Bendrosios sąlygos su informacija apie klientą

1) Taikymo sritis

1.1 Šios "Inchealth GmbH" (toliau - "Pardavėjas") bendrosios sąlygos (toliau - BTS) taikomos visoms prekių pristatymo sutartims, kurias vartotojas ar verslininkas (toliau - "Pirkėjas") sudaro su Pardavėju dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateiktų prekių. Prieštaraujama, kad būtų įtrauktos paties Kliento nustatytos sąlygos, nebent būtų susitarta kitaip.

1.2 Šios Bendrosios taisyklės atitinkamai taikomos sutartims dėl kuponų pristatymo, jei nesusitarta kitaip.

1.3 Vartotojas, kaip apibrėžta šiose Bendrosiose taisyklėse, yra bet kuris fizinis asmuo, kuris sudaro teisinį sandorį, kurio pagrindinis tikslas nėra nei komercinis, nei savarankiškas darbas.

1.4 Verslininkas, kaip apibrėžta šiose Bendrosiose taisyklėse, yra fizinis ar juridinis asmuo arba juridinio asmens teises turinti bendrija, kuri, sudarydama teisinį sandorį, veikia vykdydama savo komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.

2) Sutarties sudarymas

2.1 Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikti produktų aprašymai nėra Pardavėjo įpareigojantys pasiūlymai, bet yra skirti klientui pateikti įpareigojantį pasiūlymą.

2.2 Klientas gali pateikti pasiūlymą naudodamasis internetine užsakymo forma, integruota Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Tokiu būdu klientas, įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, paspaudęs užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką, pateikia teisiškai įpareigojantį sutartinį pasiūlymą dėl pirkinių krepšelyje esančių prekių.

2.3 Pardavėjas gali priimti Pirkėjo pasiūlymą per penkias dienas,
- siunčiant klientui raštišką užsakymo patvirtinimą arba užsakymo patvirtinimą teksto forma (faksu arba el. paštu), kai lemiamą reikšmę turi tai, kad klientas gavo užsakymo patvirtinimą, arba
- pristatydamas užsakytas prekes klientui; šiuo atveju lemiamą reikšmę turi tai, ar klientas gavo prekes, arba
- prašydami kliento sumokėti po to, kai klientas pateikė užsakymą.
Jei yra kelios iš pirmiau minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo metu, kai viena iš pirmiau minėtų alternatyvų atsiranda pirmiau. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas išsiunčia pasiūlymą, ir baigiasi praėjus penktai dienai po pasiūlymo išsiuntimo. Jei Pardavėjas nepriima Kliento pasiūlymo per minėtą laikotarpį, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, dėl kurio Klientas nebėra saistomas savo valios pareiškimo.

2.4 Jei klientas pasirenka PAYPAL siūlomą mokėjimo būdą, mokėjimą apdoros mokėjimo paslaugų teikėjas PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau - PAYPAL), laikydamasis PAYPAL naudojimo sąlygų, kurias galima rasti adresu https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, o jei klientas neturi PAYPAL paskyros - laikydamasis Mokėjimų be PAYPAL paskyros sąlygų, kurias galima rasti adresu https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jei klientas moka PAYPAL siūlomu mokėjimo būdu, kurį galima pasirinkti užsakymo internetu procese, pardavėjas jau pareiškia, kad priima kliento pasiūlymą tuo metu, kai klientas paspaudžia užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.

2.5. Pasirinkus mokėjimo būdą "AMAZON Payments", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Liuksemburgas (toliau - AMAZON), laikantis AMAZON Payments Europe naudotojo sutarties, kurią galima peržiūrėti adresu https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Jei užsakymo internetu metu klientas kaip mokėjimo būdą pasirenka "AMAZON Payments", jis taip pat pateikia mokėjimo nurodymą AMAZON, paspausdamas mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas. Šiuo atveju pardavėjas jau pareiškia priimantis kliento pasiūlymą tuo metu, kai klientas inicijuoja mokėjimo procesą spustelėdamas užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.

2.6 Kai pasiūlymas pateikiamas per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Pardavėjas sutarties tekstą išsaugo po sutarties sudarymo ir, Klientui išsiuntus užsakymą, perduoda jį Klientui teksto forma (pvz., el. paštu, faksu arba laišku). Pardavėjas nesuteikia galimybės susipažinti su sutarties tekstu vėliau. Jei klientas prieš išsiųsdamas užsakymą Pardavėjo internetinėje parduotuvėje susikūrė vartotojo paskyrą, užsakymo duomenys bus archyvuojami Pardavėjo interneto svetainėje ir juos klientas galės nemokamai pasiekti savo slaptažodžiu apsaugotoje vartotojo paskyroje, pateikęs atitinkamus prisijungimo duomenis.

2.7 Prieš privalomai pateikdamas užsakymą per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Klientas gali nustatyti galimas įvedimo klaidas atidžiai perskaitęs ekrane rodomą informaciją. Veiksminga techninė priemonė, padedanti geriau atpažinti įvesties klaidas, gali būti naršyklės padidinimo funkcija, kurios pagalba ekrane rodomas vaizdas yra padidinamas. Elektroninio užsakymo proceso metu klientas gali taisyti savo įvestus duomenis naudodamasis įprastomis klaviatūros ir pelės funkcijomis, kol paspaudžia užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.

2.8 Užsakymų apdorojimas ir susisiekimas paprastai vyksta elektroniniu paštu ir automatizuotu užsakymų apdorojimu. Klientas privalo užtikrinti, kad jo nurodytas el. pašto adresas užsakymui apdoroti būtų teisingas, kad pardavėjo siunčiamus el. laiškus būtų galima gauti šiuo adresu. Visų pirma, naudodamas SPAM filtrus, klientas turi užtikrinti, kad visi pardavėjo arba trečiųjų šalių, kurias pardavėjas įgaliojo apdoroti užsakymą, siunčiami el. laiškai galėtų būti pristatyti.

3) Teisė atsisakyti sutarties

3.1 Vartotojai paprastai turi teisę atšaukti sutartį.

3.2 Daugiau informacijos apie teisę atsisakyti sutarties galima rasti Pardavėjo nurodymuose dėl sutarties atsisakymo.

4) Kainos ir mokėjimo sąlygos

4.1 Jei Pardavėjo produkto aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įskaičiuotas teisės aktais nustatytas pridėtinės vertės mokestis. Bet kokios papildomos pristatymo ir siuntimo išlaidos bus atskirai nurodytos atitinkamame gaminio aprašyme.

4.2 Pristatant prekes į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, atskirais atvejais gali atsirasti papildomų išlaidų, už kurias Pardavėjas neatsako ir kurias turi padengti Klientas. Tai, pavyzdžiui, kredito įstaigų pinigų pervedimo išlaidos (pvz., pervedimo mokesčiai, valiutos kurso mokesčiai) arba importo muitai ar mokesčiai (pvz., muitai). Tokios išlaidos taip pat gali būti patiriamos dėl lėšų pervedimo, jei prekės pristatomos ne į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį, bet klientas atlieka mokėjimą iš Europos Sąjungai nepriklausančios šalies.

4.3 Apie mokėjimo būdą (-us) klientas bus informuotas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

4.4 Jei susitarta dėl išankstinio mokėjimo banko pavedimu, mokėjimas turi būti atliktas iš karto po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnio mokėjimo termino.

4.5 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas per mokėjimo paslaugą "PAYPAL", mokėjimas apdorojamas per PAYPAL, o PAYPAL šiuo tikslu taip pat gali naudotis trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis. Jei Pardavėjas taip pat siūlo mokėjimo būdus per PAYPAL, už kuriuos jis atlieka išankstinius mokėjimus Pirkėjui (pvz., pirkimas į sąskaitą arba mokėjimas dalimis), jis perleidžia savo mokėjimo reikalavimą PAYPAL arba PAYPAL užsakytam ir Pirkėjui konkrečiai nurodytam mokėjimo paslaugų teikėjui. Prieš priimdama Pardavėjo pareiškimą dėl reikalavimo perleidimo, PAYPAL arba PAYPAL įgaliotas mokėjimo paslaugų teikėjas, naudodamasis perduotais kliento duomenimis, atlieka kreditingumo patikrinimą. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti klientui taikyti pasirinktą mokėjimo būdą, jei patikrinimo rezultatas yra neigiamas. Jei pasirinktas mokėjimo būdas patvirtinamas, klientas privalo sumokėti sąskaitos faktūros sumą per sutartą mokėjimo laikotarpį arba sutartais mokėjimo intervalais. Šiuo atveju jis gali atlikti mokėjimą tik PAYPAL arba PAYPAL užsakytam mokėjimo paslaugų teikėjui su skolos padengimo efektu. Tačiau Pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymų ar kreditinių raštų, net ir reikalavimo perleidimo atveju.

4.6 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas "SOFORT", mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Miunchenas (toliau - SOFORT). Kad galėtų apmokėti sąskaitos sumą per "SOFORT", klientas turi turėti internetinės bankininkystės sąskaitą, aktyvuotą dalyvauti "SOFORT", atitinkamai identifikuotis mokėjimo proceso metu ir patvirtinti mokėjimo nurodymą "SOFORT". Tuomet "SOFORT" nedelsdama atlieka mokėjimo operaciją ir nurašo lėšas nuo kliento banko sąskaitos. Išsamesnę informaciją apie "SOFORT" mokėjimo būdą klientas gali rasti internete adresu https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas per mokėjimo paslaugą "mollie", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją "Mollie B.V.", Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdamas, Nyderlandai (toliau - "mollie"). Apie atskirus mokėjimo būdus, siūlomus per "mollie", Pirkėjas bus informuotas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti "mollie" gali naudotis kitomis mokėjimo paslaugomis, kurioms gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias Pirkėjas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "mollie" galima rasti internete adresu https://www.mollie.com/de/.

4.8 Jei pasirenkamas Pardavėjo siūlomas RATEPAY mokėjimo būdas (pvz., RATEPAY sąskaita faktūra, RATEPAY išankstinis mokėjimas, RATEPAY tiesioginis debetas, RATEPAY dalinis mokėjimas), mokėjimas bus vykdomas per RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlynas (toliau - RATEPAY), kuriai Pardavėjas perleidžia savo reikalavimo teisę į Pirkėją. Apie tai, kokius RATEPAY mokėjimo būdus pardavėjas siūlo, klientas bus išsamiai informuotas pardavėjo interneto svetainėje. Pirkėjas gali atlikti tik skolą panaikinančius mokėjimus RATEPAY. Tačiau Pardavėjas išlieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus (pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių raštų). Visais kitais atžvilgiais taikomos RATEPAY bendrosios mokėjimo sąlygos, kurias galima rasti čia: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas naudojantis mokėjimo paslauga "VR Payment", mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją "VR Payment GmbH", Saonestraße 3a, 60528 Frankfurtas prie Maino, Vokietija (toliau - "VR Payment"). Apie atskirus "VR Payment" siūlomus mokėjimo būdus klientas informuojamas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti "VR Payment" gali naudotis trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis, kuriems gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias klientas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "VR Payment" galima rasti internete adresu https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas per mokėjimo paslaugą "ADYEN", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdamas, Nyderlandai (toliau - ADYEN). Apie atskirus per ADYEN siūlomus mokėjimo būdus klientas informuojamas pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti ADYEN gali naudotis trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis, kuriems gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias klientas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "ADYEN" galima rasti internete adresu https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas per mokėjimo paslaugą "UNZER", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Vokietija (toliau - "UNZER"). Apie atskirus per "UNZER" siūlomus mokėjimo būdus klientas informuojamas pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti UNZER gali naudotis trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis, kuriems gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias klientas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "UNZER" galima rasti internete adresu https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas naudojantis mokėjimo paslauga "STRIPE", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją "STRIPE Payments Europe Ltd", 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau - "STRIPE"). Apie atskirus "STRIPE" siūlomus mokėjimo būdus klientas bus informuotas pardavėjo internetinėje parduotuvėje. STRIPE mokėjimams apdoroti gali naudoti kitas mokėjimo paslaugas, kurioms gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias klientas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie STRIPE galima rasti internete adresu https://STRIPE.com/de.

4.13 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per BillSAFE, pirkimo kaina turi būti sumokėta po to, kai prekės pristatomos ir išrašoma sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta per 14 (keturiolika) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, neatskaičius mokesčių, PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Liuksemburgas (toliau - PAYPAL), kaip mokėjimo paslaugos "BillSAFE" operatoriui. Naudojant mokėjimo būdą pirkimas į sąskaitą, reikia, kad PAYPAL sėkmingai patikrintų kreditingumą. Jei patikrinus kreditingumą klientui leidžiama naudoti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą, mokėjimas bus vykdomas bendradarbiaujant su PAYPAL, kuriai tiekėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Šiuo atveju klientas gali atlikti mokėjimą tik PAYPAL su skolos padengimo efektu. Net pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per "BillSAFE", tiekėjas išlieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių raštų. Kitais atvejais šiuo atžvilgiu taikomos "BillSAFE" bendrosios sąlygos, kurias klientas gali išsikviesti ir privalo patvirtinti užsakymo proceso metu. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.

4.14 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per PAYONE, pirkimo kaina pradedama mokėti po to, kai prekės pristatomos ir išrašoma sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta į PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurtas prie Maino, Vokietija, per 14 (keturiolika) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos be išskaitymo. Pirkimas į sąskaitą galimas tik klientams, sulaukusiems 18 metų. Taikant mokėjimo būdą pirkimas į sąskaitą, reikia, kad "PAYONE GmbH" sėkmingai atliktų kredito vertinimą. Jei patikrinus kliento kreditingumą jam leidžiama pirkti į sąskaitą, mokėjimas vykdomas bendradarbiaujant su PAYONE GmbH, kuriai pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Šiuo atveju klientas gali atlikti mokėjimą tik PAYONE GmbH, turintį skolos padengimo poveikį. Net ir pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per PAYONE, pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymų ar kreditinių pranešimų. Visais kitais atžvilgiais taikomos "PAYONE GmbH" bendrosios sąlygos (https://www.payone.com/DE-de/agb). Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik nuo tam tikros užsakymo apimties ir iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei užsakymo apimtis yra mažesnė už nurodytą užsakymo apimtį arba ją viršija. Tokiu atveju Pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.

4.15 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per MASTERPAYMENT, pirkimo kaina sumokama po to, kai prekės pristatomos ir išrašoma sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta be išskaitų į "net-m privatbank 1891 AG", Odeonsplatz 18, 80539 Miunchenas (toliau - "net-m privatbank 1891 AG") iš karto po sąskaitos gavimo. Taikant mokėjimo būdą "pirkimas į sąskaitą", būtina, kad MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Jungtinė Karalystė (toliau - MASTERPAYMENT) sėkmingai atliktų kredito patikrinimą. Jei patikrinus kreditingumą klientui leidžiama naudoti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą, mokėjimas atliekamas bendradarbiaujant su "net-m privatbank 1891 AG", kuriai pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Šiuo atveju klientas gali atlikti mokėjimą tik "net-m privatbank 1891 AG", turintį skolos padengimo poveikį. Net jei pasirinktas mokėjimo būdas pirkti į sąskaitą per MASTERPAYMENT, pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių raštų. Kita būtina sąlyga, kad Pirkėjas būtų sulaukęs 18 metų amžiaus, kad galėtų naudoti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per MASTERPAYMENT. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju Pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.

4.16 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per PAYMORROW, pirkimo kaina turi būti sumokėta "InterCard AG", Alstertor 9, 20095 Hamburgas, be išskaitų per 14 (keturiolika) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Norint pirkti mokėjimo būdu į sąskaitą, reikia, kad "PAYMORROW GmbH" sėkmingai atliktų kredito vertinimą. Jei patikrinus kliento kreditingumą jam leidžiama naudoti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą, mokėjimas atliekamas bendradarbiaujant su bendrove PAYMORROW GmbH, kuriai pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Šiuo atveju klientas gali atlikti mokėjimą tik bendrovei "PAYMORROW GmbH" su skolos padengimo efektu. Net pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per PAYMORROW, pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymų ar kreditinių pranešimų. Be to, šiuo atžvilgiu taikomos PAYMORROW bendrosios sąlygos, kurias klientas gali išsikviesti ir privalo patvirtinti užsakymo proceso metu. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.

4.17 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per "RAKUTEN Checkout", pirkimo kaina sumokama po to, kai prekės pristatomos ir išrašoma sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta per 10 (dešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos be išskaitymo adresu RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), kuriam pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Šiuo atveju pirkėjas gali sumokėti "RAKUTEN Deutschland GmbH" tik su skolos padengimo efektu. Taikant mokėjimo būdą pirkimas į sąskaitą, būtina, kad "RAKUTEN Deutschland GmbH" sėkmingai patikrintų kreditingumą. Net jei per "RAKUTEN Checkout" pasirenkamas mokėjimo būdas pirkti į sąskaitą, pardavėjas išlieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių raštų. Be to, šiuo atžvilgiu taikomos bendrosios "RAKUTEN Deutschland GmbH" sąlygos, su kuriomis klientas gali susipažinti užsakymo proceso metu. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.

4.18 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per "Santander", pirkimo kaina turi būti sumokėta po to, kai prekės pristatomos ir išrašoma sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos be išskaitymo adresu Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Pirkimas pagal sąskaitą faktūrą galimas tik klientams, kurie veikia kaip vartotojai ir yra sulaukę 18 metų. Taikant mokėjimo būdą pirkimas į sąskaitą, reikia, kad "Santander Consumer Bank AG" sėkmingai atliktų kredito patikrinimą. Jei dėl nepakankamo kreditingumo ar kitų priežasčių pirkimas į sąskaitą negalimas, klientui bus pasiūlyta alternatyvi mokėjimo galimybė. Klientas gali laisvai sudaryti sutartį naudodamasis pasiūlytu alternatyviu mokėjimo būdu arba atšaukti užsakymo procesą. Jei patikrinus kliento kreditingumą jam bus leista pasinaudoti mokėjimo būdu "pirkimas sąskaitoje", mokėjimas bus vykdomas bendradarbiaujant su "Santander Consumer Bank AG", kuriam pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Šiuo atveju klientas gali atlikti mokėjimą tik "Santander Consumer Bank AG Santander" su skolos padengimo efektu. Jei klientas neįvykdo savo mokėjimo įsipareigojimo arba įvykdo ne visą mokėjimo įsipareigojimą per mokėjimo laikotarpį, jis be jokio papildomo priminimo tampa skolininku. Tokiu atveju klientas privalo atlyginti dėl įsipareigojimų nevykdymo padarytą žalą. Į įsipareigojimų nevykdymo padarytą žalą visų pirma gali būti įtrauktos priminimų išlaidos ir išlaidos už atitinkamus teisinius veiksmus (pvz., išlaidos advokatams). Santander Consumer Bank AG pasilieka teisę už kiekvieną priminimą imti 1,20 EUR mokestį. Klientas turi teisę įrodyti, kad žala nepadaryta arba padaryta ne tokio dydžio žala. Reikalavimai klientui, kylantys iš pirkimo į sąskaitą, bet kuriuo metu gali būti perleisti trečiosioms šalims, visų pirma išieškojimo agentūroms, siekiant išieškoti įsiskolinimo sumas.
Net jei pasirinktas mokėjimo būdas pirkti į sąskaitą per "Santander", Pardavėjas išlieka atsakingas už bendrus klientų klausimus, pavyzdžiui, apie prekes, pristatymo laiką, išsiuntimą, grąžinimą, skundus, atšaukimo deklaracijas ir pristatymą ar kreditines sąskaitas.
Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju Pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.

4.19 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per SECUPAY, pirkimo kaina tampa mokėtina po to, kai prekės pristatomos ir išrašoma sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta be išskaitymų į SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Liuksemburgas (www.SECUPAY.ag) per 14 (keturiolika) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Taikant mokėjimo būdą pirkimas į sąskaitą, SECUPAY S.A. turi sėkmingai patikrinti kreditingumą. Jei patikrinus kliento kreditingumą jam leidžiama pirkti į sąskaitą, mokėjimas vykdomas bendradarbiaujant su SECUPAY S.A., kuriai pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Šiuo atveju klientas gali atlikti mokėjimą SECUPAY S.A. tik su skolos padengimo efektu. Net pasirinkus mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą per SECUPAY, pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymų ar kreditinių pranešimų. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju Pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.

4.20 Pasirinkus SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdą, sąskaitos faktūros suma turi būti sumokėta išdavus SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, bet ne anksčiau, nei baigiasi išankstinės informacijos pateikimo terminas. Tiesioginio debeto mokestis imamas, kai užsakytos prekės išvežamos iš Pardavėjo sandėlio, bet ne anksčiau, nei pasibaigia išankstinės informacijos pateikimo terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pardavėjo pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie debetą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl to, kad sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas.

4.21 Pasirinkus SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdą, sąskaitos faktūros suma turi būti apmokėta po to, kai išduodamas SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas, bet ne anksčiau nei pasibaigia išankstinės informacijos laikotarpis. Tiesioginio debeto suma surenkama, kai užsakytos prekės iškeliauja iš Pardavėjo sandėlio, bet ne anksčiau nei pasibaigia išankstinės informacijos terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pardavėjo pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie debetą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl to, kad sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas. Pardavėjas pasilieka teisę atlikti kreditingumo patikrinimą, kai pasirenkamas SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdas, ir atmesti šį mokėjimo būdą, jei kreditingumo patikrinimo rezultatai yra neigiami.

4.22 Pasirinkus tiesioginio debeto mokėjimo būdą, mokėjimą apdoroja PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurtas prie Maino, Vokietija, kurią Pardavėjas įgalioja išieškoti gautinas sumas jo vardu. PAYONE GmbH surenka sąskaitos faktūros sumą iš kliento banko sąskaitos po to, kai išduoda SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, bet ne anksčiau nei pasibaigia išankstinio pranešimo terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie debetą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl nepakankamo lėšų kiekio sąskaitoje arba dėl neteisingų banko duomenų pateikimo, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas. Net jei tiesioginio debeto mokėjimo būdas pasirinktas per PAYONE GmbH, tiekėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo deklaracijų ir pristatymo ar kreditinių pranešimų.

4.23 Pasirinkus mokėjimo būdus "tiesioginis debetas per ipayment" arba "kredito kortelė per ipayment", mokėjimas atliekamas per "1&1 Internet AG" mokėjimo sistemą "ipayment", kuri perduoda kliento mokėjimo prašymą atitinkamam mokėjimo paslaugų teikėjui. Mokėjimo apdorojimui taikomos atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo bendrosios sąlygos, su kuriomis klientas gali susipažinti ir privalo sutikti elektroninio mokėjimo proceso metu. Mokėjimo būdai "tiesioginis debetas per "ipayment" arba "kredito kortelė per "ipayment" priklauso nuo to, ar atitinkamas mokėjimo paslaugų teikėjas priima kliento mokėjimo prašymą.

4.24 Pasirinkus tiesioginio debeto mokėjimo būdą, sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Pasirinkus tiesioginio debeto mokėjimo būdą, būtina, kad MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Jungtinė Karalystė (toliau - MASTERPAYMENT) atliktų sėkmingą kredito patikrinimą. Jei klientui leidžiama atlikti tiesioginį debetą (debetinę sąskaitą) po kreditingumo patikrinimo, mokėjimas atliekamas bendradarbiaujant su "net-m privatbank 1891 AG", Odeonsplatz 18, 80539 Miunchenas (toliau - "net-m privatbank 1891 AG"), kuriai pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Šiuo atveju "net-m privatbank 1891 AG" atšaukiamai įgaliojama išieškoti sąskaitos faktūros sumą iš kliento nurodytos sąskaitos. Perleidimo atveju mokėjimas gali būti atliekamas tik "net-m privatbank 1891 AG" su skolos padengimo efektu. Banko inkaso įvyksta, kai užsakytos prekės išvežamos iš pardavėjo sandėlio. Net jei pasirinktas tiesioginio debeto mokėjimo būdas per MASTERPAYMENT, Pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo deklaracijų ir pristatymo ar kreditinių pranešimų.

4.25 Pasirinkus tiesioginio debeto mokėjimo būdą, mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (toliau - Novalnet). Šiuo atveju mokėjimas atliekamas tiesioginio debeto būdu iš kliento banko sąskaitos, jei klientas prieš tai pardavėjui suteikė SEPA įgaliojimą. Pirkimo kainos nurašymas iš kliento banko sąskaitos atliekamas vieną banko darbo dieną po to, kai "Novalnet" įvykdo užsakymą pagal kreditoriaus ID: DE53ZZ00000004253. Išankstinio pranešimo (pre-notification) terminas sutrumpinamas iki vienos dienos. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl nepakankamo lėšų kiekio sąskaitoje arba dėl neteisingų banko duomenų pateikimo, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos patirtus mokesčius, susijusius su atgaliniu debetu, jei jis yra už tai atsakingas.

4.26 Pasirinkus SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdą, mokėjimas apdorojamas per techninių paslaugų teikėją PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Miunchenas, bendradarbiaujant su Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg arba Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Sąskaitos faktūros suma turi būti sumokėta išdavus SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, bet ne anksčiau nei iki išankstinio informavimo termino pabaigos. Tiesioginio debeto mokestis imamas, kai užsakytos prekės išvežamos iš Pardavėjo sandėlio, bet ne anksčiau, nei baigiasi išankstinės informacijos pateikimo terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pardavėjo pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie debetą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei klientas veikia kaip vartotojas, išankstinio pranešimo terminas sutrumpinamas iki penkių dienų pirmojo tiesioginio debeto atveju ir iki 2 dienų vėlesnių tiesioginių debetų atveju. Jei klientas veikia kaip verslininkas, išankstinio informavimo laikotarpis sutrumpinamas iki vienos dienos tiek pirminių, tiek vėlesnių tiesioginio debeto operacijų atveju. Išankstinio informavimo laikotarpis prasideda kitą dieną ir baigiasi vartotojams pirminio tiesioginio debeto atveju penktą dieną, vėlesnio tiesioginio debeto atveju - antrą dieną, o verslininkams - kitą dieną po išankstinio informavimo. Jei paskutinė termino diena tenka šeštadieniui, sekmadieniui arba valstybės pripažintai nedarbo dienai pagal vartotojo registruotą buveinę, vietoj tokios dienos eina kita darbo diena. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl nepakankamo lėšų kiekio sąskaitoje arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas.

4.27 Pasirinkus mokėjimo būdą "Tiesioginis debetas per RATEPAY", mokėjimą atliks RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlynas (toliau - RATEPAY). Klientas išduoda RATEPAY SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą ir nurodo savo bankui vykdyti visus mokėtinus tiesioginio debeto mokėjimus. Klientas privalo užtikrinti, kad jo einamojoje sąskaitoje būtų pakankamai lėšų. Jei einamojoje sąskaitoje nėra reikiamos sumos, sąskaitą turinti kredito įstaiga neprivalo vykdyti tiesioginio debeto. RATEPAY pasilieka teisę atlikti kredito patikrinimą. Jei klientui leidžiama mokėti tiesioginio debeto būdu, mokėjimą apdoroja RATEPAY, kuriai pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Klientas gali atlikti mokėjimą RATEPAY tik su skolos padengimo efektu. Nepaisant to, pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus (pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo deklaracijų ir pristatymo ar kreditinių raštų). Visais kitais atžvilgiais taikomos RATEPAY bendrosios mokėjimo sąlygos, kurias galima rasti čia: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Pasirinkus tiesioginio debeto mokėjimo būdą, sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Pasirinkus tiesioginio debeto mokėjimo būdą, būtina, kad SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Jei po kreditingumo patikrinimo klientui leidžiama naudoti tiesioginį debetą, mokėjimas vykdomas bendradarbiaujant su SECUPAY AG, kuriai paslaugų teikėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Tokiu atveju SECUPAY AG atšaukiamai įgaliojama surinkti sąskaitos sumą iš kliento nurodytos sąskaitos. Perleidimo atveju mokėjimas gali būti atliktas tik SECUPAY AG su skolos padengimo efektu. Tiesioginis debetas atliekamas iš karto po to, kai internetinėje parduotuvėje išsiunčiamas kliento užsakymas. Net jei tiesioginio debeto mokėjimo būdas pasirinktas per SECUPAY AG, paslaugų teikėjas lieka atsakingas už bendrus klientų paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių pranešimų.

4.29 Pasirinkus tiesioginio debeto mokėjimo būdą per STRIPE, mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau - STRIPE). Šiuo atveju STRIPE pardavėjo vardu iš kliento banko sąskaitos surinks sąskaitos faktūros sumą, išdavusi SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, bet ne anksčiau nei pasibaigs išankstinio pranešimo laikotarpis. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie lėšų nurašymą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl nepakankamo lėšų kiekio sąskaitoje arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas. Pardavėjas pasilieka teisę atlikti kreditingumo patikrinimą, kai pasirenkamas SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdas, ir atmesti šį mokėjimo būdą, jei kreditingumo patikrinimo rezultatai yra neigiami.

4.30 Pasirinkus mokėjimo būdą Tiesioginis debetas per UNZER, mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelbergas (toliau - UNZER), kuriam Pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. Prieš priimdama Pardavėjo pareiškimą dėl reikalavimo perleidimo, UNZER, naudodamasi perduotais kliento duomenimis, atlieka kreditingumo patikrinimą. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti klientui taikyti tiesioginio debeto mokėjimo būdą per UNZER, jei patikrinimo rezultatas yra neigiamas. Jei UNZER leidžia taikyti tiesioginio debeto per UNZER mokėjimo būdą, UNZER sąskaitos sumą iš kliento banko sąskaitos surenka išdavusi SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, bet ne anksčiau, nei baigiasi išankstinio pranešimo terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pranešimas klientui (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis), kuriame pranešama apie lėšų nurašymą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl nepakankamo lėšų kiekio sąskaitoje arba dėl neteisingų banko duomenų pateikimo, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas.
Tiesioginio debeto per UNZER mokėjimo būdas netaikomas,
- jei užsakymo vertė yra mažesnė nei 10,00 eurų,
- jei kliento nurodytas pristatymo adresas nesutampa su sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu, ypač jei kaip pristatymo adresas nurodyta pakavimo stotis arba pašto dėžutė, arba
- jei klientui dar nesukako 18 metų.
Pardavėjas taip pat pasilieka teisę siūlyti tiesioginio debeto per UNZER mokėjimo būdą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.

4.31 Pasirinkus mokėjimo kreditine kortele būdą, sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Kredito kortelės mokėjimo būdas tvarkomas bendradarbiaujant su PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurtas prie Maino, Vokietija, kurią Pardavėjas įgalioja surinkti gautinas sumas jo vardu. PAYONE GmbH surenka sąskaitos faktūros sumą iš kliento nurodytos kredito kortelės sąskaitos. Kreditinė kortelė nurašoma iš karto po to, kai internetinėje parduotuvėje išsiunčiamas kliento užsakymas. Pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, siuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių raštelių, net ir tuo atveju, jei kredito kortelės mokėjimo būdas pasirinktas per PAYONE GmbH.

4.32 Pasirinkus mokėjimo kreditine kortele būdą, sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Kredito kortelės mokėjimo būdas tvarkomas bendradarbiaujant su SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), kuriai Teikėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. SECUPAY AG iš kliento nurodytos kreditinės kortelės sąskaitos surenka sąskaitos sumą. Reikalavimo perleidimo atveju mokėjimas gali būti atliktas tik SECUPAY AG su skolos padengimo efektu. Kreditinė kortelė nurašoma iš karto po to, kai internetinėje parduotuvėje išsiunčiamas kliento užsakymas. Net jei pasirinktas mokėjimo būdas - atsiskaitymas kreditine kortele per "SECUPAY AG", tiekėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių pranešimų.

4.33 Pasirinkus mokėjimo būdą kredito kortele per STRIPE, sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją "STRIPE Payments Europe Ltd", 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau - STRIPE). STRIPE pasilieka teisę atlikti kreditingumo patikrinimą ir atsisakyti taikyti šį mokėjimo būdą, jei kreditingumo patikrinimas yra neigiamas.

4.34 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas per "Klarna" mokėjimo paslaugą, mokėjimas bus vykdomas per "Klarna Bank AB (publ)", Sveavägen 46, 111 34 Stokholmas, Švedija (toliau - "Klarna").

5a) Pristatymo ir pristatymo sąlygos

5.1 Jei Pardavėjas siūlo išsiųsti prekes, jos pristatomos Pardavėjo nurodytoje pristatymo teritorijoje Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu, jei nesusitarta kitaip. Pardavėjo užsakymo apdorojimo metu nurodytas pristatymo adresas yra lemiamas vykdant sandorį. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei pasirenkamas mokėjimo būdas PAYPAL, lemiamą reikšmę turi pristatymo adresas, kurį klientas mokėjimo metu deponavo PAYPAL sistemoje.

5.2 Jei prekės nepristatomos dėl priežasčių, už kurias atsakingas klientas, klientas padengia pagrįstas dėl to pardavėjo patirtas išlaidas. Ši nuostata netaikoma grąžinamo siuntinio išlaidoms, jei klientas veiksmingai pasinaudoja savo teise atšaukti prekę. Jei klientas veiksmingai pasinaudoja atšaukimo teise, grąžinimo išlaidoms taikoma pardavėjo atšaukimo instrukcijose numatyta nuostata.

5.3 Jei klientas veikia kaip verslininkas, parduotų prekių atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio sugedimo rizika pereina klientui, kai tik pardavėjas perduoda prekes ekspeditoriui, vežėjui ar bet kuriam kitam asmeniui ar institucijai, paskirtai atlikti pervežimą. Jei klientas veikia kaip vartotojas, parduotų prekių atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio sugedimo rizika iš esmės pereina klientui arba asmeniui, įgaliotam priimti prekes, tik tada, kai prekės perduodamos klientui. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, parduotų prekių atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio sugedimo rizika pereina klientui, net ir vartotojų atveju, kai tik pardavėjas perduoda prekes ekspeditoriui, vežėjui arba asmeniui ar institucijai, kitaip paskirtai atlikti pervežimą, jei klientas paveda ekspeditoriui, vežėjui arba asmeniui ar institucijai, kitaip paskirtai atlikti pervežimą, atlikti pervežimą, o pardavėjas prieš tai nenurodė šio asmens ar institucijos klientui.

5.4 Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti sutarties neteisingo ar netinkamo savarankiško pristatymo atveju. Tai taikoma tik tuo atveju, jei Pardavėjas nėra atsakingas už nepristatymą ir jei Pardavėjas, laikydamasis deramo atidumo, su tiekėju sudarė konkretų dengiamąjį sandorį. Pardavėjas deda visas pagrįstas pastangas, kad įsigytų prekes. Jei prekių nėra arba jų yra tik iš dalies, klientas bus nedelsiant informuotas ir jam nedelsiant bus grąžintas užmokestis.

5.5 Savarankiškas surinkimas neįmanomas dėl logistinių priežasčių.

5.6 Klientui kuponai pateikiami taip:
- atsisiųsti
- el. paštu
- paštu

5b) Muito mokestis

Jei užsisakote produktus, kurie bus pristatyti už ES ribų, jums gali būti taikomi importo muitai ir mokesčiai, kurie bus imami, kai siuntinys pasieks nurodytą paskirties vietą. Bet kokius papildomus mokesčius už muitinį įforminimą turite sumokėti jūs; mes negalime kontroliuoti šių mokesčių. Muitinės taisyklės įvairiose šalyse labai skiriasi, todėl dėl išsamesnės informacijos turėtumėte kreiptis į vietos muitinę. Be to, atkreipkite dėmesį, kad pateikę užsakymą esate laikomi importuotoju ir privalote laikytis visų šalies, kurioje gausite produktus, įstatymų ir taisyklių. Mums svarbi jūsų privatumo apsauga, todėl norėtume informuoti savo tarptautinius klientus, kad tarpvalstybines siuntas atidaro ir tikrina muitinės institucijos.

6) Nuosavybės teisės išsaugojimas

Jei pardavėjas atlieka išankstinį mokėjimą, jis išlaiko nuosavybės teisę į pristatytas prekes, kol bus sumokėta visa mokėtina pirkimo kaina.

7) Atsakomybė už defektus (garantija)

7.1 Jei toliau nenurodyta kitaip, taikomos įstatyminės atsakomybės už defektus nuostatos. Tai netaikoma prekių pristatymo sutartims:

7.2 Jei klientas veikia kaip verslininkas,
- pardavėjas gali pasirinkti vėlesnio vykdymo tipą;
- naujų prekių atveju senaties terminas dėl defektų yra vieneri metai nuo prekių pristatymo;
- naudotų prekių atveju teisės ir pretenzijos dėl defektų netaikomos;
- senaties terminas neatsinaujina, jei atsakomybė už defektus apima pakaitinį pristatymą.

7.3 Pirmiau minėti atsakomybės apribojimai ir terminų sutrumpinimas netaikomi
- reikalavimams dėl žalos atlyginimo ir kliento išlaidų kompensavimo,
- jei Pardavėjas nesąžiningai nuslėpė defektą,
- už prekes, kurios buvo naudojamos pagal įprastą pastato paskirtį ir sukėlė jo defektus,
- dėl bet kokio esamo Pardavėjo įsipareigojimo teikti skaitmeninių produktų atnaujinimus, jei sudaromos sutartys dėl prekių su skaitmeniniais elementais pristatymo.

7.4 Be to, verslininkams įstatymuose numatyti senaties terminai, taikomi bet kokiai įstatymuose numatytai teisei pareikšti ieškinį, lieka nepakeisti.

7.5 Jei klientas veikia kaip vartotojas, jis turi pateikti pretenziją dėl pristatytų prekių su akivaizdžiais transportavimo pažeidimais prekių tiekėjui ir apie tai informuoti pardavėją. Jei klientas to nepadaro, tai neturi įtakos jo įstatyminėms ar sutartinėms pretenzijoms dėl defektų.

8) Reklaminių kuponų išpirkimas

8.1 Kuponus, kuriuos Pardavėjas nemokamai išduoda kaip tam tikrą laikotarpį galiojančių akcijų dalį ir kurių Pirkėjas negali įsigyti (toliau - Akcijos kuponai), galima panaudoti tik Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir tik nurodytu laikotarpiu.

8.2 Atskiri produktai gali būti neįtraukti į akcijos kuponą, jei dėl akcijos kupono turinio atsiranda atitinkamas apribojimas.

8.3. Akcijos kuponus galima išpirkti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Vėlesnis įskaitymas negalimas.

8.4 Viename užsakyme galima panaudoti tik vieną reklaminį kuponą.

8.5 Prekių vertė turi būti ne mažesnė nei reklaminio kupono suma. Likusio kredito Pardavėjas negrąžina.

8.6 Jei reklaminio kupono vertės neužtenka užsakymui apmokėti, skirtumui padengti gali būti pasirinktas vienas iš kitų Pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.

8.7. Akcinio kupono kredito likutis neišmokamas grynaisiais pinigais ir už jį nemokamos palūkanos.

8.8 Reklaminis čekis negrąžinamas, jei klientas grąžina prekes, už kurias visiškai ar iš dalies sumokėta reklaminiu čekiu, naudodamasis įstatyme numatyta teise atsisakyti sutarties.

8.9 Reklaminis kuponas gali būti perduodamas. Pardavėjas gali atlikti mokėjimą su išpildomuoju poveikiu atitinkamam turėtojui, Pardavėjo internetinėje parduotuvėje realizuojančiam reklaminį kuponą. Ši nuostata netaikoma, jei Pardavėjas žino arba dėl didelio neatsargumo nežino apie atitinkamo turėtojo netinkamumą, teisinį neveiksnumą arba atstovavimo įgaliojimų nebuvimą.

9) Dovanų kuponų išpirkimas

9.1 Dovanų kuponai, kuriuos galima įsigyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje (toliau - Dovanų kuponai), gali būti panaudoti tik Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, nebent Dovanų kupone nurodyta kitaip.

9.2. Dovanų kuponai ir Dovanų kuponų likučiai gali būti išperkami iki trečiųjų metų, einančių po Dovanų kupono įsigijimo metų, pabaigos. Likę likučiai bus įskaityti klientui iki galiojimo pabaigos datos.

9.3 Dovanų kuponus galima išpirkti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Vėlesnis įskaitymas negalimas.

9.4 Viename užsakyme galima panaudoti tik vieną dovanų kuponą.

9.5. Dovanų čekiai gali būti naudojami tik Prekėms įsigyti ir negali būti naudojami papildomiems Dovanų čekiams įsigyti.

9.6 Jei Dovanų kupono vertės nepakanka užsakymui apmokėti, skirtumui padengti gali būti pasirinktas vienas iš kitų Pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.

9.7. Dovanų kupono likutis nebus išmokamas grynaisiais pinigais ir už jį nebus mokamos palūkanos.

9.8 Dovanų čekis gali būti perduodamas. Pardavėjas gali atlikti mokėjimą su išpildomuoju poveikiu atitinkamam Dovanų kupono turėtojui, kuris Dovanų kuponą realizuoja Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Ši nuostata netaikoma, jei Pardavėjas žino arba dėl didelio neatsargumo nežino apie atitinkamo turėtojo netinkamumą, teisinį neveiksnumą arba atstovavimo įgaliojimų nebuvimą.

10) Taikytina teisė

Visus šalių teisinius santykius reglamentuoja Šveicarijos Konfederacijos įstatymai, išskyrus įstatymus, reglamentuojančius tarptautinį kilnojamųjų daiktų pardavimą. Vartotojų atveju šis teisės pasirinkimas taikomas tik tiek, kiek suteiktos apsaugos nepanaikina šalies, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, teisės imperatyvios nuostatos.

11) Alternatyvus ginčų sprendimas

11.1. ES Komisija internete pateikia ginčų sprendimo internetu platformą, kurios adresas: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ši platforma yra kontaktinis punktas, skirtas neteisminiam ginčų, kylančių dėl pirkimo internetu ar paslaugų teikimo sutarčių, kuriose dalyvauja vartotojas, sprendimui.

11.2 Pardavėjas neprivalo ir nenori dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitraže.

12) Informacija apie klientų atsiliepimų autentiškumą

Prieš paskelbiant apžvalgas jų autentiškumas netikrinamas. Todėl juos gali pateikti ir vartotojai, kurie iš tikrųjų nepirko ir (arba) nenaudojo vertinamų produktų. Apžvalgos atspindi tik autoriaus, o ne "IncHealth" požiūrį ir nuomonę. IncHealth netikrina ir nepatvirtina jokių šiose apžvalgose pateiktų teiginių.

13) Medicininis atsisakymas

Šioje svetainėje pateikiama bendra informacija ir diskusijos apie sveikatą ir su ja susijusiomis temomis. Šioje svetainėje ar bet kurioje kitoje medžiagoje, į kurią pateikiamos nuorodos, pateikiama informacija ir kitas turinys nėra ir neturėtų būti laikomi medicininiais patarimais, taip pat ši informacija nepakeičia profesionalios medicininės ekspertizės ar gydymo. Jei jums ar bet kuriam kitam asmeniui kyla medicininių problemų, turėtumėte pasikonsultuoti su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju arba kreiptis į kitą profesionalų gydytoją. Niekada neignoruokite profesionalaus gydytojo patarimo arba neatidėliokite jo kreiptis dėl to, ką perskaitėte šiame tinklaraštyje arba bet kurioje susijusioje medžiagoje. Jei manote, kad jums gali būti skubi medicininė pagalba, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba greitosios pagalbos tarnybą. Šioje interneto svetainėje ir mūsų išsakytos nuomonės ir požiūriai neturi jokio ryšio su bet kurios akademinės, ligoninės, sveikatos priežiūros praktikos ar kitos institucijos nuomonėmis ir požiūriais.