Atspaudas

Klientų aptarnavimas
SHOP@ inchealth.ch
+41 43 5089 126
Vaistinės
APO@ inchealth.ch
Adresas

IncHealth GmbH
Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergisvilis, Šveicarija

ŠIUO ADRESU NESIŲSKITE PRODUKTŲ GRĄŽINIMO AR PANAŠIŲ DALYKŲ.
Spauskite čia:
Grąžinimas, grąžinimas ir keitimas ir jūsų Kliento paskyra

Įgaliotasis atstovas

gf
Vykdantysis direktorius

Registracijos numeris

CHE-277.187.609

Pardavimo mokesčio identifikacinis numeris

CH = CHE-277.187.609
DE = DE319370423
AT = ATU74909067
FR = FR72879867232

ES Komisijos internetinio ginčų sprendimo platforma

https://ec.europa.eu/odr
Mes neprivalome ir nenorime dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitraže.

Atsakingas asmuo pagal MStV 18 straipsnio 2 dalį

gf

INFO@ inchealth.ch