Yleiset ehdot ja asiakastiedot

1) Soveltamisala

1.1 Näitä Inchealth GmbH:n (jäljempänä "Myyjä") yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "YSE") sovelletaan kaikkiin tavaratoimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa Myyjän verkkokaupassaan esittelemien tavaroiden osalta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan täten, ellei toisin sovita.

1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti tositteiden toimitussopimuksiin, ellei toisin sovita.

1.3 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei ole pääasiassa kaupallinen eikä itsenäinen ammatinharjoittaja.

1.4 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuoteselosteet eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan niitä käytetään asiakkaan sitovan tarjouksen tekemiseen.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Tällöin asiakas, sijoitettuaan valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,
- lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, tai
- toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai
- pyytämällä asiakkaalta maksua sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen.
Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useita, sopimus tehdään siinä vaiheessa, jossa jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän päättyessä tarjouksen lähettämisestä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido asiakasta.

2.4 Jos asiakas valitsee PayPalin tarjoaman maksutavan, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal"), jollei PayPalin käyttöehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - jollei PayPal-tiliä ole - jollei maksujen suorittamista ilman PayPal-tiliä koskevista ehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas maksaa PayPalin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas klikkaa painiketta, jolla tilausprosessi saatetaan päätökseen.

2.5 Jos maksutapa "Amazon Payments" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (jäljempänä "Amazon") kautta Amazon Payments Europe -käyttäjäsopimuksen mukaisesti, joka on nähtävissä osoitteessa https://payments.amazon.de/help/201751590. Jos asiakas valitsee verkkotilausprosessin aikana maksutavaksi "Amazon Payments", hän antaa myös maksutoimeksiannon Amazonille napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Tällöin myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

2.6 Kun tarjous tehdään Myyjän online-tilauslomakkeen kautta, Myyjä tallentaa sopimustekstin sen jälkeen, kun sopimus on tehty, ja välittää sen Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Myyjä ei anna sopimustekstiä tämän jälkeen saataville. Jos asiakas on ennen tilauksen lähettämistä perustanut käyttäjätilin Myyjän verkkokauppaan, tilaustiedot arkistoidaan Myyjän verkkosivustolle, ja asiakas voi tutustua niihin maksutta salasanalla suojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla asianmukaiset kirjautumistiedot.

2.7 Ennen kuin asiakas tekee sitovan tilauksen Myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, hän voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennostoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja sähköisen tilausprosessin aikana tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän napsauttaa painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.8 Sopimuksen tekemisessä voidaan käyttää saksan ja englannin kieltä.

2.9 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilausten käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä oikeus peruuttaa sopimus.

3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta on Myyjän peruuttamisohjeissa.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei Myyjän tuoteselosteessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista Myyjä ei ole vastuussa ja joista Asiakas vastaa. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamasta rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös rahansiirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehto(t) ilmoitetaan asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa.

4.4 Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

4.5 Jos valitaan maksutapa "PayPal Credit" (osamaksu PayPalin kautta), Myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa PayPalille. Ennen kuin PayPal hyväksyy Myyjän toimeksiantoilmoituksen, se suorittaa luottokelpoisuuden tarkistuksen toimitettujen asiakastietojen perusteella. Myyjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä asiakkaalta maksutavasta "PayPal Credit", jos tarkastustulos on negatiivinen. Jos PayPal hyväksyy maksutavan "PayPal Credit", asiakkaan on maksettava laskun summa PayPalille myyjän ilmoittamilla ehdoilla, jotka ilmoitetaan hänelle myyjän verkkokaupassa. Tässä tapauksessa hän voi suorittaa maksun PayPaliin vain velanpoistovaikutuksella. Myyjä on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja, myös saatavan luovutuksen yhteydessä.

4.6 Jos maksutapa "SOFORT" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä "SOFORT") kautta. Jotta asiakas voi maksaa laskun määrän "SOFORTin" kautta, hänellä on oltava verkkopankkitili, joka on aktivoitu "SOFORTin" käyttöä varten, hänen on tunnistauduttava maksuprosessin aikana ja vahvistettava "SOFORTin" maksutoimeksianto. Tämän jälkeen SOFORT suorittaa maksutapahtuman välittömästi ja veloittaa asiakkaan pankkitiliä. Tarkempia tietoja "SOFORT"-maksutavasta on saatavissa Internetissä osoitteessa https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan VR Payment -maksupalvelun kautta, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Saksa (jäljempänä "VR Payment") kautta. VR Paymentin tarjoamat yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa. VR Payment voi käyttää maksujen käsittelyssä kolmansien osapuolien maksupalveluntarjoajien palveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja "VR Paymentista" on saatavilla internetissä osoitteessa https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Jos valitaan "Stripe"-maksupalvelun kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe") kautta. Stripen kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. Stripe voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja Stripe-palvelusta on saatavissa internetistä osoitteesta https://stripe.com/de.

4.9 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, laskun summa erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen ennakkotietoajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät Myyjän varastosta, kuitenkin aikaisintaan ennakkotietoja koskevan määräajan päättyessä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa myyjän asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

4.10 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, laskun määrä erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen ennakkotiedoksiantoa koskevan määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät Myyjän varastosta, kuitenkin aikaisintaan ennakkotietoja koskevan määräajan päättyessä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa myyjän asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä luottokelpoisuustarkastuksen valitessaan SEPA-suoraveloitusmaksutapaa ja hylätä tämän maksutavan, jos luottokelpoisuustarkastus on negatiivinen.

4.11 Jos maksutapa "PayPal Direct Debit" on valittu, PayPal perii laskun summan asiakkaan pankkitililtä sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen myyjän puolesta tehtävän ennakkoilmoituksen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskäytäntö, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksen takaisinperinnästä asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

4.12 Jos valitaan suoraveloitusmaksutapa Stripen kautta, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe") kautta. Tässä tapauksessa Stripe perii laskun summan asiakkaan pankkitililtä sen jälkeen, kun se on antanut SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen, mutta ei ennen ennakkoilmoitusajan päättymistä myyjän puolesta. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu tiedonanto (esim. lasku, käytäntö, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksen takaisinperinnästä asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä luottokelpoisuustarkastuksen, kun SEPA-suoraveloitusmaksutapa valitaan, ja hylätä tämän maksutavan, jos luottokelpoisuustarkastuksen tulos on negatiivinen.

4.13 Jos valitaan luottokorttimaksutapa, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Luottokorttimaksutapaa käsitellään yhteistyössä BS PAYONE GmbH:n kanssa, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksa, jonka Myyjä valtuuttaa perimään saatavia puolestaan. BS PAYONE GmbH perii laskun summan asiakkaan ilmoittamalta luottokorttitililtä. Luottokorttia veloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. Vaikka maksutapa luottokorttimaksu olisi valittu BS PAYONE GmbH:n kautta, myyjä vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.

4.14 Jos valitaan luottokorttimaksutapa, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Luottokorttimaksutapaa käsitellään yhteistyössä secupay AG:n, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), jolle palveluntarjoaja luovuttaa maksuvaatimuksensa. secupay AG perii laskun summan asiakkaan ilmoittamalta luottokorttitililtä. Luovutustapauksessa maksu voidaan suorittaa ainoastaan secupay AG:lle velkaa vapauttavin vaikutuksin. Luottokorttia veloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. Vaikka maksutapa luottokorttimaksu olisi valittu secupay AG:n kautta, toimittaja vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.

4.15 Jos valitaan maksutapa luottokortti Stripen kautta, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe") kautta. Stripe pidättää itsellään oikeuden tehdä luottotietojen tarkistuksen ja kieltäytyä käyttämästä tätä maksutapaa, jos luottotietojen tarkistus on negatiivinen.

5) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Jos Myyjä tarjoutuu toimittamaan tavarat, toimitus tapahtuu Myyjän ilmoittamalla toimitusalueella Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. Myyjän tilauskäsittelyssä ilmoittama toimitusosoite on ratkaiseva kaupan käsittelyssä. Tästä poiketen, jos maksutapa PayPal on valittu, ratkaisevaa on toimitusosoite, jonka asiakas on tallettanut PayPaliin maksuhetkellä.

5.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakas vastaa myyjälle tästä aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista. Tämä ei koske palautuslähetyksen kustannuksia, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos asiakas käyttää tehokkaasti peruuttamisoikeuttaan, palautuskustannuksiin sovelletaan myyjän peruuttamisohjeissa annettua määräystä.

5.3 Jos asiakas toimii yrittäjänä, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huonontumisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai laitokselle, joka on nimetty suorittamaan lähetys. Jos asiakas toimii kuluttajana, myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen vaara siirtyy asiakkaalle tai tavaran vastaanottamiseen valtuutetulle henkilölle periaatteessa vasta, kun tavara luovutetaan asiakkaalle. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu, myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huononemisen vaara siirtyy asiakkaalle, myös kuluttajan ollessa kyseessä, heti kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle, jos asiakas on antanut huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle toimeksiannon suorittaa lähetys, eikä myyjä ole aiemmin nimennyt kyseistä henkilöä tai laitosta asiakkaan nimiin.

5.4 Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa sopimuksen, jos kyseessä on virheellinen tai epäasianmukainen itsetoimitus. Tätä sovelletaan vain siinä tapauksessa, että Myyjä ei ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä ja että Myyjä on asianmukaisen huolellisesti tehnyt toimittajan kanssa erityisen kattavan kaupan. Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaroita ei ole saatavilla tai niitä on saatavilla vain osittain, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta välittömästi ja vastike palautetaan viipymättä.

5.5 Itsepoiminta ei ole mahdollista logistisista syistä.

5.6 Tositteet toimitetaan asiakkaalle seuraavasti:
- lataamalla
- sähköpostitse
- postitse

6) Omistusoikeuden säilyttäminen

Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, hän pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Vastuu virheistä (takuu)

7.1 Ellei seuraavissa määräyksissä toisin määrätä, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta koskevia säännöksiä. Tämä ei koske tavarantoimitussopimuksia:

7.2 Jos asiakas toimii yrittäjänä,
- myyjä voi valita myöhemmän suorituksen tyypin;
- uusien tavaroiden osalta virheiden vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta;
- käytetyn tavaran osalta oikeudet ja vaatimukset vikojen vuoksi on suljettu pois;
- vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus tehdään virhevastuun piiriin kuuluvana.

7.3 Edellä mainitut vastuunrajoitukset ja määräaikojen lyhentäminen eivät koske seuraavia tapauksia
- vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin,
- jos Myyjä on vilpillisesti salannut vian,
- tavaroista, joita on käytetty tavanomaisen rakennuskäytön mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet rakennuksen virheellisyyden,
- Myyjän olemassa olevasta velvollisuudesta toimittaa päivityksiä digitaalisiin tuotteisiin, kun kyseessä ovat sopimukset, jotka koskevat digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden toimittamista.

7.4 Lisäksi yrittäjien osalta lakisääteiset vanhentumisajat mahdollisille lakisääteisille takautumisoikeuksille säilyvät ennallaan.

7.5 Jos asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään reklamoimaan toimitetuista tavaroista, joissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, toimittajalle ja ilmoittamaan siitä myyjälle. Jos asiakas ei tee näin, tällä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virheitä koskeviin vaatimuksiinsa.

8) Myynninedistämiskuponkien lunastaminen

8.1 Myyjä antaa maksutta arvoseteleitä osana kampanjoita, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä "kampanjasetelit"), ja jotka voidaan lunastaa vain Myyjän verkkokaupassa ja vain määritellyn ajanjakson aikana.

8.2 Yksittäiset tuotteet voidaan sulkea etusetelikampanjan ulkopuolelle, jos kampanjasetelin sisällöstä seuraa vastaava rajoitus.

8.3 Kampanjakuponkeja voi lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.

8.4 Tilausta kohden voidaan lunastaa vain yksi tarjouskuponki.

8.5 Tavaroiden arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin kampanjakupongin arvo. Myyjä ei palauta jäljelle jäävää hyvitystä.

8.6 Jos kampanjakupongin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla Myyjän tarjoamalla maksutavalla.

8.7 Kampanjasetelin hyvityssaldoa ei makseta käteisenä eikä sille kerry korkoa.

8.8 Kampanjakuponkia ei palauteta, jos asiakas palauttaa kampanjakupongilla kokonaan tai osittain maksetut tavarat lakisääteisen peruuttamisoikeutensa puitteissa.

8.9 Kampanjakuponki on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin kulloisellekin haltijalle, joka lunastaa kampanjakupongin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön kyseisen haltijan kelpoisuuden puuttumisesta, oikeustoimikyvyttömyydestä tai edustusvallan puuttumisesta.

9) Lahjakorttien lunastaminen

9.1 Myyjän verkkokaupan kautta ostettavat lahjakortit (jäljempänä "lahjakortit") voidaan lunastaa vain Myyjän verkkokaupassa, ellei lahjakortissa toisin mainita.

9.2 Lahjakortit ja lahjakorttien jäljellä olevat saldot ovat lunastettavissa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun asti. Jäljellä olevat saldot hyvitetään asiakkaalle päättymispäivään saakka.

9.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.

9.4 Vain yksi lahjakortti voidaan lunastaa yhtä tilausta kohden.

9.5 Lahjakortteja voi käyttää vain tavaroiden ostamiseen, eikä niitä voi käyttää uusien lahjakorttien ostamiseen.

9.6 Jos lahjakortin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla Myyjän tarjoamalla maksutavalla.

9.7 Lahjakortin saldoa ei makseta käteisenä eikä sille makseta korkoa.

9.8 Lahjakortti on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin asianomaiselle haltijalle, joka lunastaa lahjakortin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön kyseisen haltijan kelvottomuudesta, oikeustoimikelpoisuudesta tai edustusvaltuuksien puuttumisesta.

10) Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Sveitsin valaliiton lakeja, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnetystä suojasta ei luovuta sen maan lainsäädännön pakottavien säännösten nojalla, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

11) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

11.1 EU:n komissio tarjoaa internetissä foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta kuluttajan kanssa tehdyistä verkko-osto- tai palvelusopimuksista johtuvat riidat voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella.

11.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.