Odtlačok

Služby zákazníkom
SHOP @ inchealth.ch
+41 43 5089 126
Adresa

IncHealth GmbH
Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Švajčiarsko

PLEASE DO NOT SEND PRODUCT RETURNS OR ANYTHING SIMILAR TO THIS ADDRESS
Please click here:
Vrátenie peňazí, vrátenie tovaru a výmena a vaše Customer Account

Autorizovaný zástupca

Jasmine Schmid - výkonná riaditeľka

Registračné číslo

CHE-277.187.609

Identifikačné číslo pre daň z predaja

CH = CHE-277.187.609
DE = DE319370423
AT = ATU74909067
FR = FR72879867232

Platforma Komisie EÚ na riešenie sporov online

https://ec.europa.eu/odr
Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovedná osoba v zmysle § 18 ods. 2 MStV

Jasmine Schmid

INFO @ inchealth.ch