Splošni pogoji z informacijami za stranke

1) Področje uporabe

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) družbe Inchealth GmbH (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljnjem besedilu: kupec) sklene s prodajalcem glede blaga, ki ga prodajalec predstavlja v svoji spletni trgovini. Vključitev kupčevih lastnih splošnih pogojev se zavrne, razen če ni drugače dogovorjeno.

1.2 Ti splošni pogoji poslovanja se ustrezno uporabljajo za pogodbe o dostavi kuponov, razen če ni dogovorjeno drugače.

1.3 Potrošnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso pretežno poslovni ali samozaposleni.

1.4 Podjetnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je fizična ali pravna oseba ali poslovna družba, ki pri sklepanju pravnega posla deluje v okviru svoje poslovne ali samozaposlene poklicne dejavnosti.

2) Sklenitev pogodbe

2.1 Opisi izdelkov v prodajalčevi spletni trgovini ne predstavljajo zavezujočih ponudb prodajalca, temveč služijo za oddajo zavezujoče ponudbe s strani kupca.

2.2 Kupec lahko odda ponudbo prek spletnega obrazca za naročilo, ki je integriran v prodajalčevi spletni trgovini. Pri tem stranka po tem, ko izbrano blago vstavi v virtualno nakupovalno košarico in opravi elektronski postopek naročanja, s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo v zvezi z blagom, ki ga vsebuje nakupovalna košarica.

2.3 Prodajalec lahko sprejme kupčevo ponudbo v petih dneh,
- s pošiljanjem pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v besedilni obliki (po telefaksu ali elektronski pošti), pri čemer je odločilen prejem potrditve naročila s strani stranke, ali
- z dostavo naročenega blaga stranki, pri čemer je v tem primeru odločilen prejem blaga s strani stranke, ali
- tako, da od stranke zahteva plačilo po tem, ko je ta oddala naročilo.
Če obstaja več navedenih možnosti, se pogodba sklene v trenutku, ko se ena od navedenih možnosti pojavi prva. Rok za sprejem ponudbe začne teči naslednji dan po tem, ko stranka pošlje ponudbo, in se konča s potekom petega dne po pošiljanju ponudbe. Če prodajalec ne sprejme ponudbe stranke v zgoraj navedenem roku, se to šteje za zavrnitev ponudbe, kar ima za posledico, da stranke njena izjava o nameri ne zavezuje več.

2.4 Če stranka izbere način plačila, ki ga ponuja PAYPAL, bo plačilo obdelal ponudnik plačilnih storitev PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju "PAYPAL"), v skladu s Pogoji uporabe PAYPAL, ki so na voljo na spletni strani https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PAYPAL - v skladu s Pogoji in pravili za plačila brez računa PAYPAL, ki so na voljo na https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Če stranka plača z načinom plačila, ki ga ponuja PAYPAL in ga je mogoče izbrati v postopku spletnega naročanja, prodajalec že izjavi, da sprejema strankino ponudbo v trenutku, ko stranka klikne gumb, s katerim se zaključi postopek naročanja.

2.5 Če je izbran način plačila "Plačila AMAZON", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (v nadaljevanju: "AMAZON"), ob upoštevanju uporabniške pogodbe AMAZON Payments Europe, ki si jo lahko ogledate na spletni strani https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Če stranka med postopkom spletnega naročanja kot način plačila izbere "AMAZON Payments", s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, družbi AMAZON izda tudi plačilni nalog. V tem primeru prodajalec že izjavi, da sprejema strankino ponudbo v trenutku, ko stranka sproži postopek plačila s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročila.

2.6 Če je ponudba oddana prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, bo prodajalec po sklenitvi pogodbe shranil besedilo pogodbe in ga v besedilni obliki (npr. po elektronski pošti, telefaksu ali pismu) posredoval kupcu, ko bo ta poslal svoje naročilo. Prodajalec ne bo omogočil, da bi bilo besedilo pogodbe dostopno izven tega. Če je stranka pred pošiljanjem naročila v prodajalčevi spletni trgovini vzpostavila uporabniški račun, bodo podatki o naročilu arhivirani na prodajalčevem spletnem mestu in do njih lahko stranka brezplačno dostopa prek svojega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, z navedbo ustreznih prijavnih podatkov.

2.7 Pred obvezujočo oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročilo prodajalca lahko kupec ugotovi morebitne napake pri vnosu tako, da pozorno prebere informacije, prikazane na zaslonu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje vnosnih napak je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere se prikaz na zaslonu poveča. Stranka lahko med postopkom elektronskega naročanja popravlja svoje vnose z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročanja.

2.8 Obdelava naročil in kontaktiranje običajno potekata prek e-pošte in samodejne obdelave naročil. Kupec mora zagotoviti, da je elektronski naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, tako da lahko na ta naslov prejme elektronska sporočila, ki jih pošlje prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov SPAM mora stranka zagotoviti, da se lahko dostavijo vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, ki jih je prodajalec pooblastil za obdelavo naročila.

3) Pravica do umika

3.1 Potrošniki imajo na splošno pravico do preklica.

3.2 Dodatne informacije o pravici do odstopa od pogodbe so na voljo v prodajalčevih navodilih za odstop od pogodbe.

4) Cene in plačilni pogoji

4.1 Če v prodajalčevem opisu izdelka ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen davek na dodano vrednost. Morebitni dodatni stroški dostave in pošiljanja so navedeni posebej v opisu posameznega izdelka.

4.2 Pri dostavi v države zunaj Evropske unije lahko v posameznih primerih nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in jih nosi kupec. Med njimi so na primer stroški za prenos denarja s strani kreditnih institucij (npr. stroški prenosa, stroški menjalnega tečaja) ali uvozne dajatve ali davki (npr. carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi s prenosom sredstev, če dobava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, vendar stranka izvede plačilo iz države zunaj Evropske unije.

4.3 O možnostih plačila bo kupec obveščen v prodajalčevi spletni trgovini.

4.4 Če je bilo dogovorjeno plačilo vnaprej z bančnim nakazilom, plačilo zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili za poznejši datum plačila.

4.5 Če je izbran način plačila, ki ga ponuja plačilna storitev "PAYPAL", se plačilo izvede prek PAYPAL-a, pri čemer lahko PAYPAL v ta namen uporablja tudi storitve tretjih ponudnikov plačilnih storitev. Če prodajalec prek storitve PAYPAL ponuja tudi plačilne metode, za katere kupcu plačuje predplačila (npr. nakup na račun ali obročno plačilo), svojo terjatev za plačilo odstopi družbi PAYPAL ali ponudniku plačilnih storitev, ki ga pooblasti družba PAYPAL in ga posebej navede kupcu. PAYPAL ali ponudnik plačilnih storitev, ki ga pooblasti PAYPAL, pred sprejetjem prodajalčeve izjave o odstopu opravi preverjanje kreditne sposobnosti z uporabo posredovanih podatkov o stranki. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru negativnega rezultata preverjanja stranki zavrne izbrani način plačila. Če je izbrani način plačila odobren, mora kupec plačati znesek računa v dogovorjenem plačilnem roku ali v dogovorjenih plačilnih intervalih. V tem primeru lahko opravi plačilo samo pri PAYPAL-u ali ponudniku plačilnih storitev, ki ga je pooblastil PAYPAL, z učinkom odpisa dolga. Prodajalec pa ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, preklicnih izjav in dobavnic ali dobropisov, tudi v primeru odstopa terjatve.

4.6 Če je izbran način plačila "SOFORT", se plačilo izvede prek ponudnika plačilnih storitev SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (v nadaljevanju "SOFORT"). Da lahko stranka plača znesek računa prek "SOFORT", mora imeti spletni bančni račun, ki je bil aktiviran za sodelovanje v "SOFORT", se med postopkom plačila ustrezno identificirati in potrditi plačilno navodilo "SOFORT". Plačilno transakcijo nato takoj izvede sistem "SOFORT" in bremeni strankin bančni račun. Podrobnejše informacije o načinu plačila "SOFORT" so stranki na voljo na spletni strani https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Če izberete način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "mollie", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: "mollie"). Posamezni načini plačila, ki so na voljo prek storitve mollie, bodo kupcu sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. Za obdelavo plačil lahko mollie uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih bo kupec obveščen posebej. Dodatne informacije o storitvi "mollie" so na voljo na spletni strani https://www.mollie.com/de/.

4.8 Če je izbran način plačila RATEPAY, ki ga ponuja prodajalec (npr. račun RATEPAY, predplačilo RATEPAY, direktna obremenitev RATEPAY, obročno plačilo RATEPAY), bo plačilo obdelano prek družbe RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (v nadaljevanju "RATEPAY"), na katero prodajalec odstopi svojo terjatev do kupca. Kupec bo na prodajalčevi spletni strani podrobno obveščen, katere plačilne metode RATEPAY ponuja prodajalec. Stranka lahko na RATEPAY opravlja le plačila z učinkom odpisa dolga. Prodajalec pa ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank (npr. o blagu, dobavnem roku, odpremi, vračilih, pritožbah, odstopnih izjavah in dobavnicah ali dobropisih). V vseh drugih pogledih veljajo Splošni plačilni pogoji družbe RATEPAY, ki so dostopni tukaj: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Če je izbran način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "VR Payment", se plačilo izvede prek ponudnika plačilnih storitev VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt na Majni, Nemčija (v nadaljevanju: "VR Payment"). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja VR Payment, so stranki sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. Za obdelavo plačil lahko VR Payment uporablja storitve tretjih ponudnikov plačilnih storitev, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka lahko obveščena posebej. Dodatne informacije o "VR Payment" so na voljo na spletni strani https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Če je izbran način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "ADYEN", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: "ADYEN"). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja ADYEN, so stranki sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. ADYEN lahko za obdelavo plačil uporablja storitve tretjih ponudnikov plačilnih storitev, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka obveščena posebej. Dodatne informacije o družbi ADYEN so na voljo na spletni strani https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Če je izbran način plačila, ki ga ponuja plačilna storitev "UNZER", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Nemčija (v nadaljevanju: "UNZER"). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja UNZER, so stranki sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. Za obdelavo plačil lahko UNZER uporablja storitve tretjih ponudnikov plačilnih storitev, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka lahko obveščena posebej. Dodatne informacije o podjetju "UNZER" so na voljo na spletni strani https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Če je izbran način plačila, ki ga ponuja plačilna storitev "STRIPE", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju "STRIPE"). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja STRIPE, bodo stranki sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. STRIPE lahko za obdelavo plačil uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka obveščena posebej. Dodatne informacije o storitvi STRIPE so na voljo na spletni strani https://STRIPE.com/de.

4.13 Če je izbran način plačila nakup na račun prek BillSAFE, je treba kupnino plačati po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba kupnino plačati v 14 (štirinajstih) dneh po prejemu računa brez odbitka, in sicer družbi PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (v nadaljnjem besedilu: PAYPAL) kot upravljavcu plačilne storitve BillSAFE. Pri načinu plačila nakup na račun je potrebno uspešno preverjanje kreditne sposobnosti s strani PAYPAL-a. Če je kupcu po preverjanju kreditne sposobnosti dovoljena uporaba plačilnega načina nakup na račun, bo plačilo obdelano v sodelovanju z družbo PAYPAL, na katero dobavitelj prenese svojo terjatev za plačilo. V tem primeru lahko kupec opravi plačilo le pri PAYPAL-u z učinkom odpisa dolga. Tudi če je izbran način plačila nakup na račun prek BillSAFE, ponudnik ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dobavnic ali dobropisov. V preostalem delu v zvezi s tem veljajo splošni pogoji BillSAFE, ki jih stranka lahko prikliče in jih mora potrditi v okviru postopka naročanja. Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.

4.14 Če je izbran način plačila nakup na račun prek PAYONE, kupnina zapade v plačilo po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba nakupno ceno plačati družbi PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Nemčija, v 14 (štirinajstih) dneh po prejemu računa brez odbitka. Nakup na račun je mogoč le za stranke, ki so dopolnile 18 let. Za način plačila nakup na račun je potrebna uspešna bonitetna ocena družbe PAYONE GmbH. Če je kupcu po preverjanju kreditne sposobnosti dovoljen nakup na račun, se plačilo izvede v sodelovanju z družbo PAYONE GmbH, na katero prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo. V tem primeru lahko kupec opravi plačilo družbi PAYONE GmbH le z učinkom odprave dolga. Tudi če je izbran način plačila nakup na račun prek PAYONE, prodajalec ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dobavnic ali dobropisov. V vseh drugih pogledih veljajo splošni pogoji družbe PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). Prodajalec si pridržuje pravico, da ponudi način plačila nakup na račun samo od in do določenega obsega naročila ter da zavrne ta način plačila, če obseg naročila pade pod ali preseže določen obseg naročila. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.

4.15 Če je izbran način plačila nakup na račun prek MASTERPAYMENT, kupnina zapade v plačilo po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba kupnino plačati brez odbitka na naslov net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") takoj po prejemu računa. Pri načinu plačila nakup na račun je potrebno uspešno preverjanje kreditne sposobnosti s strani družbe MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Združeno kraljestvo ("MASTERPAYMENT"). Če je stranki po preverjanju kreditne sposobnosti dovoljena uporaba načina plačila nakup na račun, se plačilo izvede v sodelovanju z net-m privatbank 1891 AG, na katero prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo. V tem primeru lahko kupec izvede plačilo le družbi net-m privatbank 1891 AG z učinkom odpisa dolga. Tudi če je izbran način plačila nakup na račun prek MASTERPAYMENT, prodajalec ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dobav ali dobropisov. Dodatni pogoj za uporabo načina plačila nakup na račun prek MASTERPAYMENT je, da je kupec dopolnil 18 let. Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.

4.16 Če je izbran način plačila nakup na račun prek PAYMORROW, je treba kupnino brez odbitka plačati družbi InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, v 14 (štirinajstih) dneh po prejemu računa. Za način plačila na račun je potrebna uspešna bonitetna ocena s strani družbe PAYMORROW GmbH. Če je stranki po preverjanju kreditne sposobnosti dovoljena uporaba plačilnega načina nakup na račun, se plačilo izvede v sodelovanju s podjetjem PAYMORROW GmbH, na katerega prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo. V tem primeru lahko stranka opravi plačilo družbi PAYMORROW GmbH samo z učinkom odpisa dolga. Tudi če je izbran način plačila nakup na račun prek PAYMORROW, prodajalec ostane odgovoren za splošne poizvedbe stranke, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dobavnic ali dobropisov. Poleg tega v zvezi s tem veljajo splošni pogoji PAYMORROW, ki jih stranka lahko prikliče in mora potrditi v okviru postopka naročanja. Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.

4.17 Če je izbran način plačila nakup na račun prek RAKUTEN Checkout, je kupnina plačljiva po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba kupnino plačati v 10 (desetih) dneh od datuma izstavitve računa brez odbitka na naslov RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), na katerega prodajalec odstopi svojo terjatev za plačilo. V tem primeru lahko kupec plača družbi RAKUTEN Deutschland GmbH le z učinkom odprave dolga. Pri načinu plačila nakup na račun je potrebno uspešno preverjanje bonitete s strani družbe RAKUTEN Deutschland GmbH. Tudi če je prek RAKUTEN Checkout izbran način plačila nakup na račun, prodajalec ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dobavnic ali dobropisov. Poleg tega v zvezi s tem veljajo splošni pogoji družbe RAKUTEN Deutschland GmbH, do katerih lahko kupec dostopa v okviru postopka naročanja. Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.

4.18 Če je izbran način plačila nakup na račun prek banke Santander, je treba kupnino plačati po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba kupnino plačati v 30 (tridesetih) dneh po prejemu računa brez odbitka na naslov Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Nakup po računu je mogoč samo za stranke, ki nastopajo kot potrošniki in so dopolnile 18 let. Pri načinu plačila nakup na račun je potrebno uspešno preverjanje kreditne sposobnosti s strani banke Santander Consumer Bank AG. Če uporaba nakupa na račun ni mogoča zaradi nezadostne kreditne sposobnosti ali drugih razlogov, bo stranki ponujena druga možnost plačila. Stranka lahko sklene pogodbo z uporabo ponujenega alternativnega načina plačila ali prekliče postopek naročila. Če je stranki po preverjanju kreditne sposobnosti omogočena uporaba načina plačila z nakupom na račun, bo plačilo obdelano v sodelovanju z banko Santander Consumer Bank AG, na katero prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo. V tem primeru lahko kupec izvede plačilo samo pri banki Santander Consumer Bank AG Santander z učinkom odpisa dolga. Če stranka ne izpolni svoje plačilne obveznosti ali je ne izpolni v celoti v plačilnem roku, bo brez dodatnega opomina zamujala s plačilom. V tem primeru je stranka dolžna povrniti škodo, ki je nastala zaradi zamude. Škoda, ki jo povzroči neplačilo, lahko vključuje zlasti stroške opominov in stroške ustreznih pravnih ukrepov (npr. odvetniške stroške). Družba Santander Consumer Bank AG si pridržuje pravico, da za vsak opomin zaračuna pristojbino v višini 1,20 EUR. Stranka ima pravico dokazati, da ni nastala škoda ali da ni nastala škoda v tem znesku. Terjatve do stranke, ki izhajajo iz nakupa na račun, se lahko kadar koli prenesejo na tretje osebe, zlasti na agencije za izterjavo, z namenom izterjave zamujenih zneskov.
Tudi če je izbran način plačila nakup na račun prek banke Santander, prodajalec ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. o blagu, dobavnem roku, odpremi, vračilih, pritožbah, preklicnih izjavah in dobavnicah ali dobropisih.
Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.

4.19 Če je izbran način plačila nakup na račun prek SECUPAY, kupnina zapade v plačilo po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba kupnino brez odbitka plačati na naslov SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) v 14 (štirinajstih) dneh po prejemu računa. Za način plačila nakupa na račun je potrebno uspešno preverjanje kreditne sposobnosti s strani družbe SECUPAY S.A. Če je kupcu po preverjanju kreditne sposobnosti dovoljen nakup na račun, se plačilo izvede v sodelovanju z družbo SECUPAY S.A., na katero prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo. V tem primeru lahko kupec opravi plačilo družbi SECUPAY S.A. samo z učinkom odpisa dolga. Tudi če je izbran način plačila nakup na račun prek SECUPAY, prodajalec ostane odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dobavnic ali dobropisov. Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.

4.20 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo SEPA, znesek računa zapade v plačilo po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za posredovanje predhodnih informacij. Direktna bremenitev se izvrši, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče, vendar ne pred iztekom roka za predhodne informacije. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) prodajalca stranki, v katerem je napovedana obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi pomanjkanja zadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki jih ima zadevna kreditna institucija zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna.

4.21 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo SEPA, znesek računa zapade v plačilo po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za predhodno obveščanje. Direktna obremenitev se pobere, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče, vendar ne pred iztekom roka za predhodne informacije. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba), s katerim prodajalec stranki najavi obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi pomanjkanja zadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, nosi stroške, ki nastanejo pri zadevni kreditni instituciji zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna. Prodajalec si pridržuje pravico, da ob izbiri načina plačila z direktno obremenitvijo SEPA opravi preverjanje kreditne sposobnosti in zavrne ta način plačila, če je preverjanje kreditne sposobnosti negativno.

4.22 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo, bo plačilo obdelala družba PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt na Majni, Nemčija, ki jo prodajalec pooblasti, da v njegovem imenu izterja terjatve. Družba PAYONE GmbH pobira znesek računa z bančnega računa stranke po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za predhodno obvestilo. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) stranki, ki napoveduje obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi navedbe napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki nastanejo pri zadevni kreditni instituciji zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna. Tudi če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo prek družbe PAYONE GmbH, dobavitelj ostaja odgovoren za splošne poizvedbe strank, npr. v zvezi z blagom, dobavnim rokom, odpremo, vračili, pritožbami, preklicnimi izjavami in dobavnicami ali dobropisi.

4.23 Če sta izbrana načina plačila "direktna obremenitev prek ipayment" ali "kreditna kartica prek ipayment", se obdelava plačila izvede prek plačilnega sistema ipayment družbe 1&1 Internet AG, ki posreduje strankino zahtevo za plačilo ustreznemu ponudniku plačil. Za obdelavo plačila se uporabljajo splošni pogoji in določila zadevnega ponudnika plačil, ki jih stranka lahko upošteva in mora sprejeti v okviru postopka elektronskega plačila. Pri načinih plačila "direktna obremenitev prek ipayment" ali "kreditna kartica prek ipayment" mora zadevni ponudnik plačil sprejeti strankino zahtevo za plačilo.

4.24 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Za način plačila z direktno obremenitvijo je potrebno uspešno preverjanje kreditne sposobnosti s strani družbe MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Združeno kraljestvo ("MASTERPAYMENT"). Če je stranki po preverjanju kreditne sposobnosti dovoljena direktna obremenitev (bremenitev), se plačilo izvede v sodelovanju s podjetjem net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), na katerega prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo. V tem primeru je družba net-m privatbank 1891 AG preklicno pooblaščena za izterjavo zneska računa z navedenega računa stranke. V primeru odstopa terjatve se plačilo lahko izvede le na račun družbe net-m privatbank 1891 AG z učinkom odpisa dolga. Bančna izterjava se izvede, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče. Tudi če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo prek sistema MASTERPAYMENT, prodajalec ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dobavnic ali dobropisov.

4.25 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo, se plačilo izvede prek ponudnika plačilnih storitev Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (v nadaljevanju "Novalnet"). V tem primeru se plačilo izvede z direktno obremenitvijo z bančnega računa stranke, če je stranka prodajalcu predhodno izdala pooblastilo SEPA. Obremenitev kupnine z bančnega računa stranke se izvede en bančni delovni dan po zaključku naročila s strani Novalneta pod ID upnika: DE53ZZ00000004253. Rok za predhodno obvestilo (pre-notification) se skrajša na en dan. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki nastanejo pri zadevni kreditni instituciji zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna.

4.26 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo SEPA, se plačilo izvede prek ponudnika tehničnih storitev PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, v sodelovanju z Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg ali Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Znesek na računu zapade v plačilo po izdaji pooblastila za direktno bremenitev SEPA, vendar ne pred rokom za vnaprejšnje obveščanje. Direktna bremenitev se izvrši, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče, vendar ne pred iztekom roka za predhodne informacije. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) prodajalca stranki, v katerem je napovedana obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če stranka nastopa kot potrošnik, se rok za predhodno obvestilo skrajša na pet dni za prve neposredne bremenitve in na dva dni za naslednje neposredne bremenitve. Če stranka nastopa kot podjetnik, se rok za predhodno obveščanje skrajša na en dan za začetne in nadaljnje neposredne bremenitve. Rok za predhodno obveščanje začne teči naslednji dan in se za potrošnike v primeru začetnih neposrednih bremenitev izteče peti dan, v primeru naknadnih neposrednih bremenitev drugi dan, za podjetnike pa naslednji dan po predhodnem obveščanju. Če zadnji dan roka pade na soboto, nedeljo ali državni praznik, ki ga država priznava na sedežu stranke, se namesto takega dneva upošteva naslednji delovni dan. Če neposredna bremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja neposredni bremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki nastanejo pri zadevni kreditni instituciji zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna.

4.27 Če je izbran način plačila "Direktna obremenitev prek RATEPAY", bo plačilo obdelala družba RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (v nadaljevanju "RATEPAY"). Stranka izda pooblastilo za direktno obremenitev SEPA družbi RATEPAY in naroči svoji banki, da poravna vse zapadle direktne obremenitve. Stranka mora zagotoviti, da je na njenem tekočem računu dovolj sredstev. Če na tekočem računu ni zahtevanega kritja, kreditna institucija, ki je imetnik računa, ni dolžna izvršiti direktne obremenitve. Družba RATEPAY si pridržuje pravico do preverjanja kreditne sposobnosti. Če je stranki dovoljeno plačilo z direktno obremenitvijo, bo plačilo obdelala družba RATEPAY, na katero prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo. Stranka lahko družbi RATEPAY opravi le plačilo z učinkom odprave dolga. Prodajalec kljub temu ostaja odgovoren za splošne poizvedbe strank (npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, odstopnih izjav in dobavnic ali dobropisov). V vseh drugih pogledih veljajo splošni plačilni pogoji družbe RATEPAY, ki so na voljo tukaj: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Pri načinu plačila z direktno obremenitvijo je potrebno uspešno preverjanje kreditne sposobnosti s strani družbe SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Če je stranki po preverjanju kreditne sposobnosti dovoljena uporaba neposredne bremenitve, se plačilo izvede v sodelovanju z družbo SECUPAY AG, na katero ponudnik prenese svojo terjatev za plačilo. V tem primeru je družba SECUPAY AG nepreklicno pooblaščena, da z navedenega računa stranke izterja znesek računa. V primeru odstopa terjatve se plačilo lahko izvede le družbi SECUPAY AG z učinkom odpisa dolga. Direktna obremenitev se izvede takoj po tem, ko je bilo v spletni trgovini poslano strankino naročilo. Tudi če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo prek družbe SECUPAY AG, ponudnik ostane odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dostave ali dobropisov.

4.29 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo prek STRIPE, se plačilo obdela prek ponudnika plačilnih storitev STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju: "STRIPE"). V tem primeru bo STRIPE po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom obdobja predhodnega obvestila, v imenu prodajalca z bančnega računa stranke pobral znesek računa. Predobvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) stranki, ki napoveduje obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki jih ima zadevna kreditna institucija zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna. Prodajalec si pridržuje pravico, da ob izbiri načina plačila z direktno obremenitvijo SEPA opravi preverjanje kreditne sposobnosti in da ta način plačila zavrne, če je preverjanje kreditne sposobnosti negativno.

4.30 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo prek UNZER, se plačilo izvede prek ponudnika plačilnih storitev UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (v nadaljnjem besedilu: UNZER), na katerega prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo. Pred sprejetjem prodajalčeve izjave o odstopu terjatve UNZER na podlagi posredovanih podatkov o stranki opravi preverjanje kreditne sposobnosti. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru negativnega rezultata preverjanja stranki zavrne način plačila z direktno obremenitvijo prek UNZER. Če UNZER dovoli način plačila z direktno obremenitvijo prek UNZER, UNZER pobere znesek računa z bančnega računa stranke po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za predhodno obvestilo. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) stranki, v katerem je napovedana obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki nastanejo pri zadevni kreditni instituciji zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna.
Način plačila z direktno obremenitvijo prek UNZER je izključen,
- če je vrednost naročila nižja od 10,00 evrov,
- če naslov za dostavo, ki ga navede stranka, ni enak naslovu na računu, zlasti če je kot naslov za dostavo navedena pakirna postaja ali poštni predal, ali
- če stranka še ni dopolnila 18 let.
Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila z direktno obremenitvijo prek UNZER ponuja le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.

4.31 Če je izbran način plačila s kreditno kartico, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Metoda plačila s kreditno kartico se obdeluje v sodelovanju z družbo PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt na Majni, Nemčija, ki jo prodajalec pooblasti, da v njegovem imenu izterjuje terjatve. Družba PAYONE GmbH pobere znesek računa z navedenega računa kreditne kartice kupca. Kreditna kartica se bremeni takoj po tem, ko je bilo kupčevo naročilo poslano v spletni trgovini. Prodajalec ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. v zvezi z blagom, dobavnim rokom, pošiljko, vračili, pritožbami, preklicnimi izjavami in dobavnicami ali dobropisi, tudi če je način plačila s kreditno kartico izbran prek podjetja PAYONE GmbH.

4.32 Če je izbran način plačila s kreditno kartico, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Metoda plačila s kreditno kartico se obdeluje v sodelovanju z družbo SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), na katero ponudnik prenese svojo terjatev za plačilo. Družba SECUPAY AG pobere znesek računa z navedenega računa kreditne kartice stranke. V primeru odstopa terjatve se plačilo lahko izvede le družbi SECUPAY AG z učinkom odpisa dolga. Kreditna kartica se bremeni takoj po tem, ko je bilo v spletni trgovini poslano strankino naročilo. Tudi če je izbran način plačila s kreditno kartico prek družbe SECUPAY AG, dobavitelj ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dostave ali dobropisov.

4.33 Če je izbran način plačila s kreditno kartico prek sistema STRIPE, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo se obdela prek ponudnika plačilnih storitev STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljnjem besedilu: STRIPE). STRIPE si pridržuje pravico, da opravi preverjanje kreditne sposobnosti in v primeru negativnega preverjanja kreditne sposobnosti zavrne ta način plačila.

4.34 Če je izbran način plačila, ki ga ponuja plačilna storitev "Klarna", bo plačilo obdelano prek Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska (v nadaljevanju: "Klarna").

5a) Pogoji dostave in pošiljanja

5.1 Če prodajalec ponudi pošiljanje blaga, bo dostava opravljena na območju dostave, ki ga določi prodajalec, na naslov za dostavo, ki ga je navedel kupec, razen če ni dogovorjeno drugače. Naslov za dostavo, ki ga prodajalec navede pri obdelavi naročila, je odločilen pri obdelavi posla. Če je izbran način plačila PAYPAL, je ob odstopanju od tega odločilen naslov za dostavo, ki ga stranka ob plačilu deponira pri PAYPAL-u.

5.2 Če dobava blaga ne uspe iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, kupec krije razumne stroške, ki jih je zaradi tega imel prodajalec. To ne velja v zvezi s stroški za povratno pošiljko, če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do preklica. Če stranka učinkovito uveljavlja pravico do preklica, se za stroške vračila uporablja določba iz prodajalčevih navodil za preklic.

5.3 Če kupec deluje kot podjetnik, preide nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga na kupca takoj, ko prodajalec izroči blago špediterju, prevozniku ali kateri koli drugi osebi ali instituciji, ki je določena za izvedbo odpreme. Če stranka nastopa kot potrošnik, tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga načeloma preide na stranko ali osebo, pooblaščeno za prevzem blaga, šele takrat, ko je blago izročeno stranki. Ne glede na zgoraj navedeno preide nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga na stranko, tudi v primeru potrošnikov, takoj, ko prodajalec izroči blago špediterju, prevozniku ali osebi ali instituciji, ki je drugače določena za izvedbo pošiljke, če stranka za izvedbo pošiljke pooblasti špediterja, prevoznika ali osebo ali institucijo, ki je drugače določena za izvedbo pošiljke, in prodajalec te osebe ali institucije ni predhodno imenoval stranki.

5.4 Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru nepravilne ali neustrezne dostave v lastni režiji. To velja le v primeru, da prodajalec ni odgovoren za nedostavo in da je prodajalec z ustrezno skrbnostjo z dobaviteljem sklenil poseben krovni posel. Prodajalec si mora po najboljših močeh prizadevati za nabavo blaga. Če blago ni na voljo ali je na voljo le delno, bo kupca o tem nemudoma obvestil in mu nemudoma vrnil plačilo.

5.5 Samostojno zbiranje zaradi logističnih razlogov ni mogoče.

5.6 Kuponi se stranki zagotovijo na naslednji način:
- s prenosom
- po e-pošti
- po pošti

5b) Carina

Če naročite izdelke za dostavo zunaj EU, boste morda morali plačati uvozne dajatve in davke, ki bodo zaračunani, ko bo paket prispel na določeno destinacijo. Morebitne dodatne stroške carinjenja krijete sami; na te stroške nimamo vpliva. Carinski predpisi se od države do države zelo razlikujejo, zato se za več informacij obrnite na lokalni carinski organ. Poleg tega upoštevajte, da se ob oddaji naročila štejete za uvoznika in morate upoštevati vse zakone in predpise države, v kateri prejmete izdelke. Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato želimo svoje mednarodne stranke opozoriti, da so čezmejne pošiljke predmet odpiranja in pregledovanja s strani carinskih organov.

6) Ohranitev lastništva

Če prodajalec opravi predplačilo, obdrži lastninsko pravico na dobavljenem blagu, dokler ni v celoti plačana dolgovana nakupna cena.

7) Odgovornost za napake (garancija)

7.1 Če v naslednjih določbah ni določeno drugače, se uporabljajo določbe o zakonski odgovornosti za napake. To ne velja za pogodbe o dobavi blaga:

7.2 Če stranka deluje kot podjetnik,
- prodajalec lahko izbere vrsto poznejše izpolnitve;
- v primeru novega blaga je zastaralni rok za napake eno leto od dobave blaga;
- pri rabljenem blagu so pravice in zahtevki zaradi napak izključeni;
- zastaralni rok se ne obnovi, če je v okviru odgovornosti za napake opravljena nadomestna dobava.

7.3 Zgoraj navedene omejitve odgovornosti in skrajšanje rokov ne veljajo za
- do odškodninskih zahtevkov in povračila stroškov stranke,
- če je prodajalec goljufivo prikril napako,
- za blago, ki je bilo uporabljeno v skladu s svojo običajno uporabo v stavbi in je povzročilo njene pomanjkljivosti,
- za kakršno koli obstoječo obveznost prodajalca, da zagotovi posodobitve za digitalne izdelke, v primeru pogodb za dobavo blaga z digitalnimi elementi.

7.4 Poleg tega za podjetnike zakonski zastaralni roki za morebitne zakonske pravice do regresa ostanejo nespremenjeni.

7.5 Če kupec nastopa kot potrošnik, mora dostavljeno blago z očitnimi poškodbami pri prevozu reklamirati pri dostavljavcu in o tem obvestiti prodajalca. Če kupec tega ne stori, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke iz naslova napak.

8) Odkup promocijskih kuponov

8.1 Kuponi, ki jih prodajalec brezplačno izda v okviru promocijskih akcij z določenim obdobjem veljavnosti in jih kupec ne more kupiti (v nadaljevanju "promocijski kuponi"), se lahko unovčijo samo v prodajalčevi spletni trgovini in samo v določenem obdobju.

8.2 Posamezni izdelki so lahko izključeni iz promocije s kuponi, če iz vsebine promocijskega kupona izhaja ustrezna omejitev.

8.3 Promocijske kupone je mogoče unovčiti le pred zaključkom postopka naročila. Kasnejši pobot ni mogoč.

8.4 Pri posameznem naročilu je mogoče unovčiti le en promocijski kupon.

8.5 Vrednost blaga mora biti vsaj enaka znesku promocijskega kupona. Morebitnega preostalega dobropisa prodajalec ne bo povrnil.

8.6 Če vrednost promocijskega kupona ne zadošča za kritje naročila, se lahko za poravnavo razlike izbere eden od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

8.7 Dobroimetje promocijskega kupona se ne izplača v gotovini in se ne obrestuje.

8.8 Promocijski kupon ne bo povrnjen, če kupec v okviru svoje zakonske pravice do odstopa od pogodbe vrne blago, ki je bilo v celoti ali delno plačano s promocijskim kuponom.

8.9 Promocijski kupon je prenosljiv. Prodajalec lahko opravi plačilo z učinkom razrešnice posameznemu imetniku, ki promocijski kupon unovči v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali iz hude malomarnosti ne ve za neupravičenost, pravno nesposobnost ali pomanjkanje pooblastil za zastopanje zadevnega imetnika.

9) Odkup darilnih bonov

9.1 Darilni boni, ki jih je mogoče kupiti v prodajalčevi spletni trgovini (v nadaljevanju "darilni boni"), se lahko unovčijo samo v prodajalčevi spletni trgovini, razen če je na darilnem bonu navedeno drugače.

9.2 Darilni boni in preostala stanja darilnih bonov je mogoče unovčiti do konca tretjega leta po letu nakupa darilnega bona. Preostala stanja se stranki pripišejo v dobro do datuma izteka veljavnosti.

9.3 Darilne bone je mogoče unovčiti le pred zaključkom postopka naročila. Kasnejši pobot ni mogoč.

9.4 Pri posameznem naročilu je mogoče unovčiti le en darilni bon.

9.5 Darilni boni se lahko uporabijo samo za nakup blaga in jih ni mogoče uporabiti za nakup dodatnih darilnih bonov.

9.6 Če vrednost darilnega bona ne zadošča za kritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

9.7 Saldo darilnega bona se ne izplača v gotovini in ne prinaša obresti.

9.8 Darilni bon je prenosljiv. Prodajalec lahko opravi plačilo z učinkom razrešnice zadevnemu imetniku, ki darilni bon unovči v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali iz hude malomarnosti ne ve za neupravičenost, pravno nesposobnost ali pomanjkanje pooblastil za zastopanje zadevnega imetnika.

10) Veljavno pravo

Vsa pravna razmerja med strankama urejajo zakoni Švicarske konfederacije z izjemo zakonov o mednarodni prodaji premičnega blaga. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zagotovljeno varstvo ni ukinjeno z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

11) Alternativno reševanje sporov

11.1 Komisija EU zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ta platforma je kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnega nakupa ali pogodb o storitvah, v katere je vključen potrošnik.

11.2 Prodajalec ni dolžan ali pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.

12) Informacije o pristnosti mnenj strank

Pred objavo se pristnost pregledov ne preverja. Zato jih lahko napišejo tudi potrošniki, ki ocenjevanih izdelkov niso dejansko kupili/uporabili. Ocene izražajo izključno stališča in mnenja avtorja in ne IncHealtha. IncHealth ne preverja in ne potrjuje nobenih trditev iz teh mnenj.

13) Izjava o zdravniški odgovornosti

To spletno mesto ponuja splošne informacije in razprave o zdravju in sorodnih temah. Informacije in druga vsebina na tem spletnem mestu ali v katerem koli povezanem gradivu niso namenjene in se ne smejo razumeti kot zdravniški nasvet, prav tako pa informacije ne nadomeščajo strokovnega medicinskega znanja ali zdravljenja. Če imate vi ali katera koli druga oseba zdravstvene težave, se posvetujte s svojim zdravstvenim delavcem ali poiščite drugo strokovno zdravniško pomoč. Nikoli ne zanemarite strokovnega zdravniškega nasveta ali odlašajte z iskanjem le-tega zaradi nečesa, kar ste prebrali na tem blogu ali v katerem koli povezanem gradivu. Če menite, da imate morda nujne zdravstvene težave, takoj pokličite svojega zdravnika ali reševalno službo. Mnenja in stališča, izražena na tem spletnem mestu, in mi nimamo nobene povezave z mnenji in stališči katere koli akademske ustanove, bolnišnice, zdravstvene ordinacije ali druge institucije.