Vi är ett schweiziskt företag vid Fyrisjöns strand.

IncHealth hjälper dig dagligen att komplettera din hälsosamma och balanserade kost. Baserat på en omfattande förståelse av växter och det biodynymiska förhållandet människa-användbarhet av livsmedel arbetar vi med näringskomponenter vars primära mål är att upprätthålla och utveckla en positiv livskänsla.

Mat är ett medel för att leva

Utvalda kosttillskott som ett bidrag till en bättre försörjning av vår kropp. Vi extraherar mikronäringsämnen i unika tillverkningsprocesser samtidigt som ingredienserna bevaras. Rena ämnen i form av oljor, vitaminer, mineraler och spårämnen i optimal biotillgänglighet.