Termeni și condiții generale cu informații pentru clienți

1) Domeniul de aplicare

1.1. Prezentele condiții generale de vânzare (denumite în continuare "CGV") ale Inchealth GmbH (denumită în continuare "Vânzător") se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri încheiate de un consumator sau de un întreprinzător (denumit în continuare "Client") cu Vânzătorul în ceea ce privește bunurile prezentate de către Vânzător în magazinul său online. Prin prezenta se contestă includerea termenilor și condițiilor proprii ale Clientului, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2. Prezentele CGC se aplică în mod corespunzător contractelor de livrare de vouchere, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.3 Un consumator, în sensul prezentelor CGC, este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici independente.

1.4 Un întreprinzător în sensul prezentelor CGC este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, atunci când încheie o tranzacție juridică, acționează în cadrul exercitării activității sale comerciale sau profesionale independente.

2) Încheierea contractului

2.1. Descrierile de produse conținute în magazinul online al vânzătorului nu constituie oferte ferme din partea vânzătorului, ci servesc la prezentarea unei oferte ferme de către client.

2.2. Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al Vânzătorului. Astfel, după ce a plasat bunurile selectate în coșul virtual de cumpărături și a parcurs procesul electronic de comandă, clientul depune o ofertă contractuală cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta Clientului în termen de cinci zile,
- prin trimiterea către client a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii sub formă de text (fax sau e-mail), primirea confirmării comenzii de către client fiind decisivă, sau
- prin livrarea bunurilor comandate către client, caz în care recepția bunurilor de către client este decisivă, sau
- prin solicitarea plății de la client după ce acesta a plasat comanda.
În cazul în care există mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie la momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus apare prima. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la expirarea celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat mai sus, acest lucru este considerat ca fiind o respingere a ofertei, cu consecința că clientul nu mai este obligat prin declarația sa de intenție.

2.4 Dacă clientul alege o metodă de plată oferită de PAYPAL, plata va fi procesată de către furnizorul de servicii de plată PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumit în continuare "PAYPAL"), sub rezerva Termenilor de utilizare PAYPAL, disponibili la https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - dacă clientul nu are un cont PAYPAL - sub rezerva Termenilor și condițiilor pentru plăți fără cont PAYPAL, disponibile la https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. În cazul în care clientul plătește prin intermediul unei metode de plată oferite de PAYPAL care poate fi selectată în procesul de comandă online, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care acesta face clic pe butonul care finalizează procesul de comandă.

2.5 În cazul în care este selectată metoda de plată "Plăți AMAZON", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (în continuare: "AMAZON"), sub rezerva Acordului de utilizare AMAZON Payments Europe, care poate fi consultat la https://payments.AMAZON.de/help/201751590. În cazul în care clientul selectează "Plăți AMAZON" ca metodă de plată în timpul procesului de comandă online, acesta emite, de asemenea, un ordin de plată către AMAZON, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În acest caz, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul declanșează procesul de plată prin apăsarea butonului care încheie procesul de comandă.

2.6 În cazul în care o ofertă este făcută prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, textul contractului va fi stocat de către Vânzător după încheierea contractului și va fi transmis Clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după ce Clientul a trimis comanda sa. Vânzătorul nu va face ca textul contractului să fie accesibil dincolo de acest moment. În cazul în care clientul și-a creat un cont de utilizator în magazinul online al Vânzătorului înainte de a-și trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul web al Vânzătorului și pot fi accesate gratuit de către client prin intermediul contului său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de acces relevante.

2.7 Înainte de a plasa în mod obligatoriu comanda prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, Clientul poate identifica eventualele erori de introducere a datelor prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișajul de pe ecran. Clientul își poate corecta intrările în timpul procesului electronic de comandă utilizând funcțiile obișnuite ale tastaturii și ale mouse-ului până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.8 Prelucrarea comenzilor și contactarea acestora au loc, de obicei, prin e-mail și prin procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terți însărcinați de vânzător cu procesarea comenzii pot fi livrate.

3) Dreptul de retragere

3.1 În general, consumatorii beneficiază de un drept de revocare.

3.2 Informații suplimentare privind dreptul de retragere pot fi găsite în instrucțiunile vânzătorului privind retragerea.

4) Prețuri și condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului de către vânzător, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa pe valoarea adăugată legală. Orice costuri suplimentare de livrare și de transport vor fi menționate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2. În cazul livrărilor în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale pentru care vânzătorul nu este responsabil și care trebuie suportate de către client. Printre acestea se numără, de exemplu, costurile pentru transferul de bani de către instituțiile de credit (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de schimb valutar) sau taxe sau impozite de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot fi, de asemenea, suportate în legătură cu transferul de fonduri în cazul în care livrarea nu este efectuată într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3 Opțiunea (opțiunile) de plată va (vor) fi comunicată(e) clientului în magazinul online al Vânzătorului.

4.4 În cazul în care s-a convenit asupra plății în avans prin transfer bancar, plata este datorată imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date de scadență ulterioare.

4.5 În cazul în care se selectează o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "PAYPAL", plata va fi procesată prin intermediul PAYPAL, PAYPAL putând utiliza în acest scop și serviciile unor furnizori terți de servicii de plată. În cazul în care Vânzătorul oferă, de asemenea, metode de plată prin intermediul PAYPAL pentru care efectuează plăți în avans către Client (de exemplu, achiziție în cont sau plată în rate), acesta va ceda creanța sa de plată către PAYPAL sau către furnizorul de servicii de plată însărcinat de PAYPAL și numit în mod specific Clientului. Înainte de a accepta declarația de cesiune a Vânzătorului, PAYPAL sau furnizorul de servicii de plată însărcinat de PAYPAL efectuează o verificare a solvabilității cu ajutorul datelor transmise de client. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza clientului metoda de plată selectată în cazul unui rezultat negativ al verificării. În cazul în care metoda de plată selectată este aprobată, clientul trebuie să achite valoarea facturii în perioada de plată convenită sau în intervalele de plată convenite. În acest caz, acesta poate efectua plata numai către PAYPAL sau către furnizorul de servicii de plată însărcinat de PAYPAL cu efect de stingere a datoriilor. Cu toate acestea, vânzătorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit, chiar și în cazul cesiunii creanței.

4.6 În cazul în care este selectată metoda de plată "SOFORT", plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumit în continuare "SOFORT"). Pentru a putea plăti suma facturii prin intermediul "SOFORT", clientul trebuie să aibă un cont bancar online care a fost activat pentru participarea la "SOFORT", să se identifice în mod corespunzător în timpul procesului de plată și să confirme instrucțiunile de plată către "SOFORT". Operațiunea de plată este apoi efectuată imediat de către "SOFORT", iar contul bancar al clientului este debitat. Informații mai detaliate despre metoda de plată "SOFORT" sunt disponibile pentru client pe internet la adresa https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "mollie", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Olanda (în continuare: "mollie"). Metodele individuale de plată oferite prin mollie vor fi comunicate Clientului în magazinul online al Vânzătorului. Pentru procesarea plăților, mollie poate utiliza alte servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care Clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "mollie" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.mollie.com/de/.

4.8 În cazul în care este selectată o metodă de plată RATEPAY oferită de Vânzător (de exemplu, factura RATEPAY, plata anticipată RATEPAY, debitul direct RATEPAY, plata în rate RATEPAY), plata va fi procesată prin intermediul RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (denumită în continuare "RATEPAY"), căreia Vânzătorul îi cedează creanța sa față de Client. Clientul va fi informat pe site-ul web al vânzătorului care sunt metodele de plată RATEPAY pe care vânzătorul le oferă în detaliu. Clientul poate efectua plăți către RATEPAY numai cu efect de ștergere a datoriilor. Cu toate acestea, vânzătorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților (de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit). În toate celelalte privințe, se aplică Termenii și condițiile generale de plată ale RATEPAY, care pot fi accesate aici: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "VR Payment", plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Germania (în continuare: "VR Payment"). Metodele de plată individuale oferite prin intermediul VR Payment sunt comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului. Pentru procesarea plăților, VR Payment poate utiliza serviciile unor furnizori terți de servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "VR Payment" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "ADYEN", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Țările de Jos (în continuare: "ADYEN"). Metodele individuale de plată oferite prin intermediul ADYEN sunt comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului. Pentru procesarea plăților, ADYEN poate utiliza serviciile unor terți furnizori de servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "ADYEN" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 În cazul în care se selectează o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "UNZER", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Germania (în continuare: "UNZER"). Metodele individuale de plată oferite prin UNZER sunt comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului. Pentru procesarea plăților, UNZER poate utiliza serviciile unor terți furnizori de servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "UNZER" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "STRIPE", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare "STRIPE"). Metodele individuale de plată oferite prin STRIPE vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului. STRIPE poate utiliza alte servicii de plată pentru procesarea plăților, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre STRIPE sunt disponibile pe internet la adresa https://STRIPE.com/de.

4.13 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin BillSAFE, prețul de achiziție este datorat după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție trebuie achitat în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii, fără deducere, către PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (denumită în continuare "PAYPAL"), în calitate de operator al serviciului de plată BillSAFE. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o verificare de credit reușită de către PAYPAL. În cazul în care clientului i se permite utilizarea metodei de plată cumpărare în cont după verificarea solvabilității, plata va fi procesată în cooperare cu PAYPAL, căreia furnizorul îi cedează creanța sa de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către PAYPAL doar cu efect de stingere a datoriei. Chiar dacă este selectată metoda de plată achiziție în cont prin BillSAFE, furnizorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit. În rest, în acest sens se aplică Termenii și condițiile generale ale BillSAFE, pe care clientul le poate apela și trebuie să le confirme în cadrul procesului de comandă. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont doar până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comandă specificat este depășit. În acest caz, vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.14 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin PAYONE, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție se plătește către PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germania, în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii, fără nicio deducere. Achiziția în cont este posibilă numai pentru clienții care au împlinit vârsta de 18 ani. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o evaluare de credit reușită de către PAYONE GmbH. În cazul în care clientului i se permite să cumpere în cont după verificarea solvabilității, plata va fi procesată în cooperare cu PAYONE GmbH, căreia vânzătorul îi va ceda dreptul său la plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către PAYONE GmbH doar cu efect de stingere a datoriei. Chiar dacă este selectată metoda de plată achiziție în cont prin PAYONE, vânzătorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește bunurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit. În toate celelalte privințe, se aplică Termenii și condițiile generale ale PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată achiziție în cont numai de la și până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată dacă volumul comenzii scade sub sau depășește volumul de comandă specificat. În acest caz, vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.15 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin MASTERPAYMENT, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție trebuie plătit fără deducere la net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") imediat după primirea facturii. Metoda de plată achiziție în cont necesită o verificare de credit reușită de către MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, Londra, N13 4BS, Regatul Unit ("MASTERPAYMENT"). În cazul în care clientului i se permite utilizarea metodei de plată achiziție în cont după verificarea solvabilității, plata este procesată în cooperare cu net-m privatbank 1891 AG, căreia vânzătorul îi cedează creanța sa de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către net-m privatbank 1891 AG doar cu efect de stingere a datoriilor. Chiar dacă este selectată metoda de plată achiziție în cont prin MASTERPAYMENT, vânzătorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește bunurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit. O altă condiție prealabilă pentru utilizarea metodei de plată "cumpărare în cont prin MASTERPAYMENT" este ca clientul să fi împlinit vârsta de 18 ani. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, Vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.16 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin PAYMORROW, prețul de achiziție trebuie plătit către InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, fără deduceri, în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o evaluare de credit reușită de către PAYMORROW GmbH. În cazul în care clientului i se permite utilizarea metodei de plată achiziție în cont după verificarea solvabilității, plata este procesată în cooperare cu PAYMORROW GmbH, căreia vânzătorul îi cedează dreptul său de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către PAYMORROW GmbH doar cu efect de stingere a datoriilor. Chiar dacă este selectată metoda de plată achiziție în cont prin PAYMORROW, vânzătorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește bunurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit. În plus, în acest sens se aplică termenii și condițiile generale ale PAYMORROW, pe care clientul le poate apela și trebuie să le confirme în cadrul procesului de comandă. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont doar până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comandă specificat este depășit. În acest caz, vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.17 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin RAKUTEN Checkout, prețul de achiziție este datorat după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție trebuie plătit în termen de 10 (zece) zile de la data facturii, fără deducere, către RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), căreia vânzătorul îi cedează dreptul de plată. În acest caz, clientul poate plăti RAKUTEN Deutschland GmbH doar cu efect de ștergere a datoriilor. Modalitatea de plată achiziție în cont necesită o verificare de credit reușită de către RAKUTEN Deutschland GmbH. Chiar dacă metoda de plată achiziție în cont este selectată prin intermediul RAKUTEN Checkout, vânzătorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit. În plus, în acest sens se aplică termenii și condițiile generale ale RAKUTEN Deutschland GmbH, pe care clientul le poate accesa în cadrul procesului de comandă. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont doar până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comandă specificat este depășit. În acest caz, vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.18 În cazul în care este selectată metoda de plată cumpărare în cont prin Santander, prețul de achiziție este datorat după livrarea și facturarea bunurilor. În acest caz, prețul de achiziție este plătibil în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii, fără deducere, la Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. O achiziție pe factură este posibilă numai pentru clienții care acționează în calitate de consumatori și care au împlinit vârsta de 18 ani. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o verificare de credit reușită de către Santander Consumer Bank AG. În cazul în care utilizarea cumpărării în cont nu este posibilă din cauza solvabilității insuficiente sau din alte motive, clientului i se va oferi o opțiune de plată alternativă. Clientul este liber să încheie contractul folosind metoda de plată alternativă oferită sau să anuleze procesul de comandă. În cazul în care clientului i se permite utilizarea metodei de plată cumpărare în cont după verificarea solvabilității, plata va fi procesată în cooperare cu Santander Consumer Bank AG, căreia vânzătorul îi cedează dreptul de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către Santander Consumer Bank AG Santander numai cu efect de ștergere a datoriilor. În cazul în care clientul nu își îndeplinește obligația de plată sau nu o îndeplinește integral în termenul de plată, acesta va fi pus în întârziere fără nicio altă somație. În acest caz, clientul este obligat să compenseze prejudiciul cauzat de întârziere. Prejudiciul cauzat de neîndeplinirea obligațiilor de plată poate include, în special, costuri pentru somații și costuri pentru acțiuni juridice corespunzătoare (de exemplu, onorariile avocaților). Santander Consumer Bank AG își rezervă dreptul de a percepe un comision de 1,20 EUR pentru fiecare somație. Clientul are dreptul de a dovedi că nu s-a produs nicio pagubă sau că nu s-a produs această valoare a pagubei. Creanțele față de client care decurg din achiziția în cont pot fi cesionate în orice moment unor terți, în special unor agenții de colectare în scopul recuperării sumelor restante.
Chiar dacă este selectată metoda de plată cumpărare în cont prin Santander, vânzătorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit.
Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată "cumpărare în cont" numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, Vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.19 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin SECUPAY, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție trebuie plătit fără deduceri la SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o verificare de credit reușită de către SECUPAY S.A.. În cazul în care clientului i se permite să cumpere în cont după verificarea solvabilității, plata este procesată în cooperare cu SECUPAY S.A., căreia vânzătorul îi cedează dreptul său la plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către SECUPAY S.A. numai cu efect de ștergere a datoriilor. Chiar dacă este selectată metoda de plată cumpărare în cont prin SECUPAY, vânzătorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, Vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.20 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, suma facturii trebuie plătită după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informarea prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului, dar nu înainte de expirarea termenului de informare prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea vânzătorului către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza lipsei de fonduri suficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, dacă este responsabil pentru aceasta.

4.21 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, suma facturii este scadentă pentru plată după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea perioadei de informare prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului, dar nu înainte de expirarea termenului de informare prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea vânzătorului către client prin care se anunță un debit prin SEPA Direct Debit. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza lipsei de fonduri suficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul va suporta comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, dacă este responsabil pentru aceasta. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua o verificare a solvabilității atunci când este selectată metoda de plată prin debit direct SEPA și de a respinge această metodă de plată dacă verificarea solvabilității este negativă.

4.22 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debit direct, plata va fi procesată de PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germania, pe care Vânzătorul o autorizează să colecteze creanțele în numele său. PAYONE GmbH colectează suma facturată din contul bancar al clientului după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului de notificare prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta. Chiar dacă metoda de plată prin debitare directă este selectată prin intermediul PAYONE GmbH, furnizorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu în ceea ce privește bunurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit.

4.23 În cazul în care sunt selectate metodele de plată "debit direct prin ipayment" sau "card de credit prin ipayment", procesarea plății se efectuează prin intermediul sistemului de plată ipayment al 1&1 Internet AG, care transmite cererea de plată a clientului către furnizorul de plăți respectiv. La procesarea plății se aplică Termenii și condițiile generale ale furnizorului de plăți respectiv, de care clientul poate lua cunoștință și pe care trebuie să le accepte în cadrul procesului de plată electronică. Metodele de plată "debit direct prin ipayment" sau "card de credit prin ipayment" fac obiectul acceptării cererii de plată a clientului de către furnizorul de plăți respectiv.

4.24 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă, valoarea facturii este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată prin debit direct necesită o verificare de credit reușită de către MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Regatul Unit ("MASTERPAYMENT"). În cazul în care clientului i se permite debitarea directă (notă de debit) după verificarea solvabilității, plata este procesată în cooperare cu net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), căreia vânzătorul îi cedează creanța sa de plată. În acest caz, net-m privatbank 1891 AG este autorizată în mod revocabil să încaseze valoarea facturii din contul specificat al clientului. În cazul cesiunii, plata poate fi efectuată către net-m privatbank 1891 AG numai cu efect de stingere a datoriei. Încasarea bancară are loc în momentul în care mărfurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului. Chiar dacă este selectată metoda de plată prin debitare directă prin MASTERPAYMENT, vânzătorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu cu privire la marfă, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit.

4.25 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă, plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (denumit în continuare "Novalnet"). În acest caz, plata se efectuează prin debit direct din contul bancar al clientului, cu condiția ca acesta să fi acordat în prealabil vânzătorului un mandat SEPA. Debitarea prețului de achiziție din contul bancar al clientului are loc într-o zi lucrătoare bancară după finalizarea comenzii de către Novalnet sub ID-ul de creditor: DE53ZZ00000000004253. Perioada de preaviz (pre-notificare) se reduce la o zi. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul va suporta comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta.

4.26 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii tehnice PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, în cooperare cu Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg sau Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Suma facturată trebuie plătită după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de termenul limită pentru informarea prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informarea prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea vânzătorului către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, perioada de notificare prealabilă se reduce la cinci zile pentru debitele directe inițiale și la două zile pentru debitele directe ulterioare. În cazul în care clientul acționează în calitate de întreprinzător, perioada de informare prealabilă se reduce la o zi atât pentru debitele directe inițiale, cât și pentru cele ulterioare. Perioada de informare prealabilă începe în ziua următoare și se încheie pentru consumatori, în cazul debitelor directe inițiale, în a cincea zi, în cazul debitelor directe ulterioare, în a doua zi, iar pentru întreprinzători, în ziua următoare informării prealabile. În cazul în care ultima zi a perioadei cade într-o sâmbătă, duminică sau într-o zi de sărbătoare legală recunoscută de stat la sediul social al clientului, ziua lucrătoare următoare ia locul acestei zile. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta.

4.27 În cazul în care este selectată metoda de plată "Direct Debit via RATEPAY", plata va fi procesată de RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (denumită în continuare "RATEPAY"). Clientul emite un mandat de debitare directă SEPA către RATEPAY și își instruiește banca să onoreze toate debitele directe datorate. Clientul trebuie să se asigure că există fonduri suficiente în contul său curent. În cazul în care contul curent nu are acoperirea necesară, instituția de credit titulară a contului nu este obligată să onoreze debitul direct. RATEPAY își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului. În cazul în care clientului i se permite să plătească prin debitare directă, plata va fi procesată de RATEPAY, căreia vânzătorul îi cedează creanța sa de plată. Clientul poate efectua plata către RATEPAY numai cu efect de ștergere a datoriilor. Cu toate acestea, vânzătorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților (de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit). În toate celelalte privințe, se aplică Termenii și condițiile generale de plată RATEPAY, care pot fi accesate aici: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă, valoarea facturii este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată prin debit direct necesită o verificare de credit reușită de către SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). În cazul în care clientului i se permite utilizarea debitului direct în urma verificării solvabilității, plata este procesată în cooperare cu SECUPAY AG, căreia furnizorul îi cedează dreptul de plată. În acest caz, SECUPAY AG este autorizată în mod revocabil să încaseze suma facturată din contul specificat al clientului. În cazul cesiunii, plata poate fi efectuată către SECUPAY AG numai cu efect de stingere a datoriei. Debitul direct se efectuează imediat după ce comanda clientului a fost trimisă în magazinul online. Chiar dacă metoda de plată prin debitare directă este selectată prin intermediul SECUPAY AG, furnizorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește mărfurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit.

4.29 În cazul în care se selectează metoda de plată prin debit direct prin STRIPE, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare: "STRIPE"). În acest caz, STRIPE va colecta suma facturii din contul bancar al clientului după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea perioadei de notificare prealabilă în numele vânzătorului. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client prin care se anunță un debit prin SEPA Direct Debit. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, dacă este responsabil pentru aceasta. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua o verificare a solvabilității atunci când este selectată metoda de plată prin debit direct SEPA și de a respinge această metodă de plată dacă verificarea solvabilității este negativă.

4.30 În cazul în care este selectată metoda de plată Direct Debit via UNZER, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (denumit în continuare "UNZER"), căruia Vânzătorul îi cedează dreptul de plată. Înainte de a accepta declarația de cesiune a Vânzătorului, UNZER efectuează o verificare a solvabilității cu ajutorul datelor transmise de client. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza clientului metoda de plată prin debitare directă prin UNZER în cazul unui rezultat negativ al verificării. În cazul în care metoda de plată prin debitare directă prin UNZER este permisă de către UNZER, UNZER colectează suma facturată din contul bancar al clientului după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului de notificare prealabilă. Notificarea prealabilă reprezintă orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta.
Metoda de plată prin debitare directă prin UNZER este exclusă,
- în cazul în care valoarea comenzii este mai mică de 10,00 euro,
- în cazul în care adresa de livrare indicată de client nu este identică cu adresa de facturare, în special în cazul în care adresa de livrare este o stație de ambalare sau o căsuță poștală, sau
- în cazul în care clientul nu a împlinit încă vârsta de 18 ani.
Vânzătorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a oferi metoda de plată prin debitare directă prin UNZER numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.31 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit, suma facturată este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată prin card de credit este procesată în cooperare cu PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germania, pe care vânzătorul o autorizează să colecteze creanțele în numele său. PAYONE GmbH colectează suma facturată din contul de card de credit specificat al clientului. Cardul de credit este debitat imediat după ce comanda clientului a fost trimisă în magazinul online. Vânzătorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu în ceea ce privește bunurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit, chiar dacă metoda de plată cu cardul de credit este selectată prin intermediul PAYONE GmbH.

4.32 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit, suma facturată este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată cu cardul de credit este procesată în cooperare cu SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), căreia prestatorul îi cedează cererea de plată. SECUPAY AG încasează valoarea facturii din contul de card de credit specificat al clientului. În cazul cesiunii, plata poate fi efectuată către SECUPAY AG numai cu efect de stingere a datoriei. Cardul de credit este debitat imediat după ce comanda clientului a fost trimisă în magazinul online. Chiar dacă metoda de plată prin card de credit este selectată prin intermediul SECUPAY AG, furnizorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește mărfurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit.

4.33 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit prin STRIPE, suma facturată este datorată imediat după încheierea contractului. Plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare: "STRIPE"). STRIPE își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului și de a refuza această metodă de plată în cazul unei verificări negative a creditului.

4.34 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "Klarna", plata va fi procesată prin intermediul Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia (în continuare: "Klarna").

5a) Condiții de livrare și de expediere

5.1 Dacă Vânzătorul se oferă să expedieze bunurile, livrarea se va face în zona de livrare indicată de Vânzător la adresa de livrare indicată de Client, dacă nu se convine altfel. Adresa de livrare indicată în procesarea comenzii de către Vânzător este decisivă în procesarea tranzacției. Prin derogare de la aceasta, în cazul în care este selectată metoda de plată PAYPAL, adresa de livrare depusă de client la PAYPAL în momentul plății va fi decisivă.

5.2 Dacă livrarea bunurilor nu reușește din motive imputabile clientului, acesta va suporta costurile rezonabile suportate de vânzător ca urmare a acestui fapt. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile pentru expedierea de returnare dacă clientul își exercită efectiv dreptul de revocare. În cazul exercitării efective a dreptului de revocare de către client, în cazul costurilor de returnare se aplică prevederile din instrucțiunile de revocare ale vânzătorului.

5.3 Dacă clientul acționează în calitate de întreprinzător, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă clientului de îndată ce vânzătorul a livrat bunurile agentului de expediție, transportatorului sau oricărei alte persoane sau instituții desemnate să efectueze expedierea. În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă, în principiu, clientului sau unei persoane autorizate să primească bunurile numai în momentul în care acestea sunt predate clientului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, riscul pierderii accidentale și al deteriorării accidentale a bunurilor vândute se transferă clientului, chiar și în cazul consumatorilor, de îndată ce vânzătorul a livrat bunurile agentului de expediție, transportatorului sau persoanei sau instituției desemnate în alt mod să efectueze expedierea, în cazul în care clientul însărcinează agentul de expediție, transportatorul sau persoana sau instituția desemnată în alt mod să efectueze expedierea să efectueze expedierea, iar vânzătorul nu a desemnat în prealabil această persoană sau instituție clientului.

5.4 Vânzătorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cazul unei livrări automate incorecte sau necorespunzătoare. Acest lucru se aplică numai în cazul în care Vânzătorul nu este responsabil pentru nelivrare și Vânzătorul a încheiat, cu diligența necesară, o tranzacție de acoperire specifică cu furnizorul. Vânzătorul depune toate eforturile rezonabile pentru a procura bunurile. În cazul în care bunurile nu sunt disponibile sau sunt disponibile doar parțial, clientul va fi informat imediat, iar contravaloarea contravalorii va fi rambursată fără întârziere.

5.5 Autocolectarea nu este posibilă din motive logistice.

5.6 Voucherele sunt puse la dispoziția clientului după cum urmează:
- prin descărcare
- prin e-mail
- prin poștă

5b) Taxe vamale

În cazul în care comandați produse pentru livrare în afara UE, este posibil să fiți supus unor taxe de import și taxe care vor fi percepute odată ce pachetul ajunge la destinația specificată. Orice taxe suplimentare pentru vămuire trebuie să fie suportate de dumneavoastră; noi nu avem niciun control asupra acestor taxe. Reglementările vamale variază foarte mult de la o țară la alta, așa că trebuie să contactați autoritatea vamală locală pentru mai multe informații. În plus, vă rugăm să rețineți că, atunci când plasați o comandă, sunteți considerat importator și trebuie să respectați toate legile și reglementările din țara în care primiți produsele. Protejarea confidențialității dvs. este importantă pentru noi și dorim să îi informăm pe clienții noștri internaționali că expedierile transfrontaliere sunt supuse deschiderii și inspectării de către autoritățile vamale.

6) Păstrarea titlului

În cazul în care vânzătorul efectuează o plată în avans, acesta își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata integrală a prețului de achiziție datorat.

7) Răspunderea pentru defecte (garanție)

7.1 Dacă nu se prevede altfel în următoarele dispoziții, se aplică dispozițiile privind răspunderea legală pentru defecte. Acest lucru nu se aplică în cazul contractelor de livrare de bunuri:

7.2 Dacă clientul acționează în calitate de întreprinzător,
- vânzătorul are posibilitatea de a alege tipul de executare ulterioară;
- în cazul bunurilor noi, termenul de prescripție pentru defecte este de un an de la data livrării bunurilor;
- în cazul bunurilor folosite, drepturile și pretențiile pentru defecte sunt excluse;
- termenul de prescripție nu reîncepe să curgă în cazul în care se efectuează o livrare de înlocuire în cadrul domeniului de aplicare a răspunderii pentru defecte.

7.3 Limitările de răspundere și scurtarea termenelor menționate mai sus nu se aplică în cazul
- la cererile de despăgubire și de rambursare a cheltuielilor clientului,
- în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul,
- pentru bunurile care au fost utilizate în conformitate cu destinația lor obișnuită pentru o clădire și care au cauzat defectele acesteia,
- pentru orice obligație existentă a vânzătorului de a furniza actualizări pentru produsele digitale, în cazul contractelor de livrare de bunuri cu elemente digitale.

7.4 În plus, pentru întreprinzători, termenele de prescripție legale pentru orice drept legal de recurs care poate exista rămân neafectate.

7.5. Dacă clientul acționează în calitate de consumator, acesta este rugat să reclame livrările de bunuri livrate cu daune evidente de transport la expeditor și să informeze vânzătorul cu privire la acest lucru. În cazul în care clientul nu face acest lucru, acest lucru nu are niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) Răscumpărarea voucherelor promoționale

8.1. Voucherele care sunt emise gratuit de către Vânzător în cadrul unor promoții cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi cumpărate de către Client (denumite în continuare "Vouchere promoționale") pot fi utilizate numai în magazinul online al Vânzătorului și numai în perioada specificată.

8.2. Produsele individuale pot fi excluse din promoția voucherului dacă din conținutul voucherului promoțional rezultă o restricție corespunzătoare.

8.3 Voucherele promoționale pot fi folosite numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

8.4 Un singur voucher promoțional poate fi utilizat pentru fiecare comandă.

8.5 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

8.6 Dacă valoarea voucherului promoțional nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de Vânzător pentru a achita diferența.

8.7 Soldul creditor al unui voucher promoțional nu este plătit în numerar și nici nu generează dobândă.

8.8 Voucherul promoțional nu va fi rambursat în cazul în care clientul returnează bunurile plătite integral sau parțial cu voucherul promoțional în cadrul dreptului său legal de retragere.

8.9 Voucherul promoțional este transferabil. Vânzătorul poate efectua plata cu efect liberatoriu către deținătorul respectiv care răscumpără voucherul promoțional în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care Vânzătorul are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea juridică sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

9) Răscumpărarea tichetelor cadou

9.1 Voucherele cadou care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al Vânzătorului (denumite în continuare "Vouchere cadou") pot fi răscumpărate numai în magazinul online al Vânzătorului, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Voucherul cadou.

9.2 Voucherele cadou și soldurile rămase ale voucherelor cadou pot fi răscumpărate până la sfârșitul celui de-al treilea an care urmează anului în care a fost cumpărat voucherul cadou. Soldurile rămase vor fi creditate clientului până la data de expirare.

9.3 Voucherele cadou pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

9.4 Un singur voucher cadou poate fi utilizat pentru fiecare comandă.

9.5 Voucherele cadou pot fi folosite numai pentru a cumpăra bunuri și nu pot fi folosite pentru a cumpăra vouchere cadou suplimentare.

9.6 În cazul în care valoarea cuponului cadou este insuficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

9.7 Soldul unui cupon cadou nu va fi plătit în numerar și nu va genera dobândă.

9.8 Voucherul cadou este transferabil. Vânzătorul poate efectua plata cu efect liberatoriu către deținătorul respectiv care răscumpără Voucherul Cadou în magazinul online al Vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care Vânzătorul are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea juridică sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

10) Legea aplicabilă

Toate raporturile juridice dintre părți sunt guvernate de legislația Confederației Elvețiene, cu excepția legislației privind vânzarea internațională de bunuri mobile. În cazul consumatorilor, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile imperative ale legislației țării în care consumatorul își are reședința obișnuită.

11) Soluționarea alternativă a litigiilor

11.1 Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor pe internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziție sau de servicii online care implică un consumator.

11.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

12) Informații privind autenticitatea recenziilor clienților

Nu se verifică autenticitatea recenziilor înainte de a fi publicate. Prin urmare, acestea pot proveni și de la consumatori care nu au cumpărat/utilizat efectiv produsele evaluate.

13) Renunțare medicală

Acest site oferă informații generale și discuții despre sănătate și subiecte conexe. Informațiile și alte conținuturi furnizate pe acest site web sau în orice materiale legate de acesta nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind sfaturi medicale și nici nu înlocuiesc expertiza sau tratamentul medical profesionist. Dacă dumneavoastră sau orice altă persoană are o problemă medicală, trebuie să vă consultați cu furnizorul de servicii medicale sau să solicitați un alt tratament medical profesionist. Nu ignorați niciodată sfatul medical profesionist sau nu întârziați să îl solicitați din cauza a ceva ce ați citit pe acest blog sau în orice material legat. Dacă credeți că aveți o urgență medicală, apelați imediat la medic sau la serviciile de urgență. Opiniile și punctele de vedere exprimate pe acest site și noi nu au nicio legătură cu cele ale vreunui cadru academic, spital, cabinet medical sau altă instituție.