Sekretesspolicy Schweiz

Detta är Förklaring om dataskydd för användare och kunder som är bosatta i Schweiz

Presentation och kontaktuppgifter för den ansvariga personen

Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande kommer vi att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. I det här sammanhanget är personuppgifter alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

Den person som är ansvarig för databehandling på denna webbplats i den mening som avses i den schweiziska dataskyddslagen (DSG) är:

adress
Tfn: +41 43 5089 126, e-post: shop@ inchealth.ch.

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Datainsamling när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du hittade sidan
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • Använd IP-adress (i förekommande fall: i anonymiserad form)

Uppgifterna vidarebefordras inte och används inte på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen). Du känner igen en krypterad anslutning på strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.

Kakor

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det är små textfiler som lagras på din terminal.

Vissa av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens slut, dvs. när du stänger din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta cookies).

Om cookies sätts samlar de in och behandlar viss användarinformation som webbläsar- och platsdata och IP-adressvärden i individuell omfattning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven tidsperiod, som kan variera beroende på cookie.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen).

Vi kan arbeta med reklampartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Om vi samarbetar med ovannämnda reklampartners kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom punkterna nedan.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om inställningen av cookies och kan besluta individuellt om deras godkännande eller kan utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Microsoft Edge
Firefox
Krom
Safari
Opera

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in i samband med ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och tillhörande teknisk administration. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några rättsliga lagringsskyldigheter som strider mot detta.

Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Personuppgifter samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att fullgöra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till vår adress. Vi lagrar och använder de uppgifter du tillhandahåller i syfte att behandla avtalet.

Efter radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras med avseende på skatte- och handelsrättsliga lagringstider och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida vi inte kan bevisa ett övervägande intresse för vidare behandling i den mening som avses i art. 31 § 2 DSG eller en motivering enligt lag.

Kommentar funktion

Inom ramen för kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer, förutom din kommentar, information om tidpunkten för skapandet av kommentaren och det kommentarnamn du har valt att lagras och publiceras på webbplatsen.

Dessutom kommer din IP-adress att loggas och lagras. Lagringen av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om den berörda personen skulle kränka tredje parts rättigheter genom att publicera en kommentar eller publicera olagligt innehåll.

Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part anser att ditt publicerade innehåll är olagligt. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om de anses vara olagliga av tredje part.

Användning av dina uppgifter för direktreklam

Anmälan till vårt nyhetsbrev via e-post

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi använder dessa uppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig. Vi lagrar din IP-adress som angetts av din Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle.

De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för att annonsera i nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka oss ett motsvarande meddelande.

Efter avregistrering raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida vi inte kan bevisa ett övervägande intresse för ytterligare behandling i den mening som avses i Art. 31 para. 2 DSG eller en motivering enligt lag.

Skicka nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har lämnat din e-postadress till oss vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka e-posterbjudanden till dig om liknande varor eller tjänster som de du redan har köpt från vårt sortiment. Vi behöver inte inhämta ditt separata samtycke för detta.

I detta avseende utförs databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam. Om du inledningsvis har invänt mot att din e-postadress används för detta ändamål kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig.

Du har rätt att när som helst invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål med verkan för framtiden genom att meddela den ansvariga person som anges i början. Detta kommer endast att medföra överföringskostnader för dig enligt grundpriserna. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

Databehandling för orderhantering

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som anlitats för leveransen som en del av avtalshanteringen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, i den mån detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan.

Användning av särskilda tjänsteleverantörer för orderbehandling och hantering

AMAZON

Orderhanteringen utförs av tjänsteleverantören "Amazon" (Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) inom ramen för "Fulfillment by Amazon".

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till Amazon uteslutande i syfte att behandla onlinebeställningen. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras i den mån detta är nödvändigt för behandlingen av beställningen.

Detaljer om dataskydd hos Amazon och Amazons dataskyddsdeklaration kan läsas på följande länk: Amazons dataskydd.

DHL FULLGÖRELSE

Orderhanteringen utförs av tjänsteleverantören DHL Home Delivery (DHL Logistics (Schweiz) AG, Pumpwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf) inom ramen för "Shipping by DHL Fulfillment".

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till DHL Fulfillment uteslutande i syfte att behandla onlinebeställningen.

Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

AMAZON PAY

Om du väljer betalningsmetoden "Amazon Pay" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan: "Amazon Payments"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information du angav under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning.

Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.

Du kan få ytterligare information om Amazon Payments dataskyddsbestämmelser på följande Internetadress: Betalningar från Amazon.

KLARNA

Om du väljer betalningsmetoden "Klarna kontoköp" eller (om det erbjuds) betalningsmetoden "Klarna avbetalningsköp", kommer betalningen att behandlas av Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna").

För att möjliggöra behandlingen av betalningen kommer dina personuppgifter (förnamn och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter relaterade till beställningen (t.ex. fakturabelopp, artikel, leveranstyp) att vidarebefordras till Klarna i syfte att kontrollera din identitet och kreditvärdighet, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta under beställningsprocessen.

Här kan du se vilka kreditupplysningsföretag som dina uppgifter kan komma att lämnas ut till: Kreditvärderingsinstitut.

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. score-värden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.

Klarna använder den mottagna informationen om den statistiska sannolikheten för en betalningsinställelse för ett vägt beslut om etablering, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.

Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Du kan hitta mer information om Klarnas hantering av personuppgifter i: Klarnas integritetspolicy.

SOFORT

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland.

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören.

I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.

STRIPE

Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Stripe kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information du lämnade under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, banksortkod, kreditkortsnummer om tillämpligt, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer).

Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att hantera betalningar med betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål. Mer information hittar du här: Stripes dataskydd.

Tjänster för webbanalys

Google (Universal) Analytics

Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", som säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkta personliga referenser. Tillägget innebär att din IP-adress i förväg förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google LLC i USA och förkortas där.

I dessa undantagsfall sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse av att statistiskt analysera användarnas beteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.

På vårt uppdrag kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till oss. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google (Universal) Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Dessutom kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), liksom behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgängligt här: Plugin för webbläsare.

Som ett alternativ till insticksprogrammet eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar att Google Analytics samlar in data på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för den här domänen.

Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen: <a onclick="”alert(‘Google" analytics has been disabled’); “href="”javascript:gaOptout()”">Inaktivera Google Analytics</a>.

Ytterligare information: Google (Universal) Analytics.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google, som säkerställer skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

För överföring av uppgifter till USA hänvisar leverantören till standardavtalsklausuler från den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC), som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den schweiziska nivån av dataskydd.

Google Analytics 4

Google Analytics 4

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Som standard använder Google Analytics 4 inte cookies när du besöker webbplatsen, såvida du inte uttryckligen samtycker till cookies. Istället samlas information om ditt användarbeteende in och bearbetas genom så kallade pings (små datapaket som skickas till värden för en slutenhet). Denna information omfattar även din IP-adress, som dock förkortas av Google med de sista siffrorna för att utesluta en direkt personlig referens.

Informationen överförs till Googles servrar och bearbetas där. Detta kan också innebära överföring till Google LLC, som är baserat i USA.

Google använder den information som samlas in för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för oss och för att tillhandahålla andra tjänster som är förknippade med webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs och förkortas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 lagras under en period av två månader och raderas sedan.

All behandling som beskrivs ovan, inklusive överföring av data via "pings" och eventuell inställning av Google Analytics-cookies, kommer endast att äga rum om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta.

Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas under ditt besök på webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din rätt till återkallelse, vänligen avaktivera denna tjänst via "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google, som säkerställer skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Ytterligare juridisk information: Google Analytics 4 och här.

Demografiska egenskaper

Google Analytics 4 använder den särskilda funktionen "demografiska egenskaper" och kan använda denna för att skapa statistik som gör uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare. Detta sker genom analys av reklam och information från tredjepartsleverantörer. På så sätt kan målgrupper identifieras för marknadsföringsaktiviteter. De insamlade uppgifterna kan dock inte hänföras till en viss person och raderas efter en lagringsperiod på två månader.

Google-signaler

Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan Google Signals användas på denna webbplats för att generera enhetsövergripande rapporter. Om du har aktiverat personligt anpassade annonser och kopplat dina enheter till ditt Google-konto kan Google, förutsatt att du samtycker till att använda Google Analytics, analysera ditt användningsbeteende över enheter och skapa databasmodeller, inklusive konverteringar över enhetsgränser.

Vi får inga personuppgifter från Google, endast statistik. Om du vill stoppa den enhetsöverskridande analysen kan du avaktivera funktionen för personlig annonsering i inställningarna för ditt Google-konto.

Följ instruktionerna på den här sidan för att göra det: Funktion för personlig reklam.

Mer information om Google Signals hittar du på följande länk: Google-signaler.

Användar-ID

Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan funktionen "UserIDs" användas på denna webbplats. Om du har samtyckt till användningen av Google Analytics 4, skapat ett konto på denna webbplats och loggat in med detta konto på olika enheter, kan dina aktiviteter, inklusive konverteringar, analyseras över olika enheter.

För överföring av uppgifter till USA åberopar leverantören standardavtalsklausuler från den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC), som är avsedda att säkerställa efterlevnad av den schweiziska nivån av dataskydd.

Verktyg och annat

Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används främst för att skilja om en post görs av en fysisk person eller missbrukas av maskin och automatiserad bearbetning.

Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och alla andra uppgifter som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. Användningen av Google reCAPTCHA kan också innebära att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, som skyddar uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder överföring till tredje part.

För överföring av uppgifter till USA hänvisar leverantören till standardavtalsklausuler från den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC), som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den schweiziska nivån av dataskydd.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetspolicy finns på Google Policy.

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste den webbläsare som du använder upprätta en anslutning till Googles servrar, vilket också kan innebära överföring av personuppgifter till Google LLC:s servrar i USA. Detta gör det möjligt för Google att veta att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Google Web Fonts används för att ge en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

För överföring av uppgifter till USA hänvisar leverantören till standardavtalsklausuler från den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC), som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den schweiziska nivån av dataskydd.

Ytterligare information om Google Web Fonts finns på Google-utvecklare och Googles policyer.

Webbtypsnitt från Monotype

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt för enhetlig visning av teckensnitt, som tillhandahålls av Monotype Imaging Holdings Inc. 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste den webbläsare du använder ansluta till Monotypes servrar. Detta informerar Monotype om att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Monotype Web Fonts används för att ge en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

För överföring av uppgifter till USA hänvisar leverantören till standardavtalsklausuler från den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC), som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den schweiziska nivån av dataskydd.

Ytterligare information: Webbtypsnitt från Monotype och Monotypes integritetspolicy.

Den registrerades rättigheter

Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive förutsättningar för utövandet av dessa rättigheter:

 • Rätt till information enligt Art. 25 DSG
 • Rätt till utlämnande eller överföring av uppgifter enligt Art. 28 DSG
 • Rätt till rättelse enligt art. 32 Para. 1 DSG

Varaktighet för lagring av personuppgifter

Hur länge personuppgifterna ska lagras bestäms utifrån respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - dessutom utifrån respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt tvingande lag).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke kommer de berörda uppgifterna att lagras tills du återkallar ditt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter, kommer dessa uppgifter att lagras under den period som föreskrivs i lag. I annat fall kommer personuppgifterna att behandlas så länge du inte uttryckligen förbjuder behandlingen, såvida vi inte kan bevisa ett övervägande intresse för ytterligare behandling i den mening som avses i art. 31 para. 2 FADP eller en motivering enligt lag.

Sekretesspolicy Europa

Denna dataskyddsdeklaration för användare och kunder som är bosatta i Europa

Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. På följande sidor informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är:

adress
Tfn: +41 43 5089 126, e-post: shop@ inchealth.ch.

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna.

Datainsamling när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats endast för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid åtkomsttillfället
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidanBrowser använd
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand, om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den personuppgiftsansvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen https:// och låssymbolen i din webbläsarrad.

Kakor

För att göra ditt besök på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, dvs. små textfiler som lagras på din slutenhet. I vissa fall raderas dessa cookies automatiskt igen när webbläsaren stängs (så kallade "session cookies"), i andra fall finns dessa cookies kvar på din enhet under en längre tid och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade "permanenta cookies"). I det senare fallet kan du hitta lagringstiden i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

Om personuppgifter också behandlas av individuella cookies som ställts in av oss, utförs behandlingen antingen i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR för att fullgöra avtalet, i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR i händelse av samtycke eller i enlighet med Art. 6.1 f GDPR för att tillgodose våra berättigade intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om inställningen av cookies och du kan bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet.

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in i samband med ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för tillhörande teknisk administration.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) punkt b i GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din förfrågan; detta är fallet om det kan utläsas av omständigheterna att de aktuella fakta har slutgiltigt klargjorts, förutsatt att det inte finns några rättsliga lagringsskyldigheter som strider mot detta.

Data Bearbetning Vid öppnande av kundkonto och för avtalshantering

I enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall om du tillhandahåller oss dessa uppgifter när du öppnar ett kundkonto. De uppgifter som krävs för att öppna ett konto finns i inmatningsmasken i motsvarande formulär på vår webbplats.

Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till den ansvariga personen. Efter radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att alla avtal som ingåtts via det har behandlats fullständigt, inga lagliga lagringsperioder motsätts och inget legitimt intresse från vår sida för fortsatt lagring finns.

Funktion för kommentarer

Inom ramen för kommentarsfunktionen på denna webbplats lagras och publiceras, förutom din kommentar, information om tidpunkten för skrivandet av kommentaren och namnet på den kommentator du har valt på webbplatsen.

Dessutom loggas och lagras din IP-adress. Denna IP-adress lagras av säkerhetsskäl, i händelse av att den berörda personen kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom att skicka in en kommentar.

Vi behöver din e-postadress för att kontakta dig om en tredje part skulle invända att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för lagring av dina uppgifter är Art. 6 (1) punkt b och f i GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part invänder att de är olagliga.

Användning av kunddata för direktreklam

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska uppgiften för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Ytterligare uppgifter är frivilliga och kommer att användas för att adressera dig personligen.

Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi endast skickar ett nyhetsbrev till dig när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Därefter skickar vi dig ett bekräftelsemeddelande där du uppmanas att bekräfta att du vill få nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 6 (1) punkt a i GPPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som angetts av din Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen i syfte att spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle.

De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för marknadsföringsändamål via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga person som anges i början.

Efter avregistrering raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter, eller vi förbehåller oss rätten till en mer omfattande användning av dina uppgifter som är tillåten enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

Skicka nyhetsbrev till befintliga kunder

Om du har angett din e-postadress vid köp av produkter förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden om liknande produkter som du redan har köpt till dig via e-post. I enlighet med § 7 (3) i den tyska lagen mot illojal konkurrens behöver vi inte inhämta ett separat samtycke från dig.

I detta avseende utförs databehandling endast på grundval av vårt legitima intresse för personlig direktreklam enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om du inledningsvis har invänt mot att din e-postadress används för detta ändamål kommer vi inte att skicka något e-postmeddelande till dig.

Du har rätt att när som helst invända mot framtida användning av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den personuppgiftsansvarige som anges i början av detta dokument. I detta avseende behöver du endast betala överföringskostnaderna enligt de grundläggande tarifferna. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

Meddelande via e-post om lagertillgång

Om vår onlinebutik erbjuder möjligheten att informera dig via e-post om när utvalda, tillfälligt otillgängliga artiklar finns tillgängliga, kan du prenumerera på vår e-posttjänst för information om produkttillgänglighet.

Om du registrerar dig för vår e-postaviseringstjänst för produkttillgänglighet skickar vi dig ett engångsmeddelande via e-post om tillgängligheten av den artikel du har valt. Den enda obligatoriska information som behövs för att skicka detta meddelande är din e-postadress. Det är frivilligt att ange ytterligare uppgifter och de används i förekommande fall för att vi ska kunna tilltala dig personligen.

Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet när vi skickar detta meddelande. Detta innebär att vi endast kommer att skicka ett motsvarande meddelande till dig efter att du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot ett sådant meddelande. Vi kommer sedan att skicka ett bekräftelsemeddelande till dig där vi ber dig klicka på en länk för att bekräfta att du vill ta emot ett sådant meddelande.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att dina personuppgifter används i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. När du registrerar dig för vår e-posttjänst för produkttillgänglighet lagrar vi din IP-adress som registrerats av internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle.

De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-posttjänst för information om varors tillgänglighet används uteslutande för att informera dig om tillgängligheten av en viss artikel i vår onlinebutik.

Du kan när som helst avbryta e-postmeddelandetjänsten för tillgänglighet av varor genom att skicka ett motsvarande meddelande till den registeransvarige som ansvarar för databehandling som anges i början.

När du har avregistrerat dig raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dina uppgifter i enlighet med den lag som vi informerar dig om i denna förklaring.

Behandling av uppgifter i syfte att hantera order

 • I den mån det är nödvändigt för att fullgöra leverans- och betalningsavtalet kommer de personuppgifter som vi har samlat in att vidarebefordras till det anlitade transportföretaget och det anlitade kreditinstitutet i enlighet med art. 6 (1) lit. b GDPR.
 • Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, kommer vi att behandla de kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress) som du anger vid beställning för att informera dig personligen med lämpliga kommunikationsmedel (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagligt föreskrivna tidsperioden inom ramen för vår lagstadgade skyldighet att informera enligt Art. 6 (1) lit. c GDPR.
 • Dina kontaktuppgifter kommer endast att användas för att informera dig om uppdateringar som vi är skyldiga att göra och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som krävs för respektive information.
 • För att kunna behandla din beställning samarbetar vi även med följande tjänsteleverantör(er), som helt eller delvis hjälper oss att genomföra ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

Vidarebefordran av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

Deutsche Post

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen. I annat fall lämnar vi endast ut mottagarens namn och leveransadress till leverantören för leverans i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR.

Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

DHL

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

DHL Express

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

DPD

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

FedEx

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

GLS

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

HERMES

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

Post CH

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: Schweizerische Post AG, Schweiz, Wankdorfallee 4, 3030 Bern

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadress till leverantören för leveransändamål. Denna information kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller meddela om leverans.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

Vid överföring av uppgifter till leverantörens plats garanteras en adekvat nivå av dataskydd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Italienska posten

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Rom, Italien

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

PostNL

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: Koninklijke post NL BV, Waldorpstraat 3, 2521CA Haag, Nederländerna

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

SCHENKER

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

TNT

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

UPS

Vi använder följande leverantör som leverantör av transporttjänster: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Tyskland

Vi vidarebefordrar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen.

I annat fall vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Överföringen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller leveransmeddelandet.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot leverantören.

Användning av betaltjänstleverantörer

AMAZON PAY

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

GOOGLE BETALAR

Om du väljer betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), sker betalningen via applikationen "Google Pay" på din mobila enhet med minst Android 4.4 ("KitKat") och en NFC-funktion genom debitering av ett betalkort som är deponerat hos Google Pay eller ett där verifierat betalsystem (t.ex. PayPal).

För att genomföra en betalning via Google Pay på mer än 25,- € krävs att din mobila enhet först har låsts upp med respektive verifieringsåtgärd (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster).

I syfte att behandla betalningen kommer din information som tillhandahålls under beställningsprocessen, tillsammans med informationen om din beställning, att vidarebefordras till Google. Google överför sedan din betalningsinformation som lagras i Google Pay i form av ett unikt transaktionsnummer till källwebbplatsen, som används för att verifiera en betalning.

Detta transaktionsnummer innehåller ingen information om de verkliga betalningsuppgifterna för ditt betalningsmedel som deponerats med Google Pay, utan skapas och överförs som en unikt giltig numerisk token. För alla transaktioner via Google Pay fungerar Google endast som en mellanhand för att behandla betalningstransaktionen.

Transaktionen genomförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och källwebbplatsen genom debitering av betalningsmedlet som deponerats med Google Pay.

Om personuppgifter behandlas i de beskrivna överföringarna, utförs behandlingen uteslutande i syfte att hantera betalningar i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och utvärdera viss transaktionsspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, säljarens plats och beskrivning, en beskrivning från säljaren av de varor eller tjänster som köpts, foton som du har bifogat till transaktionen, namn och e-postadress för säljaren och köparen eller avsändaren och mottagaren, den betalningsmetod som används, din beskrivning av anledningen till transaktionen och, om tillämpligt, det erbjudande som är kopplat till transaktionen.

Enligt Google sker denna bearbetning uteslutande i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av det legitima intresset för korrekt redovisning, verifiering av transaktionsdata och optimering och underhåll av funktionaliteten hos Google Pay-tjänsten.

Google förbehåller sig också rätten att kombinera de bearbetade transaktionsuppgifterna med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster.

Användarvillkor för Google Pay
Dataskydd hos Google Pay

KLARNA

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

När du väljer en betalningsmetod för leverantören med vilken leverantören gör förskottsbetalningar (såsom fakturaköp eller delbetalning eller autogiro), kommer du också att bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter (förnamn och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, om tillämpligt uppgifter om alternativa betalningsmedel) under beställningsprocessen.

För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa våra kunders solvens vidarebefordrar vi dessa uppgifter till leverantören för en kreditkontroll i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. På grundval av de personuppgifter som du har lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. kundvagn, fakturasumma, orderhistorik, betalningshistorik) kontrollerar leverantören om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller betalningsanmärkningsrisker.

Utöver interna leverantörskriterier kan identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditinstitut också inkluderas i beslutsprocessen som en del av ansökningsgranskningen i enlighet med art. 6 (1) punkt f i GDPR:

Klarna Juridiska villkor

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller till leverantören. Leverantören kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga hanteringen av betalningar.

PAYEVER

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, Tyskland

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

PAYONE

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR.

I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

PAYPAL

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning, kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

När du väljer en betalningsmetod för den leverantör med vilken leverantören gör förskottsbetalningar, kommer du också att bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter (förnamn och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, om tillämpligt uppgifter om alternativa betalningsmedel) under beställningsprocessen.

För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa våra kunders solvens vidarebefordrar vi dessa uppgifter till leverantören för en kreditkontroll i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. På grundval av de personuppgifter som du har lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. kundvagn, fakturasumma, orderhistorik, betalningshistorik) kontrollerar leverantören om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller betalningsanmärkningsrisker.

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller till leverantören. Leverantören kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga hanteringen av betalningar.

PAYPAL Checkout

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

RAKUTEN Checkout

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: Rakuten Europe S.à r.l., 2 Rue du Fosse, Luxemburg, L-1536

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

När du väljer en betalningsmetod för leverantören med vilken leverantören gör förskottsbetalningar (såsom fakturaköp eller delbetalning eller autogiro), kommer du också att bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter (förnamn och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, om tillämpligt uppgifter om alternativa betalningsmedel) under beställningsprocessen.

För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa våra kunders solvens vidarebefordrar vi dessa uppgifter till leverantören för en kreditkontroll i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. På grundval av de personuppgifter som du har lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. kundvagn, fakturasumma, orderhistorik, betalningshistorik) kontrollerar leverantören om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller betalningsanmärkningsrisker.

Utöver interna leverantörskriterier kan identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditinstitut också inkluderas i beslutsprocessen som en del av ansökningsgranskningen i enlighet med art. 6 (1) punkt f i GDPR:

 • - Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss,
 • CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München
 • Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller till leverantören. Leverantören kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga hanteringen av betalningar.

SKRILL

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: Skrill Ltd, Våning 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, England

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

Vid överföring av uppgifter till leverantörens plats garanteras en adekvat nivå av dataskydd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

SOFORT

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR.

I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

STRIPE

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR.

I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

WIX Betalningar

Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israel

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att vidarebefordras till leverantören i enlighet med Art. 6 (1) punkt b i GDPR.

I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

Vid överföring av uppgifter till leverantörens plats garanteras en adekvat nivå av dataskydd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Marknadsföring på nätet

Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en webbannonstjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google").

Google AdSense använder så kallade cookies. Dessa är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Dessutom använder Google AdSense också "web beacons" (liten osynlig grafik) för att samla in information, som kan användas för att registrera, samla in och utvärdera enkla åtgärder som besökartrafik på webbplatsen.

Den information som genereras av dessa cookies och/eller webbfyrar (inklusive din IP-adress) om din användning av denna webbplats kommer normalt att överföras till en server hos Google och lagras där. Vid användning av Google AdSense kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.

Google kommer att använda den information som erhålls på detta sätt för att analysera din användning av denna webbplats med avseende på AdSense-annonser. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google AdSense slås inte samman med andra Google-data. Den information som samlas in av Google kan överföras till tredje part, om detta föreskrivs i lag och/eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på begäran av Google.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet avläsningen av information om den använda slutenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GPDR. Utan detta samtycke kommer Google AdSense inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

För dataöverföringar till USA deltar leverantören i EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

För ytterligare information: Googles integritetspolicy.

Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där och kan också överföras till Google LLC: s servrar i USA.

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter möjligheten till direkt personlig referens. Genom tillägget kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en server hos Google LLC. i USA och förkortas där. För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att förse oss med ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics kombineras inte med andra Google-data.

Via en särskild funktion kallad "Demografi" möjliggör Google Analytics också sammanställning av statistik med uttalanden om ålder, kön och intressen för webbplatsbesökare baserat på en utvärdering av intresserelaterad reklam och med användning av information från tredje part. Detta möjliggör definition och differentiering av användargrupper på webbplatsen i syfte att målgruppsoptimera marknadsföringsåtgärder. Datauppsättningar som samlas in via "Demografi" kan dock inte tilldelas en specifik person.

Detaljer om den initierade bearbetningen och om Googles hantering av data som samlats in från webbplatser finns här: Policyer Google.

All bearbetning som beskrivs ovan, särskilt inställningen av Google Analytics-cookies för att läsa information om den använda terminalenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 Para. 1 bokstav a GDPR. Utan detta samtycke kommer användningen av Google Analytics under ditt besök på vår webbplats inte att äga rum.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt att återkalla ditt samtycke, vänligen avaktivera denna tjänst i "Cookie-Consent-Tool" som tillhandahålls på webbplatsen. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google för användning av Google Analytics, som ålägger Google att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och inte vidarebefordra dem till tredje part.

På denna webbplats kan tjänsten "Google Signals" också användas som ett tillägg till Google Analytics. Med Google Signals kan Google skapa enhetsövergripande rapporter (så kallad "cross-device tracking").

Om du har aktiverat "Personanpassade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och har kopplat dina internetanslutna enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarnas beteende på olika enheter och skapa databasmodeller baserat på detta, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med Art. 6 Para. 1 bokstav a GDPR (se ovan).

Inloggningar och enhetstyper för alla sidbesökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den tillhörande konverteringen ägde rum.

I den mån Google Signals används får vi inga personuppgifter från Google, utan endast statistik som sammanställts på grundval av Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personligt anpassade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och därmed stänga av den enhetsövergripande analysen.

Följ instruktionerna på denna sida för att göra detta: Stöd från Google. och här.

Som ett tillägg till Google Analytics kan funktionen "UserIDs" även användas på denna webbplats. Genom att tilldela individuella UserIDs kan vi låta Google skapa enhetsövergripande rapporter (så kallad "cross-device tracking").

Detta innebär att ditt användarbeteende också kan analyseras över enheter om du har gett ditt motsvarande samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med Art. 6 Para. 1 a GDPR, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter med dina relevanta inloggningsuppgifter.

De data som samlas in på detta sätt visar bland annat på vilken slutenhet du klickade på en annons för första gången och på vilken slutenhet den relevanta konverteringen ägde rum.

För överföring av data från EU till USA förlitar sig Google på så kallade standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen, som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån i USA.
Ytterligare information: Google (Universal) Analytics.

För dataöverföringar till USA deltar leverantören i EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Google Analytics 4

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan användas för att analysera användningen av webbplatser.

Vid användning av Google Analytics 4 används som standard så kallade "cookies". Cookies är textfiler som lagras på din terminal och möjliggör en analys av din användning av en webbplats. Den information som samlas in av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive den IP-adress som överförs av din terminal, förkortad med de sista siffrorna, se nedan) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras och bearbetas där. Detta kan också leda till att information överförs till servrarna hos Google LLC, ett företag baserat i USA, där informationen bearbetas ytterligare.

Vid användning av Google Analytics 4 samlas den IP-adress som överförs av din terminalenhet när du använder webbplatsen alltid in och behandlas som standard och automatiskt endast på ett anonymiserat sätt, så att en direkt personlig referens till den insamlade informationen är utesluten.

Denna automatiska anonymisering utförs genom att förkorta IP-adressen som överförs av din terminalenhet av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen (EU) eller andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med de sista siffrorna.

För vår räkning använder Google denna och annan information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter (rapporter) om dina webbplatsaktiviteter eller ditt användningsbeteende och för att förse oss med andra tjänster relaterade till din webbplatsanvändning och internetanvändning.

I detta sammanhang kommer den IP-adress som överförs och förkortas av din terminalenhet inom ramen för Google Analytics 4 inte att slås samman med andra data från Google. De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 sparas i 2 månader och raderas därefter.

Google Analytics 4 gör det också möjligt att skapa statistik med uppgifter om ålder, kön och intressen för webbplatsanvändare på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och med involvering av information från tredje part via en speciell funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna".

Detta gör det möjligt att fastställa och skilja mellan grupper av webbplatsanvändare i syfte att rikta marknadsföringsåtgärder. Data som samlas in via "demografiska egenskaper" kan dock inte tilldelas en specifik person och därmed inte till dig personligen. Dessa uppgifter som samlas in via funktionen "demografiska egenskaper" lagras i två månader och raderas sedan.

All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den terminalenhet som du använder för att använda webbplatsen, kommer endast att äga rum om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR.

Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas under din användning av webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, vänligen avaktivera denna tjänst via "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.

På denna webbplats kan tjänsten "Google Signals" också användas som ett tillägg till Google Analytics 4. Med Google Signals kan enhetsöverskridande rapporter skapas av Google (så kallad "cross-device tracking").

Om du har aktiverat "Personanpassade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och har kopplat dina internetanslutna enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarnas beteende på olika enheter och skapa databasmodeller baserat på detta, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med Art. 6 Para. 1 bokstav a GDPR (se ovan).

Inloggningar och enhetstyper för alla sidbesökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den tillhörande konverteringen ägde rum. I den mån Google Signals används får vi inga personuppgifter från Google, utan endast statistik som sammanställts på grundval av Google Signals.

Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personligt anpassade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och därmed stänga av den enhetsövergripande analysen. Följ anvisningarna på denna sida för att göra detta: Stöd från Google och här.

Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan funktionen "UserIDs" även användas på denna webbplats. Genom att tilldela individuella UserIDs kan vi låta Google skapa enhetsövergripande rapporter (så kallad "cross-device tracking").

Detta innebär att ditt användarbeteende också kan analyseras över enheter om du har gett ditt motsvarande samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med Art. 6 Para. 1 a GDPR, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter med dina relevanta inloggningsuppgifter.

De data som samlas in på detta sätt visar bland annat på vilken slutenhet du klickade på en annons för första gången och på vilken slutenhet den relevanta konverteringen ägde rum.

Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med Google för vår användning av Google Analytics 4, enligt vilket Google är skyldigt att skydda uppgifterna om våra webbplatsanvändare och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För att säkerställa efterlevnaden av den europeiska dataskyddsnivån, även vid överföring av data från EU eller EES till USA och eventuell vidare bearbetning där, hänvisar Google till de så kallade standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen, som vi har avtalat med Google.

Ytterligare juridisk information om Google Analytics 4, inklusive en kopia av de ovannämnda standardavtalsklausulerna, finns på följande länk:  Googles integritetspolicy.

Detaljer om den bearbetning som utlöses av Google Analytics 4 och Googles hantering av data från webbplatser finns här: Riktlinjer för Googles teknik.

För dataöverföringar till USA deltar leverantören i EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Webbplatsens funktioner

YouTube-videor

Denna webbplats använder plugins för att visa och spela upp videor från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland

Uppgifter kan även komma att överföras till: Google LLC, USA.

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till leverantörens servrar för att ladda pluginet. Detta innebär att viss information, inklusive din IP-adress, överförs till leverantören.

Om uppspelningen av inbäddade videor startas via insticksprogrammet använder leverantören också cookies för att samla in information om användarnas beteende, för att skapa uppspelningsstatistik och för att förhindra missbruk.

Om du är inloggad på ett användarkonto som upprätthålls av leverantören under ditt besök på webbplatsen, kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till ditt konto måste du logga ut innan du klickar på play-knappen.

All ovan nämnd behandling, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa ut information om den använda slutenheten, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst via "cookie consent tool" som finns på webbplatsen.

För dataöverföringar till USA deltar leverantören i EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt från följande leverantör för att visa teckensnitt på ett enhetligt sätt: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Data överförs också till: Google LLC, USA

När du öppnar en sida laddar din webbläsare de webbteckensnitt som krävs för att visa texter och teckensnitt korrekt i webbläsarens cacheminne och upprättar en direktanslutning till leverantörens servrar. I denna process överförs viss webbläsarinformation, inklusive din IP-adress, till leverantören.

Behandlingen av personuppgifter under upprättandet av förbindelsen med leverantören av teckensnitten utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst via "cookie consent tool" som finns på webbplatsen. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt på din dator.

För dataöverföringar till USA deltar leverantören i EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi CAPTCHA-tjänsten från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Uppgifter kan också komma att överföras till: Google LLC, USA. För den visuella utformningen av CAPTCHA-fönstret använder leverantören "Google Fonts", dvs. teckensnitt som laddats från Internet av Google. Ingen ytterligare information behandlas förutom den som nämns ovan, som redan överförs till Google via ReCaptchas funktionalitet.

Tjänsten kontrollerar om en inmatning görs av en fysisk person eller missbrukas av maskiner och automatiserad bearbetning i syfte att blockera skräppost, DDoS-attacker och liknande automatiserade skadliga attacker. För att säkerställa att en åtgärd utförs av en människa och inte av en automatiserad bot samlar Cloudflare Turnstile in IP-adressen för den slutenhet som används, igenkänningsdata för webbläsaren, operativsystemstyp samt datum och varaktighet för besöket och överför dessa data till leverantörens servrar för att utvärderas.

Denna process baseras på vårt legitima intresse av att fastställa individuellt ansvar vid användning av Internet och att förhindra missbruk och skräppost i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket säkerställer skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

För dataöverföringar till USA deltar leverantören i EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Verktyg och övrigt

Denna webbplats använder ett så kallat "cookie consent tool" för att få effektivt användarmedgivande för cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. "Cookie consent tool" visas för användarna i form av ett interaktivt användargränssnitt när de öppnar sidan, där samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer kan ges genom att kryssa i lämplig ruta.

Med hjälp av verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om respektive användare ger motsvarande samtycke genom att kryssa i motsvarande ruta. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på användarens respektive slutenhet om samtycke har beviljats.

Verktyget ställer in tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookieinställningar. Personliga användaruppgifter behandlas i allmänhet inte.

Om personuppgifter (t.ex. IP-adressen) i enskilda fall behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, sker detta i enlighet med art. 6 (1) punkt GDPR baserat på vårt berättigade intresse av en rättsligt kompatibel, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed av en rättsligt kompatibel utformning av vår webbplats.

Ytterligare rättslig grund för behandlingen är Art. 6 (1) punkt c GDPR. Som ansvarig part omfattas vi av den rättsliga skyldigheten att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.

Ytterligare information om operatören och inställningsmöjligheterna för verktyget för samtycke till cookies finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.

Den registrerades rättigheter

Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande omfattande rättigheter som registrerad (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter:

Rätt till tillgång för den registrerade i enlighet med Art. 15 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;

 • Rätt till rättelse i enlighet med Art. 16 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") enligt art. 17 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel. 18 GDPR;
 • Rätt att bli informerad i enlighet med Art. 19 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel. 20 GDPR;
 • Rätt att återkalla ett givet samtycke i enlighet med Art. 7 (3) GDPR;
 • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med Art. 77 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN.

Rätt att invända

Om vi inom ramen för en intresseavvägning behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt övervägande berättigade intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden på de grunder som härrör från din särskilda situation.

Om du utövar din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss dock rätten till fortsatt behandling om vi kan påvisa tvingande och skyddsvärda skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som används för direkt marknadsföring. Du kan göra invändningen på det sätt som beskrivs ovan.

Om du utnyttjar din rätt till invändning kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter på grundval av Art. 6 (1) punkt b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringstiden om de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller inleda avtalet och/eller om vi inte längre har ett berättigat intresse av ytterligare lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av Art. 6 (1) punkt f GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med Art. 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan påvisa tvingande skäl för en skyddsvärd behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med Art. 21 (2) I GDPR.

Om inte annat anges i informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Cookies Opt-out Preferenser

Läs mer här...