Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Inchealth GmbH, Sonnenbergstrasse 9, 06052 Hergiswil, Zwitserland, Tel: +41 43 5089 126, e-mail: info @ inchealth.ch. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen bij de controller). U herkent een versleutelde verbinding aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door DigitalOcean
Wij gebruiken het systeem van DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA ("DigitalOcean"), voor het hosten en weergeven van de inhoud van de site op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van DigitalOcean. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten kunnen gegevens ook worden overgedragen aan de servers van DigitalOcean in de VS in het kader van verdere verwerking namens ons. Wij hebben met DigitalOcean een orderverwerkingsovereenkomst gesloten ("Data Processing Agreement", te bekijken op https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement/), waarin wij de provider verplichten de gegevens van onze gebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Meer informatie over de gegevensbescherming van DigitalOcean is te vinden op de volgende website: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/.
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde door DigitalOcean zal alleen plaatsvinden binnen het hieronder meegedeelde kader.

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Als er cookies worden geplaatst, worden daarmee bepaalde gebruikersgegevens, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden, in individuele mate verzameld en verwerkt. Persistente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek. Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

opt-out-voorkeuren

5) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of om contact met u op te nemen en de daarmee samenhangende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die het tegendeel bewijzen.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan door het sturen van een bericht aan het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of na het wissen van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens onzerzijds is voorbehouden.

7) Gebruik van eenmalige aanmeldingsprocedures

7.1 Inloggen bij Amazon
Op onze website kunt u zich aanmelden om een klantenaccount aan te maken of u registreren met behulp van de dienst "Login with Amazon" van Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") in het kader van de zogenaamde single sign-on technologie, als u een Amazon-account hebt. U herkent de Amazon login-functie op onze website aan de knop "Login with Amazon". Wanneer u een pagina van onze website oproept die een Amazon-inlogfunctie bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Amazon tot stand. De inhoud van de inlogknop wordt door Amazon rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Amazon de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Amazon-profiel hebt of momenteel niet bij Amazon bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Amazon-server verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Amazon om gepersonaliseerde reclame weer te geven op basis van uw surfgedrag. Door gebruik te maken van de Amazon-inlogknop op onze website hebt u ook de mogelijkheid om u met uw Amazon-gebruikersgegevens op onze website aan te melden of te registreren. Alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO voorafgaand aan het registratieproces op basis van een overeenkomstige kennisgeving over de uitwisseling van gegevens met Amazon, ontvangen wij van Amazon de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in uw profiel is opgeslagen wanneer u de Amazon-knop gebruikt, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Amazon. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht. De door Amazon doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), indien deze door u bij Amazon voor dit doel zijn vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw Amazon-profiel worden doorgegeven. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde verantwoordelijke persoon. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Amazon, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010. Als u niet wilt dat Amazon de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Amazon-profiel toewijst, moet u zich bij Amazon uitloggen voordat u onze website bezoekt.

7.2 Google Aanmelden
Op onze website kunt u zich aanmelden om een klantenaccount aan te maken of u registreren via de dienst "Google Sign-In" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") met behulp van de zogenaamde eenmalige aanmeldingstechnologie als u een Google-profiel hebt. U herkent de Google-inlogfunctie op onze website aan de knop "Aanmelden via Google" "Aanmelden met Google-account" of "Aanmelden met Google".
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een Google-inlogfunctie bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de aanmeldingsknop wordt door Google rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie verkrijgt Google de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Google-profiel heeft of momenteel niet bij Google bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Google doorgegeven en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Google LLC. in de VS inhouden. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Google om gepersonaliseerde reclame weer te geven op basis van surfgedrag.
Door gebruik te maken van de Google login knop op onze website, heeft u ook de mogelijkheid om in te loggen of te registreren op onze website met gebruik van uw Google gebruikersgegevens. Alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO voorafgaand aan het registratieproces op basis van een overeenkomstige kennisgeving over de uitwisseling van gegevens met Google, zullen wij de algemene en openbaar toegankelijke informatie die is opgeslagen in uw profiel van Google ontvangen wanneer u de Google-knop gebruikt, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Google. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.
Houd er rekening mee dat na wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google, toestemming ook kan leiden tot de overdracht van uw profielfoto's, gebruikers-ID's van vrienden en vriendenlijst, indien deze als "openbaar" zijn gemarkeerd in uw privacy-instellingen bij Google. De door Google doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), indien u deze voor dit doel bij Google heeft vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw Google-profiel worden doorgegeven.
De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te zenden aan de aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde verantwoordelijke persoon.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
U kunt de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van "Google Sign-In" hier bekijken: https://policies.google.com/terms
Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Google-profiel koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Google uitloggen. U kunt het laden van Google plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. met "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

8) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw commentaar, ook informatie over het tijdstip van het maken van het commentaar en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene door het plaatsen van een commentaar inbreuk maakt op de rechten van derden of illegale inhoud plaatst. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen indien een derde bezwaar maakt tegen de door u gepubliceerde inhoud omdat deze onwettig zou zijn. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden bestempeld.

9) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

9.1 Registratie voor onze e-mail nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen, nadat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een reclamevriendelijke manier te kunnen benaderen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een desbetreffend bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de verzendlijst van de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens verder te gebruiken op een wijze die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

9.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten
Indien u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres heeft meegedeeld, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor gelijkaardige goederen of diensten als diegene die u reeds in ons assortiment heeft aangekocht. Overeenkomstig § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hebben wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U heeft het recht om te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het voornoemde reclamedoel door dit aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon te melden. Hiervoor ontstaan voor u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

9.3 - Reclame per briefpost
Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding op te slaan in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO en om deze informatie te gebruiken om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

9.4 Kennisgeving van beschikbaarheid van goederen per e-mail
Indien wij in onze online shop voor geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen de mogelijkheid bieden om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid, kunt u zich abonneren op onze e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen. Als u zich abonneert op onze dienst voor kennisgeving van beschikbaarheid per e-mail, sturen wij u een eenmalige kennisgeving per e-mail over de beschikbaarheid van het artikel dat u hebt geselecteerd. Voor het verzenden van deze kennisgeving is alleen uw e-mailadres nodig. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van deze kennisgeving. Dit betekent dat wij u pas een overeenkomstige kennisgeving sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u met het ontvangen van een dergelijk bericht instemt. Vervolgens sturen wij u een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u een dergelijke kennisgeving wilt ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich registreert voor onze e-mail service over de beschikbaarheid van goederen, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internet service provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor onze e-mail service, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online shop. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mail beschikbaarheidsmail door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze voor dit doel opgestelde mailinglijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens verder te gebruiken op een wijze die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

10) Gegevensverwerking voor orderverwerking

10.1 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 6 sub a) aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 sub c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn via passende communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over de komende updates. 6 (1) lit. c DSGVO. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons voor dit doel alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.
Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

10.2 Wij werken met externe verzendpartners om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen. Wij geven uw naam, uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend ten behoeve van de levering van goederen Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

10.3 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -afhandeling
- Amazon Fulfillment (FBA)
De verwerking van de bestelling wordt uitgevoerd door de dienstverlener "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) in het kader van "Shipping by Amazon" (= Fulfillment by Amazon). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan Amazon doorgegeven met het oog op de verwerking van de online bestelling. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de orderverwerking. Meer informatie over de gegevensbescherming en het privacybeleid van Amazon kunt u vinden op de volgende link: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
- DHL Levering
De verwerking van de bestelling wordt uitgevoerd door de dienstverlener DHL Home Delivery GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland, in het kader van "Shipping by DHL Fulfillment". Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan DHL Fulfillment doorgegeven voor de verwerking van de online bestelling in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
- Plentymarkets
De verwerking van de bestellingen gebeurt via de dienstverlener "plentymarkets" (plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan plentymarkets in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO uitsluitend voor de afwikkeling van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de afwikkeling van de bestelling. Details over de gegevensbescherming van plentymarkets en de gegevensbeschermingsverklaring van plentymarkets GmbH kunt u inzien op de website van plentymarkets op "plentymarkets.eu".

10.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten
- Duitse Post
Indien de levering van de goederen wordt uitgevoerd door Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland), geven wij uw e-mailadres door aan Deutsche Post overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO vóór de levering van de goederen met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan Deutsche Post met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Deutsche Post of een kennisgeving van levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van Deutsche Post worden herroepen.
- BRT
Indien de goederen geleverd worden door BRT (BRT S.p.A., Piazza Diaz 7 - 20123 Milano / Italië), zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan BRT in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO vóór de levering van de goederen doorgeven aan BRT om een leveringsdatum overeen te komen of om de levering te melden, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan BRT met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met BRT of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van BRT.
- DHL
Indien de goederen door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a) aan DHL door. 6 Para. 1 lit. a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL doorgeven om een leveringsdatum overeen te komen of om u op de hoogte te stellen van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.
- DPD
Indien de goederen geleverd worden door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland), geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan DPD vóór de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan DPD met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DPD of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener DPD.
- FedEx
Indien de goederen door de transportdienstverlener FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres en telefoonnummer voorafgaand aan de levering van de goederen aan FedEx doorgeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO aan FedEx doorgeven met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan FedEx met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met FedEx of een kennisgeving van levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener FedEx.
- Algemeen Overnachten (GO!)
Indien de levering van de goederen wordt uitgevoerd door de transportdienstverlener GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan GO! in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO vóór de levering van de goederen met het oog op het overeenkomen van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan GO! met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met GO! of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener GO!
- GLS
Indien de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland), geven wij uw e-mailadres door aan GLS in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO vóór de levering van de goederen met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering doorgeven, voor zover u hiervoor in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan GLS met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met GLS of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener GLS worden herroepen.
- Hermes
Bij levering van de goederen door Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg) geven wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 van de Duitse wet vóór de levering van de goederen aan Hermes door. 6 Para. 1 lit. a DSGVO voor het overeenkomen van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen aan Hermes door voor de levering conform Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als ze voor de levering van de goederen noodzakelijk zijn. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Hermes of het doorgeven van statusinformatie van de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener Hermes worden herroepen.
- Oostenrijkse Post
Indien de goederen geleverd worden door de transportdienstverlener Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wenen, Oostenrijk), zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Österreichische Post vóór de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de Oostenrijkse Post met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met de Oostenrijkse post of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de Oostenrijkse vervoersdienstverlener Austrian Post.
- Postdienst CH
Indien de levering van de goederen door de transportdienstverlener Post CH (Schweizerische PostAG, Schweiz, Wankdorfallee 4, 3030 Bern) wordt uitgevoerd, geven wij uw e-mailadres vóór de levering van de goederen aan Post CH door met het oog op de afstemming van de leveringsdatum of de kennisgeving van de levering, voor zover u hiervoor tijdens de bestelprocedure uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan Post CH door ten behoeve van de aflevering. Deze gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Post CH of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener Post CH.
- TNT
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener TNT (TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf), zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan TNT voorafgaand aan de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven in het bestelproces. Anders zullen wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen doorgeven aan TNT met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met TNT of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener TNT.
- UPS
Indien de goederen door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), zullen wij uw e-mailadres voorafgaand aan de aflevering van de goederen aan UPS doorgeven conform Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO aan UPS doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om de levering te melden, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan UPS met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met UPS of de overdracht van statusinformatie van de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener UPS worden herroepen.

10.5 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)
- Amazon Pay
Als u de betaalmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Indien bij het gebruik van Amazon Pay cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen, worden geplaatst, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via de op de website geïmplementeerde "cookie-toestemmingstool". Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon Payments kunt u op het volgende internetadres verkrijgen: https://pay.amazon.de/help/82974
- Apple Pay
Indien u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS wordt bediend, door het opladen van een betaalkaart die met "Apple Pay" is gedeponeerd. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet u een vooraf door u bepaalde code invoeren en deze verifiëren met behulp van de "Face ID"- of "Touch ID"-functie van uw eindapparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is uitgevoerd, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.
Indien bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de verwerking van betalingen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie met succes werd afgerond. Anonimisering sluit de mogelijkheid van enige persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal met elkaar op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en vink "Betalingen op Mac toestaan" uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Contante betaling via Contante betaling
Indien u de betaalmethode "Contante betaling" kiest, geven wij uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en eventueel telefoonnummer) door aan de betalingsdienstaanbieder Cash Payment Solutions GmbH, Dircksenstr. 40, 10178 Berlijn, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, zodat Cash Payment Solutions GmbH u een individueel gegenereerd nummer of barcode (zogenaamd "betaalbewijs") voor de betreffende transactie kan verstrekken. Deze informatie wordt alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaalmethode "Contante betaling". Met behulp van het betalingsbewijs is het voor u mogelijk om de betreffende transactiekosten contant af te rekenen in de bedrijfsruimten van partnerbedrijven van Cash Payment Solutions GmbH. Het partnerbedrijf in Barzahlen stuurt de betalingsbevestiging in real time door, waarna het verzendproces onmiddellijk kan worden gestart, mits de goederen onmiddellijk beschikbaar zijn.
Cash Payment Solutions GmbH maakt voor de verwerking van de betaalmethode "Barzahlen" gebruik van de kredietinstelling NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Martinistraße 48, 28195 Bremen (hierna "NordFinanz") en geeft uw betalingsgegevens aan haar door conform Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO - voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contante betaling.
Zowel Cash Payment Solutions GmbH als NordFinanz gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de betaalmethode "Barzahlen" en om te voldoen aan de voorschriften inzake het witwassen van geld.
- Billie GmbH
Als u de betalingsmethode "Levering op rekening" via Billie kiest, geven wij uw betalingsgegevens door aan Billie GmbH, Charlottenstraße 4, 10969 Berlijn, met het oog op de verwerking van de betaling in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Tijdens het bestelproces wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en, in het geval van automatische incasso, de opgegeven rekeninggegevens). Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan Billie GmbH met het oog op een kredietcontrole conform Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Op basis van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring), controleert Billie GmbH of de door u gekozen betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot de betaling en / of dubieuze debiteuren risico's. Om een beslissing te nemen in het kader van de aanvraag controle, kunnen identiteit en kredietwaardigheid informatie van de volgende kredietbureaus worden opgenomen in aanvulling op de billie-interne criteria in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO:
- Creditreform Berlin Wolfram KG, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 1, 10787 Berlijn,
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss,
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (hierna "SCHUFA" genoemd)
- Euler Hermes Duitsland, Friedensallee 254, 22763 Hamburg, Duitsland
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Billie GmbH. Billie GmbH kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Billpay
Bij de keuze van de betaalwijzen "automatische incasso" en/of "levering op rekening" en/of "huurkoop" via Billpay, wordt u gevraagd om tijdens het bestelproces uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en, in geval van automatische incasso, de opgegeven rekeninggegevens) te verstrekken.
Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan Klarna Bank AB (publ), handelend via haar filiaal in Duitsland, Klarna Bank AB, German Branch, Chausseestraße 117, 10115 Berlin (hierna "Klarna") met het oog op een kredietcontrole overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Klarna controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan. Om in het kader van de aanvraagcontrole een beslissing te kunnen nemen, kunnen naast de interne criteria van Klarna ook identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietinformatiebureaus worden opgenomen, overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO:
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Tel: +49 (0)89 508073-0, Fax: - 31
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tel: +49 (0)2131-109-501, Fax: -557
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001
- CRIF GmbH, Friesenweg 4, Gebouw 12, 22763 Hamburg, Duitsland, Tel: +49 (0)40-89803-0, Fax: -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel: +49 (0)611-9278-0, Fax: -109
- Regis24 GmbH, Zehdenicker Str. 21, D-10119 Berlijn, Tel: +49 (0)30-44350240
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
Ten behoeve van de identiteitscontrole worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een van de bovengenoemde kredietagentschappen, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Het kredietagentschap zal u vervolgens informeren over de mate van overeenstemming tussen de bij hem opgeslagen persoonsgegevens en de door u verstrekte gegevens als percentage, alsmede, indien van toepassing, een verwijzing naar een in het verleden bij het kredietagentschap uitgevoerde legitimatiecontrole op basis van identiteit. Klarna kan dus aan de hand van de doorgegeven overeenstemmingspercentages vaststellen of een persoon op het door u opgegeven adres in de databank van het kredietagentschap is opgeslagen.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Billpay kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.billpay.de/de/datenschutz-de/.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen in overeenstemming met de overeenkomst.
- BillSAFE
Wanneer u kiest voor de betaalmethode "aankoop op rekening" via BillSAFE, wordt u gevraagd om tijdens het bestelproces uw persoonlijke gegevens in te voeren (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, geboortedatum en e-mailadres). Ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen, geven wij deze gegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert PayPal (Europa) of de door u gekozen betalingsoptie met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegekend. Voor de beslissing in het kader van de aanvraagcontrole kunnen identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietbureaus worden opgenomen naast PayPal-interne criteria in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, Fax: -109.
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Duitsland, Tel: +49 (0)89 508073-0, Fax: - 31
- accumio finance services GmbH Customer Care Service Center, P.O. Box 110254, 30099 Hannover, Duitsland
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001
- CRIF GmbH, Friesenweg 4, Gebouw 12, 22763 Hamburg, Duitsland, Tel: +49 (0)40-89803-0, Fax: -419
- Tesch mediafinanz AG, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück, Tel: +49 (0)541- 2029-0, Fax: -101
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tel: +49 (0)2131-109-501, Fax: -557
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
Ten behoeve van de identiteitscontrole worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een van de bovengenoemde kredietagentschappen, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Het kredietagentschap informeert u vervolgens over de mate van overeenstemming tussen de bij haar opgeslagen persoonsgegevens en de door u verstrekte gegevens als percentage, evenals, indien van toepassing, een verwijzing naar een eerdere legitimatiecontrole op basis van identiteit die bij het kredietagentschap is uitgevoerd. Zo kan PayPal op basis van de doorgegeven matchpercentages vaststellen of een persoon op het door u opgegeven adres in de database van het kredietagentschap is opgeslagen. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal's BillSAFE kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.billsafe.de/privacy-policy/buyer.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking of BillSAFE hiervan op de hoogte te stellen. BillSAFE kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- BS PAYONE
Als u een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder BS PAYONE kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte gegevens samen met de informatie over uw bestelling overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder PAYONE en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Coinbase Handel
Als u kiest voor de betaalmethode "cryptocurrencies", zal de verwerking van de betaling worden uitgevoerd via de betaaldienstverlener "Coinbase Commerce" van Toshi Holdings Pte. Ltd, One Marina Boulevard, #28-00, Singapore 018989 ("Coinbase Commerce").
Om de betaling uit te voeren, wordt u doorgestuurd naar een automatisch gegenereerde Coinbase Commerce pagina. Daar ziet u de transactie details om de transactie te kunnen maken met de portemonnee software van uw keuze. Nadat de transactie is getriggerd en herkend, wordt u teruggeleid naar de kassa op onze site. Voor de verwerking van de betaling wordt alleen transactie-inherente informatie opgeslagen in de respectievelijke blockchain van de cryptocurrency, een overdracht van persoonlijke gegevens aan Coinbase Commerce vindt echter in principe niet plaats.
Indien, in individuele gevallen, persoonsgegevens worden doorgegeven, gebeurt dit uitsluitend met het oog op de verwerking van de betaling overeenkomstig Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Voor dit doel heeft Coinbase Commerce door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules geïmplementeerd, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in Singapore te waarborgen.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Coinbase Commerce is te vinden op URL: https://commerce.coinbase.com/legal/privacy-policy/
- ComGate Betalingen
Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder ComGate Payments, zoals, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, Tsjechische Republiek ("ComGate Payments"). Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder ComGate Payments, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via ComGate Payments, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banksoortcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met ComGate Payments en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Meer informatie over de gegevensbescherming van ComGate Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.comgate.cz/nakladani-s-osobnimi-udaji-u-platebni-brany-a-platebniho-terminalu-comgate.
- Computop
Indien u kiest voor een betaling per kredietkaart met de betalingsdienstaanbieder Computop, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de afwikkeling van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Computop en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Computop kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.computop.com/de/datenschutz.
- ConCardis
Als u ervoor kiest om met creditcard te betalen via de betalingsdienstaanbieder ConCardis, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, aan wie wij de informatie zullen doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de afwikkeling van betalingen met de betalingsdienstaanbieder ConCardis en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van ConCardis kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung.
- GoCardless
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener GoCardless (automatische incasso), wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Verenigd Koninkrijk, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over de bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder GoCardless Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Meer informatie over de gegevensbescherming van GoCarless vindt u op de URL https://gocardless.com/legal/privacy/.
- Google Pay
Indien u kiest voor de betaalmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), vindt de verwerking van de betaling plaats via de applicatie "Google Pay" van uw mobiele eindapparaat dat ten minste Android 4.4 ("KitKat") draait en over een NFC-functie beschikt, door het opladen van een bij Google Pay gedeponeerde betaalkaart of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv. PayPal). Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay voor een bedrag van meer dan € 25 is de voorafgaande ontgrendeling van uw mobiele eindapparaat door de respectieve ingestelde verificatiemaatregel (zoals gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgegeven aan Google. Google geeft vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsgegevens in de vorm van een uniek toegewezen transactienummer door aan de bronwebsite, die wordt gebruikt om een gedane betaling te verifiëren. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw bij Google Pay gedeponeerde betaalmiddel, maar wordt aangemaakt en verzonden als een eenmalig geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon om de betaling te verwerken. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door het debiteren van het bij Google Pay gedeponeerde betaalmiddel.
Voor zover bij de beschreven doorgiften persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig Art. 6 (1) lit. b DSGVO.
Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt verricht. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een door de verkoper verstrekte beschrijving van de gekochte goederen of services, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of de verzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die aan de transactie is gekoppeld.
Volgens Google wordt deze verwerking uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6(1)(f) DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang bij een correcte facturering, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en het functionele onderhoud van de Google Pay-dienst.
Google behoudt zich tevens het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen bij het gebruik van andere Google-diensten.
De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Meer informatie over gegevensbescherming met Google Pay is te vinden op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- giropay
Bij betaling via "giropay" wordt de betaling afgehandeld via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling. In overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO worden uw gegevens uitsluitend doorgegeven met het oog op de afwikkeling van de betaling en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van giropay GmbH kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung.
- iClear
Indien u de betaalwijze "iclear factuur" kiest, wordt u tijdens het bestelproces gevraagd om uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats) in te voeren. Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten te bepalen, geven wij deze gegevens door aan iclear GmbH, M2 17, 68161 Mannheim ("iclear") in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO met het oog op een kredietcontrole. iclear controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan. Voor de beslissing in het kader van de aanvraagcontrole kunnen naast de interne criteria van iclear ook identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietagentschappen worden opgenomen, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO:
- Domnowski Inkasso GmbH, Am Pulverschoppen 17, 59071 Hamm, Duitsland.
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van iclear vindt u op het volgende internetadres: https://www.iclear.de/?id=32.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar iclear. iclear kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- ip-betaling
Indien de betaalwijze(n) "automatische incasso via ipayment" en/of "creditcard via ipayment" wordt/worden aangeboden, geven wij uw persoonsgegevens door aan 1&1 Internet AG, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (hierna "1&1") in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO voor betalingsverwerkingsdoeleinden, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door 1&1 verwijzen wij u naar het privacybeleid van 1&1 op https://www.1und1.de/Datenschutz.
- Klarna
Indien u een Klarna-betaalservice kiest, wordt de betaling afgehandeld via Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Aan welke kredietinstellingen uw gegevens eventueel worden doorgegeven, kunt u hier nalezen:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Indien in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met de overeenkomst.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in Klarna's beleid inzake gegevensbescherming voor in Duitsland gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor in Oostenrijk gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
zal worden afgehandeld.
- Paydirekt
Als u voor de betaalmethode paydirekt kiest, wordt de betaling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. In dit proces worden uw betalingsgegevens (bijv. betalingsbedrag, gegevens van de begunstigde) evenals uw bevestiging dat de betalingsgegevens correct zijn, door paydirekt GmbH verzameld, verwerkt en doorgegeven aan uw bank met het oog op het uitvoeren van de paydirekt-betaling in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Deze verwerking vindt alleen plaats voor zover deze daadwerkelijk noodzakelijk is voor de uitvoering van de betaling. Daarna authenticeert paydirekt GmbH de betaling via de authenticatieprocedure die voor u bij uw bank is opgeslagen. Verdere informatie over de overdracht en verwerking van uw gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van paydirekt, die u kunt inzien via de volgende link: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.
- Payever
Als u een betaalmethode van de betaaldienstverlener payever kiest, wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder payever en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.
Meer informatie over de manier waarop payever met persoonsgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van payever: https://www.payever.de/schufa/datenschutz/.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling.
Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door PayPal een bericht te sturen. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Rakuten Checkout
Indien u tijdens het bestelproces via de betalingsdienstaanbieder Rakuten Checkout hebt gekozen voor de betaalmethoden "kopen op rekening" of "automatische incasso", hebt u ingestemd met een kredietcontrole.
De persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingsmethode "aankoop op rekening" en een kredietcontrole worden verzameld op basis van toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO en doorgegeven aan Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (www.klarna.de).
Voor de verwerking van de automatische incasso worden uw persoonsgegevens door Rakuten Checkout verzameld ten behoeve van een kredietcontrole op basis van de toestemming die u tijdens het bestelproces hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. De overdracht van deze gegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met inachtneming van uw belangen die bescherming verdienen. Met het oog op de beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie kunnen de bovenstaande gegevens op basis van uw toestemming worden doorgegeven aan een of meer van de volgende kredietagentschappen:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Duitsland
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland
- Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Als uit deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid niet gegeven is, stellen wij u daarvan onmiddellijk op de hoogte. Meer informatie over het privacybeleid van Rakuten Checkout kunt u vinden op het volgende websiteadres: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Saferpay/ PayUnity
Bij betaling via Saferpay/PayUnity worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgegeven aan SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg (hierna "SIX") in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO met het oog op de verwerking van betalingen. Uw gegevens worden met het oog op de afwikkeling van de betaling alleen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder SIX en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op de website van SIX onder www.six-payment-services.com.
- Secupay
Indien u kiest voor betaling per creditcard met de betalingsdienstaanbieder secupay, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, aan wie wij de informatie zullen doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder secupay en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
Bij de keuze van de betaalwijzen "aankoop op rekening" via secupay of "domiciliëring" via secupay wordt u gevraagd om tijdens het bestelproces uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankcode en rekeningnummer) mee te delen. Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz ("secupay") in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO met het oog op een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaring) controleert secupay of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met het oog op betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan. Naast de interne criteria van secupay kunnen ook identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietagentschappen in het kader van de aanvraagcontrole conform Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO:
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001.
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Duitsland, Tel: +49 (0)2131-109-501, Fax: -557
- EOS Payment Solutions GmbH, Steindamm 80, 200 Hamburg, Duitsland
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Secupay. Secupay kan evenwel het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- SOFORT
Als u de betaalmethode "SOFORT" kiest, wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH is onderdeel van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. U kunt meer informatie verkrijgen over SOFORT's gegevensbeschermingsbeleid op het volgende Internet adres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Skrill
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Skrill, wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Engeland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Skrill Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.
- Streep
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. U kunt meer informatie vinden over de gegevensbescherming van Stripe op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures ter vrijwaring van het rechtmatige belang om de betalingscapaciteit van de gebruiker te bepalen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en die in de loop van de betalingsverwerking zijn verkregen, kunnen door Stripe worden doorgegeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Stripe op verzoek aan gebruikers bekendmaakt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de toestemming om de geselecteerde betaalmethode te gebruiken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de aangewezen kredietagentschappen.
Stripe kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Unzer
Bij betaling per creditcard via Unzer wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5e verdieping, 1100 Wenen, Oostenrijk, aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte gegevens uitsluitend doorgeven ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. De overdracht vindt alleen plaats voor zover deze daadwerkelijk noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Unzer geeft uw gegevens op zijn beurt door aan HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg, om de betaling te verwerken - voor zover dit noodzakelijk is - in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
Bij de keuze van de betaalwijze "aankoop op rekening via Unzer", "automatische incasso via Unzer" of "aankoop op afbetaling via Unzer" wordt u gevraagd om tijdens het bestelproces uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) op te geven. Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven wij deze gegevens door aan Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5e verdieping, 1100 Wenen, Oostenrijk, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO met het oog op een kredietcontrole. Payolution GmbH controleert op basis van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en verdere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaringen) of de door u gekozen betalingsoptie met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan. Om te kunnen beslissen over het aangaan of de uitvoering van een contractuele relatie, kunnen ook identiteits- of kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietagentschappen worden opgenomen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland.
- CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Wenen, Oostenrijk
- CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Zwitserland
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Duitsland
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland
- KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Wenen, Oostenrijk
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland
- ProfielAdres Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Wenen, Oostenrijk
- Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, Londen, EC2Y 5EJ, Verenigd Koninkrijk
- ThreatMetrix, The Base 3/F, Toren C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederland
- payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Wenen, Oostenrijk
- Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Unzer of Payolution GmbH. Unzer of Payolution GmbH kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Wallee
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener "Wallee", wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener Wallee customweb GmbH (General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zürich, hierna "Wallee"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de afwikkeling van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Wallee en alleen voor zover dat noodzakelijk is voor dit doel.
- VR Betaling
Wanneer u een via VR Payment aangeboden betaalmethode selecteert, wordt de betaling via een externe terminal afgehandeld door de betaaldienstverlener VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna: "VR Payment"). Allereerst worden uw persoonsgegevens (naam, voornaam, betalingsgegevens) door VR Payment bij de virtuele terminal verzameld en daar direct versleuteld. Dit versleutelde gegevensrecord wordt vervolgens naar VR Payment als acquirer gestuurd om de betaling te autoriseren. VR Payment decodeert het eerste deel, dat het kaartnummer bevat; dit is nodig voor de volgende boeking. Het tweede deel met de autorisatiegegevens wordt via het desbetreffende betaalkaartsysteem naar de desbetreffende uitgever gestuurd. VR Payment verifieert vervolgens de transactie met behulp van de verificatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt vervolgens van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Alle voornoemde verwerkingen vinden uitsluitend plaats ten behoeve van een correcte afwikkeling van de betaling conform Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Naast de voor de betaling vereiste gegevens kan VR Payment in het kader van de transactieverwerking verdere gegevens verzamelen, zoals het afleveradres of informatie over de aan de transactie verbonden aanbieding. Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van VR Payment bij de verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en functionele instandhouding van de service. Meer informatie over de gegevensbescherming van VR Payment vindt u hier: https://www.vr-payment.de/datenschutz-haftung/

11) Gebruik van sociale media: video's

11.1 Gebruik van Vimeo video's
Plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA zijn op onze website geïntegreerd. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Vimeo tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bij Vimeo bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Als u bij Vimeo bent ingelogd, kan Vimeo uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u interactief met de plug-ins werkt (bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.
De beschreven gegevensverwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Vimeo bij marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de Vimeo-dienst.
Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Vimeo-account toekent, moet u zich bij Vimeo uitloggen voordat u onze website bezoekt.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.
Het Google Analytics-trackingprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, wordt automatisch geïntegreerd in video's van Vimeo die op onze site zijn ingesloten. Dit is de eigen tracking van Vimeo, waartoe wij geen toegang hebben en die niet door onze site kan worden beïnvloed. Google Analytics gebruikt voor de tracking zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Vimeo bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is.

11.2 Gebruik van Youtube-video's
Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen bij het afspelen van de video('s) de opslag van gebruikersinformatie activeert. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.
Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is.

12) Online marketing

12.1 billiger.de Verkoop Tracking
Deze website gebruikt billiger.de Sales Tracking, een tracking technologie van solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, om bepaalde gebruikersacties, die na een omleiding van billiger.de naar onze website werden uitgevoerd, te kunnen volgen en evalueren.
Hiervoor is op onze orderbevestigingspagina's een zogenaamde Javascript gebaseerde tracking pixel geïmplementeerd, die de gebruikersacties als een enkel pixelbestand door interactie met billiger.de kan volgen.
De tracking pixel legt een verbinding tussen een klik van een gebruiker op een advertentie (touchpoint) op billiger.de en een afgeronde bestelling op onze website. Bij het afronden van een bestelling stuurt uw browser via de pixel een HTTP-verzoek naar de server van billiger.de, waarmee bepaalde informatie wordt doorgestuurd.
Deze informatie omvat het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt door billiger.de geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen), de HTTP-header (gegevenspakket dat automatisch door uw browser wordt verzonden en dat verschillende technische gegevens bevat) en het tijdstip van de aanvraag. Bovendien worden ook het bestelnummer en de winkelwagenwaarde van uw bestelling door billiger.de doorgegeven en opgeslagen. Deze informatie wordt door billiger.de alleen geregistreerd, doorgegeven en opgeslagen, wanneer na het doorsturen van de bestelling van billiger.de naar onze website daadwerkelijk een bestelling is geplaatst.
Voor zover het bij het doorgeven van deze informatie aan billiger.de om persoonlijke gebruikersgegevens gaat, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op billiger.de en het koopgedrag van de gebruikers en dient zo voor de optimalisatie van ons online aanbod.
Als u niet wilt dat de beschreven informatie in de toekomst aan billiger.de wordt doorgegeven, kunt u dit alleen verhinderen door de uitvoering van Java Script in uw browser te deactiveren. Als alternatief kunt u de uitvoering van JavaScript-code verhinderen door een JavaScript-blocker (bijv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com) te installeren. In dit geval is het echter zeer waarschijnlijk dat u niet alle functies van de website in hun volle omvang kunt gebruiken.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

12.2 Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen) om informatie te verzamelen, met behulp waarvan eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd.
De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook betekenen dat de informatie wordt doorgestuurd naar de servers van Google LLC. in de VS.
Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie uit te voeren van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven en/of voor zover derden de informatie in opdracht van Google verwerken.
Details over de verwerking die door Google AdSense in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
De hierboven beschreven verwerking van gegevens vindt plaats overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO met als doel de gebruiker met reclame te benaderen door adverterende derden, wier advertenties op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag op deze website worden weergegeven. Deze verwerking dient ook ons financiële belang om het economische potentieel van onze website te benutten door tegen betaling gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden weer te geven.
Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of u kunt de onder de volgende link beschikbare browserplug-in downloaden en installeren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

12.3 Google Ads conversie bijhouden
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, binnen het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven wij ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te bereiken.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet over de websites van Google Ads-klanten heen worden getraceerd. De met behulp van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracking hebben gekozen. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de verwerking die door Google Ads Conversion Tracking in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Om gebruikers van wie wij de gegevens in het kader van zakelijke of bedrijfsmatige relaties hebben ontvangen, op een meer op interesses gerichte manier aan te spreken voor reclame, gebruiken wij in het kader van Google Ads een klantmatchingfunctie. Daartoe zenden wij een of meer bestanden met geaggregeerde klantgegevens (voornamelijk e-mailadressen en telefoonnummers) elektronisch aan Google. Google heeft geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de klantenbestanden automatisch tijdens het transmissieproces met behulp van een speciaal algoritme. De geëncrypteerde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze toe te wijzen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben aangemaakt. Hierdoor kan gepersonaliseerde reclame worden afgespeeld via alle Google-diensten die aan de desbetreffende Google-account zijn gekoppeld.
Klantgegevens worden alleen aan Google doorgegeven indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google in verband met de klantmatchingfunctie vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

12.4 Gebruik van affiliate-programma's
- Eigen affiliate programma
In verband met de productpresentaties op onze website hebben wij een eigen affiliate-programma, in het kader waarvan wij geïnteresseerde derde exploitanten partnerlinks voor plaatsing op hun websites ter beschikking stellen die naar onze aanbiedingen leiden. Voor het affiliate-programma worden cookies gebruikt, die in de regel na het aanklikken van een overeenkomstige partnerlink op de partnerpagina worden geplaatst en waarvoor wij volgens de gegevensbeschermingswetgeving in dit verband niet verantwoordelijk zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen, om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde transacties (bijv. "sales leads") te kunnen traceren. Zo kunnen wij onder andere herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en de affiliate-partners. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen conform Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
- ADCELL Partnerprogramma (Firstlead GmbH)
Wij nemen deel aan het "ADCELL" partnerprogramma van Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlijn (hierna "ADCELL"). In het kader van haar dienstverlening slaat ADCELL cookies op de eindtoestellen van de gebruikers op om transacties (bijv. "sales leads") te documenteren wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze cookies dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering binnen het netwerk. ADCELL gebruikt ook zogenaamde trackingpixels. Deze maken het mogelijk om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren.
De door cookies en tracking pixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgestuurd naar een server van ADCELL en daar opgeslagen. Zo kan ADCELL onder meer herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. ADCELL kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres zullen niet worden samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met ADCELL conform Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven, hebt u de mogelijkheid om de gegevensverwerking onder www.adcell.de/datenschutz te deactiveren.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- Amazon affiliate programma (AmazonPartnerNet)
Wij nemen deel aan het affiliate programma "AmazonPartnerNet" van Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon"). In dit kader hebben wij op onze website advertenties geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen op verschillende websites van Amazon. Amazon maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde bestellingen te kunnen traceren. Op die manier kan Amazon onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en Amazon. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met Amazon conform Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon.de op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Als u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. U kunt de op interesses gebaseerde advertenties op Amazon ook deactiveren via de link https://www.amazon.de/gp/dra/info.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- AWIN Netwerk voor prestatiereclame
Wij nemen deel aan het performance advertising netwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). In het kader van haar trackingdiensten slaat AWIN cookies op voor de documentatie van transacties (bijv. van "sales leads") op eindtoestellen van gebruikers die websites of andere online-aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bijv. registratie van een abonnement op een nieuwsbrief of het plaatsen van een online-bestelling). Deze cookies dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering in het kader van haar netwerk.
In een cookie wordt alleen de informatie geplaatst over het tijdstip waarop een bepaald reclamemedium door een eindapparaat werd aangeklikt. In de AWIN tracking cookies wordt een individuele, niet aan de individuele gebruiker toe te wijzen cijferreeks opgeslagen, waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) worden gedocumenteerd. AWIN verzamelt bovendien informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de oproepende browser. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen bij AWIN conform Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Als u niet wilt dat er cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren onder Extra's/Internetopties, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra een cookie wordt verzonden. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online-aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.
Verdere informatie over het gebruik van gegevens door AWIN is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.
- belboon Partner Programma (belboon GmbH)
Wij nemen deel aan het "belboon" partnerprogramma van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn (hierna "belboon"). In het kader van zijn diensten slaat belboon cookies op de eindtoestellen van de gebruikers op om transacties (bv. "sales leads") te documenteren wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze cookies dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering binnen het netwerk. Daarnaast maakt belboon gebruik van zogenaamde trackingpixels. Deze maken het mogelijk informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren.
De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van belboon en daar opgeslagen. Zo kan belboon onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. belboon kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met belboon conform Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Verdere informatie over het gebruik van gegevens door belboon is te vinden in de belboon verklaring gegevensbescherming op https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- CJ Affiliate Partner Netwerk
Wij zijn lid van het affiliate-netwerk van CJ Affiliate (Conversant Europe Limited), 1st Floor, 40 Dukes Place, London, EC3A 7NH. In dit kader hebben wij advertenties geplaatst op pagina's van affiliate partners als links die leiden naar aanbiedingen op onze website. CJ Affiliate maakt gebruik van cookies, die in de regel op de partnersite worden geplaatst en waarvoor wij op grond van de gegevensbeschermingswetgeving in dit opzicht niet verantwoordelijk zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde transacties (bijv. "sales leads") te kunnen achterhalen. Hierdoor kan CJ Affiliate onder andere herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en CJ Affiliate. Als de informatie ook persoonsgegevens bevat, is de beschreven verwerking gebaseerd op ons legitieme financiële belang bij de verwerking van commissiebetalingen met CJ Affiliate op grond van Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door CJ Affiliate is te vinden op https://www.cj.com/legal/privacy-de.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
- Digistore24 Affiliate Programma
Wij nemen deel aan het partnerprogramma van Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim ("Digistore24"). In dit kader hebben wij op onze website advertenties geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen van Digistore24. Digistore24 maakt gebruik van cookies, die in de regel op de partnersite worden geplaatst en waarvoor wij volgens de gegevensbeschermingswetgeving in dit verband niet verantwoordelijk zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde bestellingen te kunnen traceren. Daardoor kan Digistore24 onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafhandeling tussen ons en Digistore24. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met Digistore24 conform Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Digistore24 kunt u terecht op https://www.digistore24.com/page/privacy.
Cookies van Digistore24 voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat worden alleen geplaatst indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door gebruik te maken van de door Digistore24 aangeboden instellingsmogelijkheden.
- Partnerprogramma van eBay (eBay Partner Network)
Wij nemen deel aan het affiliate-programma van eBay Partner Network, Inc., 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA (hierna "EPN"). In dit kader hebben wij op onze website advertenties geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen op verschillende eBay-websites. EPN maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde kliks, bestellingen, enz. te kunnen traceren. Zo kan EPN onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafhandeling tussen ons en eBay. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met eBay in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door EPN verwijzen wij u naar het privacybeleid van het bedrijf: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.
- Tradedoubler GmbH Partnerprogramma
Wij nemen deel aan het affiliate programma van Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland (hierna "Tradedoubler").
Tradedoubler is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites, zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt advertenties, die gewoonlijk via klik- of verkoopcommissies worden vergoed, weer te geven op de internetsites van derden, d.w.z. distributiepartners, die ook affiliates of uitgevers worden genoemd. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op de eigen internetpagina's wordt geïntegreerd. In dit verband hebben wij reclameboodschappen als links op onze website geplaatst.
Daarbij maken wij gebruik van cookies van Tradedoubler, dat zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van via dergelijke links gegenereerde orders te kunnen traceren. Hierdoor kan Tradedoubler onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafhandeling tussen ons en Tradedoubler. Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, is de beschreven verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd financieel belang om commissiebetalingen met Tradedoubler te verwerken in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Tradedoubler, zie het privacybeleid van Tradedoubler op https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

13) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics met Google Signalen
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het af te korten en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. De extensie houdt in dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk om statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de website op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op doelgerichte marketingmaatregelen. Gegevensrecords die via de "demografische kenmerken" worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met websitegegevens omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics tijdens uw bezoek aan de website niet worden gebruikt.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Deze website maakt ook gebruik van de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen wij door Google apparaatoverkoepelende rapporten laten maken (zogenaamde "apparaatoverkoepelende tracking"). Indien u in uw Google-accountinstellingen "gepersonaliseerde advertenties" heeft geactiveerd en u uw apparaten met internettoegang aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen opstellen, voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Analytics conform Art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die op een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen in dit verband geen persoonlijke gegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. U hebt de mogelijkheid om in de instellingen van uw Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" te deactiveren en daarmee de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Meer informatie over Google Signals is hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

14) Gebruik van een live-chatsysteem

Eigen live chat systeem
Op deze website worden, ten behoeve van een live-chatsysteem dat dient voor het beantwoorden van live-vragen, uw meegedeelde chatnaam en uw meegedeelde chatinhoud als gegevens verzameld en opgeslagen voor het verloop van de chat. De chat en uw meegedeelde chatnaam worden uitsluitend in het zogenaamde RAM (random access memory) opgeslagen en onmiddellijk gewist zodra wij of u het chatgesprek hebben beëindigd, maar niet later dan 2 uur na het laatste bericht in de chatgeschiedenis. Cookies worden gebruikt om de chatfunctie te laten werken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser van de sitebezoeker te herkennen om zo de individuele gebruikers van de chatfunctie van onze website te kunnen onderscheiden.
Voor zover de aldus verzamelde informatie een persoonskenmerk heeft, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
Om het opslaan van cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat de chatfunctie op onze website niet meer kan worden uitgevoerd.

15) Gereedschap en andere

15.1 Complianz
Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstool van Complianz B.V., Atoomweg 6B, 9743 AK, Groningen, Nederland ("Complianz") om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. Door de integratie van een overeenkomstige JavaScript-code krijgen gebruikers bij het oproepen van de pagina een banner te zien, waarin toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het desbetreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen wanneer de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst indien toestemming is verleend.
De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden in dit verband niet verwerkt.

15.2 Google reCAPTCHA
Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of door machine- en geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de verklaring van Google over gegevensbescherming is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

16) Rechten van de betrokkene

16.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:
- Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
- Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
- Recht op wissing overeenkomstig art. 17 DSGVO;
- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR;
- Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 GDPR;
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 GDPR. 20 GDPR;
- Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7(3) GDPR;
- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 van de GDPR.

16.2 RECHT VAN BEZWAAR
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS STAKEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING PLAATSVINDT TEN BEHOEVE VAN HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET RECHT VAN VERZET UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

17) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 (1) (b) DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21(1) DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van art. 6(1)(f) DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht om bezwaar te maken uitoefent op grond van Art. 21(2) DSGVO.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.