Termeni și condiții generale cu informații pentru clienți

1) Domeniul de aplicare

1.1. Prezentele condiții generale de vânzare (denumite în continuare "CGV") ale Inchealth GmbH (denumită în continuare "Vânzător") se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri încheiate de un consumator sau de un întreprinzător (denumit în continuare "Client") cu Vânzătorul în ceea ce privește bunurile prezentate de către Vânzător în magazinul său online. Prin prezenta se contestă includerea termenilor și condițiilor proprii ale Clientului, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2. Prezentele CGC se aplică în mod corespunzător contractelor de livrare de vouchere, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.3 Un consumator, în sensul prezentelor CGC, este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici independente.

1.4 Un întreprinzător în sensul prezentelor CGC este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, atunci când încheie o tranzacție juridică, acționează în cadrul exercitării activității sale comerciale sau profesionale independente.

2) Încheierea contractului

2.1. Descrierile de produse conținute în magazinul online al vânzătorului nu constituie oferte ferme din partea vânzătorului, ci servesc la prezentarea unei oferte ferme de către client.

2.2. Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al Vânzătorului. Astfel, după ce a plasat bunurile selectate în coșul virtual de cumpărături și a parcurs procesul electronic de comandă, clientul depune o ofertă contractuală cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta Clientului în termen de cinci zile,
- prin trimiterea către client a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii sub formă de text (fax sau e-mail), primirea confirmării comenzii de către client fiind decisivă, sau
- prin livrarea bunurilor comandate către client, caz în care recepția bunurilor de către client este decisivă, sau
- prin solicitarea plății de la client după ce acesta a plasat comanda.
În cazul în care există mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie la momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus apare prima. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la expirarea celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat mai sus, acest lucru este considerat ca fiind o respingere a ofertei, cu consecința că clientul nu mai este obligat prin declarația sa de intenție.

2.4 În cazul în care clientul alege o metodă de plată oferită de PayPal, plata va fi procesată de furnizorul de servicii de plată PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumit în continuare "PayPal"), sub rezerva Termenilor de utilizare PayPal, disponibili la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - în cazul în care clientul nu are un cont PayPal - sub rezerva Termenilor și condițiilor pentru plăți fără cont PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. În cazul în care clientul plătește prin intermediul unei metode de plată oferite de PayPal care poate fi selectată în procesul de comandă online, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care acesta face clic pe butonul care finalizează procesul de comandă.

2.5 În cazul în care este selectată metoda de plată "Plăți Amazon", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (în continuare: "Amazon"), sub rezerva Acordului de utilizare Amazon Payments Europe, care poate fi consultat la https://payments.amazon.de/help/201751590. În cazul în care clientul selectează "Amazon Payments" ca metodă de plată în timpul procesului de comandă online, acesta emite, de asemenea, un ordin de plată către Amazon, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În acest caz, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul declanșează procesul de plată prin apăsarea butonului care încheie procesul de comandă.

2.6 În cazul în care o ofertă este făcută prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, textul contractului va fi stocat de către Vânzător după încheierea contractului și va fi transmis Clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după ce Clientul a trimis comanda sa. Vânzătorul nu va face ca textul contractului să fie accesibil dincolo de acest moment. În cazul în care clientul și-a creat un cont de utilizator în magazinul online al Vânzătorului înainte de a-și trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul web al Vânzătorului și pot fi accesate gratuit de către client prin intermediul contului său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de acces relevante.

2.7 Înainte de a plasa în mod obligatoriu comanda prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, Clientul poate identifica eventualele erori de introducere a datelor prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișajul de pe ecran. Clientul își poate corecta intrările în timpul procesului electronic de comandă utilizând funcțiile obișnuite ale tastaturii și ale mouse-ului până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.8 Pentru încheierea contractului sunt disponibile limbile germană și engleză.

2.9 Prelucrarea comenzilor și contactarea acestora au loc, de obicei, prin e-mail și prin procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terți însărcinați de vânzător cu procesarea comenzii pot fi livrate.

3) Dreptul de retragere

3.1 În general, consumatorii beneficiază de un drept de revocare.

3.2 Informații suplimentare privind dreptul de retragere pot fi găsite în instrucțiunile vânzătorului privind retragerea.

4) Prețuri și condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului de către vânzător, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa pe valoarea adăugată legală. Orice costuri suplimentare de livrare și de transport vor fi indicate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2. În cazul livrărilor în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale pentru care vânzătorul nu este responsabil și care trebuie suportate de către client. Printre acestea se numără, de exemplu, costurile pentru transferul de bani de către instituțiile de credit (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de schimb valutar) sau taxe sau impozite de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot fi, de asemenea, suportate în legătură cu transferul de fonduri în cazul în care livrarea nu este efectuată într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3 Opțiunea (opțiunile) de plată va (vor) fi comunicată(e) clientului în magazinul online al Vânzătorului.

4.4 În cazul în care s-a convenit asupra plății în avans prin transfer bancar, plata este datorată imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date de scadență ulterioare.

4.5 În cazul în care este selectată metoda de plată "Credit PayPal" (plata în rate prin PayPal), vânzătorul cedează dreptul de plată către PayPal. Înainte de a accepta declarația de cesiune a Vânzătorului, PayPal efectuează o verificare a solvabilității cu ajutorul datelor de client transmise. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza clientului metoda de plată "Credit PayPal" în cazul unui rezultat negativ al verificării. În cazul în care metoda de plată "Credit PayPal" este aprobată de PayPal, clientul trebuie să plătească suma facturată către PayPal în condițiile specificate de vânzător, care îi sunt comunicate în magazinul online al vânzătorului. În acest caz, el poate efectua plata către PayPal doar cu efect de stingere a datoriei. Cu toate acestea, vânzătorul rămâne în continuare responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește bunurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit, chiar și în cazul cesiunii creanței.

4.6 În cazul în care este selectată metoda de plată "SOFORT", plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumit în continuare "SOFORT"). Pentru a putea plăti suma facturii prin intermediul "SOFORT", clientul trebuie să aibă un cont bancar online care a fost activat pentru participarea la "SOFORT", trebuie să se identifice în mod corespunzător în timpul procesului de plată și trebuie să confirme instrucțiunea de plată către "SOFORT". Operațiunea de plată este apoi efectuată imediat de către "SOFORT", iar contul bancar al clientului este debitat. Informații mai detaliate despre metoda de plată "SOFORT" sunt disponibile pentru client pe internet la adresa https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "VR Payment", plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Germania (în continuare: "VR Payment"). Metodele de plată individuale oferite prin intermediul VR Payment sunt comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului. VR Payment poate utiliza serviciile unor furnizori de servicii de plată terți pentru procesarea plăților, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "VR Payment" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "Stripe", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare "Stripe"). Metodele individuale de plată oferite prin Stripe vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului. Stripe poate utiliza alte servicii de plată pentru procesarea plăților, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre Stripe sunt disponibile pe internet la adresa https://stripe.com/de.

4.9 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, suma facturii trebuie plătită după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea perioadei de informare prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului, dar nu înainte de expirarea termenului de informare prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea vânzătorului către client prin care se anunță un debit prin SEPA Direct Debit. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza lipsei de fonduri suficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, dacă este responsabil pentru aceasta.

4.10 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, suma facturii este scadentă pentru plată după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea perioadei de informare prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului, dar nu înainte de expirarea termenului de informare prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea vânzătorului către client prin care se anunță un debit prin SEPA Direct Debit. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza lipsei de fonduri suficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua o verificare a solvabilității atunci când selectează metoda de plată prin debitare directă SEPA și de a respinge această metodă de plată în cazul unei verificări negative a solvabilității.

4.11 În cazul în care este selectată metoda de plată "PayPal Direct Debit", PayPal va colecta suma facturată din contul bancar al clientului după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru notificarea prealabilă în numele vânzătorului. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta.

4.12 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debit direct prin Stripe, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (în continuare: "Stripe"). În acest caz, Stripe va colecta suma facturată din contul bancar al clientului după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea perioadei de notificare prealabilă în numele vânzătorului. Pre-notificarea este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client prin care se anunță un debit prin SEPA Direct Debit. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua o verificare a solvabilității atunci când este selectată metoda de plată prin debit direct SEPA și de a respinge această metodă de plată dacă verificarea solvabilității este negativă.

4.13 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit, suma facturată este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată prin card de credit este procesată în cooperare cu BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germania, pe care vânzătorul o autorizează să colecteze creanțele în numele său. BS PAYONE GmbH colectează suma facturată din contul de card de credit specificat al clientului. Cardul de credit va fi debitat imediat după ce comanda clientului a fost trimisă în magazinul online. Chiar dacă metoda de plată prin card de credit este selectată prin intermediul BS PAYONE GmbH, vânzătorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește mărfurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit.

4.14 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit, suma facturată este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată cu cardul de credit este procesată în cooperare cu secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), căreia prestatorul îi cedează creanța de plată. secupay AG colectează valoarea facturii din contul de card de credit specificat al clientului. În caz de cesiune, plata poate fi efectuată către secupay AG numai cu efect de ștergere a datoriei. Cardul de credit este debitat imediat după ce comanda clientului a fost trimisă în magazinul online. Chiar și în cazul în care metoda de plată este selectată plata cu cardul de credit prin intermediul secupay AG, furnizorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu cu privire la marfă, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit.

4.15 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit prin Stripe, valoarea facturii este datorată imediat după încheierea contractului. Plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare: "Stripe"). Stripe își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului și de a refuza această metodă de plată în cazul unei verificări negative a creditului.

5) Termeni de livrare și de expediere

5.1 Dacă Vânzătorul se oferă să expedieze bunurile, livrarea se va face în zona de livrare indicată de Vânzător la adresa de livrare indicată de Client, dacă nu se convine altfel. Adresa de livrare indicată în procesarea comenzii de către Vânzător este decisivă în procesarea tranzacției. Prin derogare de la aceasta, în cazul în care este selectată metoda de plată PayPal, adresa de livrare depusă de către client la PayPal în momentul plății este decisivă.

5.2 Dacă livrarea bunurilor nu reușește din motive imputabile clientului, acesta va suporta costurile rezonabile suportate de vânzător ca urmare a acestui fapt. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile pentru expedierea de returnare dacă clientul își exercită efectiv dreptul de revocare. În cazul exercitării efective a dreptului de revocare de către client, în cazul costurilor de returnare se aplică prevederile din instrucțiunile de revocare ale vânzătorului.

5.3 Dacă clientul acționează în calitate de întreprinzător, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă clientului de îndată ce vânzătorul a livrat bunurile agentului de expediție, transportatorului sau oricărei alte persoane sau instituții desemnate să efectueze expedierea. În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă, în principiu, clientului sau unei persoane autorizate să primească bunurile numai în momentul în care acestea sunt predate clientului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, riscul pierderii accidentale și al deteriorării accidentale a bunurilor vândute se transferă clientului, chiar și în cazul consumatorilor, de îndată ce vânzătorul a livrat bunurile agentului de expediție, transportatorului sau persoanei sau instituției desemnate în alt mod să efectueze expedierea, în cazul în care clientul însărcinează agentul de expediție, transportatorul sau persoana sau instituția desemnată în alt mod să efectueze expedierea să efectueze expedierea, iar vânzătorul nu a desemnat în prealabil această persoană sau instituție clientului.

5.4 Vânzătorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cazul unei livrări automate incorecte sau necorespunzătoare. Acest lucru se aplică numai în cazul în care Vânzătorul nu este responsabil pentru nelivrare și Vânzătorul a încheiat, cu diligența necesară, o tranzacție de acoperire specifică cu furnizorul. Vânzătorul depune toate eforturile rezonabile pentru a procura bunurile. În cazul în care bunurile nu sunt disponibile sau sunt disponibile doar parțial, clientul va fi informat imediat, iar contravaloarea contravalorii va fi rambursată fără întârziere.

5.5 Autocolectarea nu este posibilă din motive logistice.

5.6 Voucherele sunt puse la dispoziția clientului după cum urmează:
- prin descărcare
- prin e-mail
- prin poștă

6) Păstrarea titlului

În cazul în care vânzătorul efectuează o plată în avans, acesta își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata integrală a prețului de achiziție datorat.

7) Răspunderea pentru defecte (garanție)

7.1 Dacă nu se prevede altfel în următoarele dispoziții, se aplică dispozițiile privind răspunderea legală pentru defecte. Acest lucru nu se aplică în cazul contractelor de livrare de bunuri:

7.2 Dacă clientul acționează în calitate de întreprinzător,
- vânzătorul are posibilitatea de a alege tipul de executare ulterioară;
- în cazul bunurilor noi, termenul de prescripție pentru defecte este de un an de la data livrării bunurilor;
- în cazul bunurilor folosite, drepturile și pretențiile pentru defecte sunt excluse;
- termenul de prescripție nu reîncepe să curgă în cazul în care se efectuează o livrare de înlocuire în cadrul domeniului de aplicare a răspunderii pentru defecte.

7.3 Limitările de răspundere și scurtarea termenelor menționate mai sus nu se aplică în cazul
- la cererile de despăgubire și de rambursare a cheltuielilor clientului,
- în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul,
- pentru bunurile care au fost utilizate în conformitate cu destinația lor obișnuită pentru o clădire și care au cauzat defectele acesteia,
- pentru orice obligație existentă a vânzătorului de a furniza actualizări pentru produsele digitale, în cazul contractelor de livrare de bunuri cu elemente digitale.

7.4 În plus, pentru întreprinzători, termenele de prescripție legale pentru orice drept legal de recurs care poate exista rămân neafectate.

7.5. Dacă clientul acționează în calitate de consumator, acesta este rugat să reclame livrările de bunuri livrate cu daune evidente de transport la expeditor și să informeze vânzătorul cu privire la acest lucru. În cazul în care clientul nu face acest lucru, acest lucru nu are niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) Răscumpărarea voucherelor promoționale

8.1. Voucherele care sunt emise gratuit de către Vânzător în cadrul unor promoții cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi cumpărate de către Client (denumite în continuare "Vouchere promoționale") pot fi utilizate numai în magazinul online al Vânzătorului și numai în perioada specificată.

8.2. Produsele individuale pot fi excluse din promoția voucherului dacă din conținutul voucherului promoțional rezultă o restricție corespunzătoare.

8.3 Voucherele promoționale pot fi folosite numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

8.4 Un singur voucher promoțional poate fi utilizat pentru fiecare comandă.

8.5 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

8.6 Dacă valoarea voucherului promoțional nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de Vânzător pentru a achita diferența.

8.7 Soldul creditor al unui voucher promoțional nu este plătit în numerar și nici nu generează dobândă.

8.8 Voucherul promoțional nu va fi rambursat în cazul în care clientul returnează bunurile plătite integral sau parțial cu voucherul promoțional în cadrul dreptului său legal de retragere.

8.9 Voucherul promoțional este transferabil. Vânzătorul poate efectua plata cu efect liberatoriu către deținătorul respectiv care răscumpără voucherul promoțional în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care Vânzătorul are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea juridică sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

9) Răscumpărarea tichetelor cadou

9.1 Voucherele cadou care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al Vânzătorului (denumite în continuare "Vouchere cadou") pot fi răscumpărate numai în magazinul online al Vânzătorului, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Voucherul cadou.

9.2 Voucherele cadou și soldurile rămase ale voucherelor cadou pot fi răscumpărate până la sfârșitul celui de-al treilea an care urmează anului în care a fost cumpărat voucherul cadou. Soldurile rămase vor fi creditate clientului până la data de expirare.

9.3 Voucherele cadou pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

9.4 Un singur voucher cadou poate fi utilizat pentru fiecare comandă.

9.5 Voucherele cadou pot fi folosite numai pentru a cumpăra bunuri și nu pot fi folosite pentru a cumpăra vouchere cadou suplimentare.

9.6 În cazul în care valoarea cuponului cadou este insuficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

9.7 Soldul unui cupon cadou nu va fi plătit în numerar și nu va genera dobândă.

9.8 Voucherul cadou este transferabil. Vânzătorul poate efectua plata cu efect liberatoriu către deținătorul respectiv care răscumpără Voucherul Cadou în magazinul online al Vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care Vânzătorul are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea juridică sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

10) Legea aplicabilă

Toate raporturile juridice dintre părți sunt guvernate de legislația Confederației Elvețiene, cu excepția legislației privind vânzarea internațională de bunuri mobile. În cazul consumatorilor, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile imperative ale legislației țării în care consumatorul își are reședința obișnuită.

11) Soluționarea alternativă a litigiilor

11.1 Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor pe internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziție sau de servicii online care implică un consumator.

11.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

12) Informații privind autenticitatea recenziilor clienților

Nu se verifică autenticitatea recenziilor înainte de a fi publicate. Prin urmare, acestea pot proveni și de la consumatori care nu au cumpărat/utilizat efectiv produsele evaluate.