Sme švajčiarska spoločnosť na brehu jazera Lucerne

IncHealth vás denne podporuje pri dopĺňaní zdravej a vyváženej stravy. Na základe komplexného poznania rastlín a biodynamického vzťahu človek - využiteľnosť potravín pracujeme s výživovými zložkami, ktorých hlavným cieľom je udržanie a rozvoj pozitívneho životného pocitu.

Jedlo je prostriedkom k životu

Vybrané potravinové doplnky ako príspevok k lepšiemu zásobovaniu nášho tela. Mikroživiny získavame jedinečnými výrobnými postupmi pri zachovaní zložiek. Čisté látky vo forme olejov, vitamínov, minerálov a stopových prvkov v optimálnej biologickej dostupnosti.