Integritetspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen.

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande kommer vi att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. I detta sammanhang är personuppgifter alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Den person som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Inchealth GmbH, Sonnenbergstrasse 9, 06052 Hergiswil, Schweiz, Tel.: +41 43 5089 126, e-post: info @ inchealth.ch. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsares rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:
- Vår besökta webbplats
- Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
- Mängd data som skickats i bytes
- Källa/referens från vilken du kom till sidan
- Webbläsare som används
- Operativsystem som används
- Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)
Behandlingen sker i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna lämnas inte vidare och används inte på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Hosting

Hosting hos DigitalOcean
Vi använder systemet hos DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA ("DigitalOcean"), för att hysa och visa webbplatsens innehåll på grundval av behandling för vår räkning. Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på DigitalOceans servrar. Som en del av de ovannämnda tjänsterna kan uppgifter också överföras till DigitalOceans servrar i USA som en del av ytterligare behandling för vår räkning. Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med DigitalOcean ("Data Processing Agreement", som kan ses på https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement/), där vi ålägger leverantören att skydda våra användares uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part.
Ytterligare information om DigitalOceans dataskydd finns på följande webbplats: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/.
Ytterligare behandling på andra servrar än de ovannämnda av DigitalOcean kommer endast att ske inom ramen för vad som meddelas nedan.

4) Kakor

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din terminalutrustning. En del av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (så kallade permanenta cookies). Om cookies sätts upp samlar de in och behandlar viss användarinformation, t.ex. webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden i individuell omfattning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan variera beroende på cookie. Varaktigheten för respektive cookie-lagring finns i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare. I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, sker behandlingen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO om samtycke har getts eller i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket. Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om inställningen av cookies och kan besluta individuellt om godkännande av dem eller kan utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

opt-out-preferenser

5) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid användning av ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig samt för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6.1 lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

6) Behandling av uppgifter vid öppnandet av ett kundkonto och för avtalsbehandling.

I enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. b DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att genomföra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens adress ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter som du har lämnat för att behandla avtalet. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att spärras med hänsyn till skattemässiga och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till en fortsatt användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifter har reserverats från vår sida.

7) Användning av förfaranden för enkel inloggning

7.1 Logga in med Amazon
På vår webbplats kan du logga in för att skapa ett kundkonto eller registrera dig med hjälp av tjänsten "Logga in med Amazon" från Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg ("Amazon") inom ramen för den s.k. single sign-on-tekniken, om du har ett Amazon-konto. Du kan känna igen Amazon-inloggningsfunktionen på vår webbplats genom knappen "Logga in med Amazon". När du ringer upp en sida på vår webbplats som innehåller en Amazon-inloggningsfunktion upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Amazons servrar. Innehållet i inloggningsknappen överförs av Amazon direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom denna integrering får Amazon information om att din webbläsare har ringt upp motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon Amazon-profil eller inte är inloggad på Amazon för tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Amazon-server och lagras där. Denna databehandling utförs i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO på grundval av Amazons legitima intresse av att visa personlig reklam baserat på ditt surfbeteende. Genom att använda Amazons inloggningsknapp på vår webbplats har du också möjlighet att logga in eller registrera dig på vår webbplats med hjälp av dina Amazon-användaruppgifter. Endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO före registreringsprocessen på grundval av ett motsvarande meddelande om utbytet av uppgifter med Amazon, kommer vi att få den allmänna och offentligt tillgängliga information som är lagrad i din profil från Amazon när du använder Amazon-knappen, beroende på dina personligen gjorda dataskyddsinställningar hos Amazon. Denna information omfattar användar-ID, namn, adress, e-postadress, ålder och kön. De uppgifter som överförs av Amazon lagras och behandlas av oss för att skapa ett användarkonto med de nödvändiga uppgifterna (titel, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum), om dessa har släppts av dig hos Amazon för detta ändamål. Omvänt kan uppgifter (t.ex. information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras från oss till din Amazon-profil på grundval av ditt samtycke. Det givna samtycket kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början av denna dataskyddsförklaring. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Amazons vidare behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Amazons integritetspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010. Om du inte vill att Amazon ska tilldela de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till din Amazon-profil måste du logga ut från Amazon innan du besöker vår webbplats.

7.2 Google Logga in
På vår webbplats kan du logga in för att skapa ett kundkonto eller registrera dig via tjänsten "Google Sign-In" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") med hjälp av den s.k. single sign-on-tekniken om du har en Google-profil. Du kan känna igen Google-inloggningsfunktionen på vår webbplats genom knappen "Logga in via Google" "Logga in med Google-konto" eller "Logga in med Google".
När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en inloggningsfunktion från Google upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Innehållet i inloggningsknappen överförs av Google direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Denna integrering ger Google information om att din webbläsare har ringt upp motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon Google-profil eller inte är inloggad hos Google för tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Google-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till servrar hos Google LLC. i USA. Denna databehandling sker i enlighet med artikel 2.1 i lag nr. 6 par. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intresse av att visa personlig reklam baserad på surfbeteende.
Genom att använda Googles inloggningsknapp på vår webbplats har du också möjlighet att logga in eller registrera dig på vår webbplats med hjälp av dina Google-användaruppgifter. Endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO före registreringsprocessen på grundval av ett motsvarande meddelande om utbyte av uppgifter med Google, kommer vi att få den allmänna och allmänt tillgängliga information som är lagrad i din profil från Google när du använder Google-knappen, beroende på dina personligen gjorda dataskyddsinställningar hos Google. Denna information omfattar användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.
Observera att efter ändringar i Googles sekretesspolicy och användarvillkor kan samtycke också leda till att dina profilbilder, vänners användarnamn och din vänlista överförs om dessa har markerats som "offentliga" i dina sekretessinställningar hos Google. De uppgifter som överförs av Google kommer att lagras och bearbetas av oss för att skapa ett användarkonto med de nödvändiga uppgifterna (titel, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum), om du har lämnat ut dem för detta ändamål hos Google. Omvänt kan uppgifter (t.ex. information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras från oss till din Google-profil på grundval av ditt samtycke.
Det givna samtycket kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början av denna dataskyddsförklaring.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Googles fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Googles information om dataskydd: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Du kan läsa användarvillkoren för användningen av "Google Sign-In" här: https://policies.google.com/terms
Om du inte vill att Google ska överföra de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till din Google-profil måste du logga ut från Google innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra laddningen av Googles plugins med tillägg för din webbläsare, t.ex. med "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

8) Kommentarfunktion

I samband med kommentarsfunktionen på den här webbplatsen lagras och publiceras förutom din kommentar även information om tidpunkten för skapandet av kommentaren och det kommentatorsnamn du har valt på den här webbplatsen. Dessutom kommer din IP-adress att loggas och lagras. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om personen i fråga gör intrång i tredje parts rättigheter genom att publicera en kommentar eller publicerar olagligt innehåll. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part skulle invända att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för att lagra dina uppgifter är Art. 6 para. 1 lit. b och f DSGVO. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part invänder mot dem som olagliga.

9) Användning av kunduppgifter för direkt marknadsföring

9.1 Registrering till vårt nyhetsbrev via e-post
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. De enda obligatoriska uppgifterna för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kommer att användas för att vända sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbel opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi skickar ett nyhetsbrev till dig först när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.
Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som angetts av din internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för att vi ska kunna rikta reklam till dig via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga person som anges i början. Efter avregistrering raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrevet, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta, som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

9.2 Skicka nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder
Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig e-posterbjudanden om liknande varor eller tjänster som de du redan har köpt från vårt sortiment. I enlighet med § 7 (3) i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) behöver vi inte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med art. 6 §. 1 lit. f DSGVO. Om du inledningsvis har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig. Du har rätt att när som helst med verkan för framtiden invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den ansvariga person som anges i början. Detta kommer endast att medföra överföringskostnader för dig i enlighet med grundtaxan. Efter att ha mottagit din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

9.3 - Annonsering med brevpost
På grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam förbehåller vi oss rätten att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och - i den mån vi har fått denna ytterligare information från dig inom ramen för avtalsförhållandet - din titel, din akademiska examen, ditt födelseår och din yrkes-, bransch- eller affärsbeteckning i enlighet med art. 6 §. 1 lit. f DSGVO och att använda denna information för att skicka dig intressanta erbjudanden och information om våra produkter med brevpost.
Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen.

9.4 Meddelande om att varor finns tillgängliga via e-post
Om vi i vår webbutik erbjuder möjligheten att informera dig per e-post om när de utvalda, tillfälligt otillgängliga artiklarna är tillgängliga, kan du prenumerera på vår e-postmeddelandetjänst för att få veta när varorna är tillgängliga. Om du prenumererar på vår e-posttjänst för meddelande om tillgänglighet skickar vi dig ett engångsmail om tillgängligheten för den artikel du har valt. Endast din e-postadress krävs för att skicka detta meddelande. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter som kan användas för att rikta sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka detta meddelande. Det innebär att vi endast skickar ett motsvarande meddelande till dig när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot ett sådant meddelande. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot ett sådant meddelande genom att klicka på en motsvarande länk.
Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst om tillgång till varor lagrar vi din IP-adress som angetts av din internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst om varors tillgänglighet används endast för att informera dig om tillgängligheten av en viss vara i vår webbutik. Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten för e-postmeddelanden om varors tillgänglighet genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår e-postlista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta, som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

10) Behandling av uppgifter för orderbehandling

10.1 I den mån det är nödvändigt för att behandla avtalet för leverans- och betalningsändamål kommer de personuppgifter som vi samlar in att lämnas vidare till det uppdragsgivna transportföretaget och det uppdragsgivna kreditinstitutet i enlighet med art. 6 §. 1 lit. b DSGVO.
Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress) som du lämnat vid beställningen för att personligen informera dig på lämpligt sätt (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade tidsperioden inom ramen för vår lagstadgade informationsplikt i enlighet med art. 6 (1) lit. c DSGVO. Dina kontaktuppgifter kommer att användas strikt för att informera dig om uppdateringar som vi är skyldiga och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som är nödvändig för respektive information.
För att behandla din beställning samarbetar vi också med följande tjänsteleverantör(er), som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

10.2 Vi samarbetar med externa fraktpartners för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot våra kunder. Vi vidarebefordrar ditt namn samt din leveransadress och, om det är nödvändigt för leveransen, ditt telefonnummer till en transportpartner som vi valt ut uteslutande för leverans av varor Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

10.3 Användning av särskilda tjänsteleverantörer för behandling och utförande av beställningar
- Amazon Fulfillment (FBA)
Orderbehandlingen utförs av tjänsteleverantören "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) inom ramen för "Shipping by Amazon" (= Fulfillment by Amazon). Dina personuppgifter kommer att överlämnas till Amazon uteslutande i syfte att behandla onlinebeställningen. Överföringen sker i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO och endast i den mån det är nödvändigt för orderbehandlingen. Detaljer om Amazons dataskydd och dess integritetspolicy kan ses på följande länk: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
- DHL-avveckling
Orderbehandlingen utförs av tjänsteleverantören DHL Home Delivery GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland, inom ramen för "Shipping by DHL Fulfillment". Dina personuppgifter kommer att överlämnas till DHL Fulfillment uteslutande i syfte att behandla onlinebeställningen i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.
- Plentymarkets
Orderbehandlingen sker via tjänsteleverantören "plentymarkets" (plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Namn, adress och, i förekommande fall, andra personuppgifter kommer att överlämnas till plentymarkets i enlighet med art. 6 par. 1 lit. b DSGVO uteslutande i syfte att behandla onlinebeställningen. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i den utsträckning som detta faktiskt är nödvändigt för att behandla beställningen. Närmare uppgifter om plentymarkets dataskydd och plentymarkets GmbH:s dataskyddsdeklaration finns på plentymarkets webbplats "plentymarkets.eu".

10.4 Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster
- Tyska Posten
Om leveransen av varorna utförs av Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till Deutsche Post i enlighet med artikel. 6 § 6 mom. 1 lit. a DSGVO före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till Deutsche Post för leveransändamål i enlighet med art. 6 §. 1 lit. b DSGVO. Denna information kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med Deutsche Post eller meddela leverans.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot Deutsche Post.
- BRT
Om varorna levereras av BRT (BRT S.p.A., Piazza Diaz 7 - 20123 Milano / Italien) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till BRT i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO innan varorna levereras i syfte att komma överens om ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till BRT för leveransändamål i enlighet med art. 6 §. 1 lit. b DSGVO. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med BRT eller meddela om leveransen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot BRT.
- DHL
Om varorna levereras av transportleverantören DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DHL i enlighet med artikel. 6 §. 1 lit. a DSGVO innan varorna levereras i syfte att komma överens om ett leveransdatum eller för leveransmeddelande, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till DHL för leveransändamål i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med DHL eller meddela om leveransen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot transportleverantören DHL.
- DPD
Om varorna levereras av transportleverantören DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer till DPD före leverans av varorna i enlighet med artikel. 6 § 6 mom. 1 lit. a DSGVO i syfte att samordna ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till DPD för leveransändamål i enlighet med art. 6 §. 1 lit. b DSGVO. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med DPD eller meddela om leveransen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot transporttjänsteleverantören DPD.
- FedEx
Om varorna levereras av transportleverantören FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer till FedEx före leverans av varorna i enlighet med art. 6 §. 1 lit. a DSGVO i syfte att samordna ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till FedEx för leveransändamål i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med FedEx eller meddela om leveransen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot transportleverantören FedEx.
- Allmän övernattning (GO!)
Om leveransen av varorna utförs av transporttjänsteleverantören GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till GO! i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO före leverans av varorna i syfte att komma överens om ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till GO! för leveransändamål i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med GO! eller meddela leverans.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som nämns ovan eller gentemot transporttjänsteleverantören GO!
- GLS
Om varorna levereras av transportföretaget GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Tyskland), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till GLS i enlighet med art. 6 § 6 punkten. 1 lit. a DSGVO före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till GLS för leveransändamål i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med GLS eller överföra statusinformation om leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som nämns ovan eller gentemot transporttjänsteleverantören GLS.
- Hermes
Om varorna levereras av transportleverantören Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till Hermes före leverans av varorna i enlighet med art. 6 §. 1 lit. a DSGVO i syfte att komma överens om ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till Hermes för leveransändamål i enlighet med art. 6 §. 1 lit. b DSGVO. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med Hermes eller överföra statusinformation om leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot transportleverantören Hermes.
- Den österrikiska posten
Om varorna levereras av transportleverantören Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wien, Österrike) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till Österreichische Post före leverans av varorna i enlighet med art. 6 § 6 mom. 1 lit. a DSGVO i syfte att samordna ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i samband med beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till Österrikiska Posten för leveransändamål i enlighet med art. 6 §. 1 lit. b DSGVO. Denna information kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med Austrian Post eller överföra statusinformation om leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot transporttjänsteleverantören Austrian Post.
- Posttjänst CH
Om leveransen av varorna utförs av transportleverantören Post CH (Schweizerische PostAG, Schweiz, Wankdorfallee 4, 3030 Bern) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till Post CH före leveransen av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för att meddela om leveransen, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i samband med beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till Post CH i samband med leveransen. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med Post CH eller överföra statusinformation om leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot transporttjänsteleverantören Post CH.
- TNT
Om varorna levereras av transportleverantören TNT (TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till TNT före leverans av varorna i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO i syfte att samordna ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till TNT för leveransändamål i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Dessa uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med TNT eller överföra statusinformation om leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som nämns ovan eller gentemot transporttjänsteleverantören TNT.
- UPS
Om varorna levereras av transportföretaget UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till UPS före leverans av varorna i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO i syfte att samordna ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till UPS för leveransändamål i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Överföringen kommer endast att ske i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med UPS eller överföra statusinformation om leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som nämns ovan eller gentemot transportleverantören UPS.

10.5 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)
- Amazon Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Amazon Pay" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon Payments"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Om cookies, dvs. små textfiler som lagras på slutenheten, sätts när du använder Amazon Pay, sker detta uteslutande på grundval av ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Detta samtycke kan när som helst återkallas via "verktyget för samtycke till cookies" som implementeras på webbplatsen. Du kan få mer information om bestämmelserna om dataskydd hos Amazon Payments på följande Internetadress: https://pay.amazon.de/help/82974.
- Apple Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, sker betalningen via funktionen "Apple Pay" i din slutenhet som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att ett betalkort som är deponerat med "Apple Pay" debiteras. Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är integrerade i hård- och mjukvara på din enhet för att skydda dina transaktioner. För att frigöra en betalning måste du ange en kod som du tidigare definierat och verifiera den med hjälp av funktionen "Face ID" eller "Touch ID" på din slutenhet.
För betalningshantering kommer den information som du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att överföras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa uppgifter igen med en utvecklingsspecifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för det betalkort som är lagrat i Apple Pay för att genomföra betalningen. Krypteringen säkerställer att endast den webbplats från vilken köpet gjordes kan få tillgång till betalningsuppgifterna. När betalningen har genomförts skickar Apple ditt kontonummer för enheten och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till källwebbplatsen för att bekräfta att betalningen har lyckats.
Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna, sker behandlingen uteslutande för betalningshantering i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. b DSGVO.
Apple sparar anonymiserade transaktionsuppgifter, inklusive ungefärligt belopp för köpet, ungefärligt datum och tid och om transaktionen slutfördes framgångsrikt. Anonymiseringen eliminerar helt möjligheten till personliga referenser. Apple använder de anonymiserade uppgifterna för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och -tjänster.
När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp via Safari på Mac kommunicerar Macen och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte någon av dessa uppgifter i ett format som kan identifiera dig personligen. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i inställningarna för din iPhone. Gå till "Plånbok och Apple Pay" och avmarkera "Tillåt betalningar på Mac".
Mer information om dataskydd med Apple Pay hittar du på följande Internetadress: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Kontantbetalning via Cash Payment
Om du väljer betalningsmetoden "Kontantbetalning" kommer vi att överföra dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort, födelsedatum, e-postadress och eventuellt telefonnummer) till betaltjänstleverantören Cash Payment Solutions GmbH, Dircksenstr. 40, 10178 Berlin, i enlighet med art. 6 §. 1 lit. b DSGVO, så att Cash Payment Solutions GmbH kan förse dig med ett individuellt genererat nummer eller en streckkod (en så kallad "betalningskvitto") för respektive transaktion. Denna information vidarebefordras endast i den mån den är nödvändig för behandlingen av betalningsmetoden "Cash Payment". Med hjälp av betalningskvittot är det möjligt för dig att betala respektive transaktionskostnad genom kontant betalning i affärslokaler hos partnerföretag till Cash Payment Solutions GmbH. Partnerföretaget Barzahlen överför betalningsbekräftelsen i realtid, varpå leveransprocessen kan påbörjas omedelbart, förutsatt att varorna är omedelbart tillgängliga.
För behandlingen av betalningsmetoden "Barzahlen" använder Cash Payment Solutions GmbH kreditinstitutet NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Martinistraße 48, 28195 Bremen (nedan kallat "NordFinanz") och överför dina betalningsuppgifter till det i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. b DSGVO - i den mån detta är nödvändigt för att genomföra kontantbetalningen.
Både Cash Payment Solutions GmbH och NordFinanz använder dina personuppgifter uteslutande för att genomföra betalningsmetoden "Barzahlen" och för att följa bestämmelserna om penningtvätt.
- Billie GmbH
Om du väljer betalningsmetoden "Leverans på konto" via Billie, kommer vi att överföra dina betalningsuppgifter till Billie GmbH, Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, i syfte att behandla betalningen i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Under beställningsprocessen ombeds du att lämna dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och, vid autogiro, de angivna kontouppgifterna). För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga vidarebefordrar vi dessa uppgifter till Billie GmbH för kreditprövning i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. På grundval av de personuppgifter som du har lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. varukorg, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenhet) kontrollerar Billie GmbH om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller osäkra fordringar. För att fatta ett beslut inom ramen för ansökningskontrollen kan identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag inkluderas utöver billie-interna kriterier i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO:
- Creditreform Berlin Wolfram KG, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 1, 10787 Berlin,
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss,
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (nedan kallat SCHUFA).
- Euler Hermes Germany, Friedensallee 254, 22763 Hamburg, Tyskland
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Billie GmbH. Billie GmbH kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.
- Fakturapengar
När du väljer betalningsmetoderna "direktdebitering" och/eller "leverans på konto" och/eller "avbetalningsköp" via Billpay kommer du att ombes att lämna dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och, vid direktdebitering, de kontouppgifter som du har angett) under beställningsprocessen.
För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga vidarebefordrar vi dessa uppgifter till Klarna Bank AB (publ), genom dess filial i Tyskland, Klarna Bank AB, German Branch, Chausseestraße 117, 10115 Berlin (nedan kallad "Klarna") för kreditprövning i enlighet med artikel 1.1 i EG-fördraget. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Klarna kontrollerar på grundval av de personuppgifter som du lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. kundvagn, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenhet) om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller obeståndsrisker. För att fatta ett beslut inom ramen för ansökningskontrollen kan identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag inkluderas utöver Klarnas interna kriterier i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO:
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, tfn: +49 (0)89 508073-0, fax: - 31
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001
- CRIF GmbH, Friesenweg 4, byggnad 12, 22763 Hamburg, Tyskland, tel: +49 (0)40-89803-0, fax: -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, fax: -109
- Regis24 GmbH, Zehdenicker Str. 21, D-10119 Berlin, Tel.: +49 (0)30-44350240
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt, matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.
För identitetskontrollen kommer dina personuppgifter att överföras till ett av ovanstående kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 1.2 i den här förordningen. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Kreditinstitutet kommer sedan att informera dig om graden av överensstämmelse mellan de personuppgifter som lagrats hos det och de uppgifter som du har lämnat som en procentsats samt, i förekommande fall, en hänvisning till en identitetsbaserad legitimationskontroll som tidigare utförts hos kreditinstitutet. Klarna kan därför identifiera om en person på den adress som du har angett är lagrad i kreditupplysningsföretagets databas på grundval av de överförda överensstämmelsegraderna.
Du kan få mer information om Billpays dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://www.billpay.de/de/datenschutz-de/.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att hantera betalningar i enlighet med avtalet.
- BillSAFE
När du väljer betalningsmetoden "köp på konto" via BillSAFE kommer du att bli ombedd att ange dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum och e-postadress) under beställningsprocessen. För att skydda vårt legitima intresse av att kontrollera våra kunders betalningsförmåga vidarebefordrar vi dessa uppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg för kreditprövning i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. På grundval av de personuppgifter som du har lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. varukorg, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenhet) kontrollerar PayPal (Europe) om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller osäkra fordringar. För beslutet inom ramen för ansökningskontrollen kan information om identitet och kreditvärdighet från följande kreditupplysningsföretag inkluderas utöver PayPal-interna kriterier i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, fax: -109.
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Tyskland, tel: +49 (0)89 508073-0, fax: - 31
- accumio finance services GmbH Customer Care Service Center, P.O. Box 110254, 30099 Hannover, Tyskland
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001
- CRIF GmbH, Friesenweg 4, byggnad 12, 22763 Hamburg, Tyskland, tel: +49 (0)40-89803-0, fax: -419
- Tesch mediafinanz AG, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück, Tel.: +49 (0)541- 2029-0, fax: -101
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.
För identitetskontrollen kommer dina personuppgifter att överföras till ett av ovanstående kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 1.2 i den här förordningen. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Kreditinstitutet kommer sedan att informera dig om graden av överensstämmelse mellan de personuppgifter som lagrats hos det och de uppgifter som du har lämnat som en procentsats samt, i förekommande fall, en hänvisning till en tidigare identitetsbaserad legitimationskontroll som utförts hos kreditinstitutet. PayPal kan således identifiera om en person på den adress du har angett är lagrad i kreditupplysningsföretagets databas på grundval av de överförda överensstämmelsegraderna. Du kan få mer information om dataskyddsbestämmelserna för PayPals BillSAFE på följande Internetadress: https://www.billsafe.de/privacy-policy/buyer.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att meddela den personuppgiftsansvarige eller BillSAFE. BillSAFE kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.
- BS PAYONE
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören BS PAYONE kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, till vilken vi kommer att vidarebefordra dina uppgifter som du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning i enlighet med artikel. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören PAYONE och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.
- Coinbase Commerce
Om du väljer betalningsmetoden "kryptovalutor" kommer betalningen att utföras via Toshi Holdings Pte. Ltd, One Marina Boulevard, #28-00, Singapore 018989 ("Coinbase Commerce").
För att göra betalningen kommer du att omdirigeras till en automatiskt genererad Coinbase Commerce-sida. Där kommer du att se transaktionsinformationen för att kunna genomföra transaktionen med hjälp av valfri plånbok. När transaktionen har utlösts och erkänts kommer du att omdirigeras tillbaka till kassan på vår webbplats. För behandlingen av betalningen lagras endast transaktionsinriktad information i kryptovalutans respektive blockkedja, en överföring av personuppgifter till Coinbase Commerce sker dock i princip inte.
Om personuppgifter i enskilda fall överförs sker detta uteslutande för att kunna hantera betalningen i enlighet med artikel. 6.1 b DSGVO. För detta ändamål har Coinbase Commerce infört standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och som är avsedda att säkerställa att den europeiska nivån för dataskydd följs i Singapore.
Mer information om Coinbase Commerce's dataskydd finns på följande URL: https://commerce.coinbase.com/legal/privacy-policy/
- ComGate Betalningar
Vi använder betaltjänstleverantören ComGate Payments, as, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, Tjeckien ("ComGate Payments"). Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänstleverantören ComGate Payments, kommer betalningshanteringen att utföras via ComGate Payments, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du lämnade under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, kreditkortsnummer i förekommande fall, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningar med ComGate Payments och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål. Mer information om ComGate Payments dataskydd finns på följande Internetadress: https://www.comgate.cz/nakladani-s-osobnimi-udaji-u-platebni-brany-a-platebniho-terminalu-comgate.
- Computop
Om du väljer att betala med kreditkort med betaltjänstleverantören Computop kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har lämnat under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med art. 6 §. 1 lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med betaltjänstleverantören Computop och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Du kan få mer information om Computops dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://www.computop.com/de/datenschutz.
- ConCardis
Om du väljer att betala med kreditkort med hjälp av betaltjänstleverantören ConCardis kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantören ConCardis och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål. Du kan få mer information om ConCardis bestämmelser om dataskydd på följande Internetadress: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung.
- GoCardless
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören GoCardless (autogiro) kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Storbritannien, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om beställningen, i enlighet med art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med betaltjänstleverantören GoCardless Ltd. och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål. Du kan hitta mer information om GoCarless dataskydd på webbadressen https://gocardless.com/legal/privacy/.
- Google Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), sker betalningen via programmet "Google Pay" på din mobila slutenhet som kör minst Android 4.4 ("KitKat") och har en NFC-funktion genom att ett betalkort som är deponerat hos Google Pay eller ett där verifierat betalsystem (t.ex. PayPal) laddas. För att en betalning via Google Pay på mer än 25 euro ska kunna göras krävs att din mobila slutenhet först låses upp med hjälp av den verifieringsåtgärd som har ställts in (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster).
I syfte att behandla betalningen kommer den information som du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att överföras till Google. Google överför sedan din betalningsinformation som lagras i Google Pay i form av ett unikt tilldelat transaktionsnummer till källwebbplatsen, vilket används för att verifiera en genomförd betalning. Detta transaktionsnummer innehåller ingen information om de verkliga betalningsuppgifterna för ditt betalningsmedel som deponerats hos Google Pay, utan skapas och överförs som en giltig numerisk token som är giltig en gång. För alla transaktioner via Google Pay fungerar Google endast som en mellanhand för att behandla betalningen. Transaktionen genomförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och källwebbplatsen genom debitering av det betalningsmedel som deponerats med Google Pay.
I den mån personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel. 6.1 b DSGVO.
Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och utvärdera viss transaktionsspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, handlarnas plats och beskrivning, en beskrivning som tillhandahålls av handlaren av de varor eller tjänster som köpts, foton som du har bifogat till transaktionen, namn och e-postadresser för säljare och köpare eller avsändare och mottagare, den betalningsmetod som använts, din beskrivning av orsaken till transaktionen och, i förekommande fall, erbjudandet som är kopplat till transaktionen.
Enligt Google sker denna behandling uteslutande i enlighet med artikel. 6.1 f DSGVO på grundval av det legitima intresset av korrekt fakturering, kontroll av transaktionsuppgifter samt optimering och funktionellt underhåll av Google Pay-tjänsten.
Google förbehåller sig också rätten att sammanföra de behandlade transaktionsuppgifterna med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster.
Användarvillkoren för Google Pay finns här:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Mer information om dataskydd med Google Pay finns på följande internetadress:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- giropay
Vid betalning via "giropay" behandlas betalningen via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, till vilken vi vidarebefordrar den information som du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning. I enlighet med art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO kommer dina uppgifter att vidarebefordras uteslutande i syfte att behandla betalningen och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål. Ytterligare information om giropay GmbH:s bestämmelser om dataskydd kan du få på följande Internetadress: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung.
- iClear
Om du väljer betalningsmetoden "iclear-faktura" kommer du att bli ombedd att ange dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort) under beställningsprocessen. För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga vidarebefordrar vi dessa uppgifter till iclear GmbH, M2 17, 68161 Mannheim ("iclear") i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO i syfte att göra en kreditprövning. iclear kontrollerar på grundval av de personuppgifter du har lämnat och andra uppgifter (t.ex. varukorg, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenhet) om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller osäkra fordringar. För beslutet inom ramen för ansökningskontrollen kan identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag ingå utöver iclear-interna kriterier i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO:
- Domnowski Inkasso GmbH, Am Pulverschoppen 17, 59071 Hamm, Tyskland.
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Du kan hitta mer information om iclears bestämmelser om dataskydd på följande internetadress: https://www.iclear.de/?id=32.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till iclear. Iclear kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.
- ipayment
Om betalningsmetoderna "autogiro via ipayment" och/eller "kreditkort via ipayment" erbjuds, lämnar vi dina personuppgifter till 1&1 Internet AG, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (nedan kallat "1&1") i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. b DSGVO för betalningshantering, i den mån detta är nödvändigt för betalningshantering. För mer information om 1&1:s hantering av personuppgifter hänvisas till 1&1:s integritetspolicy på https://www.1und1.de/Datenschutz.
- Klarna
Om du väljer en betalningstjänst från Klarna kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). För att möjliggöra behandlingen av betalningen kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter om beställningen (t.ex. fakturabelopp, artikel, leveranstyp) att överlämnas till Klarna i syfte att kontrollera din identitet och kreditvärdighet, under förutsättning att du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO under beställningsprocessen. Du kan ta reda på vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan komma att vidarebefordras till här:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Klarna använder den mottagna informationen om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse för ett vägt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och enligt vad som anges i Klarnas dataskyddspolicy för registrerade personer i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.
eller för registrerade personer som är baserade i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
kommer att hanteras.
- Paydirekt
Om du väljer betalningsmetoden paydirekt sker betalningen via betaltjänstleverantören paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. I detta förfarande kommer dina betalningsuppgifter (t.ex. betalningsbelopp, uppgifter om betalningsmottagaren) och din bekräftelse på att betalningsuppgifterna är korrekta att samlas in, behandlas och överföras till din bank av paydirekt GmbH i syfte att genomföra paydirekt-betalningen i enlighet med artikel 6.1 i EG-fördraget. 6 §. 1 lit. b DSGVO. Denna behandling sker endast i den mån den faktiskt är nödvändig för att genomföra betalningen. Därefter autentiserar paydirekt GmbH betalningen via det autentiseringsförfarande som sparats för dig hos din bank. Ytterligare information om överföringen och behandlingen av dina uppgifter finns i paydirekts dataskyddsdeklaration, som du kan läsa på följande länk: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.
- Betalare
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören payever kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören payever och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.
Mer information om hur payever hanterar personuppgifter finns i payevers dataskyddsdeklaration: https://www.payever.de/schufa/datenschutz/.
- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal") som en del av betalningsbehandlingen. Överföringen sker i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO och endast i den mån det är nödvändigt för betalningsbehandlingen.
För betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om de erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, förbehåller sig PayPal rätten att göra en kreditupplysning. 6 par. 1 lit. f DSGVO på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen i form av den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Informationen om kreditvärdighet kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.
- Rakuten Checkout
Om du har valt betalningsmetoderna "köp på konto" eller "direktdebitering" via betaltjänstleverantören Rakuten Checkout under beställningsprocessen har du samtyckt till en kreditprövning.
De personuppgifter som krävs för att behandla betalningsmetoden "köp på konto" och en kreditprövning samlas in på grundval av samtycke i enlighet med art. 6 (1) a DSGVO och överförs till Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (www.klarna.de).
För behandling av betalningsmetoden direktdebitering kommer dina personuppgifter att samlas in av Rakuten Checkout för kreditprövning på grundval av ditt samtycke som du har gett under beställningsprocessen i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Överföringen av dessa uppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och med hänsyn till dina skyddsvärda intressen. I syfte att besluta om upprättande, genomförande eller avslutande av ett avtalsförhållande kan ovanstående uppgifter överföras till ett eller flera av följande kreditupplysningsföretag på grundval av ditt samtycke:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tyskland.
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Tyskland.
- Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland.
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Om denna beräkning visar att din kreditvärdighet inte är given kommer vi att informera dig omedelbart. Du kan hitta mer information om Rakuten Checkouts sekretesspolicy på följande webbadress: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.
- Saferpay/ PayUnity
Vid betalning via Saferpay/PayUnity kommer de uppgifter du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att vidarebefordras till SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg (nedan kallad "SIX") i enlighet med artikel 1.1 i den här förordningen. 6 § 6 punkten. 1 lit. b DSGVO i syfte att behandla betalningen. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören SIX och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Ytterligare information om dataskydd finns på SIX webbplats på www.six-payment-services.com.
- Secupay
Om du väljer att betala med kreditkort med betaltjänstleverantören secupay kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören secupay och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.
När du väljer betalningsmetoderna "köp på konto" via secupay eller "direktdebitering" via secupay kommer du att uppmanas att lämna dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, bankkod och kontonummer) under beställningsprocessen. För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga vidarebefordrar vi dessa uppgifter till secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz ("secupay") i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO i syfte att göra en kreditprövning. På grundval av de personuppgifter som du lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. varukorg, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenhet) kontrollerar secupay om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller obeståndsrisker. Utöver secupays interna kriterier kan även identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag ingå i beslutsprocessen som en del av ansökningskontrollen i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO:
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, fax: -1001.
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tyskland, Tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
- EOS Payment Solutions GmbH, Steindamm 80, 200 Hamburg, Tyskland
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Secupay. Secupay kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.
- SOFORT
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi vidarebefordrar den information som du har tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH är en del av Klarna-koncernen (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Du kan få mer information om SOFORTs dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Skrill
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Skrill kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, England, till vilken vi kommer att överföra den information som du har angett under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, kreditkortsnummer, om tillämpligt, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Skrill Ltd. och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.
- Rand
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Stripe kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi vidarebefordrar den information som du har angett under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, kreditkortsnummer i förekommande fall, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Du kan hitta mer information om Stripes dataskydd på webbadressen https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll på grundval av matematisk-statistiska förfaranden för att skydda det legitima intresset av att fastställa användarens betalningsförmåga. De personuppgifter som krävs för en kreditprövning och som erhållits i samband med betalningshantering kan överföras av Stripe till utvalda kreditupplysningsföretag, som Stripe på begäran avslöjar för användarna. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Stripe använder resultatet av kreditprövningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillstånd att använda den valda betalningsmetoden.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till Stripe eller de utsedda kreditupplysningsföretagen.
Stripe kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att behandla betalningar i enlighet med avtalet.
- Unzer
Vid betalning med kreditkort via Unzer behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5th floor, 1100 Wien, Österrike, till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter som du lämnat under beställningsprocessen uteslutande i syfte att behandla betalningen i enlighet med Art. 6 §. 1 lit. b DSGVO. Överföringen sker endast i den mån den faktiskt är nödvändig för betalningsbehandlingen. Unzer kommer i sin tur att överföra dina uppgifter till HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg, för att behandla betalningen - i den mån det är nödvändigt - i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.
När du väljer betalningsmetoden "köp på konto via Unzer", "direktdebitering via Unzer" eller "köp på avbetalning via Unzer" kommer du att ombes att lämna dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer) under beställningsprocessen. För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga vidarebefordrar vi dessa uppgifter till Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5:e våningen, 1100 Wien, Österrike, i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO i syfte att göra en kreditprövning. Payolution GmbH kontrollerar på grundval av de personuppgifter som du lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. varukorg, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenheter) om det betalningsalternativ som du valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller obeståndsrisker. För att fatta beslut om upprättandet eller genomförandet av ett avtalsförhållande kan även identitets- eller kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag ingå i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland.
- CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Wien, Österrike
- CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Schweiz.
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Tyskland.
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland
- KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Wien, Österrike
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Tyskland
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland
- ProfilAdress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Wien, Österrike
- Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, London, EC2Y 5EJ, Storbritannien
- ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederländerna
- payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Österrike
- Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Unzer eller Payolution GmbH. Unzer eller Payolution GmbH kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.
- Wallee
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören "Wallee" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Wallee customweb GmbH (General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zürich, nedan kallad "Wallee"), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du har angett under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med betaltjänstleverantören Wallee och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.
- VR-betalning
När du väljer en betalningsmetod som erbjuds via VR Payment behandlas betalningen via betaltjänstleverantören VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad "VR Payment") via en extern terminal. Först och främst samlas dina personuppgifter (efternamn, förnamn, betalningsuppgifter) in av VR Payment vid den virtuella terminalen och krypteras direkt där. Detta krypterade dataregister skickas sedan till VR Payment i egenskap av förvärvare för att godkänna betalningen. VR Payment dekrypterar den första delen, som innehåller kortnumret; detta behövs för efterföljande bokningar. Den andra delen med auktorisationsuppgifter skickas till respektive utfärdare via det relevanta betalkortssystemet. VR Payment autentiserar sedan transaktionen med hjälp av det autentiseringsförfarande som banken har lagrat för detta ändamål. Betalningsbeloppet överförs sedan från ditt konto till vårt konto. All ovan nämnda behandling sker uteslutande för att möjliggöra en korrekt betalningshantering i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Utöver de uppgifter som krävs för betalningen kan VR Payment samla in ytterligare uppgifter, t.ex. leveransadress eller information om erbjudandet i samband med transaktionen, som en del av transaktionsbehandlingen. Denna behandling sker i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av VR Payments berättigade intresse av verifiering av transaktionsuppgifter samt optimering och funktionellt underhåll av tjänsten. Du kan hitta mer information om VR Payments dataskydd här: https://www.vr-payment.de/datenschutz-haftung/.

11) Användning av sociala medier: videor

11.1 Användning av Vimeo-videor
Plugins från videoportalen Vimeo av Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA är integrerade på vår webbplats. När du ringer upp en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Vimeos servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Vimeo direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integrering får Vimeo information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har ett Vimeo-konto eller inte är inloggad på Vimeo för tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Vimeo-server i USA och lagras där.
Om du är inloggad på Vimeo kan Vimeo direkt koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Vimeo-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen (t.ex. genom att klicka på startknappen för en video) överförs denna information också direkt till en Vimeo-server och lagras där.
Den beskrivna databehandlingen utförs i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Vimeos legitima intresse av marknadsundersökningar och behovsbaserad utformning av Vimeo-tjänsten.
Om du inte vill att Vimeo ska tilldela de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Vimeo-konto måste du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Vimeos fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Vimeos information om dataskydd: https://vimeo.com/privacy.
Spårningsverktyget Google Analytics från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, integreras automatiskt i videor från Vimeo som är inbäddade på vår webbplats. Detta är Vimeos egen spårning, som vi inte har tillgång till och som inte kan påverkas av vår webbplats. Google Analytics använder så kallade "cookies" för spårning, vilket är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA.
Behandlingen sker i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Vimeos legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende i optimerings- och marknadsföringssyfte.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse avaktiverar du denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

11.2 Användning av Youtube-videor
Den här webbplatsen använder inbäddningsfunktionen Youtube för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").
Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantören endast utlöser lagring av användarinformation när videon/filmerna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startas använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt information från "Youtube" används dessa bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas ditt konto direkt när du klickar på en video. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering utförs särskilt i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intressen när det gäller visning av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. Användningen av YouTube kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
Oberoende av uppspelningen av de inbäddade videorna upprättas en anslutning till Google-nätverket varje gång denna webbplats anropas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingar utan vårt inflytande.
Ytterligare information om dataskydd hos "Youtube" finns i Youtube användarvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms och i Googles dataskyddsdeklaration på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse avaktiverar du denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

12) Marknadsföring på nätet

12.1 billiger.de Försäljningsspårning
Den här webbplatsen använder billiger.de Sales Tracking, en spårningsteknik från solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, för att spåra och utvärdera vissa användaråtgärder som utförts efter en omdirigering från billiger.de till vår webbplats.
För detta ändamål implementeras en så kallad Javascript-baserad spårningspixel på våra orderbekräftelsesidor, som kan spåra användarens handlingar som en enda pixelfil genom interaktion med billiger.de.
Spårningspixeln upprättar en koppling mellan användarens klick på en annons (touch point) på billiger.de och en genomförd beställning på vår webbplats. När en beställning är genomförd skickar din webbläsare en HTTP-förfrågan till billiger.de-servern via pixeln, med vilken viss information överförs.
Denna information omfattar slutenhetens IP-adress (denna IP-adress anonymiseras av billiger.de innan den lagras), HTTP-huvudet (datapaket som automatiskt överförs av din webbläsare och som innehåller olika tekniska uppgifter) och tiden för begäran. Dessutom överförs och lagras beställningsnumret och värdet av din beställning i varukorgen av billiger.de. Denna information registreras och överförs till och lagras av billiger.de endast om en beställning faktiskt har gjorts efter att den har vidarebefordrats från billiger.de till vår webbplats.
I den mån överföringen av denna information till billiger.de innefattar personliga användaruppgifter sker detta i enlighet med artikel. 6 par. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av statistisk utvärdering av produktannonsernas framgång på billiger.de och användarnas köpbeteende och tjänar därmed till att optimera vårt online-erbjudande.
Om du inte vill att den beskrivna informationen i framtiden ska överföras till billiger.de kan du förhindra detta genom att avaktivera Java Script i din webbläsare. Alternativt kan du förhindra utförandet av JavaScript-kod genom att installera en JavaScript-blockerare (t.ex. https://noscript.net/ eller https://www.ghostery.com). I detta fall är det dock mycket troligt att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

12.2 Google AdSense
Den här webbplatsen använder Google AdSense, en webbannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google AdSense använder cookies, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Dessutom använder Google AdSense också så kallade "web beacons" (små osynliga grafiska element) för att samla in information, med vars hjälp enkla åtgärder som besökartrafik på webbplatsen kan registreras, samlas in och utvärderas.
Den information som genereras av cookien och/eller web beacon (inklusive din IP-adress) om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där. Detta kan också innebära överföring till servrar hos Google LLC. i USA.
Google använder den information som erhålls på detta sätt för att utvärdera ditt användningsbeteende när det gäller AdSense-annonser. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google AdSense kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Den information som samlas in av Google kan överföras till tredje part om det krävs enligt lag och/eller om tredje part behandlar informationen på Googles vägnar.
Mer information om den behandling som Google AdSense utlöser och om Googles hantering av uppgifter från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Den behandling av uppgifter som beskrivs ovan sker i enlighet med artikel. 6 par. 1 lit. f DSGVO i syfte att rikta in reklam till användaren från tredje part, vars annonser visas på denna webbplats på grundval av det utvärderade användarbeteendet. Denna behandling tjänar också vårt ekonomiska intresse av att utnyttja den ekonomiska potentialen på vår webbplats genom att visa personligt anpassat reklaminnehåll från tredje part mot betalning.
Du kan hitta mer information om Googles sekretesspolicy på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/.
Du kan permanent avaktivera cookies för reklampreferenser genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta eller genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns tillgänglig på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller kan vara begränsade om du har avaktiverat användningen av cookies.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

12.3 Spårning av Google Ads-konverteringar
Denna webbplats använder sig av onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, inom ramen för Google Ads, konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads för att med hjälp av reklammedier (så kallade Google Adwords) uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna. På detta sätt strävar vi efter att visa dig reklam som är intressant för dig, göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av de uppkomna reklamkostnaderna.
Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons från Google. Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras på alla Google Ads-kunders webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsuppföljning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.
Användningen av Google Ads kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
Mer information om den behandling som utlöses av Google Ads Conversion Tracking och om Googles hantering av uppgifter från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa ut information om den slutenhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6.1 a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan också permanent motsätta dig att Google Ads konverteringsspårning sätter kakor genom att ladda ner och installera Googles webbläsarplugin som finns på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
För att kunna rikta sig till användare vars uppgifter vi har fått i samband med affärs- eller affärsliknande relationer på ett mer intresseorienterat sätt använder vi en kundmatchningsfunktion inom ramen för Google Ads. För detta ändamål överför vi en eller flera filer med aggregerade kunduppgifter (främst e-postadresser och telefonnummer) elektroniskt till Google. Google har inte tillgång till tydliga uppgifter, utan krypterar automatiskt informationen i kundfilerna under överföringen med hjälp av en särskild algoritm. Den krypterade informationen kan sedan endast användas av Google för att tilldela den till befintliga Google-konton som de registrerade har inrättat. Detta gör det möjligt att spela ut personlig reklam via alla Google-tjänster som är kopplade till respektive Google-konto.
Kunduppgifter kommer endast att överföras till Google om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6.1 a DSGVO. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. Ytterligare information om Googles dataskyddsåtgärder i samband med kundmatchningsfunktionen finns här: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182.
Googles sekretesspolicy kan läsas här: https://www.google.de/policies/privacy/

12.4 Användning av affiliateprogram
- Eget affiliateprogram
I samband med produktpresentationerna på vår webbplats har vi vårt eget affiliateprogram, där vi förser intresserade tredjepartsoperatörer med partnerlänkar för placering på deras webbplatser som leder till våra erbjudanden. För affiliateprogrammet används cookies som i allmänhet sätts på partnersidan efter att man klickat på en motsvarande partnerlänk och för vilka vi enligt dataskyddslagstiftningen inte är ansvariga i detta avseende. Cookies är små textfiler som sparas på din slutenhet för att kunna spåra ursprunget till transaktioner (t.ex. "sales leads") som genereras via sådana länkar. På så sätt kan vi bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken och omdirigerats till vår webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och partnerna. I den mån informationen även innehåller personuppgifter sker den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och individuellt kan besluta om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt.
- ADCELL partnerprogram (Firstlead GmbH)
Vi deltar i Firstlead GmbH:s partnerprogram "ADCELL", Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlin (nedan kallat "ADCELL"). Som en del av sina tjänster lagrar ADCELL cookies på användarnas slutenheter för att dokumentera transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") när en besökare klickar på en annons med partnerlänken. Dessa cookies tjänar det enda syftet att korrekt tilldela ett annonsmediums framgång och motsvarande fakturering inom nätverket. ADCELL använder också så kallade spårningspixlar. Dessa gör det möjligt att utvärdera information som t.ex. besökartrafik på sidorna.
Den information som genereras av cookies och spårningspixlar om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en server hos ADCELL och lagras där. ADCELL kan bland annat känna igen att partnerlänken på denna webbplats har klickats. ADCELL kan under vissa omständigheter överföra denna (anonymiserade) information till avtalspartners, men uppgifter som IP-adressen kommer inte att slås samman med andra lagrade uppgifter.
I den mån informationen också innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med ADCELL i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.
Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och individuellt kan besluta om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om du inte samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs ovan har du möjlighet att avaktivera databehandlingen på www.adcell.de/datenschutz.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- Amazon-anslutningsprogram (AmazonPartnerNet)
Vi deltar i partnerprogrammet "AmazonPartnerNet" av Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallat "Amazon"). I detta sammanhang har vi placerat annonser på vår webbplats som länkar som leder till erbjudanden på olika Amazon-webbplatser. Amazon använder cookies. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet för att kunna spåra ursprunget till beställningar som genereras via sådana länkar. På så sätt kan Amazon bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och Amazon. I den mån informationen även innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med Amazon i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Mer information om Amazons användning av uppgifter finns i Amazon.de:s dataskyddsdeklaration på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och individuellt kan bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Du kan också avaktivera de intressebaserade annonserna på Amazon via länken https://www.amazon.de/gp/dra/info.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- AWIN Performance Advertising Network (nätverk för reklam för prestanda)
Vi deltar i AWIN AG:s nätverk för prestationsannonsering, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (nedan kallat AWIN). Som en del av sina spårningstjänster lagrar AWIN cookies för dokumentation av transaktioner (t.ex. av "försäljningskontakter") på slutenheter hos användare som besöker eller använder webbplatser eller andra online-erbjudanden från sina kunder (t.ex. registrering av prenumeration på ett nyhetsbrev eller beställning online). Dessa cookies tjänar endast det enda syftet att korrekt tilldela framgången för ett annonseringsmedium och motsvarande fakturering inom ramen för dess nätverk.
Endast information om när ett visst reklammedium klickades på av en slutenhet placeras i en cookie. I AWIN-spårningscookies lagras en individuell nummersekvens, som inte kan hänföras till den enskilda användaren, med vilken annonsörens partnerprogram, utgivaren och tidpunkten för användarens åtgärd (klick eller visning) dokumenteras. AWIN samlar också in information om den slutenhet från vilken en transaktion utförs, t.ex. om operativsystemet och den webbläsare som används. I den mån informationen också innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med AWIN i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Om du inte vill att cookies ska lagras i din webbläsare kan du göra det genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta. Du kan avaktivera lagringen av cookies i din webbläsare under Extras/Internetalternativ, begränsa den till vissa webbplatser eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart en cookie skickas. Observera dock att du i detta fall måste räkna med en begränsad visning av online-erbjudanden och en begränsad användarvägledning. Du kan också när som helst radera cookies. I detta fall kommer den information som lagras i dem att tas bort från din slutenhet.
Ytterligare information om AWIN:s användning av uppgifter finns i företagets dataskyddsdeklaration: https://www.awin.com/de/rechtliches.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- belboon Partnerprogram (belboon GmbH)
Vi deltar i partnerprogrammet "belboon" från belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin (nedan kallat "belboon"). Som en del av sina tjänster lagrar belboon cookies på användarnas slutenheter för att dokumentera transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") när en besökare klickar på en annons med partnerlänken. Dessa cookies tjänar det enda syftet att korrekt tilldela ett annonsmediums framgång och motsvarande fakturering inom nätverket. Dessutom använder belboon så kallade spårningspixlar. Dessa gör det möjligt att utvärdera information som t.ex. besökartrafik på sidorna.
Den information som genereras av cookies och spårningspixlar om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en belboon-server och lagras där. Belboon kan bland annat känna igen att partnerlänken på den här webbplatsen har klickats på. belboon kan under vissa omständigheter vidarebefordra denna (anonymiserade) information till avtalspartners, men uppgifter som IP-adressen slås inte samman med andra lagrade uppgifter.
I den mån informationen också innehåller personuppgifter sker den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med belboon i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.
Ytterligare information om belboons användning av uppgifter finns i belboons dataskyddsdeklaration på https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och individuellt kan bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- CJ Affiliate Partner-nätverk
Vi är medlemmar i CJ Affiliates (Conversant Europe Limited), 1st Floor, 40 Dukes Place, London, EC3A 7NH. I detta sammanhang har vi placerat annonser på affiliatepartners sidor som länkar som leder till erbjudanden på vår webbplats. CJ Affiliate använder cookies, som i allmänhet ställs in på partnersidan och för vilka vi inte är ansvariga enligt dataskyddslagen i detta avseende. Cookies är små textfiler som sparas på din terminal för att kunna spåra ursprunget till transaktioner (t.ex. "sales leads") som genereras via sådana länkar. På så sätt kan CJ Affiliate bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken och omdirigerats till vår webbplats. Denna information krävs för betalningshantering mellan oss och CJ Affiliate. Om informationen också innehåller personuppgifter, baseras den beskrivna behandlingen på vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med CJ Affiliate i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Mer information om CJ Affiliates användning av uppgifter finns på https://www.cj.com/legal/privacy-de.
Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och individuellt kan besluta om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt.
- Digistore24 Affiliate Program
Vi deltar i Digistore24 GmbH:s partnerprogram, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim ("Digistore24"). I detta sammanhang har vi placerat annonser på vår webbplats som länkar som leder till erbjudanden från Digistore24. Digistore24 använder cookies, som i allmänhet ställs in på partnerwebbplatsen och för vilka vi inte är ansvariga enligt dataskyddslagen i detta avseende. Cookies är små textfiler som lagras på din terminalutrustning för att kunna spåra ursprunget till beställningar som genereras via sådana länkar. På så sätt kan Digistore24 bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats. Denna information är nödvändig för betalningshantering mellan oss och Digistore24. I den mån informationen även innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med Digistore24 i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Mer information om Digistore24:s användning av uppgifter finns på https://www.digistore24.com/page/privacy.
Cookies från Digistore24 för att läsa ut information om den använda slutenheten sätts endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att använda Digistore24:s inställningsalternativ.
- eBays partnerprogram (eBay Partner Network)
Vi deltar i eBay Partner Network, Inc.:s affiliateprogram, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA (nedan kallat EPN). I detta sammanhang har vi placerat annonser på vår webbplats som länkar som leder till erbjudanden på olika eBay-webbplatser. EPN använder cookies. Dessa är små textfiler som lagras på din terminalutrustning för att kunna spåra ursprunget till klick, beställningar etc. som genereras via sådana länkar. EPN kan bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och eBay. I den mån informationen även innehåller personuppgifter sker den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med eBay i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.
Mer information om EPN:s användning av uppgifter finns i företagets sekretesspolicy: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice.
Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och individuellt kan besluta om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- Tradedoubler GmbH Partnerprogram
Vi deltar i affiliateprogrammet från Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Tyskland (nedan kallat Tradedoubler).
Tradedoubler är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring. Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella operatörer av webbplatser, så kallade handlare eller annonsörer, att visa annonser, som vanligtvis ersätts via klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser som tillhör tredje part, dvs. distributionspartner, som också kallas affiliates eller publishers. Handlaren tillhandahåller ett annonseringsmedium via affiliatenätverket, dvs. en reklambanner eller andra lämpliga medel för Internetreklam, som sedan integreras av en affilierad part på dennes egna Internetsidor. I detta sammanhang har vi placerat annonser som länkar på vår webbplats.
För att göra detta använder vi cookies från Tradedoubler, som är små textfiler som lagras på din terminal för att kunna spåra ursprunget till beställningar som genereras via sådana länkar. På så sätt kan Tradedoubler bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och Tradedoubler. Om informationen även innehåller personuppgifter, baseras den beskrivna behandlingen på vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med Tradedoubler i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Mer information om Tradedoublers användning av uppgifter finns i Tradedoublers sekretesspolicy på https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och individuellt kan besluta om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

13) Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics med Google Signals
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", som säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkta personliga referenser. Tillägget innebär att din IP-adress i förväg förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google LLC i USA och förkortas där.
Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. I detta sammanhang kommer IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google (Universal) Analytics inte att slås samman med andra uppgifter från Google.
Google Analytics gör det också möjligt att skapa statistik med uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och genom att inkludera information från tredje part via en särskild funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta gör det möjligt att definiera och differentiera användargrupper på webbplatsen för att rikta marknadsföringsåtgärder. Uppgifter som samlas in via "demografiska egenskaper" kan dock inte tilldelas en specifik person.
Mer information om den behandling som Google Analytics utlöser och om Googles hantering av uppgifter om webbplatsen finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för att läsa ut information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6 (1) a DSGVO. Utan detta samtycke kommer Google Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google för användning av Google Analytics, vilket förpliktar Google att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och att inte vidarebefordra dem till tredje part. För överföring av uppgifter från EU till USA hänvisar Google till Europeiska kommissionens så kallade standardklausuler för dataskydd, som ska säkerställa att den europeiska nivån för dataskydd följs i USA.
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Den här webbplatsen använder också Google Signals-tjänsten som en förlängning av Google Analytics. Med Google Signals kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Om du har aktiverat "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och du har kopplat dina internetaktiverade enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarbeteendet på olika enheter och skapa databasmodeller på grundval av detta, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO (se ovan). Inloggningarna och enhetstyperna för alla sidbesökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den tillhörande konverteringen ägde rum. Vi får inga personuppgifter från Google i detta avseende, utan endast statistik som sammanställs på grundval av Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och på så sätt stänga av den enhetskorsade analysen. Följ instruktionerna på denna sida för att göra detta: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Mer information om Google Signals finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

14) Användning av ett system för direktchatt

Eget system för livechatt
På den här webbplatsen samlas ditt namn och ditt chattinnehåll in som data och lagras under chattens gång för att kunna använda ett system för livechatt för att besvara liveförfrågningar. Chatten och ditt uppgivna chattnamn lagras uteslutande i det så kallade RAM-minnet (Random Access Memory) och raderas omedelbart så snart vi eller du har avslutat chattkonversationen, dock senast 2 timmar efter det sista meddelandet i chathistoriken. Cookies används för att driva chattfunktionen. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i webbplatsbesökarens webbläsare. Cookies gör det möjligt att känna igen webbplatsbesökarens webbläsare för att kunna skilja mellan enskilda användare av chattfunktionen på vår webbplats.
I den mån den information som samlas in på detta sätt har en personlig referens, sker behandlingen i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte.
För att undvika lagring av cookies kan du ställa in din webbläsare så att inga fler cookies kan lagras på din dator i framtiden eller så att redan lagrade cookies raderas. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att chattfunktionen på vår webbplats inte längre kan användas.

15) Verktyg och annat

15.1 Komplianz
Den här webbplatsen använder Complianz B.V., Atoomweg 6B, 9743 AK, Groningen, Nederländerna ("Complianz"), ett verktyg för samtycke till cookies för att erhålla ett effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade tillämpningar som kräver samtycke. Genom att integrera en motsvarande JavaScript-kod visas en banner för användarna när de ringer upp sidan, där samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade tillämpningar kan ges genom att kryssa i lämplig ruta. Med hjälp av verktyget laddas alla kakor/tjänster som kräver samtycke endast när användaren ger sitt samtycke genom att kryssa i motsvarande ruta. På så sätt säkerställs att sådana kakor endast sätts på användarens respektive slutenhet om samtycke har givits.
Verktyget ställer in tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookieinställningar. Personliga användaruppgifter behandlas inte i detta sammanhang.

15.2 Google reCAPTCHA
På den här webbplatsen använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används i första hand för att skilja ut om en inmatning görs av en fysisk person eller om den missbrukas av maskinell och automatiserad behandling. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och, i förekommande fall, ytterligare uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google och utförs i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa individuellt personligt ansvar på Internet och förebygga missbruk och skräppost. Användningen av Google reCAPTCHA kan också innebära att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
Mer information om Google reCAPTCHA och Googles dataskyddsdeklaration finns på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

16) Den registrerades rättigheter

16.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive förutsättningar för att utöva dessa rättigheter:
- Rätt till information enligt artikel. 15 DSGVO;
- Rätt till rättelse i enlighet med artikel. 16 DSGVO;
- Rätt till radering enligt artikel. 17 DSGVO;
- Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel. 18 GDPR;
- Rätt till information enligt artikel. 19 GDPR;
- Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel. 20 GDPR;
- Rätt att återkalla samtycke enligt artikel. 7(3) GDPR;
- Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel. 77 i GDPR.

16.2 RÄTT TILL INVÄNDNINGAR
OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.
OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT ATT INVÄNDA PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS OVAN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED ATT BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

17) Lagringstid för personuppgifter

Varaktigheten för lagringen av personuppgifter mäts på grundval av respektive rättslig grund, behandlingsändamålet och - om det är relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke enligt artikel. 6.1 a DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasilagstiftade skyldigheter på grundval av art. 6.1 b DSGVO kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna, förutsatt att de inte längre behövs för att fullgöra avtalet eller för att inleda avtalet och/eller att det inte finns något berättigat intresse från vår sida att fortsätta lagra dem.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6.1 f DSGVO ska sådana uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 6.1 f DSGVO. 21(1) DSGVO, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring på grundval av art. 6.1 f DSGVO ska sådana uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 6.1 f DSGVO. 21.2 DSGVO.

Om inget annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt.