Yleiset ehdot ja asiakastiedot

1) Soveltamisala

1.1 Näitä Inchealth GmbH:n (jäljempänä "Myyjä") yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "YSE") sovelletaan kaikkiin tavaratoimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa Myyjän verkkokaupassaan esittelemien tavaroiden osalta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan täten, ellei toisin sovita.

1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti tositteiden toimitussopimuksiin, ellei toisin sovita.

1.3 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei ole pääasiassa kaupallinen eikä itsenäinen ammatinharjoittaja.

1.4 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuoteselosteet eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan niitä käytetään asiakkaan sitovan tarjouksen tekemiseen.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Tällöin asiakas, sijoitettuaan valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,
- lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, tai
- toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai
- pyytämällä asiakkaalta maksua sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen.
Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useita, sopimus tehdään siinä vaiheessa, jossa jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän päättyessä tarjouksen lähettämisestä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido asiakasta.

2.4 Jos asiakas valitsee PAYPALin tarjoaman maksutavan, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PAYPAL"), jollei PAYPALin käyttöehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, tai - jos asiakkaalla ei ole PAYPAL-tiliä - jollei PAYPALin käyttöehdoista muuta johdu, jotka koskevat maksuja ilman PAYPAL-tiliä, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas maksaa PAYPALin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas painaa tilausprosessin päättävää painiketta.

2.5 Jos maksutapa "AMAZON Payments" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (jäljempänä "AMAZON") kautta, jollei AMAZON Payments Europe -käyttäjäsopimuksesta muuta johdu, joka on nähtävissä osoitteessa https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Jos asiakas valitsee "AMAZON Payments" -maksutavan verkkotilausprosessin aikana, hän myös antaa maksumääräyksen AMAZONille klikkaamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Tällöin myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

2.6 Kun tarjous tehdään Myyjän online-tilauslomakkeen kautta, Myyjä tallentaa sopimustekstin sen jälkeen, kun sopimus on tehty, ja välittää sen Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Myyjä ei anna sopimustekstiä tämän jälkeen saataville. Jos asiakas on ennen tilauksen lähettämistä perustanut käyttäjätilin Myyjän verkkokauppaan, tilaustiedot arkistoidaan Myyjän verkkosivustolle, ja asiakas voi tutustua niihin maksutta salasanalla suojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla asianmukaiset kirjautumistiedot.

2.7 Ennen kuin asiakas tekee sitovan tilauksen Myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, hän voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennostoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja sähköisen tilausprosessin aikana tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän napsauttaa painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilausten käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä oikeus peruuttaa sopimus.

3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta on Myyjän peruuttamisohjeissa.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei Myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista Myyjä ei ole vastuussa ja joista Asiakas vastaa. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamasta rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös rahansiirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehto(t) ilmoitetaan asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa.

4.4 Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

4.5 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan maksupalvelun "PAYPAL" kautta, maksu käsitellään PAYPALin kautta, jolloin PAYPAL voi käyttää tähän tarkoitukseen myös kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajien palveluja. Jos Myyjä tarjoaa PAYPALin kautta myös maksutapoja, joiden osalta se suorittaa asiakkaalle ennakkomaksuja (esim. ostot laskulla tai osamaksulla), Myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa PAYPALille tai PAYPALin toimeksiantamalle ja asiakkaalle erikseen nimetylle maksupalveluntarjoajalle. Ennen kuin PAYPAL tai PAYPALin toimeksiannosta toimiva maksupalveluntarjoaja hyväksyy Myyjän ilmoitukset, PAYPAL suorittaa luottokelpoisuuden tarkistuksen toimitettujen asiakastietojen perusteella. Myyjä pidättää itsellään oikeuden evätä asiakkaalta valitun maksutavan, jos tarkastustulos on negatiivinen. Jos valittu maksutapa hyväksytään, asiakkaan on maksettava laskun summa sovitun maksuajan kuluessa tai sovituissa maksuväleissä. Tässä tapauksessa hän voi suorittaa maksun ainoastaan PAYPALille tai PAYPALin toimeksiannosta toimivalle maksupalveluntarjoajalle velanpoistovaikutuksella. Myyjä on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja, myös siinä tapauksessa, että saatava on luovutettu.

4.6 Jos maksutapa "SOFORT" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä "SOFORT") kautta. Jotta asiakas voi maksaa laskun määrän "SOFORTin" kautta, hänellä on oltava verkkopankkitili, joka on aktivoitu "SOFORTin" käyttöä varten, hänen on tunnistauduttava maksuprosessin aikana ja vahvistettava "SOFORTin" maksutoimeksianto. Tämän jälkeen SOFORT suorittaa maksutapahtuman välittömästi ja veloittaa asiakkaan pankkitiliä. Tarkempia tietoja "SOFORT"-maksutavasta on saatavissa Internetissä osoitteessa https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Jos valitaan maksupalvelun "mollie" kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä "mollie") kautta. Mollien kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa. Mollie voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista ilmoitetaan Asiakkaalle erikseen. Lisätietoja "mollie"-palvelusta on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.mollie.com/de/.

4.8 Jos valitaan Myyjän tarjoama RATEPAY-maksutapa (esim. RATEPAY-lasku, RATEPAY-ennakkomaksu, RATEPAY-suoraveloitus, RATEPAY-osamaksu), maksu käsitellään RATEPAY GmbH:n, Franklinstraße 28-29, 10587 Berliini, (jäljempänä "RATEPAY") kautta, jolle Myyjä luovuttaa saatavansa Asiakkaalta. Asiakkaalle ilmoitetaan myyjän verkkosivustolla, mitä RATEPAY-maksutapoja myyjä tarjoaa yksityiskohtaisesti. Asiakas voi suorittaa RATEPAY:lle vain velkaa kuittaavia maksuja. Myyjä on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista (esim. tavaroista, toimitusajasta, lähettämisestä, palautuksista, valituksista, peruutusilmoituksista ja toimituksista tai hyvityslaskuista). Muilta osin sovelletaan RATEPAY:n yleisiä maksuehtoja, joihin voi tutustua täällä: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan VR Payment -maksupalvelun kautta, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Saksa (jäljempänä "VR Payment") kautta. VR Paymentin tarjoamat yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa. VR Payment voi käyttää maksujen käsittelyssä kolmansien osapuolien maksupalveluntarjoajien palveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja "VR Paymentista" on saatavissa internetissä osoitteessa https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan maksupalvelun "ADYEN" kautta, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä "ADYEN") kautta. ADYENin kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. ADYEN voi käyttää maksujen käsittelyssä kolmansien osapuolten maksupalveluntarjoajien palveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle voidaan ilmoittaa erikseen. Lisätietoja "ADYENistä" on saatavissa Internetissä osoitteessa https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan maksupalvelun "UNZER" kautta, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Saksa (jäljempänä "UNZER") kautta. UNZERin kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. UNZER voi käyttää maksujen käsittelyssä kolmansien osapuolien maksupalveluntarjoajien palveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja "UNZERista" on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan maksupalvelun "STRIPE" kautta, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "STRIPE") kautta. STRIPEn kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. STRIPE voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja STRIPEstä on saatavissa Internetistä osoitteesta https://STRIPE.com/de.

4.13 Jos maksutapa on valittu BillSAFEn kautta tapahtuva tiliostos, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (jäljempänä "PAYPAL") BillSAFE-maksupalvelun operaattorina. Maksutapa osto laskulla edellyttää, että PAYPAL on suorittanut hyväksytyn luottotietojen tarkistuksen. Jos asiakas saa luvan käyttää maksutavalla ostotiliä luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä PAYPALin kanssa, jolle toimittaja luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun PAYPALille vain velanpoistovaikutuksella. Vaikka maksutapa osto laskulla BillSAFE:n kautta olisi valittu, toimittaja on edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, valituksia, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Muilta osin tältä osin sovelletaan BillSAFEn yleisiä sopimusehtoja, jotka asiakas voi kutsua esiin ja jotka hänen on vahvistettava osana tilausprosessia. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa osto laskulla vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.14 Jos valitaan maksutapa PAYONE:n kautta tapahtuva tiliostos, ostohinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava PAYONE GmbH:lle, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksa, 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä. Ostaminen laskulla on mahdollista vain 18 vuotta täyttäneille asiakkaille. Maksutapa tiliosto edellyttää PAYONE GmbH:n hyväksyttyä luottokelpoisuusarviointia. Jos asiakas saa luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen luvan tehdä ostoksen tilille, maksu käsitellään yhteistyössä PAYONE GmbH:n kanssa, jolle myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun PAYONE GmbH:lle ainoastaan velanhoitovaikutuksin. Vaikka maksutapa osto laskulla PAYONE GmbH:n kautta olisi valittu, myyjä on edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Muilta osin sovelletaan PAYONE GmbH:n yleisiä sopimusehtoja (https://www.payone.com/DE-de/agb). Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa ostotiliostos vain tietystä tilausmäärästä alkaen ja tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos tilausmäärä alittaa tai ylittää määritellyn tilausmäärän. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta tämän maksutiedoissa verkkokaupassa.

4.15 Jos valitaan maksutapa ostotili MASTERPAYMENTin kautta, ostohinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava ilman vähennyksiä osoitteeseen net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") välittömästi laskun vastaanottamisen jälkeen. Maksutapa osto laskulla edellyttää MASTERPAYMENT LTD:n, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Yhdistynyt kuningaskunta ("MASTERPAYMENT") tekemää luottotietojen tarkastusta. Jos asiakas saa luvan käyttää maksutapaa tiliosto luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä net-m privatbank 1891 AG:n kanssa, jolle myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun net-m privatbank 1891 AG:lle ainoastaan velanpoistovaikutuksella. Vaikka maksutavaksi valittaisiin tiliostotapa MASTERPAYMENTin kautta, myyjä vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Edellytyksenä MASTERPAYMENTin kautta tapahtuvan tilioston käyttämiselle on lisäksi, että asiakas on täyttänyt 18 vuotta. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota tiliostomenetelmää vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa Myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.16 Jos valitaan maksutapa ostotilille PAYMORROWin kautta, ostohinta on maksettava InterCard AG:lle, Alstertor 9, 20095 Hamburg, ilman vähennyksiä 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Tiliostos edellyttää PAYMORROW GmbH:n hyväksyttyä luottokelpoisuuden arviointia. Jos asiakas saa luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen luvan käyttää maksutavalla ostotiliä, maksu käsitellään yhteistyössä PAYMORROW GmbH:n kanssa, jolle myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun PAYMORROW GmbH:lle ainoastaan velanpoistovaikutuksella. Vaikka maksutapa osto laskulla PAYMORROW GmbH:n kautta olisi valittu, myyjä vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Lisäksi tältä osin sovelletaan PAYMORROWin yleisiä ehtoja, jotka asiakas voi kutsua esiin ja jotka hänen on vahvistettava osana tilausprosessia. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa osto laskulla vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta tämän maksutiedoissa verkkokaupassa.

4.17 Jos valitaan maksutapa osto laskulla RAKUTEN Checkoutin kautta, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava 10 (kymmenen) päivän kuluessa laskun päiväyksestä ilman vähennyksiä RAKUTEN Deutschland GmbH:lle, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), jolle myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi maksaa RAKUTEN Deutschland GmbH:lle vain velanvapauttavaa vaikutusta käyttäen. Maksutapa osto laskulla edellyttää RAKUTEN Deutschland GmbH:n hyväksyttyä luottokelpoisuuden tarkastusta. Vaikka maksutapa osto laskulla on valittu RAKUTEN Checkout -palvelun kautta, myyjä on edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Lisäksi tältä osin sovelletaan RAKUTEN Deutschland GmbH:n yleisiä sopimusehtoja, joihin asiakas voi tutustua osana tilausprosessia. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa ostotiliostos vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.18 Jos maksutapa on valittu Santanderin kautta tapahtuva tiliostos, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä osoitteeseen Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Laskulla ostaminen on mahdollista vain kuluttajana toimiville asiakkaille, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Maksutapa laskulla ostaminen edellyttää Santander Consumer Bank AG:n hyväksyttyä luottokelpoisuuden tarkastusta. Jos laskulla ostaminen ei ole mahdollista riittämättömän luottokelpoisuuden tai muiden syiden vuoksi, asiakkaalle tarjotaan vaihtoehtoista maksutapaa. Asiakas voi vapaasti tehdä sopimuksen tarjottua vaihtoehtoista maksutapaa käyttäen tai peruuttaa tilausprosessin. Jos asiakkaalle sallitaan luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen tiliostomenetelmän käyttö, maksu käsitellään yhteistyössä Santander Consumer Bank AG:n kanssa, jolle myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun ainoastaan Santander Consumer Bank AG Santanderille velanpoistovaikutuksella. Jos asiakas ei täytä maksuvelvollisuuttaan tai ei täytä sitä kokonaan maksuaikana, hän joutuu maksuhäiriöön ilman lisämuistutusta. Tällöin asiakas on velvollinen korvaamaan maksuhäiriöstä aiheutuneen vahingon. Maksun laiminlyönnistä aiheutuneeseen vahinkoon voivat sisältyä erityisesti muistutuskulut ja asianmukaisista oikeustoimista aiheutuvat kulut (esim. asianajokulut). Santander Consumer Bank AG pidättää itsellään oikeuden periä 1,20 euron suuruisen maksun kustakin muistutuksesta. Asiakkaalla on oikeus todistaa, ettei vahinkoa ole aiheutunut tai että vahinkoa ei ole aiheutunut tätä määrää. Asiakas voi milloin tahansa luovuttaa asiakkaaseen kohdistuvat, ennakkoon tehdystä ostosta johtuvat saatavat kolmansille osapuolille, erityisesti perintätoimistoille, erääntyneiden maksujen perimiseksi.
Vaikka maksutapa osto Santanderin kautta olisi valittu, Myyjä on edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.
Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa osto laskulla vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa Myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.19 Jos valitaan maksutapa osto laskulla SECUPAY:n kautta, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava ilman vähennyksiä osoitteeseen SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Maksutapa osto laskulla edellyttää SECUPAY S.A.:n tekemää luottotietojen tarkastusta. Jos asiakas saa luvan tehdä ostoksen tilille luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä SECUPAY S.A.:n kanssa, jolle myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun SECUPAY S.A:lle ainoastaan velanpoistovaikutuksella. Vaikka maksutavaksi valittaisiin osto laskulla SECUPAY:n kautta, myyjä vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa tiliostot vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa Myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.20 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, laskun määrä erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät Myyjän varastosta, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa myyjän asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

4.21 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, laskun määrä erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen ennakkotiedoksiantoa koskevan määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät Myyjän varastosta, kuitenkin aikaisintaan ennakkotietoja koskevan määräajan päättyessä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa myyjän asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä luottokelpoisuustarkastuksen, kun SEPA-suoraveloitusmaksutapa valitaan, ja hylätä tämän maksutavan, jos luottokelpoisuustarkastuksen tulos on negatiivinen.

4.22 Jos valitaan suoraveloitusmaksutapa, maksun käsittelee PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksa, jonka Myyjä valtuuttaa perimään saatavia puolestaan. PAYONE GmbH perii laskun summan asiakkaan pankkitililtä SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen ennakkoilmoituksen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksesta asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. Vaikka suoraveloitus olisi valittu PAYONE GmbH:n kautta, Toimittaja vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.

4.23 Jos maksutavat "suoraveloitus ipaymentin kautta" tai "luottokortti ipaymentin kautta" on valittu, maksujen käsittely tapahtuu 1&1 Internet AG:n ipayment-maksujärjestelmän kautta, joka välittää asiakkaan maksupyynnön kyseiselle maksupalveluntarjoajalle. Maksujen käsittelyyn sovelletaan kyseisen maksupalveluntarjoajan yleisiä sopimusehtoja, jotka asiakas voi ottaa huomioon ja jotka hänen on hyväksyttävä sähköisen maksuprosessin yhteydessä. Maksutavat "suoraveloitus ipaymentin kautta" tai "luottokortti ipaymentin kautta" edellyttävät, että kyseinen maksupalveluntarjoaja hyväksyy asiakkaan maksupyynnön.

4.24 Jos valitaan suoraveloitus, laskun määrä erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Suoraveloitusmaksutapa edellyttää, että MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Yhdistynyt kuningaskunta ("MASTERPAYMENT") on suorittanut hyväksytyn luottotarkastuksen. Jos asiakkaalle sallitaan suoraveloitus (veloitusilmoitus) luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä net-m privatbank 1891 AG:n, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") kanssa, jolle myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa net-m privatbank 1891 AG on peruuttamattomasti valtuutettu perimään laskun summan asiakkaan ilmoittamalta tililtä. Luovutustapauksessa maksu voidaan suorittaa vain net-m privatbank 1891 AG:lle velkaa vapauttavin vaikutuksin. Pankkiperintä tapahtuu, kun tilattu tavara lähtee myyjän varastosta. Vaikka suoraveloitusmaksutapa olisi valittu MASTERPAYMENTin kautta, myyjä vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.

4.25 Jos valitaan suoraveloitusmaksutapa, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (jäljempänä "Novalnet") kautta. Tässä tapauksessa maksu suoritetaan suoraveloituksena asiakkaan pankkitililtä edellyttäen, että asiakas on aiemmin antanut myyjälle SEPA-mandaatin. Ostohinnan veloitus asiakkaan pankkitililtä tapahtuu yhden pankkityöpäivän kuluttua siitä, kun Novalnet on suorittanut tilauksen velkojatunnuksella: DE53ZZ00000004253. Ennakkoilmoituksen (pre-notification) määräaika lyhenee yhteen päivään. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle takaisinkirjauksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

4.26 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, maksu käsitellään teknisen palveluntarjoajan PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, kautta yhteistyössä Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH:n, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg tai Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Laskun summa erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät Myyjän varastosta, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa myyjän asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos asiakas toimii kuluttajana, ennakkoilmoituksen määräaika lyhenee viiteen päivään ensimmäisten suoraveloitusten osalta ja kahteen päivään myöhempien suoraveloitusten osalta. Jos asiakas toimii yrittäjänä, ennakkoilmoitusaika lyhenee yhteen päivään sekä ensimmäisten että myöhempien suoraveloitusten osalta. Ennakkotiedonantoaika alkaa seuraavana päivänä ja päättyy kuluttajien osalta ensimmäisen suoraveloituksen osalta viidentenä päivänä, myöhempien suoraveloitusten osalta toisena päivänä ja yrittäjien osalta ennakkotiedonantoa seuraavana päivänä. Jos määräajan viimeinen päivä osuu lauantaille, sunnuntaille tai asiakkaan kotipaikan valtion tunnustamalle yleiselle vapaapäivälle, tällaisen päivän tilalle tulee seuraava työpäivä. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksesta asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

4.27 Jos maksutapa "Suoraveloitus RATEPAY:n kautta" on valittu, maksun käsittelee RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berliini (jäljempänä "RATEPAY"). Asiakas antaa RATEPAYlle SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen ja kehottaa pankkiasiakasta maksamaan mahdolliset suoraveloitukset. Asiakkaan on varmistettava, että hänen käyttötilillään on riittävästi varoja. Jos käyttötilillä ei ole vaadittavaa katetta, tiliä pitävä luottolaitos ei ole velvollinen suorittamaan suoraveloitusta. RATEPAY pidättää oikeuden tehdä luottotietojen tarkistuksen. Jos asiakas saa luvan maksaa suoraveloituksella, maksun käsittelee RATEPAY, jolle myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Asiakas voi suorittaa maksun RATEPAY:lle ainoastaan velanpoistovaikutuksella. Myyjä on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista (esim. jotka koskevat tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja). Muilta osin sovelletaan RATEPAY:n yleisiä maksuehtoja, joihin voi tutustua täällä: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Jos valitaan suoraveloitus, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Suoraveloitus edellyttää, että SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Jos asiakas saa luottokelpoisuustarkastuksen jälkeen luvan käyttää suoraveloitusta, maksu käsitellään yhteistyössä SECUPAY AG:n kanssa, jolle palveluntarjoaja luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tällöin SECUPAY AG:llä on peruuttamattomasti oikeus periä laskun summa asiakkaan ilmoittamalta tililtä. Luovutustapauksessa maksu voidaan suorittaa ainoastaan SECUPAY AG:lle velkaa vapauttavin vaikutuksin. Suoraveloitus suoritetaan välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. Vaikka suoraveloitus olisi valittu SECUPAY AG:n kautta, palveluntarjoaja on edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityksiä.

4.29 Jos STRIPEn kautta tapahtuva suoraveloitusmaksu valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "STRIPE") kautta. Tässä tapauksessa STRIPE perii laskun summan asiakkaan pankkitililtä SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen ennakkoilmoitusajan päättymistä myyjän puolesta. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksen takaisinperinnästä asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä luottokelpoisuustarkastuksen, kun SEPA-suoraveloitusmaksutapa valitaan, ja hylätä tämän maksutavan, jos luottokelpoisuustarkastuksen tulos on negatiivinen.

4.30 Jos maksutapa Suoraveloitus UNZERin kautta valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (jäljempänä "UNZER"), jolle Myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa. Ennen kuin UNZER hyväksyy Myyjän toimeksiantoilmoituksen, UNZER suorittaa luottokelpoisuuden tarkistuksen toimitettujen asiakastietojen perusteella. Myyjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä asiakkaalta maksutavasta suoraveloitus UNZERin kautta, jos tarkastustulos on negatiivinen. Jos UNZER sallii UNZERin kautta tapahtuvan suoraveloituksen, UNZER perii laskun summan asiakkaan pankkitililtä SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen ennakkoilmoituksen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksesta asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.
Suoraveloitus UNZERin kautta ei ole mahdollista,
- jos tilauksen arvo on alle 10,00 euroa,
- jos asiakkaan ilmoittama toimitusosoite ei ole sama kuin laskun osoite, erityisesti jos toimitusosoitteeksi on ilmoitettu pakkausasema tai postilokero, tai
- jos asiakas ei ole vielä täyttänyt 18 vuotta.
Myyjä pidättää myös oikeuden tarjota maksutapaa suoraveloitus UNZERin kautta vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.31 Jos valitaan luottokorttimaksutapa, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Luottokorttimaksutapaa käsitellään yhteistyössä PAYONE GmbH:n kanssa, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksa, jonka Myyjä valtuuttaa perimään saatavia puolestaan. PAYONE GmbH perii laskun summan asiakkaan ilmoittamalta luottokorttitililtä. Luottokorttia veloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. Myyjä vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja, vaikka luottokorttimaksutapa olisi valittu PAYONE GmbH:n kautta.

4.32 Jos valitaan luottokorttimaksutapa, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Luottokorttimaksutapaa käsitellään yhteistyössä SECUPAY AG:n, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), jolle palveluntarjoaja luovuttaa maksuvaatimuksensa. SECUPAY AG perii laskun summan asiakkaan ilmoittamalta luottokorttitililtä. Luovutustapauksessa maksu voidaan suorittaa ainoastaan SECUPAY AG:lle velkaa vapauttavin vaikutuksin. Luottokorttia veloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. Vaikka maksutapa luottokorttimaksu olisi valittu SECUPAY AG:n kautta, toimittaja vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.

4.33 Jos maksutavaksi valitaan luottokortti STRIPE:n kautta, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "STRIPE") kautta. STRIPE pidättää itsellään oikeuden tehdä luottotietojen tarkistuksen ja kieltäytyä käyttämästä tätä maksutapaa, jos luottotietojen tarkistus on negatiivinen.

4.34 Jos valitaan "Klarna"-maksupalvelun kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä "Klarna") kautta.

5a) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Jos Myyjä tarjoutuu toimittamaan tavarat, toimitus tapahtuu Myyjän ilmoittamalla toimitusalueella Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. Myyjän tilauskäsittelyssä ilmoittama toimitusosoite on ratkaiseva kaupan käsittelyssä. Tästä poiketen, jos maksutavaksi on valittu PAYPAL, ratkaisevaa on toimitusosoite, jonka asiakas on tallettanut PAYPALiin maksun yhteydessä.

5.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakas vastaa myyjälle tästä aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista. Tämä ei koske palautuslähetyksen kustannuksia, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos asiakas käyttää tehokkaasti peruuttamisoikeuttaan, palautuskustannuksiin sovelletaan myyjän peruuttamisohjeissa annettua määräystä.

5.3 Jos asiakas toimii yrittäjänä, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huonontumisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai laitokselle, joka on nimetty suorittamaan lähetys. Jos asiakas toimii kuluttajana, myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen vaara siirtyy asiakkaalle tai tavaran vastaanottamiseen valtuutetulle henkilölle periaatteessa vasta, kun tavara luovutetaan asiakkaalle. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu, myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huononemisen vaara siirtyy asiakkaalle, myös kuluttajan ollessa kyseessä, heti kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle, jos asiakas on antanut huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle toimeksiannon suorittaa lähetys, eikä myyjä ole aiemmin nimennyt kyseistä henkilöä tai laitosta asiakkaan nimiin.

5.4 Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa sopimuksen, jos kyseessä on virheellinen tai epäasianmukainen itsetoimitus. Tätä sovelletaan vain siinä tapauksessa, että Myyjä ei ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä ja että Myyjä on asianmukaisen huolellisesti tehnyt toimittajan kanssa erityisen kattavan kaupan. Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaroita ei ole saatavilla tai niitä on saatavilla vain osittain, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta välittömästi ja vastike palautetaan viipymättä.

5.5 Itsepoiminta ei ole mahdollista logistisista syistä.

5.6 Tositteet toimitetaan asiakkaalle seuraavasti:
- lataamalla
- sähköpostitse
- postitse

5b) Tulli

Jos tilaat tuotteita toimitettavaksi EU:n ulkopuolelle, saatat joutua maksamaan tuontitulleja ja -veroja, jotka peritään, kun paketti saapuu tiettyyn määränpäähän. Sinun on vastattava kaikista tulliselvityksestä aiheutuvista lisämaksuista; me emme voi vaikuttaa näihin maksuihin. Tullisäännökset vaihtelevat suuresti maittain, joten ota yhteyttä paikallisiin tulliviranomaisiin saadaksesi lisätietoja. Huomaa lisäksi, että kun teet tilauksen, sinua pidetään maahantuojana ja sinun on noudatettava kaikkia sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa vastaanotat tuotteet. Yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää, ja haluamme tehdä kansainvälisille asiakkaillemme selväksi, että tulliviranomaiset avaavat ja tarkastavat rajatylittävät lähetykset.

6) Omistusoikeuden säilyttäminen

Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, hän pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Vastuu virheistä (takuu)

7.1 Ellei seuraavissa määräyksissä toisin määrätä, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta koskevia säännöksiä. Tämä ei koske tavarantoimitussopimuksia:

7.2 Jos asiakas toimii yrittäjänä,
- myyjä voi valita myöhemmän suorituksen tyypin;
- uusien tavaroiden osalta virheiden vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta;
- käytetyn tavaran osalta oikeudet ja vaatimukset vikojen vuoksi on suljettu pois;
- vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus tehdään virhevastuun piiriin kuuluvana.

7.3 Edellä mainitut vastuunrajoitukset ja määräaikojen lyhentäminen eivät koske seuraavia tapauksia
- vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin,
- jos Myyjä on vilpillisesti salannut vian,
- tavaroista, joita on käytetty tavanomaisen rakennuskäytön mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet rakennuksen virheellisyyden,
- Myyjän olemassa olevasta velvollisuudesta toimittaa päivityksiä digitaalisiin tuotteisiin, kun kyseessä ovat sopimukset, jotka koskevat digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden toimittamista.

7.4 Lisäksi yrittäjien osalta lakisääteiset vanhentumisajat mahdollisille lakisääteisille takautumisoikeuksille säilyvät ennallaan.

7.5 Jos asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään reklamoimaan toimitetuista tavaroista, joissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, toimittajalle ja ilmoittamaan siitä myyjälle. Jos asiakas ei tee näin, tällä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virheitä koskeviin vaatimuksiinsa.

8) Myynninedistämiskuponkien lunastaminen

8.1 Myyjä antaa maksutta arvoseteleitä osana kampanjoita, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä "kampanjasetelit"), ja jotka voidaan lunastaa vain Myyjän verkkokaupassa ja vain määritellyn ajanjakson aikana.

8.2 Yksittäiset tuotteet voidaan sulkea etusetelikampanjan ulkopuolelle, jos kampanjasetelin sisällöstä seuraa vastaava rajoitus.

8.3 Kampanjakuponkeja voi lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.

8.4 Tilausta kohden voidaan lunastaa vain yksi tarjouskuponki.

8.5 Tavaroiden arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin kampanjakupongin arvo. Myyjä ei palauta jäljelle jäävää hyvitystä.

8.6 Jos kampanjakupongin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla Myyjän tarjoamalla maksutavalla.

8.7 Kampanjasetelin hyvityssaldoa ei makseta käteisenä eikä sille kerry korkoa.

8.8 Kampanjakuponkia ei palauteta, jos asiakas palauttaa kampanjakupongilla kokonaan tai osittain maksetut tavarat lakisääteisen peruuttamisoikeutensa puitteissa.

8.9 Kampanjakuponki on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin kulloisellekin haltijalle, joka lunastaa kampanjakupongin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön kyseisen haltijan kelpoisuuden puuttumisesta, oikeustoimikyvyttömyydestä tai edustusvallan puuttumisesta.

9) Lahjakorttien lunastaminen

9.1 Myyjän verkkokaupan kautta ostettavat lahjakortit (jäljempänä "lahjakortit") voidaan lunastaa vain Myyjän verkkokaupassa, ellei lahjakortissa toisin mainita.

9.2 Lahjakortit ja lahjakorttien jäljellä olevat saldot ovat lunastettavissa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun asti. Jäljellä olevat saldot hyvitetään asiakkaalle päättymispäivään saakka.

9.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.

9.4 Vain yksi lahjakortti voidaan lunastaa yhtä tilausta kohden.

9.5 Lahjakortteja voi käyttää vain tavaroiden ostamiseen, eikä niitä voi käyttää uusien lahjakorttien ostamiseen.

9.6 Jos lahjakortin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla Myyjän tarjoamalla maksutavalla.

9.7 Lahjakortin saldoa ei makseta käteisenä eikä sille makseta korkoa.

9.8 Lahjakortti on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin asianomaiselle haltijalle, joka lunastaa lahjakortin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön kyseisen haltijan kelvottomuudesta, oikeustoimikelpoisuudesta tai edustusvaltuuksien puuttumisesta.

10) Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Sveitsin valaliiton lakeja, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnetystä suojasta ei luovuta sen maan lainsäädännön pakottavien säännösten nojalla, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

11) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

11.1 EU:n komissio tarjoaa internetissä foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta kuluttajan kanssa tehdyistä verkko-osto- tai palvelusopimuksista johtuvat riidat voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella.

11.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

12) Tiedot asiakkaiden arvostelujen aitoudesta

Arvostelujen aitoutta ei tarkisteta ennen niiden julkaisemista. Siksi ne voivat olla peräisin myös kuluttajilta, jotka eivät ole itse asiassa ostaneet/käyttäneet arvioituja tuotteita.

13) Lääketieteellinen vastuuvapauslauseke

Tämä sivusto tarjoaa yleistä tietoa ja keskustelua terveydestä ja siihen liittyvistä aiheista. Tällä verkkosivustolla tai linkitetyissä materiaaleissa annettuja tietoja ja muuta sisältöä ei ole tarkoitettu eikä niitä pidä tulkita lääketieteelliseksi neuvonnaksi, eivätkä tiedot korvaa ammattitaitoista lääketieteellistä asiantuntemusta tai hoitoa. Jos sinulla tai jollakin muulla henkilöllä on lääketieteellinen huolenaihe, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai hakeudu muuhun ammattimaiseen lääketieteelliseen hoitoon. Älä koskaan jätä huomiotta ammattitaitoista lääketieteellistä neuvontaa tai viivyttele sen hakemista sen vuoksi, että olet lukenut jotain tästä blogista tai linkitetyistä materiaaleista. Jos epäilet, että sinulla saattaa olla lääketieteellinen hätätilanne, soita välittömästi lääkärillesi tai hätäkeskukseen. Tällä verkkosivustolla esitetyt mielipiteet ja näkemykset eivät ole missään suhteessa minkään akateemisen laitoksen, sairaalan, terveydenhuollon tai muun laitoksen mielipiteisiin ja näkemyksiin.