Bendrosios sąlygos su informacija apie klientą

1) Taikymo sritis

1.1 Šios "Inchealth GmbH" (toliau - "Pardavėjas") bendrosios sąlygos (toliau - BTS) taikomos visoms prekių pristatymo sutartims, kurias vartotojas ar verslininkas (toliau - "Pirkėjas") sudaro su Pardavėju dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateiktų prekių. Prieštaraujama, kad būtų įtrauktos paties Kliento nustatytos sąlygos, nebent būtų susitarta kitaip.

1.2 Šios Bendrosios taisyklės atitinkamai taikomos sutartims dėl kuponų pristatymo, jei nesusitarta kitaip.

1.3 Vartotojas, kaip apibrėžta šiose Bendrosiose taisyklėse, yra bet kuris fizinis asmuo, kuris sudaro teisinį sandorį, kurio pagrindinis tikslas nėra nei komercinis, nei savarankiškas darbas.

1.4 Verslininkas, kaip apibrėžta šiose Bendrosiose taisyklėse, yra fizinis ar juridinis asmuo arba juridinio asmens teises turinti bendrija, kuri, sudarydama teisinį sandorį, veikia vykdydama savo komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.

2) Sutarties sudarymas

2.1 Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikti produktų aprašymai nėra Pardavėjo įpareigojantys pasiūlymai, bet yra skirti klientui pateikti įpareigojantį pasiūlymą.

2.2 Klientas gali pateikti pasiūlymą naudodamasis internetine užsakymo forma, integruota Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Tokiu būdu klientas, įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, paspaudęs užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką, pateikia teisiškai įpareigojantį sutartinį pasiūlymą dėl pirkinių krepšelyje esančių prekių.

2.3 Pardavėjas gali priimti Pirkėjo pasiūlymą per penkias dienas,
- siunčiant klientui raštišką užsakymo patvirtinimą arba užsakymo patvirtinimą teksto forma (faksu arba el. paštu), kai lemiamą reikšmę turi tai, kad klientas gavo užsakymo patvirtinimą, arba
- pristatydamas užsakytas prekes klientui; šiuo atveju lemiamą reikšmę turi tai, ar klientas gavo prekes, arba
- prašydami kliento sumokėti po to, kai klientas pateikė užsakymą.
Jei yra kelios iš pirmiau minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo metu, kai viena iš pirmiau minėtų alternatyvų atsiranda pirmiau. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas išsiunčia pasiūlymą, ir baigiasi praėjus penktai dienai po pasiūlymo išsiuntimo. Jei Pardavėjas nepriima Kliento pasiūlymo per minėtą laikotarpį, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, dėl kurio Klientas nebėra saistomas savo valios pareiškimo.

2.4 Jei klientas pasirenka "PayPal" siūlomą mokėjimo būdą, mokėjimą apdoros mokėjimo paslaugų teikėjas "PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.", 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau - "PayPal"), laikydamasis "PayPal" naudojimo sąlygų, kurias galima rasti adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, arba, jei klientas neturi "PayPal" paskyros, laikydamasis Mokėjimų be "PayPal" paskyros sąlygų, kurias galima rasti adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jei klientas moka "PayPal" siūlomu mokėjimo būdu, kurį galima pasirinkti internetinio užsakymo procese, pardavėjas jau pareiškia priimantis kliento pasiūlymą tuo metu, kai klientas paspaudžia užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.

2.5. Pasirinkus mokėjimo būdą "Amazon Payments", mokėjimas bus atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją "Amazon Payments Europe s.c.a.", 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Liuksemburgas (toliau - "Amazon"), laikantis "Amazon Payments Europe" naudotojo sutarties, kurią galima peržiūrėti adresu https://payments.amazon.de/help/201751590. Jei klientas užsakymo internetu metu kaip mokėjimo būdą pasirenka "Amazon Payments", jis taip pat pateikia mokėjimo nurodymą "Amazon", paspausdamas mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas. Šiuo atveju pardavėjas jau pareiškia priimantis kliento pasiūlymą tuo metu, kai klientas inicijuoja mokėjimo procesą spustelėdamas užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.

2.6 Kai pasiūlymas pateikiamas per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Pardavėjas sutarties tekstą išsaugo po sutarties sudarymo ir, Klientui išsiuntus užsakymą, perduoda jį Klientui teksto forma (pvz., el. paštu, faksu arba laišku). Pardavėjas nesuteikia galimybės susipažinti su sutarties tekstu vėliau. Jei klientas prieš išsiųsdamas užsakymą Pardavėjo internetinėje parduotuvėje susikūrė vartotojo paskyrą, užsakymo duomenys bus archyvuojami Pardavėjo interneto svetainėje ir juos klientas galės nemokamai pasiekti savo slaptažodžiu apsaugotoje vartotojo paskyroje, pateikęs atitinkamus prisijungimo duomenis.

2.7 Prieš privalomai pateikdamas užsakymą per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Klientas gali nustatyti galimas įvedimo klaidas atidžiai perskaitęs ekrane rodomą informaciją. Veiksminga techninė priemonė, padedanti geriau atpažinti įvesties klaidas, gali būti naršyklės padidinimo funkcija, kurios pagalba ekrane rodomas vaizdas yra padidinamas. Elektroninio užsakymo proceso metu klientas gali taisyti savo įvestus duomenis naudodamasis įprastomis klaviatūros ir pelės funkcijomis, kol paspaudžia užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.

2.8 Sudarant sutartį galima naudotis vokiečių ir anglų kalbomis.

2.9 Užsakymų apdorojimas ir susisiekimas paprastai vyksta elektroniniu paštu ir automatizuotu užsakymų apdorojimu. Klientas privalo užtikrinti, kad jo nurodytas el. pašto adresas užsakymui apdoroti būtų teisingas, kad pardavėjo siunčiamus el. laiškus būtų galima gauti šiuo adresu. Visų pirma, naudodamas SPAM filtrus, klientas turi užtikrinti, kad visi pardavėjo arba trečiųjų šalių, kurias pardavėjas įgaliojo apdoroti užsakymą, siunčiami el. laiškai galėtų būti pristatyti.

3) Teisė atsisakyti sutarties

3.1 Vartotojai paprastai turi teisę atšaukti sutartį.

3.2 Daugiau informacijos apie teisę atsisakyti sutarties galima rasti Pardavėjo nurodymuose dėl sutarties atsisakymo.

4) Kainos ir mokėjimo sąlygos

4.1 Jei Pardavėjo produkto aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įskaičiuotas teisės aktais nustatytas pridėtinės vertės mokestis. Bet kokios papildomos pristatymo ir siuntimo išlaidos bus atskirai nurodytos atitinkamame gaminio aprašyme.

4.2 Pristatant prekes į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, atskirais atvejais gali atsirasti papildomų išlaidų, už kurias Pardavėjas neatsako ir kurias turi padengti Klientas. Tai, pavyzdžiui, kredito įstaigų pinigų pervedimo išlaidos (pvz., pervedimo mokesčiai, valiutos kurso mokesčiai) arba importo muitai ar mokesčiai (pvz., muitai). Tokios išlaidos taip pat gali būti patiriamos dėl lėšų pervedimo, jei prekės pristatomos ne į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį, bet klientas atlieka mokėjimą iš Europos Sąjungai nepriklausančios šalies.

4.3 Apie mokėjimo būdą (-us) klientas bus informuotas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

4.4 Jei susitarta dėl išankstinio mokėjimo banko pavedimu, mokėjimas turi būti atliktas iš karto po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnio mokėjimo termino.

4.5 Pasirinkus mokėjimo būdą "PayPal Credit" (mokėjimas dalimis per "PayPal"), Pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą "PayPal". Prieš priimdama Pardavėjo pareiškimą apie reikalavimo perleidimą, "PayPal", naudodamasi perduotais kliento duomenimis, atlieka kreditingumo patikrinimą. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti klientui taikyti mokėjimo būdą "PayPal kreditas", jei patikrinimo rezultatas neigiamas. Jei "PayPal" patvirtina mokėjimo būdą "PayPal Credit", klientas privalo sumokėti sąskaitos sumą "PayPal" pardavėjo nurodytomis sąlygomis, apie kurias jam pranešama pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Šiuo atveju jis gali atlikti mokėjimą "PayPal" tik su skolos padengimo efektu. Tačiau pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymų ar kreditinių raštų, net ir reikalavimo perleidimo atveju.

4.6 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas "SOFORT", mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Miunchenas (toliau - SOFORT). Kad galėtų apmokėti sąskaitos sumą per "SOFORT", klientas turi turėti internetinės bankininkystės sąskaitą, kuri aktyvuota dalyvauti "SOFORT", mokėjimo proceso metu turi atitinkamai save identifikuoti ir patvirtinti mokėjimo nurodymą "SOFORT". Tuomet "SOFORT" nedelsdama atlieka mokėjimo operaciją ir nurašo lėšas nuo kliento banko sąskaitos. Išsamesnę informaciją apie "SOFORT" mokėjimo būdą klientas gali rasti internete adresu https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas naudojantis mokėjimo paslauga "VR Payment", mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją "VR Payment GmbH", Saonestraße 3a, 60528 Frankfurtas prie Maino, Vokietija (toliau - "VR Payment"). Apie atskirus "VR Payment" siūlomus mokėjimo būdus klientas informuojamas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti "VR Payment" gali naudotis trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis, kuriems gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias klientas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "VR Payment" galima rasti internete adresu https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas naudojantis "Stripe" mokėjimo paslauga, mokėjimas bus apdorojamas per mokėjimo paslaugų teikėją "Stripe Payments Europe Ltd", 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau - "Stripe"). Apie atskirus mokėjimo būdus, siūlomus per "Stripe", klientas bus informuotas pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti "Stripe" gali naudoti kitas mokėjimo paslaugas, kurioms gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias klientas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "Stripe" galima rasti internete adresu https://stripe.com/de.

4.9 Jei pasirinktas SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdas, sąskaitos faktūros suma turi būti sumokėta po to, kai išduodamas SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas, bet ne anksčiau nei pasibaigia išankstinės informacijos laikotarpis. Tiesioginio debeto suma surenkama, kai užsakytos prekės iškeliauja iš Pardavėjo sandėlio, bet ne anksčiau nei pasibaigia išankstinės informacijos terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pardavėjo pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie debetą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl to, kad sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas.

4.10 Jei pasirenkamas SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdas, sąskaitos faktūros suma turi būti apmokėta po to, kai išduodamas SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas, bet ne anksčiau nei pasibaigia išankstinės informacijos laikotarpis. Tiesioginio debeto suma surenkama, kai užsakytos prekės iškeliauja iš Pardavėjo sandėlio, bet ne anksčiau nei pasibaigia išankstinės informacijos terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pardavėjo pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie debetą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl to, kad sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas. Pardavėjas pasilieka teisę pasirinkti SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdą ir neigiamo kreditingumo patikrinimo atveju atmesti šį mokėjimo būdą.

4.11 Pasirinkus mokėjimo būdą "PayPal" tiesioginis debetas, "PayPal" sąskaitos faktūros sumą iš kliento banko sąskaitos paims po to, kai bus išduotas SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas, bet ne anksčiau nei pasibaigs išankstinio pranešimo pardavėjo vardu terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie lėšų nurašymą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl nepakankamo lėšų kiekio sąskaitoje arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas.

4.12 Pasirinkus tiesioginio debeto mokėjimo būdą per "Stripe", mokėjimas bus apdorojamas per mokėjimo paslaugų teikėją "Stripe Payments Europe Ltd", 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau - "Stripe"). Šiuo atveju "Stripe" pardavėjo vardu iš kliento banko sąskaitos surinks sąskaitos faktūros sumą išdavusi SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, bet ne anksčiau nei pasibaigs išankstinio pranešimo laikotarpis. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pranešimas klientui (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis), kuriame pranešama apie lėšų nurašymą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl nepakankamo lėšų kiekio sąskaitoje arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas. Pardavėjas pasilieka teisę atlikti kreditingumo patikrinimą, kai pasirenkamas SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdas, ir atmesti šį mokėjimo būdą, jei kreditingumo patikrinimo rezultatai yra neigiami.

4.13 Pasirinkus mokėjimo kreditine kortele būdą, sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Kredito kortelės mokėjimo būdas tvarkomas bendradarbiaujant su BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurtas prie Maino, Vokietija, kurią Pardavėjas įgalioja surinkti gautinas sumas jo vardu. BS PAYONE GmbH surenka sąskaitos faktūros sumą iš kliento nurodytos kredito kortelės sąskaitos. Kreditinė kortelė bus nurašyta iš karto po to, kai internetinėje parduotuvėje bus išsiųstas kliento užsakymas. Net jei pasirinktas mokėjimo būdas - atsiskaitymas kreditine kortele per BS PAYONE GmbH, Pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, siuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo deklaracijų ir pristatymo ar kreditinių raštų.

4.14 Pasirinkus mokėjimo kreditine kortele būdą, sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Kredito kortelės mokėjimo būdas tvarkomas bendradarbiaujant su secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), kuriai Teikėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą. secupay AG surenka sąskaitos faktūros sumą iš kliento nurodytos kredito kortelės sąskaitos. Reikalavimo perleidimo atveju mokėjimas gali būti atliktas tik "secupay AG" su skolos padengimo efektu. Kreditinė kortelė nurašoma iš karto po to, kai internetinėje parduotuvėje išsiunčiamas kliento užsakymas. Net jei pasirenkamas mokėjimo būdas - atsiskaitymas kreditine kortele per "secupay AG", Tiekėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo laiko, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių pranešimų.

4.15 Pasirinkus mokėjimo būdą kredito kortele per "Stripe", sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Mokėjimas tvarkomas per mokėjimo paslaugų teikėją "Stripe Payments Europe Ltd", 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau - "Stripe"). Stripe pasilieka teisę atlikti kreditingumo patikrinimą ir neigiamo kreditingumo patikrinimo atveju atsisakyti taikyti šį mokėjimo būdą.

5) Pristatymo ir pristatymo sąlygos

5.1 Jei Pardavėjas siūlo išsiųsti prekes, jos pristatomos Pardavėjo nurodytoje pristatymo teritorijoje Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu, jei nesusitarta kitaip. Pardavėjo užsakymo apdorojimo metu nurodytas pristatymo adresas yra lemiamas vykdant sandorį. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei pasirinktas mokėjimo būdas "PayPal", lemiamą reikšmę turi pristatymo adresas, kurį klientas mokėjimo metu deponavo "PayPal" sistemoje.

5.2 Jei prekės nepristatomos dėl priežasčių, už kurias atsakingas klientas, klientas padengia pagrįstas dėl to pardavėjo patirtas išlaidas. Ši nuostata netaikoma grąžinamo siuntinio išlaidoms, jei klientas veiksmingai pasinaudoja savo teise atšaukti prekę. Jei klientas veiksmingai pasinaudoja atšaukimo teise, grąžinimo išlaidoms taikoma pardavėjo atšaukimo instrukcijose numatyta nuostata.

5.3 Jei klientas veikia kaip verslininkas, parduotų prekių atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio sugedimo rizika pereina klientui, kai tik pardavėjas perduoda prekes ekspeditoriui, vežėjui ar bet kuriam kitam asmeniui ar institucijai, paskirtai atlikti pervežimą. Jei klientas veikia kaip vartotojas, parduotų prekių atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio sugedimo rizika iš esmės pereina klientui arba asmeniui, įgaliotam priimti prekes, tik tada, kai prekės perduodamos klientui. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, parduotų prekių atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio sugedimo rizika pereina klientui, net ir vartotojų atveju, kai tik pardavėjas perduoda prekes ekspeditoriui, vežėjui arba asmeniui ar institucijai, kitaip paskirtai atlikti pervežimą, jei klientas paveda ekspeditoriui, vežėjui arba asmeniui ar institucijai, kitaip paskirtai atlikti pervežimą, atlikti pervežimą, o pardavėjas prieš tai nenurodė šio asmens ar institucijos klientui.

5.4 Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti sutarties neteisingo ar netinkamo savarankiško pristatymo atveju. Tai taikoma tik tuo atveju, jei Pardavėjas nėra atsakingas už nepristatymą ir jei Pardavėjas, laikydamasis deramo atidumo, su tiekėju sudarė konkretų dengiamąjį sandorį. Pardavėjas deda visas pagrįstas pastangas, kad įsigytų prekes. Jei prekių nėra arba jų yra tik iš dalies, klientas bus nedelsiant informuotas ir jam nedelsiant bus grąžintas užmokestis.

5.5 Savarankiškas surinkimas neįmanomas dėl logistinių priežasčių.

5.6 Klientui kuponai pateikiami taip:
- atsisiųsti
- el. paštu
- paštu

6) Nuosavybės teisės išsaugojimas

Jei pardavėjas atlieka išankstinį mokėjimą, jis išlaiko nuosavybės teisę į pristatytas prekes, kol bus sumokėta visa mokėtina pirkimo kaina.

7) Atsakomybė už defektus (garantija)

7.1 Jei toliau nenurodyta kitaip, taikomos įstatyminės atsakomybės už defektus nuostatos. Tai netaikoma prekių pristatymo sutartims:

7.2 Jei klientas veikia kaip verslininkas,
- pardavėjas gali pasirinkti vėlesnio vykdymo tipą;
- naujų prekių atveju senaties terminas dėl defektų yra vieneri metai nuo prekių pristatymo;
- naudotų prekių atveju teisės ir pretenzijos dėl defektų netaikomos;
- senaties terminas neatsinaujina, jei atsakomybė už defektus apima pakaitinį pristatymą.

7.3 Pirmiau minėti atsakomybės apribojimai ir terminų sutrumpinimas netaikomi
- reikalavimams dėl žalos atlyginimo ir kliento išlaidų kompensavimo,
- jei Pardavėjas nesąžiningai nuslėpė defektą,
- už prekes, kurios buvo naudojamos pagal įprastą pastato paskirtį ir sukėlė jo defektus,
- dėl bet kokio esamo Pardavėjo įsipareigojimo teikti skaitmeninių produktų atnaujinimus, jei sudaromos sutartys dėl prekių su skaitmeniniais elementais pristatymo.

7.4 Be to, verslininkams įstatymuose numatyti senaties terminai, taikomi bet kokiai įstatymuose numatytai teisei pareikšti ieškinį, lieka nepakeisti.

7.5 Jei klientas veikia kaip vartotojas, jis turi pateikti pretenziją dėl pristatytų prekių su akivaizdžiais transportavimo pažeidimais prekių tiekėjui ir apie tai informuoti pardavėją. Jei klientas to nepadaro, tai neturi įtakos jo įstatyminėms ar sutartinėms pretenzijoms dėl defektų.

8) Reklaminių kuponų išpirkimas

8.1 Kuponus, kuriuos Pardavėjas nemokamai išduoda kaip tam tikrą laikotarpį galiojančių akcijų dalį ir kurių Pirkėjas negali įsigyti (toliau - Akcijos kuponai), galima panaudoti tik Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir tik nurodytu laikotarpiu.

8.2 Atskiri produktai gali būti neįtraukti į akcijos kuponą, jei dėl akcijos kupono turinio atsiranda atitinkamas apribojimas.

8.3. Akcijos kuponus galima išpirkti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Vėlesnis įskaitymas negalimas.

8.4 Viename užsakyme galima panaudoti tik vieną reklaminį kuponą.

8.5 Prekių vertė turi būti ne mažesnė nei reklaminio kupono suma. Likusio kredito Pardavėjas negrąžina.

8.6 Jei reklaminio kupono vertės neužtenka užsakymui apmokėti, skirtumui padengti gali būti pasirinktas vienas iš kitų Pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.

8.7. Akcinio kupono kredito likutis neišmokamas grynaisiais pinigais ir už jį nemokamos palūkanos.

8.8 Reklaminis čekis negrąžinamas, jei klientas grąžina prekes, už kurias visiškai ar iš dalies sumokėta reklaminiu čekiu, naudodamasis įstatyme numatyta teise atsisakyti sutarties.

8.9 Reklaminis kuponas gali būti perduodamas. Pardavėjas gali atlikti mokėjimą su išpildomuoju poveikiu atitinkamam turėtojui, Pardavėjo internetinėje parduotuvėje realizuojančiam reklaminį kuponą. Ši nuostata netaikoma, jei Pardavėjas žino arba dėl didelio neatsargumo nežino apie atitinkamo turėtojo netinkamumą, teisinį neveiksnumą arba atstovavimo įgaliojimų nebuvimą.

9) Dovanų kuponų išpirkimas

9.1 Dovanų kuponai, kuriuos galima įsigyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje (toliau - Dovanų kuponai), gali būti panaudoti tik Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, nebent Dovanų kupone nurodyta kitaip.

9.2. Dovanų kuponai ir Dovanų kuponų likučiai gali būti išperkami iki trečiųjų metų, einančių po Dovanų kupono įsigijimo metų, pabaigos. Likę likučiai bus įskaityti klientui iki galiojimo pabaigos datos.

9.3 Dovanų kuponus galima išpirkti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Vėlesnis įskaitymas negalimas.

9.4 Viename užsakyme galima panaudoti tik vieną dovanų kuponą.

9.5. Dovanų čekiai gali būti naudojami tik Prekėms įsigyti ir negali būti naudojami papildomiems Dovanų čekiams įsigyti.

9.6 Jei Dovanų kupono vertės nepakanka užsakymui apmokėti, skirtumui padengti gali būti pasirinktas vienas iš kitų Pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.

9.7. Dovanų kupono likutis nebus išmokamas grynaisiais pinigais ir už jį nebus mokamos palūkanos.

9.8 Dovanų čekis gali būti perduodamas. Pardavėjas gali atlikti mokėjimą su išpildomuoju poveikiu atitinkamam Dovanų kupono turėtojui, kuris Dovanų kuponą realizuoja Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Ši nuostata netaikoma, jei Pardavėjas žino arba dėl didelio neatsargumo nežino apie atitinkamo turėtojo netinkamumą, teisinį neveiksnumą arba atstovavimo įgaliojimų nebuvimą.

10) Taikytina teisė

Visus šalių teisinius santykius reglamentuoja Šveicarijos Konfederacijos įstatymai, išskyrus įstatymus, reglamentuojančius tarptautinį kilnojamųjų daiktų pardavimą. Vartotojų atveju šis teisės pasirinkimas taikomas tik tiek, kiek suteiktos apsaugos nepanaikina šalies, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, teisės imperatyvios nuostatos.

11) Alternatyvus ginčų sprendimas

11.1. ES Komisija internete pateikia ginčų sprendimo internetu platformą, kurios adresas: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ši platforma yra kontaktinis punktas, skirtas neteisminiam ginčų, kylančių dėl pirkimo internetu ar paslaugų teikimo sutarčių, kuriose dalyvauja vartotojas, sprendimui.

11.2 Pardavėjas neprivalo ir nenori dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitraže.