Refusjoner, returer og bytter,
Instruksjoner for avbestilling og avbestillingsskjema

30 dagers avbestillingsfrist

Forbrukere, dvs. enhver person som handler for formål som helt eller hovedsakelig ligger utenfor vedkommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, har rett til å heve enhver avtale på følgende vilkår

A. Instruksjoner for kansellering
Rett til å avbestille

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen 30 dager uten å oppgi noen grunn.

Angreretten utløper 30 dager etter den dagen du, eller en annen tredjepart enn transportøren som du har oppgitt, får varene i fysisk besittelse. For å utøve angreretten må du informere oss om din beslutning om å gå fra denne avtalen i en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post). Du kan bruke vedlagte angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Den enkleste måten er for å sende oss en e-post til

REFUND@ inchealth.ch

+

Produkt/Bestilling
Returadresse for rask behandling:

fokus tommer

Virkninger av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som oppstår hvis du velger en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss) uten unødig forsinkelse og ikke senere enn fjorten dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten. Vi kan gjøre fradrag i refusjonen for verditap på de leverte varene dersom tapet skyldes unødvendig håndtering fra din side. Vi vil foreta tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Under alle omstendigheter vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis for at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som skjer først. Du skal sende varene tilbake eller overlevere dem til oss eller til focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du meddeler oss din avbestilling av denne kontrakten. Fristen er overholdt hvis du sender varene tilbake før perioden på 14 dager er utløpt. Du vil bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon. Utelukkelse og/eller for tidlig utløp av angreretten. Angreretten opphører å være tilgjengelig ved en avtale om levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller hygieniske årsaker, hvis de blir åpnet etter levering.

Generell informasjon

1) Unngå skade på og forurensning av varene. Returner varene, om mulig, i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytteremballasje. Hvis du ikke lenger er i besittelse av originalemballasjen, vennligst bruk egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot potensielle transportskader.

2) Vennligst ikke returner varene fraktfritt.

3) Vær oppmerksom på at den generelle informasjonen ovenfor i punkt 1 og 2 ikke er en forutsetning for å kunne utøve angreretten.

B. Avbestillingsskjema

Hvis du ønsker å kansellere denne kontrakten, vennligst fyll ut og send inn dette skjemaet.

Jeg/Vi (*) meddeler herved at jeg/vi (*) sier opp min/vår (*) avtale om salg av følgende varer (*) /levering av følgende tjeneste (*),

Bestilt den (*) / mottatt den (*)

Navn på forbruker(e)

Adresse til forbruker(e)

Underskrift fra forbruker(e) (kun hvis dette skjemaet sendes inn på papir)

Dato

(*) Stryk det som ikke er relevant