne) vil blive meddelt kunden i sælgerens online shop.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling via bankoverførsel, skal betalingen forfalde umiddelbart efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "PAYPAL", skal betalingen behandles via PAYPAL, idet PAYPAL også kan benytte sig af tredjepartsbetalingstjenesteudbydere til dette formål. Hvis Sælgeren også tilbyder betalingsmetoder via PAYPAL, for hvilke han foretager forudbetalinger til Kunden (f.eks. køb på regning eller afdragsbetaling), skal han overdrage sit betalingsfordring til PAYPAL eller til den betalingstjenesteudbyder, som PAYPAL har bestilt og specifikt har udpeget over for Kunden. Inden sælgerens overdragelseserklæring accepteres, foretager PAYPAL eller den betalingstjenesteudbyder, som PAYPAL har fået til opgave at udføre en kreditværdighedskontrol ved hjælp af de fremsendte kundedata. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte kunden den valgte betalingsmetode i tilfælde af et negativt kontrolresultat. Hvis den valgte betalingsmetode godkendes, skal kunden betale fakturabeløbet inden for den aftalte betalingsfrist eller i de aftalte betalingsintervaller. I dette tilfælde kan han kun foretage betaling til PAYPAL eller den betalingstjenesteudbyder, som PAYPAL har bestilt, med gældssanerende virkning. Sælgeren er dog fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer, også i tilfælde af overdragelse af kravet.

4.6 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" er valgt, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbank-konto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingen gennemføres derefter straks af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "mollie", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederlandene (herefter: "mollie"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via mollie, vil blive meddelt kunden i sælgerens online-shop. Til afvikling af betalinger kan mollie anvende andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som Kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "mollie" findes på internettet på https://www.mollie.com/de/.

4.8 Hvis der vælges en RATEPAY-betalingsmetode, som sælgeren tilbyder (f.eks. RATEPAY-faktura, RATEPAY-forudbetaling, RATEPAY-betalingskort, RATEPAY-betaling i rater), vil betalingen blive behandlet via RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (herefter "RATEPAY"), som sælgeren overdrager sit krav mod kunden til. Kunden vil blive informeret på sælgerens hjemmeside om, hvilke RATEPAY-betalingsmetoder sælgeren tilbyder i detaljer. Kunden kan kun foretage betalinger til RATEPAY med gældssaneringseffekt. Sælgeren er dog fortsat ansvarlig for generelle kundeforespørgsler (f.eks. om varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer). I alle andre henseender gælder RATEPAY's generelle betalingsbetingelser, som kan tilgås her: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "VR Payment", behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende: "VR Payment"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via VR Payment, meddeles kunden i sælgerens onlineshop. Til afvikling af betalinger kan VR Payment benytte sig af tjenester fra tredjepartsbetalingstjenesteudbydere, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "VR Payment" findes på internettet på https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "ADYEN", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederlandene (herefter: "ADYEN"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via ADYEN, meddeles kunden i sælgerens online-shop. Til afvikling af betalinger kan ADYEN benytte sig af tredjepartsbetalingstjenesteudbydere, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "ADYEN" findes på internettet på https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "UNZER", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Tyskland (i det følgende: "UNZER"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via UNZER, meddeles kunden i sælgerens onlineshop. Til afvikling af betalinger kan UNZER benytte sig af tredjepartsbetalingstjenesteudbydere, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "UNZER" findes på internettet på https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "STRIPE", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "STRIPE"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via STRIPE, vil blive meddelt kunden i sælgerens online-shop. STRIPE kan anvende andre betalingstjenester til afvikling af betalinger, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om STRIPE findes på internettet på https://STRIPE.com/de.

4.13 Hvis betalingsmetoden køb på konto via BillSAFE er valgt, forfalder købesummen, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden 14 (fjorten) dage efter modtagelsen af fakturaen uden fradrag til PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (herefter "PAYPAL") som operatør af betalingstjenesten BillSAFE. Betalingsmetoden køb på regning kræver en vellykket kreditvurdering af PAYPAL. Hvis kunden får tilladelse til at anvende betalingsmetoden køb på regning efter kreditværdighedskontrollen, vil betalingen blive behandlet i samarbejde med PAYPAL, som leverandøren overdrager sit betalingsanfordringskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til PAYPAL med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via BillSAFE er valgt, er leverandøren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, fortrydelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. I øvrigt gælder BillSAFE's generelle vilkår og betingelser i denne henseende, som kunden kan opkalde og skal bekræfte som en del af bestillingsprocessen. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.14 Hvis betalingsmetoden køb på konto via PAYONE er valgt, forfalder købesummen til betaling, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales til PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag. Køb på regning er kun muligt for kunder, der er fyldt 18 år. Betalingsmetoden køb på regning kræver, at PAYONE GmbH foretager en positiv kreditvurdering. Hvis kunden får tilladelse til køb på regning efter kreditværdighedskontrol, skal betalingen afvikles i samarbejde med PAYONE GmbH, til hvem sælgeren overdrager sit betalingskrav. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til PAYONE GmbH med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via PAYONE er valgt, er sælgeren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. I alle andre henseender gælder PAYONE GmbH's (https://www.payone.com/DE-de/agb) generelle vilkår og betingelser. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning fra og op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis ordremængden falder under eller overstiger den angivne ordremængde. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i online-shoppen.

4.15 Hvis betalingsmetoden køb på regning via MASTERPAYMENT er valgt, forfalder købsprisen til betaling, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales uden fradrag til net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") umiddelbart efter modtagelse af fakturaen. Betalingsmetoden køb på regning kræver en vellykket kreditvurdering af MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Det Forenede Kongerige ("MASTERPAYMENT"). Hvis kunden får tilladelse til at benytte betalingsmetoden køb på konto efter kreditværdighedskontrollen, skal betalingen behandles i samarbejde med net-m privatbank 1891 AG, som sælger overdrager sit betalingstilgodehavende til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til net-m privatbank 1891 AG med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via MASTERPAYMENT er valgt, er sælgeren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. En yderligere forudsætning for anvendelse af betalingsmetoden køb på konto via MASTERPAYMENT er, at kunden er fyldt 18 år. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på konto op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.16 Hvis betalingsmetoden køb på konto via PAYMORROW er valgt, skal købesummen betales til InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, uden fradrag inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af fakturaen. Betalingsmetoden køb på konto forudsætter, at PAYMORROW GmbH har foretaget en positiv kreditvurdering. Hvis kunden får tilladelse til at benytte betalingsmetoden køb på regning efter kreditvurdering, skal betalingen afvikles i samarbejde med PAYMORROW GmbH, som sælgeren overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til PAYMORROW GmbH med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via PAYMORROW er valgt, er sælgeren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. Herudover gælder PAYMORROW's generelle vilkår og betingelser i denne forbindelse, som kunden kan opkalde og skal bekræfte som led i bestillingsprocessen. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.17 Hvis betalingsmetoden køb på regning via RAKUTEN Checkout er valgt, forfalder købsprisen, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden 10 (ti) dage efter fakturadatoen uden fradrag til RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), til hvem sælgeren overdrager sit betalingskrav. I dette tilfælde kan kunden kun betale til RAKUTEN Deutschland GmbH med gældssaneringseffekt. Betalingsmetoden køb på regning forudsætter, at RAKUTEN Deutschland GmbH har foretaget en positiv kreditvurdering. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning er valgt via RAKUTEN Checkout, er sælgeren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. Herudover gælder RAKUTEN Deutschland GmbH's generelle vilkår og betingelser i denne forbindelse, som kunden kan få adgang til som en del af bestillingsprocessen. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlineshoppen.

4.18 Hvis betalingsmetoden køb på konto via Santander er valgt, skal købesummen betales, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden 30 (tredive) dage efter modtagelsen af fakturaen uden fradrag til Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Køb på faktura er kun muligt for kunder, der optræder som forbrugere og er fyldt 18 år. Betalingsmetoden køb på regning forudsætter, at Santander Consumer Bank AG har foretaget en kreditvurdering med succes. Hvis det ikke er muligt at anvende køb på regning på grund af utilstrækkelig kreditværdighed eller af andre årsager, vil kunden blive tilbudt en alternativ betalingsmulighed. Det står kunden frit for at indgå kontrakten ved hjælp af den alternative betalingsmetode, der tilbydes, eller for at annullere ordreprocessen. Hvis kunden får lov til at benytte betalingsmetoden køb på konto efter at kreditværdigheden er blevet kontrolleret, vil betalingen blive behandlet i samarbejde med Santander Consumer Bank AG, som sælgeren overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til Santander Consumer Bank AG Santander med gældssaneringseffekt. Hvis kunden ikke opfylder sin betalingsforpligtelse eller ikke opfylder den fuldt ud inden for betalingsfristen, er han i restance uden yderligere påmindelse. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at erstatte den skade, der er forårsaget af misligholdelsen. Skaden som følge af misligholdelse kan navnlig omfatte omkostninger til rykkere og omkostninger til passende retslige skridt (f.eks. advokatsalærer). Santander Consumer Bank AG forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr på 1,20 EUR for hver påmindelse. Kunden har ret til at bevise, at der ikke er opstået nogen skade eller ikke dette skadesbeløb. De krav mod kunden, der opstår i forbindelse med køb på regning, kan til enhver tid overdrages til tredjemand, navnlig til inkassobureauer med henblik på inddrivelse af restancer.
Selv hvis betalingsmetoden køb på konto via Santander er valgt, er sælgeren fortsat ansvarlig for generelle kundeforespørgsler, f.eks. om varerne, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.
Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.19 Hvis betalingsmetoden køb på konto via SECUPAY er valgt, forfalder købesummen til betaling, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales uden fradrag til SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen af fakturaen. Betalingsmetoden køb på regning kræver, at SECUPAY S.A. har foretaget en kreditvurdering. Hvis kunden får lov til at købe på konto efter kreditværdighedskontrol, skal betalingen behandles i samarbejde med SECUPAY S.A., som sælgeren overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til SECUPAY S.A. med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via SECUPAY er valgt, er sælgeren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, fortrydelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på konto op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.20 Hvis betalingsmetoden SEPA-direkte debitering er valgt, forfalder fakturabeløbet til betaling, efter at der er udstedt et SEPA-direkte debiteringsmandat, men ikke før fristen for forhåndsoplysningerne er udløbet. Indbetalingen af den direkte debitering skal opkræves, når de bestilte varer forlader sælgers lager, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsinformation. Forhåndsinformation er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) fra sælgeren til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries, fordi der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen eller fordi der er angivet forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke er berettiget hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut pådrager sig som følge af tilbageførslen, hvis han er ansvarlig for denne.

4.21 Hvis betalingsmetoden SEPA Direct Debit er valgt, skal fakturabeløbet forfalde til betaling efter udstedelse af et SEPA Direct Debit-mandat, men ikke før udløbet af perioden for forhåndsinformation. Indbetalingen af den direkte debitering skal opkræves, når de bestilte varer forlader Sælgers lager, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsinformation. Forhåndsinformation er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) fra sælgeren til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries, fordi der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen eller fordi der er oplyst forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne. Sælgeren forbeholder sig ret til at foretage en kreditværdighedskontrol ved valg af betalingsmetoden SEPA-direkte debitering og til at afvise denne betalingsmetode, hvis kreditværdighedskontrollen er negativ.

4.22 Hvis der vælges betalingsmetode med direkte debitering, skal betalingen behandles af PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som sælgeren bemyndiger til at inddrive fordringer på sine vegne. PAYONE GmbH opkræver fakturabeløbet fra kundens bankkonto efter udstedelse af et SEPA-direkteindbetalingsmandat, men ikke før udløbet af fristen for forudgående meddelelse. Ved forudgående meddelelse forstås enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden afholde de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne. Selv hvis betalingsmetoden for direkte debitering er valgt via PAYONE GmbH, er leverandøren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.

4.23 Hvis betalingsmetoderne "direkte debitering via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" vælges, skal betalingsbehandlingen udføres via 1&1 Internet AG's betalingssystem ipayment, som videresender kundens betalingsanmodning til den respektive betalingsudbyder. For betalingsbehandlingen gælder den pågældende betalingsudbyders generelle vilkår og betingelser, som kunden kan tage til efterretning og skal acceptere inden for rammerne af den elektroniske betalingsproces. Betalingsmetoderne "direkte debitering via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" er betinget af, at den respektive betalingsudbyder accepterer kundens betalingsanmodning.

4.24 Hvis der vælges betalingsmetode med direkte debitering, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Betalingsmetoden direkte debitering kræver en vellykket kreditvurdering af MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Det Forenede Kongerige ("MASTERPAYMENT"). Hvis kunden får tilladelse til direkte debitering (debetnota), efter at kreditværdigheden er blevet kontrolleret, behandles betalingen i samarbejde med net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), som sælgeren overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde har net-m privatbank 1891 AG en uigenkaldelig bemyndigelse til at opkræve fakturabeløbet fra den af kunden angivne konto. I tilfælde af overdragelse kan betaling kun ske til net-m privatbank 1891 AG med gældsafløsende virkning. Bankopkrævningen finder sted, når de bestilte varer forlader sælgerens lager. Selv hvis der vælges betalingsmåde via MASTERPAYMENT ved direkte debitering, forbliver sælgeren ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.

4.25 Hvis der vælges betalingsmetode med direkte debitering, skal betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (i det følgende benævnt "Novalnet"). I dette tilfælde sker betalingen ved direkte debitering fra kundens bankkonto, forudsat at kunden forinden har givet sælgeren et SEPA-mandat. Debitering af købsprisen fra kundens bankkonto finder sted en bankarbejdsdag efter Novalnet's afslutning af ordren under kreditor-ID: DE53ZZ00000000004253. Fristen for forudgående meddelelse (pre-notifikation) er reduceret til én dag. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke er berettiget hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut pådrager sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig herfor.

4.26 Hvis der vælges SEPA-betalingsmetode for direkte debitering, skal betalingen behandles via den tekniske tjenesteudbyder PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, i samarbejde med Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg eller Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Fakturabeløbet skal betales efter udstedelse af et SEPA-dankningsmandat, men ikke før fristen for forhåndsoplysningerne. Indbetalingen skal ske, når de bestilte varer forlader sælgerens lager, dog ikke før udløbet af fristen for forhåndsoplysningerne. Forhåndsinformation er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) fra sælgeren til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis kunden handler som forbruger, skal fristen for forudgående underretning reduceres til fem dage for første direkte debitering og til to dage for efterfølgende direkte debiteringer. Hvis kunden handler som iværksætter, reduceres perioden for forudgående underretning til én dag for både første og efterfølgende direkte debiteringer. Fristen for forudgående information begynder den følgende dag og udløber for forbrugere i tilfælde af første direkte debitering på den femte dag, for efterfølgende direkte debiteringer på den anden dag og for iværksættere på dagen efter den forudgående information. Hvis fristens sidste dag falder på en lørdag, en søndag eller en af staten anerkendt helligdag på kundens hjemsted, træder den næste arbejdsdag i stedet for en sådan dag. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af forkert opgivelse af bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut påføres som følge af tilbageførslen, hvis han er ansvarlig herfor.

4.27 Hvis betalingsmetoden "Direct Debit via RATEPAY" vælges, vil betalingen blive behandlet af RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (i det følgende benævnt "RATEPAY"). Kunden giver RATEPAY et SEPA-ordre til direkte debitering og giver sin bank instruks om at honorere eventuelle skyldige direkte debiteringer. Kunden skal sikre sig, at der er tilstrækkelige midler på hans/hendes løbende konto. Hvis den løbende konto ikke har den nødvendige dækning, er det kontoindehavende kreditinstitut ikke forpligtet til at honorere den direkte debitering. RATEPAY forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering. Hvis kunden har tilladelse til at betale via direkte debitering, behandles betalingen af RATEPAY, som sælgeren overdrager sit betalingsanfordring til. Kunden kan kun foretage betaling til RATEPAY med gældssaneringseffekt. Sælgeren er dog fortsat ansvarlig for generelle kundeforespørgsler (f.eks. vedrørende varerne, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer). I øvrigt gælder RATEPAY's generelle betalingsbetingelser, som kan tilgås her: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Hvis der vælges betalingsmetode med direkte debitering, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Betalingsmetoden direkte debitering kræver en vellykket kreditvurdering af SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Hvis kunden får tilladelse til at anvende direkte debitering efter kreditværdighedskontrollen, skal betalingen afvikles i samarbejde med SECUPAY AG, som udbyderen overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde har SECUPAY AG en uigenkaldelig bemyndigelse til at opkræve fakturabeløbet fra kundens angivne konto. I tilfælde af overdragelse kan betaling kun ske til SECUPAY AG med gældsafløsende virkning. Indbetalingen sker umiddelbart efter, at kundens ordre er blevet sendt i onlineshoppen. Selv hvis betalingsmetoden for direkte debitering er valgt via SECUPAY AG, er udbyderen fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.

4.29 Hvis der vælges en betalingsmetode med direkte debitering via STRIPE, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "STRIPE"). I dette tilfælde vil STRIPE opkræve fakturabeløbet fra kundens bankkonto efter udstedelse af et SEPA Direct Debit-mandat, men ikke før udløbet af perioden for forudgående underretning på vegne af sælgeren. Forhåndsunderretning er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke er berettiget hertil, skal kunden afholde de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne. Sælgeren forbeholder sig ret til at foretage en kreditværdighedskontrol ved valg af betalingsmetoden SEPA-direkte debitering og til at afvise denne betalingsmetode, hvis kreditværdighedskontrollen er negativ.

4.30 Hvis betalingsmetoden Direct Debit via UNZER er valgt, skal betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (i det følgende benævnt "UNZER"), som sælger overdrager sin betalingsfordring til. Før UNZER accepterer sælgerens overdragelseserklæring, foretager UNZER en kreditværdighedskontrol ved hjælp af de overførte kundedata. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte kunden betalingsmetoden direkte debitering via UNZER i tilfælde af et negativt kontrolresultat. Hvis UNZER tillader betalingsmetoden direkte debitering via UNZER, skal UNZER opkræve fakturabeløbet fra kundens bankkonto efter udstedelse af et SEPA-direkte debiteringsmandat, men ikke før udløbet af fristen for forudgående meddelelse. Forhåndsunderretning er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden afholde de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne.
Betalingsmetoden direkte debitering via UNZER er udelukket,
- hvis ordreværdien er under 10,00 euro,
- hvis den leveringsadresse, som kunden har angivet, ikke er identisk med fakturaadressen, navnlig hvis en pakkestation eller en postboks er angivet som leveringsadresse, eller
- hvis kunden endnu ikke er fyldt 18 år.
Sælgeren forbeholder sig også ret til kun at tilbyde betalingsmetoden direkte debitering via UNZER op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.31 Hvis betalingsmetoden kreditkort er valgt, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Kreditkortbetalingsmetoden behandles i samarbejde med PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som sælgeren bemyndiger til at opkræve fordringer på sine vegne. PAYONE GmbH opkræver fakturabeløbet fra kundens angivne kreditkortkonto. Kreditkortet debiteres umiddelbart efter, at kundens bestilling er blevet sendt i onlineshoppen. Sælgeren er fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varer, leveringstid, forsendelse, returneringer, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer, også selv om betalingsmetoden kreditkort er valgt via PAYONE GmbH.

4.32 Hvis betalingsmetoden kreditkort er valgt, skal fakturabeløbet betales straks ved kontraktens indgåelse. Kreditkortbetalingsmetoden behandles i samarbejde med SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), som udbyderen overdrager sit betalingskrav til. SECUPAY AG opkræver fakturabeløbet fra kundens angivne kreditkortkonto. I tilfælde af overdragelse kan betaling kun ske til SECUPAY AG med gældssaneringseffekt. Kreditkortet debiteres umiddelbart efter, at kundens ordre er blevet sendt i onlineshoppen. Selv hvis betalingsmetoden kreditkortbetaling er valgt via SECUPAY AG, forbliver leverandøren ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.

4.33 Hvis betalingsmetoden kreditkort via STRIPE er valgt, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "STRIPE"). STRIPE forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering og til at afvise denne betalingsmetode i tilfælde af en negativ kreditvurdering.

4.34 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Klarna", vil betalingen blive behandlet via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt "Klarna").

5a) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Hvis sælgeren tilbyder at sende varerne, vil leveringen ske inden for det leveringsområde, som sælgeren har angivet, til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Den leveringsadresse, der er angivet i Sælgers ordrebehandling, er afgørende for transaktionens behandling. Uanset dette er den leveringsadresse, som kunden har deponeret hos PAYPAL på betalingstidspunktet, afgørende, hvis betalingsmetoden PAYPAL er valgt.

5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige omkostninger, som sælgeren har pådraget sig som følge heraf. Dette gælder ikke for så vidt angår omkostningerne ved returforsendelsen, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af kundens effektive udøvelse af fortrydelsesretten gælder bestemmelsen i sælgerens fortrydelsesvejledning for returomkostningerne.

5.3 Hvis kunden handler som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælgeren har afleveret varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden optræder som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer i princippet først til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage varerne, når varerne overdrages til kunden. Uanset ovenstående overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, også når der er tale om forbrugere, så snart sælgeren har leveret varerne til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden giver speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag at udføre forsendelsen, og sælgeren ikke tidligere har udpeget denne person eller institution over for kunden.

5.4 Sælgeren forbeholder sig ret til at hæve kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvlevering. Dette gælder kun i tilfælde af, at sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og sælgeren med behørig omhu har indgået en specifik dækningsforretning med leverandøren. Sælgeren skal gøre alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive underrettet herom, og vederlaget vil blive tilbagebetalt straks.

5.5 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.6 Vouchere udleveres til kunden på følgende måde:
- ved at downloade
- pr. e-mail
- med posten

5b) Told

Hvis du bestiller produkter til levering uden for EU, kan du blive pålagt importafgifter og skatter, som opkræves, når pakken når frem til den angivne destination. Eventuelle ekstra gebyrer for toldklarering skal betales af dig; vi har ingen kontrol over disse gebyrer. Toldreglerne varierer meget fra land til land, så du bør kontakte din lokale toldmyndighed for at få flere oplysninger. Bemærk desuden, at når du afgiver en ordre, betragtes du som importør og skal overholde alle love og bestemmelser i det land, hvor du modtager produkterne. Beskyttelse af dit privatliv er vigtigt for os, og vi vil gerne gøre vores internationale kunder opmærksomme på, at grænseoverskridende forsendelser er underlagt åbning og inspektion af toldmyndighederne.

6) Forbehold af ejendomsret

Hvis sælgeren foretager forudbetaling, bevarer han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Medmindre andet er fastsat i de følgende bestemmelser, gælder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler. Dette gælder ikke for aftaler om levering af varer:

7.2 Hvis kunden optræder som iværksætter,
- sælgeren kan vælge, hvilken form for efterfølgende opfyldelse der skal finde sted;
- for nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra varens levering af varen;
- i tilfælde af brugte varer er rettigheder og krav i forbindelse med mangler udelukket;
- Forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en erstatningslevering inden for rammerne af mangelsansvaret.

7.3 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og afkortning af tidsfrister gælder ikke for
- til krav om erstatning og godtgørelse af kundens udgifter,
- i tilfælde af, at sælgeren svigagtigt har skjult manglen,
- for varer, der er blevet anvendt i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse til en bygning og har forårsaget dens mangelfrihed,
- for sælgerens eventuelle eksisterende forpligtelse til at levere opdateringer til digitale produkter i tilfælde af kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

7.4 For iværksættere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for eventuelle lovbestemte regresmuligheder upåvirket.

7.5 Hvis kunden optræder som forbruger, anmodes han om at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader over for leverandøren og at informere sælgeren herom. Hvis kunden undlader at gøre dette, har dette ingen betydning for hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

8) Indløsning af reklamekuponer

8.1 Værdikuponer, som sælgeren udsteder gratis som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende benævnt "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgers online shop og kun i den angivne periode.

8.2 Enkelte produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnekuponen.

8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

8.4 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

8.5 Varernes værdi skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælgeren.

8.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som Sælger tilbyder, vælges til at betale forskellen.

8.7 En kampagnekupons saldo udbetales hverken kontant eller forrentes.

8.8 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnekuponen, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnekuponen kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser kampagnekuponen i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om, at den pågældende indehaver ikke er berettiget til at modtage kuponen, er retlig uarbejdsdygtig eller ikke har repræsentativ myndighed.

9) Indløsning af gavekort

9.1 Gavekort, der kan købes via sælgers online shop (herefter "gavekort"), kan kun indløses i sælgers online shop, medmindre andet er angivet på gavekortet.

9.2 Gavekort og restbeløb på gavekort kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor gavekortet blev købt. Resterende saldi krediteres kunden indtil udløbsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.4 Der kan kun indløses ét gavekort pr. ordre.

9.5 Gavekort kan kun bruges til at købe Varer og kan ikke bruges til at købe yderligere Gavekort.

9.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som Sælger tilbyder, vælges til at betale forskellen.

9.7 Saldoen på et gavekort udbetales ikke kontant eller forrentes.

9.8 Gavekortet kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser gavekortet i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om, at den pågældende indehaver ikke er berettiget til at modtage gavekortet, er retlig uarbejdsdygtig eller ikke har repræsentativ myndighed.

10) Gældende lovgivning

Alle juridiske forhold mellem parterne er underlagt det schweiziske forbunds lovgivning med udelukkelse af lovgivningen om internationalt salg af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, hvor beskyttelsen ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

11) Alternativ tvistbilæggelse

11.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.

11.2 Sælgeren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

12) Oplysninger om ægtheden af kundeanmeldelser

Anmeldelserne kontrolleres ikke for ægthed, før de offentliggøres. De kan derfor også komme fra forbrugere, som ikke har købt/brugt de vurderede produkter. Anmeldelserne afspejler udelukkende forfatterens og ikke IncHealths synspunkter og meninger. IncHealth kontrollerer eller støtter ikke nogen påstande i disse anmeldelser.

13) Medicinsk ansvarsfraskrivelse

Dette websted indeholder generelle oplysninger og diskussioner om sundhed og relaterede emner. Oplysningerne og andet indhold på dette websted eller i eventuelle linkede materialer har ikke til formål og bør ikke opfattes som medicinsk rådgivning, og oplysningerne kan heller ikke erstatte professionel medicinsk ekspertise eller behandling. Hvis du eller andre personer har et medicinsk problem, bør du rådføre dig med din læge eller søge anden professionel medicinsk behandling. Bortse aldrig fra professionel lægelig rådgivning eller forsinkelse med at søge den på grund af noget, du har læst på denne blog eller i noget linket materiale. Hvis du tror, at du har en medicinsk nødsituation, skal du straks ringe til din læge eller til alarmcentralen. De holdninger og synspunkter, der kommer til udtryk på dette websted, og vi har ingen forbindelse til nogen akademisk, hospitals- eller sundhedspraksis eller anden institution.