Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is

adres
Tel: +41 43 5089 126, e-mail: shop@ inchealth.ch. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen bij de controller). U herkent een versleutelde verbinding aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

3) Hosting en inhoud-leveringsnetwerk

QUIC CLOUD
Op onze website maken wij gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN") van de technologische dienstverlener proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Zwitserland ("QUIC CLOUD"). Een Content Delivery Network is een online dienst die met name wordt gebruikt voor de levering van grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Het gebruik van QUIC CLOUD's Content Delivery Network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.
De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een veilige en efficiënte beschikbaarstelling, alsmede verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

4) Sessie COOKIES

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde COOKIES. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte COOKIES worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt gesloten, gewist (zogenaamde sessie-COOKIES). Andere COOKIES blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerondernemingen (third-party COOKIES) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistent COOKIES). Als COOKIES worden ingesteld, worden daarmee bepaalde gebruikersgegevens, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden, in individuele mate verzameld en verwerkt. Persistente COOKIES worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen.

Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons uitgevoerde individuele COOKIES, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden er ook COOKIES van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (COOKIES van derden). Indien wij samenwerken met voornoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke COOKIES en de omvang van de in elk geval verzamelde informatie in de onderstaande paragrafen.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van COOKIES en dat u zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-COOKIES
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/COOKIES-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/COOKIES.html

Als u geen COOKIES aanvaardt, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Opt-out voorkeuren
5) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of om contact met u op te kunnen nemen en de daarmee samenhangende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die het tegendeel bewijzen.

6) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw commentaar, ook informatie over het tijdstip van het maken van het commentaar en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en op deze website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene door het plaatsen van een commentaar inbreuk maakt op de rechten van derden of illegale inhoud plaatst. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud omdat deze onwettig zou zijn. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden bestempeld.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

7.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen, nadat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een reclamevriendelijke manier te kunnen benaderen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een desbetreffend bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de verzendlijst van de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens verder te gebruiken op een wijze die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 - Verzending van de nieuwsbrief via AMAZON SES

Wij gebruiken de "AMAZON Simple Email Service" van de technische dienstverlener AMAZON Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AMAZON SES") om ons e-mailverkeer te beheren en ook om onze nieuwsbrieven te versturen.
AMAZON SES functioneert als een platform voor het organiseren, verzenden en ontvangen van e-mails en maakt de verbinding met verschillende mail service providers en mail clients mogelijk.
Bij het verzenden van nieuwsbrieven via AMAZON SES worden uw nieuwsbriefgegevens (mailadres, naamgegevens voor aanhef indien van toepassing) eerst naar de servers van AMAZON Web Services verzonden en vervolgens doorgestuurd naar de eigenlijke mailclient voor verzending.
De serverlocaties van AMAZON Web Services bevinden zich binnen de EU (Dublin, Frankfurt, Parijs, etc.). In individuele gevallen kunnen gegevens echter ook worden doorgegeven aan AMAZON Web Services, Inc. in de VS.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van AMAZON SES is ons gerechtvaardigd belang bij de best mogelijke technische organisatie en afhandeling van ons e-mailverkeer alsmede optimalisering van het aanbod van inhoud en bezorgbaarheid overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met AMAZON SES ("Data Processing Addendum", te raadplegen op https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), waarmee wij AMAZON SES verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.
U kunt het privacybeleid van AMAZON Web Services, Inc. hier bekijken: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf.
- Nieuwsbrief verzending via GetResponse
Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdansk (80-387), Polen, aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO en dient ons legitieme belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is in reclame, veilig en gebruikersvriendelijk. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op GetResponse-servers in de EU.
GetResponse gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website zijn opgeslagen. Hiermee kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Ook technische informatie wordt geregistreerd (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw overige persoonsgegevens; een directe persoonsverwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Bovendien kan GetResponse deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van het eigen gerechtvaardigde belang voor de op de behoeften afgestemde vormgeving en optimalisering van de service, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. GetResponse gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om ze aan derden door te geven.
Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met GetResponse, waarmee wij GetResponse verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.
U kunt het privacybeleid van GetResponse hier bekijken:
https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz
- Verzending van de nieuwsbrief via MailPoet
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de dienst "MailPoet", een dienst die wordt aangeboden door Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ierland (hierna "MailPoet"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO en dient ons rechtmatig belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is in reclame, veilig en gebruiksvriendelijk. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van MailPoet in de EU.
MailPoet gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de per e-mail verstuurde nieuwsbrieven zogenaamde webbakens of trackingpixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Hiermee kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogeheten conversietracking kan ook worden geanalyseerd of na het aanklikken van dergelijke links een vooraf bepaalde actie (bijv. de aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw overige persoonsgegevens; een directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.
Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met MailPoet, waarmee wij MailPoet verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.
Meer informatie over de gegevensanalyse van MailPoet kunt u hier lezen:
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

7.3 - Reclame per briefpost
Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding op te slaan in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO en deze te gebruiken om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

8) Online marketing

8.1 - Microsoft Reclame
Deze website maakt gebruik van de technologie voor het bijhouden van conversies "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft plaatst een cookie op uw computer als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Microsoft Adveristing. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze COOKIES verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina).
De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken na op een advertentie te hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Microsoft Advertising.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Microsoft kunt u vinden op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Microsoft Reclame Universeel Bijhouden van Gebeurtenissen
Deze website maakt gebruik van de Universal Event Tracking van de conversietrackingtechnologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS).
Voor het gebruik van universal event tracking wordt op elke pagina van onze website een tag opgeslagen die in wisselwerking staat met de door Microsoft ingestelde conversiecookie. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd om de doelgerichtheid en de inhoud van onze aanbiedingen meer op de behoeften af te stemmen. De tags dienen op geen enkel moment om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik worden gemaakt van Microsoft Advertising.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Microsoft Advertising kunt u verkrijgen op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde COOKIES, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook doorgifte naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.
Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie uit te voeren van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven en/of voor zover derden de informatie in opdracht van Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via COOKIES en/of webbakens, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google AdSense niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het beleid van Google inzake gegevensbescherming kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Google Ads conversie bijhouden
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, binnen het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons doel is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website voor u interessanter te maken en om tot een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te komen.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze COOKIES verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. COOKIES kunnen dus niet over de websites van Google Ads-klanten heen worden getraceerd. De met behulp van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracking hebben gekozen. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de verwerking die door Google Ads Conversion Tracking in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het instellen van COOKIES door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt worden indien u het gebruik van COOKIES heeft uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google Ads Conversie bijhouden
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, het bijhouden van conversies van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven wij ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te bereiken.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze COOKIES verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. COOKIES kunnen dus niet over de websites van Google Ads-klanten heen worden getraceerd. De met behulp van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracking hebben gekozen. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de verwerking die door Google Ads Conversion Tracking in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het instellen van COOKIES door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Om gebruikers van wie wij de gegevens in het kader van zakelijke of bedrijfsmatige relaties hebben ontvangen, op een meer op interesses gerichte manier aan te spreken voor reclame, gebruiken wij in het kader van Google Ads een klantmatchingfunctie. Daartoe zenden wij een of meer bestanden met geaggregeerde klantgegevens (voornamelijk e-mailadressen en telefoonnummers) elektronisch aan Google. Google heeft geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de klantenbestanden automatisch tijdens het transmissieproces met behulp van een speciaal algoritme. De geëncrypteerde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze toe te wijzen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben aangemaakt. Hierdoor kan gepersonaliseerde reclame worden afgespeeld via alle Google-diensten die aan de desbetreffende Google-account zijn gekoppeld.
Klantgegevens worden alleen aan Google doorgegeven indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google in verband met de klantmatchingfunctie vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google Marketing Platform
Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").
GMP gebruikt COOKIES om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentie-aanvragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP COOKIES geen persoonlijke informatie.
Door het gebruik van marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u bij een Google-dienst geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat. Het gebruik van GMP kan er ook toe leiden dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal GMP niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van GMP by Google kunt u verkrijgen op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

8.2 Gebruik van affiliate-programma's

- Eigen affiliate programma
In verband met de productpresentaties op onze website hebben wij een eigen affiliate-programma, in het kader waarvan wij geïnteresseerde derde exploitanten partnerlinks voor plaatsing op hun websites ter beschikking stellen die naar onze aanbiedingen leiden. Voor het affiliate-programma worden COOKIES gebruikt, die in de regel na het aanklikken van een overeenkomstige partnerlink op de partnerpagina worden geplaatst en waarvoor wij volgens de gegevensbeschermingswetgeving in dit verband niet verantwoordelijk zijn. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen, om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde transacties (bijv. "sales leads") te kunnen traceren. Zo kunnen wij onder andere herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en de affiliate-partners. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen conform Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via COOKIES wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.
- ADCELL Partnerprogramma (Firstlead GmbH)
Wij nemen deel aan het "ADCELL" partnerprogramma van Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlijn (hierna "ADCELL"). In het kader van haar dienstverlening slaat ADCELL COOKIES op de eindtoestellen van de gebruikers op om transacties (bijv. "sales leads") te documenteren wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze COOKIES dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering binnen het netwerk. ADCELL gebruikt ook zogenaamde trackingpixels. Deze maken het mogelijk om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren.
De door COOKIES en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt aan een server van ADCELL doorgegeven en daar opgeslagen. Zo kan ADCELL onder meer herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. ADCELL kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres zullen niet worden samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met ADCELL conform Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via COOKIES wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over de instelling van COOKIES wordt geïnformeerd en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Indien u niet instemt met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven, hebt u de mogelijkheid om de gegevensverwerking onder www.adcell.de/datenschutz te deactiveren.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de eerder genoemde mogelijkheid om bezwaar te maken.
- advanced store affiliate programma
Wij nemen deel aan het partnerprogramma van advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79 / 80, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna "advanced store"). In dit kader hebben wij op onze website advertenties geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen op websites. advanced store maakt gebruik van COOKIES. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde transacties (bijv. "sales leads") te kunnen volgen. Op die manier kan advanced store onder meer herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en advanced store. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met advanced store in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Nadere informatie over het gebruik van gegevens door geavanceerde winkels is te vinden op https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via COOKIES wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- AMAZON affiliate programma (AMAZONPartnerNet)
Wij nemen deel aan het affiliate programma "AMAZONPartnerNet" van AMAZON EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "AMAZON"). In dit kader hebben wij op onze website advertenties geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen op verschillende websites van AMAZON. AMAZON maakt gebruik van COOKIES. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde bestellingen te kunnen traceren. Hierdoor kan AMAZON onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en AMAZON. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met AMAZON conform Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door AMAZON vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van AMAZON.de op https://www.AMAZON.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over de instelling van COOKIES wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. U kunt de op interesses gebaseerde advertenties op AMAZON ook deactiveren via de link https://www.AMAZON.de/gp/dra/info.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- AWIN Netwerk voor prestatiereclame
Wij nemen deel aan het performance advertising netwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). In het kader van haar trackingdiensten slaat AWIN COOKIES op voor de documentatie van transacties (bijv. van "sales leads") op eindapparatuur van gebruikers die websites of andere online-aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bijv. het aanmelden voor een nieuwsbrief of het plaatsen van een online-bestelling). Deze COOKIES dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering in het kader van haar netwerk.
In een cookie wordt alleen de informatie geplaatst over het tijdstip waarop een bepaald reclamemedium door een eindapparaat werd aangeklikt. In de AWIN tracking COOKIES wordt een individuele, niet aan de individuele gebruiker toe te wijzen cijferreeks opgeslagen, waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie (klik of weergave) van de gebruiker worden gedocumenteerd. AWIN verzamelt bovendien informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de oproepende browser. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen bij AWIN conform Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Indien u niet wenst dat COOKIES in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. U kunt het opslaan van COOKIES in uw browser deactiveren onder Extra's/Internetopties, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra een cookie wordt verzonden. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online-aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt COOKIES ook op elk moment verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.
Verdere informatie over het gebruik van gegevens door AWIN is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.
- belboon Partner Programma (belboon GmbH)
Wij nemen deel aan het "belboon" partnerprogramma van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin (hierna "belboon"). In het kader van haar dienstverlening slaat belboon COOKIES op de eindtoestellen van de gebruikers op om transacties (bijv. "sales leads") te documenteren wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze COOKIES dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering binnen het netwerk. Daarnaast gebruikt belboon zogenaamde trackingpixels. Deze maken het mogelijk informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren.
De door COOKIES en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van belboon en daar opgeslagen. Zo kan belboon onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. belboon kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met belboon conform Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Verdere informatie over het gebruik van gegevens door belboon is te vinden in de belboon verklaring gegevensbescherming op https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via COOKIES wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- RAKUTEN Reclame
Wij nemen deel aan het affiliate programma "RAKUTEN Advertising" RAKUTEN Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Parijs, Frankrijk (hierna "RAKUTEN"). Als onderdeel van haar diensten, slaat RAKUTEN COOKIES op de apparaten van gebruikers op om transacties (b.v. "verkoopleads") te documenteren wanneer een bezoeker onze site bereikt via een RAKUTEN advertentielink. Deze COOKIES, die door RAKUTEN worden ingesteld en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dienen uitsluitend voor het correct toewijzen van het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk.
De door COOKIES gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (waaronder het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van RAKUTEN en daar opgeslagen. RAKUTEN kan onder meer herkennen dat er op de affiliate link op deze website is geklikt. RAKUTEN kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres zullen niet worden samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij het verwerken van commissiebetalingen met RAKUTEN in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Meer informatie hierover en over de gegevensbescherming van RAKUTEN vindt u op https://go.RAKUTENadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.
- Tradedoubler GmbH affiliate programma
Wij nemen deel aan het affiliate programma van Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland (hierna "Tradedoubler").
Tradedoubler is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites, zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt advertenties, die gewoonlijk via klik- of verkoopcommissies worden vergoed, weer te geven op de internetsites van derden, d.w.z. distributiepartners, die ook affiliates of uitgevers worden genoemd. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op de eigen internetpagina's wordt geïntegreerd. In dit verband hebben wij reclameboodschappen als links op onze website geplaatst.
Daarbij maken wij gebruik van COOKIES van Tradedoubler, dat zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde orders te kunnen achterhalen. Hierdoor kan Tradedoubler onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafhandeling tussen ons en Tradedoubler. Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, is de beschreven verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd financieel belang om commissiebetalingen met Tradedoubler te verwerken in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Tradedoubler, zie het privacybeleid van Tradedoubler op https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via COOKIES wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- Wix affiliate programma
Wij nemen deel aan het affiliate programma van Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israël ("Wix"). In dit kader hebben wij op onze website advertenties geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen van Wix. Wix maakt gebruik van COOKIES, die in de regel op de partnersite worden ingesteld en waarvoor wij volgens de gegevensbeschermingswetgeving in dit verband niet verantwoordelijk zijn. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde bestellingen te kunnen traceren. Hierdoor kan Wix onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en Wix. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met Wix conform Art. 6 (1) lit. f DSGVO. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Wix in Israël, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming kunt u bij Wix verkrijgen op de volgende website: https://de.wix.com/about/privacy.
- YITH Woocommerce Affiliates Affiliate Programma
Wij nemen deel aan het " YITH Woocommerce Affiliates " affiliate programma van Your Inspiration Solutions S.L.U., Calle Valentin Sanz 37,38002, Santa Cruz de Tenerife, Spanje ("YITH"). Als onderdeel van haar diensten slaat YITH COOKIES op de eindtoestellen van gebruikers op om transacties te documenteren (bijv. "verkoopleads") wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze COOKIES dienen uitsluitend voor het correct toewijzen van het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk. Bovendien kan YITH zogenaamde trackingpixels gebruiken. Deze maken het mogelijk om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren.
De door COOKIES en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van YITH en daar opgeslagen. Zo kan YITH onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. YITH kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres zullen niet worden samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang om commissiebetalingen met YITH te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via COOKIES wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over de instelling van COOKIES wordt geïnformeerd en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

9) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics met Google Signalen
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "COOKIES" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het af te korten en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. De extensie houdt in dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk om statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de website op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. Gegevensrecords die via de "demografische kenmerken" worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de instelling van Google Analytics COOKIES voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics tijdens uw bezoek aan de website niet worden gebruikt.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Deze website maakt ook gebruik van de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen wij door Google apparaatoverkoepelende rapporten laten maken (zogenaamde "apparaatoverkoepelende tracking"). Indien u in uw Google-accountinstellingen "gepersonaliseerde advertenties" heeft geactiveerd en u uw apparaten met internettoegang aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen opstellen, voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Analytics conform Art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die op een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen in dit verband geen persoonlijke gegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. U hebt de mogelijkheid om in de instellingen van uw Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" te deactiveren en daarmee de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Meer informatie over Google Signals is hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

10) Functionaliteiten van de site

10.1 Gebruik van Youtube-video's
Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen bij het afspelen van de video('s) de opslag van gebruikersinformatie activeert. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" COOKIES om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via de trackingpixel, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zullen Youtube-video's tijdens uw bezoek aan de site niet worden gebruikt.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.
Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.2 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of door machine- en geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de verklaring van Google over gegevensbescherming is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

11) Gereedschap en andere

11.1 - Google Maps
Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst wordt onze locatie getoond en is het voor u gemakkelijker ons te vinden.
Wanneer u de subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Google LLC. in de VS inhouden. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u zich uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- OpenStreetMap
Deze site maakt gebruik van de open source kaartendienst "OpenStreetMap" van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk, via een API om u de locatie van ons bedrijf te tonen en het voor u gemakkelijker te maken ons te vinden.
Om u de kaartdiensten van OpenStreetMap te kunnen leveren, verzamelt de dienst uw IP-adres wanneer u de site bezoekt en stuurt het door naar een server van OpenStreetMap, waar het wordt opgeslagen.
Deze gegevensverwerking geschiedt in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van onze site.
Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan OpenStreetMap, heeft u de mogelijkheid om de webdienst OpenStreetMap volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. OpenStreetMap en daarmee ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.
Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van OpenStreetMap is te vinden op het volgende internetadres: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

11.2 - "CLEANTALK"

Voor veiligheidsdoeleinden maakt deze website gebruik van de plugin "CLEANTALK", een dienst van Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hierna "CLEANTALK"). De plugin beschermt de website en de bijbehorende IT-infrastructuur tegen onbevoegde toegang door derden, cyberaanvallen en virussen en malware. CLEANTALK verzamelt de IP-adressen van gebruikers en, indien van toepassing, andere gegevens over uw gedrag op onze website (met name geraadpleegde URL's en headerinformatie) om onrechtmatige paginatoegang en bedreigingen op te sporen en te voorkomen. Daarbij wordt het verzamelde IP-adres vergeleken met een lijst van bekende aanvallers. Indien het opgevangen IP-adres als een veiligheidsrisico wordt geïdentificeerd, kan CLEANTALK de toegang tot de site automatisch blokkeren. De op deze manier verzamelde informatie wordt overgebracht naar een server van Defiant Inc. in de VS en daar opgeslagen.
De hierboven beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de website te beschermen tegen schadelijke cyberaanvallen en om de structurele en gegevensintegriteit en -veiligheid te handhaven.
Defiant Inc. beroept zich op de standaardclausules voor gegevensbescherming volgens Art. 46 zin 2 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens naar de VS.
Indien websitebezoekers inlogrechten hebben, plaatst CLEANTALK ook COOKIES (= kleine tekstbestanden) op het betreffende eindapparaat dat door de bezoeker wordt gebruikt. Met behulp van de COOKIES kunnen bepaalde locatie- en apparaatgegevens worden uitgelezen, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de met inlogrechten verleende toegang afkomstig is van een legitiem persoon. Tegelijkertijd kunnen toegangsrechten via de COOKIES worden geëvalueerd en via een site-interne firewall worden vrijgegeven op basis van het autorisatieniveau. Ten slotte worden de COOKIES gebruikt om onregelmatige toegang door sitebeheerders vanaf nieuwe apparaten of nieuwe locaties te registreren en andere beheerders hiervan op de hoogte te brengen.
Deze COOKIES worden alleen ingesteld als een gebruiker inlogrechten heeft. CLEANTALK stelt geen COOKIES in voor sitebezoekers zonder inlogrechten.
Indien persoonsgegevens via de COOKIES worden verwerkt, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit f. DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om onrechtmatige toegang tot de administratie van de site te voorkomen en ons te verdedigen tegen ongeoorloofde toegang door beheerders.
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Defiant Inc., waarmee wij het bedrijf verplichten de gegevens van sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (toegangs- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
Recht op wissing overeenkomstig art. 17 DSGVO;
Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR;
Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 GDPR;
Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 GDPR. 20 GDPR;
Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7(3) GDPR;
Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 DSGVO.
12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS STAKEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING PLAATSVINDT TEN BEHOEVE VAN HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET RECHT VAN VERZET UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 (1) (b) DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21(1) DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van art. 6(1)(f) DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht om bezwaar te maken uitoefent op grond van Art. 21(2) DSGVO.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 

Opt-out voorkeuren