Zásady ochrany osobných údajov

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby

1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme vám za váš záujem. V nasledujúcich riadkoch vás budeme informovať o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, keď používate našu webovú lokalitu. V tejto súvislosti sú osobnými údajmi všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať.

1.2 Osobou zodpovednou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Inchealth GmbH, Sonnenbergstrasse 9, 06052 Hergiswil, Švajčiarsko, Tel.: +41 43 5089 126, e-mail: info @ inchealth.ch. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

1.3 Táto webová lokalita používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo otázok adresovaných správcovi) šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa reťazca "https://" a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate našu webovú lokalitu len na informačné účely, t. j. ak sa neregistrujete ani nám inak neposkytujete informácie, zhromažďujeme len údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv. "súbory denníka servera"). Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť:
- Naša navštívená webová stránka
- Dátum a čas v čase prístupu
- Množstvo odoslaných údajov v bajtoch
- Zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránku
- Použitý prehliadač
- Použitý operačný systém
- Použitá IP adresa (ak je to vhodné: v anonymizovanej podobe)
Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky. Údaje sa neposkytujú ani nepoužívajú žiadnym iným spôsobom. Vyhradzujeme si však právo spätne skontrolovať protokolové súbory servera, ak sa vyskytnú konkrétne náznaky nezákonného používania.

3) Hosting

Hosting od DigitalOcean
Na účely hosťovania a zobrazovania obsahu stránky používame systém spoločnosti DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA ("DigitalOcean"), a to na základe spracovania v našom mene. Všetky údaje zhromaždené na našej webovej lokalite sa spracúvajú na serveroch spoločnosti DigitalOcean. V rámci uvedených služieb sa údaje môžu prenášať aj na servery DigitalOcean v USA v rámci ďalšieho spracovania v našom mene. So spoločnosťou DigitalOcean sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok ("Zmluva o spracovaní údajov", ktorú si môžete pozrieť na adrese https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement/), v ktorej poskytovateľa zaväzujeme chrániť údaje našich používateľov a neposkytovať ich tretím stranám.
Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti DigitalOcean nájdete na tejto webovej lokalite: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/.
Ďalšie spracovanie na iných ako vyššie uvedených serveroch spoločnosti DigitalOcean sa uskutoční len v rámci nižšie uvedených podmienok.

4) Cookies

Aby sme návštevu našej webovej stránky zatraktívnili a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Niektoré z nami používaných súborov cookie sa po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača, vymažú (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe, ako aj hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Dobu uloženia príslušného súboru cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vášho webového prehliadača. V niektorých prípadoch sa súbory cookie používajú na zjednodušenie procesu objednávania ukladaním nastavení (napr. zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak sa osobné údaje spracúvajú aj prostredníctvom jednotlivých nami používaných súborov cookie, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO buď na účely plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO v prípade udeleného súhlasu alebo v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšiu funkčnosť webovej stránky, ako aj na zákaznícky prívetivý a efektívny dizajn návštevy stránky. Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo môžete prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne vylúčiť. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke pomoci každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto informácie pre príslušné prehliadače nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Upozorňujeme, že ak neprijímate súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

opt-out-preferences

5) Kontaktujte nás

Pri kontakte s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. Ktoré údaje sa zhromažďujú pri použití kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa ukladajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracovania týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak je cieľom vášho kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom na spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú po spracovaní vašej žiadosti vymazané. Stane sa tak v prípade, ak z okolností možno vyvodiť, že príslušná záležitosť bola definitívne objasnená, a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania údajov, ktoré by boli opačné.

6) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracovaní zmlúv

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO sa osobné údaje budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete na účely plnenia zmluvy alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môžete ho vykonať zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Vami poskytnuté údaje uchovávame a používame na účely spracovania zmluvy. Po úplnom spracovaní zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s ohľadom na lehoty uchovávania podľa daňového a obchodného práva a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo pokiaľ nebolo z našej strany vyhradené zákonom povolené ďalšie použitie údajov.

7) Používanie postupov jednotného prihlasovania

7.1 Prihlásenie pomocou služby Amazon
Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť a vytvoriť si zákaznícky účet alebo sa zaregistrovať pomocou služby "Login with Amazon" spoločnosti Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") v rámci tzv. technológie jednotného prihlásenia, ak máte účet Amazon. Funkciu prihlásenia Amazon na našej webovej stránke rozpoznáte pomocou tlačidla "Prihlásenie pomocou Amazon". Keď vyvoláte stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje funkciu prihlásenia Amazon, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Amazon. Obsah prihlasovacieho tlačidla prenáša spoločnosť Amazon priamo do vášho prehliadača a integruje ho do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie získava spoločnosť Amazon informáciu, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej lokality, a to aj v prípade, že nemáte profil Amazon alebo nie ste práve prihlásení do Amazonu. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) prenáša váš prehliadač priamo na server spoločnosti Amazon a tam sa ukladajú. Tieto operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti Amazon zobrazovať personalizovanú reklamu na základe vášho správania pri surfovaní. Pomocou prihlasovacieho tlačidla Amazon na našej webovej lokalite máte tiež možnosť prihlásiť sa alebo zaregistrovať na našej webovej lokalite pomocou svojich používateľských údajov Amazon. Iba v prípade, že udelíte svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred procesom registrácie na základe príslušného oznámenia o výmene údajov so spoločnosťou Amazon, pri použití tlačidla Amazon dostaneme od spoločnosti Amazon všeobecné a verejne prístupné informácie uložené vo vašom profile v závislosti od vašich osobne vykonaných nastavení ochrany údajov v spoločnosti Amazon. Tieto informácie zahŕňajú ID používateľa, meno, adresu, e-mailovú adresu, vek a pohlavie. Údaje zaslané spoločnosťou Amazon uložíme a spracujeme na vytvorenie používateľského účtu s potrebnými údajmi (titul, meno, priezvisko, údaje o adrese, krajina, e-mailová adresa, dátum narodenia), ak ste ich na tento účel v spoločnosti Amazon zverejnili. Naopak, údaje (napr. informácie o vašom správaní pri surfovaní alebo nákupoch) môžeme na základe vášho súhlasu preniesť do vášho profilu na Amazon. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Amazon, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010. Ak nechcete, aby spoločnosť Amazon priradila údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu profilu Amazon, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Amazonu.

7.2 Prihlásenie do služby Google
Na našej webovej lokalite sa môžete prihlásiť a vytvoriť si zákaznícky účet alebo sa zaregistrovať prostredníctvom služby "Google Sign-In" spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google") pomocou tzv. technológie jednotného prihlásenia, ak máte profil Google. Funkciu prihlásenia Google na našej webovej stránke rozpoznáte pomocou tlačidla "Prihlásiť sa cez Google" "Prihlásiť sa pomocou účtu Google" alebo "Prihlásiť sa pomocou Google".
Keď vyvoláte stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje funkciu prihlásenia Google, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Obsah prihlasovacieho tlačidla Google prenesie priamo do vášho prehliadača a integruje ho do stránky. Táto integrácia poskytuje spoločnosti Google informáciu o tom, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej lokality, a to aj v prípade, že nemáte profil Google alebo nie ste práve prihlásení do služby Google. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) prenáša váš prehliadač priamo na server spoločnosti Google a ukladá ich tam; môže ísť aj o prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA. Tieto operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti Google zobrazovať personalizovanú reklamu na základe správania pri surfovaní.
Pomocou prihlasovacieho tlačidla Google na našej webovej lokalite máte možnosť prihlásiť sa alebo zaregistrovať na našej webovej lokalite aj pomocou svojich používateľských údajov Google. Iba v prípade, že nám udelíte výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred procesom registrácie na základe príslušného oznámenia o výmene údajov so spoločnosťou Google, dostaneme pri použití tlačidla Google od spoločnosti Google všeobecné a verejne prístupné informácie uložené vo vašom profile v závislosti od vašich osobne vykonaných nastavení ochrany údajov v spoločnosti Google. Tieto informácie zahŕňajú ID používateľa, meno, profilový obrázok, vek a pohlavie.
Upozorňujeme, že po zmenách zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania spoločnosti Google môže súhlas viesť aj k prenosu vašich profilových obrázkov, používateľských ID priateľov a zoznamu priateľov, ak boli v nastaveniach ochrany osobných údajov v spoločnosti Google označené ako "verejné". Údaje prenesené spoločnosťou Google budú uložené a spracované nami na vytvorenie používateľského účtu s potrebnými údajmi (titul, meno, priezvisko, údaje o adrese, krajina, e-mailová adresa, dátum narodenia), ak ste ich na tento účel v spoločnosti Google uvoľnili. Naopak, údaje (napr. informácie o vašom správaní pri surfovaní alebo nákupoch) môžu byť na základe vášho súhlasu prenesené od nás do vášho profilu Google.
Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku tohto vyhlásenia o ochrane údajov.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Google, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Podmienky používania služby "Google Sign-In" si môžete pozrieť tu: https://policies.google.com/terms
Ak nechcete, aby spoločnosť Google priradila údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu profilu Google, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť zo služby Google. Načítavaniu doplnkov Google môžete tiež úplne zabrániť pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napr. pomocou "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

8) Funkcia komentára

V rámci funkcie komentovania na tejto webovej stránke sa okrem vášho komentára na tejto webovej stránke uložia a zverejnia aj informácie o čase vytvorenia komentára a o mene komentátora, ktoré ste si zvolili. Okrem toho sa zaznamená a uloží vaša IP adresa. Toto ukladanie IP adresy je z bezpečnostných dôvodov a pre prípad, že by dotknutá osoba zverejnením komentára porušila práva tretích strán alebo zverejnila nezákonný obsah. Vašu e-mailovú adresu potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať, ak by tretia strana namietala, že váš zverejnený obsah je nezákonný. Právnym základom na uchovávanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b a f DSGVO. Vyhradzujeme si právo vymazať komentáre, ak ich tretie strany namietajú ako nezákonné.

9) Používanie údajov zákazníkov na účely priameho marketingu

9.1 Registrácia na odber nášho e-mailového spravodajcu
Ak sa zaregistrujete na odber nášho e-mailového spravodajcu, budeme vám pravidelne posielať informácie o našich ponukách. Jediným povinným údajom na zasielanie newslettera je vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a budú použité na vaše osobné oslovenie. Na zasielanie newslettera používame tzv. postup dvojitého súhlasu. To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až po tom, ako výslovne potvrdíte, že súhlasíte so zasielaním newsletterov. Následne vám zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si želáte dostávať newsletter aj v budúcnosti.
Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Pri registrácii na odber informačného bulletinu ukladáme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr vysledovať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii na odber newslettera, sa používajú výlučne na účely reklamného oslovenia prostredníctvom newslettera. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v newsletteri alebo zaslaním príslušnej správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení sa z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu newslettera, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať vaše údaje spôsobom, ktorý presahuje rámec zákona a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

9.2 Zasielanie e-mailových noviniek existujúcim zákazníkom
Ak ste nám pri nákupe tovaru alebo služieb poskytli svoju e-mailovú adresu, vyhradzujeme si právo pravidelne vám zasielať e-mailové ponuky na podobný tovar alebo služby, aké ste si už zakúpili z našej ponuky. V súlade s § 7 ods. 3 zákona o nekalej súťaži (UWG) na to nepotrebujeme váš osobitný súhlas. V tejto súvislosti sa spracúvanie údajov vykonáva výlučne na základe nášho oprávneného záujmu na personalizovanej priamej reklame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak ste pôvodne vyjadrili nesúhlas s používaním vašej e-mailovej adresy na tento účel, nebudeme vám posielať žiadne e-maily. Ste oprávnení kedykoľvek namietať proti používaniu vašej e-mailovej adresy na vyššie uvedený reklamný účel s účinnosťou do budúcnosti, a to oznámením zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Tým vám vzniknú len náklady na prenos podľa základných sadzieb. Po prijatí vašej námietky sa používanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely okamžite ukončí.

9.3 - Reklama prostredníctvom listovej pošty
Na základe nášho oprávneného záujmu o personalizovanú priamu reklamu si vyhradzujeme právo uchovávať vaše meno a priezvisko, poštovú adresu a - pokiaľ sme od vás tieto dodatočné informácie získali v rámci zmluvného vzťahu - váš titul, akademický titul, rok narodenia a vaše profesijné, odvetvové alebo obchodné označenie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO a použiť tieto informácie na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch listovou poštou.
Proti ukladaniu a používaniu vašich údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy zodpovednej osobe.

9.4 Oznámenie o dostupnosti tovaru e-mailom
Ak v našom internetovom obchode ponúkame možnosť informovať vás e-mailom o čase dostupnosti vybraného, dočasne nedostupného tovaru, môžete sa prihlásiť na našu službu e-mailového upozornenia na dostupnosť tovaru. Ak sa prihlásite na službu e-mailového oznamovania dostupnosti, zašleme vám jednorazové e-mailové oznámenie o dostupnosti vami vybraného tovaru. Na zaslanie tohto oznámenia je potrebná len vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a môže byť použité na vaše osobné oslovenie. Na zasielanie tohto oznámenia používame takzvaný postup dvojitého súhlasu. To znamená, že príslušné oznámenie vám zašleme až po tom, ako výslovne potvrdíte, že súhlasíte so zasielaním takejto správy. Potom vám zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si želáte dostávať takéto oznámenie.
Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Keď sa zaregistrujete do našej služby e-mailového oznamovania o dostupnosti tovaru, uložíme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr vysledovať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii do našej služby e-mailového oznamovania dostupnosti tovaru, sa používajú výlučne na účely informovania o dostupnosti konkrétneho tovaru v našom online obchode. Zo služby e-mailového oznamovania dostupnosti tovaru sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho zoznamu adresátov vytvoreného na tento účel, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať vaše údaje spôsobom, ktorý ide nad rámec tohto, ktorý je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

10) Spracovanie údajov pre spracovanie objednávok

10.1 Pokiaľ je to potrebné na spracovanie zmluvy na účely doručenia a platby, nami zhromaždené osobné údaje sa odovzdajú poverenej prepravnej spoločnosti a poverenej úverovej inštitúcii v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.
Ak vám na základe príslušnej zmluvy dlhujeme aktualizácie tovaru s digitálnymi prvkami alebo digitálnych produktov, spracúvame kontaktné údaje (meno, adresu, e-mailovú adresu), ktoré ste nám poskytli pri zadávaní objednávky, aby sme vás mohli vhodným spôsobom komunikácie (napr. poštou alebo e-mailom) osobne informovať o pripravovaných aktualizáciách v zákonom stanovenej lehote v rámci našej zákonnej povinnosti informovať podľa čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO. Vaše kontaktné údaje budú použité výlučne na účely informovania o nami dlhovaných aktualizáciách a na tento účel ich budeme spracúvať len v rozsahu potrebnom na príslušné informácie.
Pri spracovaní vašej objednávky spolupracujeme aj s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nám úplne alebo čiastočne pomáhajú pri plnení uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb odovzdávajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.

10.2 Pri plnení zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom spolupracujeme s externými prepravnými partnermi. Vaše meno, ako aj adresu doručenia a, ak je to potrebné na doručenie, vaše telefónne číslo odovzdávame nami vybranému prepravnému partnerovi výlučne na účely doručenia tovaru čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

10.3 Využívanie špeciálnych poskytovateľov služieb na spracovanie a plnenie objednávok
- Amazon Fulfillment (FBA)
Spracovanie objednávok vykonáva poskytovateľ služieb "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) v rámci služby "Shipping by Amazon" (= Fulfillment by Amazon). Vaše osobné údaje budú odovzdané spoločnosti Amazon výlučne na účely spracovania online objednávky. Prenos sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO a len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na spracovanie objednávky. Podrobnosti o ochrane údajov a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
- DHL Fulfillment
Spracovanie objednávok vykonáva poskytovateľ služieb DHL Home Delivery GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Nemecko, v rámci služby "Shipping by DHL Fulfillment". Vaše osobné údaje budú odovzdané spoločnosti DHL Fulfillment výlučne na účely spracovania online objednávky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.
- Plentymarkets
Spracovanie objednávok sa vykonáva prostredníctvom poskytovateľa služieb "plentymarkets" (plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Meno, adresa a prípadne ďalšie osobné údaje budú odovzdané spoločnosti plentymarkets v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO výlučne na účely spracovania online objednávky. Vaše údaje budú poskytnuté len v rozsahu, ktorý je skutočne potrebný na spracovanie objednávky. Podrobnosti o ochrane údajov spoločnosti plentymarkets a vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti plentymarkets GmbH si môžete pozrieť na webovej stránke spoločnosti plentymarkets na adrese "plentymarkets.eu".

10.4 Prenos osobných údajov poskytovateľom prepravných služieb
- Nemecká pošta
Ak doručenie tovaru vykonáva Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Nemecko), odovzdáme vašu e-mailovú adresu Deutsche Post v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred doručením tovaru na účely koordinácie termínu doručenia alebo na účely oznámenia o doručení za predpokladu, že ste s tým v procese objednávky výslovne súhlasili. V opačnom prípade odovzdáme meno príjemcu a adresu doručenia iba spoločnosti Deutsche Post na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len v prípade, že sú potrebné na doručenie tovaru. V takom prípade nie je možné vopred koordinovať dátum doručenia so spoločnosťou Deutsche Post alebo oznámiť doručenie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči spoločnosti Deutsche Post.
- BRT
Ak tovar doručuje spoločnosť BRT (BRT S.p.A., Piazza Diaz 7 - 20123 Milano / Taliansko), vašu e-mailovú adresu odovzdáme spoločnosti BRT v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred dodaním tovaru na účely dohodnutia termínu dodania alebo na účely oznámenia o dodaní za predpokladu, že ste s tým v procese objednávky výslovne súhlasili. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti BRT iba meno príjemcu a adresu dodania na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len v prípade, že sú potrebné na doručenie tovaru. V takom prípade nie je možné vopred koordinovať termín dodania so spoločnosťou BRT alebo oznámiť doručenie.
Súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči spoločnosti BRT.
- DHL
Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), odovzdáme vašu e-mailovú adresu spoločnosti DHL v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred doručením tovaru na účely dohodnutia termínu doručenia alebo na účely oznámenia o doručení, ak ste s tým v procese objednávky výslovne súhlasili. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti DHL iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len v prípade, že sú potrebné na doručenie tovaru. V takom prípade nie je možné vopred koordinovať termín doručenia so spoločnosťou DHL alebo oznámiť doručenie.
Súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb DHL.
- DPD
Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Nemecko), poskytneme DPD vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo pred doručením tovaru v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO na účely koordinácie termínu doručenia alebo na účely oznámenia o doručení za predpokladu, že ste s tým v procese objednávania udelili výslovný súhlas. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti DPD iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len v prípade, že sú potrebné na doručenie tovaru. V takom prípade nie je možné vopred koordinovať termín doručenia so spoločnosťou DPD alebo oznámiť doručenie.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb DPD.
- FedEx
Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach), odovzdáme spoločnosti FedEx vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo pred doručením tovaru v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO na účely koordinácie termínu doručenia alebo na účely oznámenia o doručení za predpokladu, že ste s tým v procese objednávania udelili výslovný súhlas. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti FedEx iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len v prípade, že sú potrebné na doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia dátumu doručenia so spoločnosťou FedEx ani oznámenie o doručení.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb FedEx.
- Všeobecná noc (GO!)
Ak doručenie tovaru vykonáva poskytovateľ prepravných služieb GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn), odovzdáme vašu e-mailovú adresu spoločnosti GO! v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred dodaním tovaru na účely dohodnutia termínu dodania alebo na účely oznámenia o dodaní, ak ste s tým v procese objednávania udelili výslovný súhlas. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti GO! iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len vtedy, ak sú potrebné na doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možné vopred koordinovať termín dodania so spoločnosťou GO! alebo oznámiť doručenie.
Súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb GO!
- GLS
Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Nemecko), odovzdáme vašu e-mailovú adresu spoločnosti GLS v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pred dodaním tovaru na účely koordinácie termínu dodania alebo na účely oznámenia o dodaní, ak ste na to v procese objednávky udelili výslovný súhlas. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti GLS iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len vtedy, ak sú potrebné na doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia termínu doručenia so spoločnosťou GLS alebo odovzdanie informácií o stave doručenia zásielky.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb GLS.
- Hermes
Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), odovzdáme vašu e-mailovú adresu spoločnosti Hermes pred doručením tovaru v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO na účely dohodnutia termínu dodania alebo na účely oznámenia o dodaní, ak ste s tým v procese objednávky výslovne súhlasili. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti Hermes iba meno príjemcu a adresu dodania na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len v prípade, že sú potrebné na doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia termínu doručenia so spoločnosťou Hermes alebo odovzdanie informácií o stave doručenia zásielky.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb Hermes.
- Rakúska pošta
Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Viedeň, Rakúsko), vašu e-mailovú adresu odovzdáme spoločnosti Österreichische Post pred doručením tovaru v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO na účely koordinácie termínu doručenia alebo na účely oznámenia o doručení za predpokladu, že ste s tým v procese objednávania výslovne súhlasili. V opačnom prípade odovzdáme Rakúskej pošte iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len vtedy, ak sú potrebné na doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia termínu doručenia s Rakúskou poštou alebo odovzdanie informácií o stave doručenia zásielky.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb Rakúskej pošte.
- Poštová služba CH
Ak doručenie tovaru vykonáva poskytovateľ prepravných služieb Post CH (Schweizerische PostAG, Schweiz, Wankdorfallee 4, 3030 Bern), vašu e-mailovú adresu odovzdáme Post CH pred doručením tovaru na účely koordinácie termínu doručenia alebo na účely oznámenia o doručení, ak ste s tým v procese objednávky výslovne súhlasili. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti Post CH iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia. Tieto informácie budú odovzdané len v prípade, že sú potrebné na doručenie tovaru. V takom prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia termínu doručenia s poštou CH alebo odovzdanie informácií o stave doručenia zásielky.
Súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb Post CH.
- TNT
Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb TNT (TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf), odovzdáme TNT vašu e-mailovú adresu pred doručením tovaru v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO na účely koordinácie termínu doručenia alebo na účely oznámenia o doručení za predpokladu, že ste s tým v procese objednávania výslovne súhlasili. V opačnom prípade odovzdáme TNT iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Tieto informácie budú odovzdané len v prípade, že sú potrebné na doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia termínu doručenia s TNT alebo odovzdanie informácií o stave doručenia zásielky.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb TNT.
- UPS
Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), odovzdáme vašu e-mailovú adresu spoločnosti UPS pred doručením tovaru v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO na účely koordinácie termínu doručenia alebo na účely oznámenia o doručení za predpokladu, že ste s tým v procese objednávania udelili výslovný súhlas. V opačnom prípade odovzdáme spoločnosti UPS iba meno príjemcu a adresu doručenia na účely doručenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Prenos sa uskutoční len v rozsahu, v akom je to potrebné na doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca koordinácia termínu doručenia so spoločnosťou UPS ani prenos informácií o stave doručenia zásielky.
Súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti voči vyššie uvedenej zodpovednej osobe alebo voči poskytovateľovi prepravných služieb UPS.

10.5 Používanie poskytovateľov platobných služieb (platobných služieb)
- Amazon Pay
Ak si vyberiete spôsob platby "Amazon Pay", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (ďalej len "Amazon Payments"), ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments a len v rozsahu, v akom je to potrebné na tento účel. Ak sa pri používaní služby Amazon Pay nastavujú súbory cookie, t. j. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenie, deje sa tak výlučne na základe vášho výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom "nástroja na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie" implementovaného na webovej stránke. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Amazon Payments môžete získať na tejto internetovej adrese: https://pay.amazon.de/help/82974.
- Apple Pay
Ak sa rozhodnete pre platobnú metódu "Apple Pay" spoločnosti Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írsko, spracovanie platby sa uskutoční prostredníctvom funkcie "Apple Pay" vášho koncového zariadenia s operačným systémom iOS, watchOS alebo macOS nabitím platobnej karty uloženej v službe "Apple Pay". Apple Pay využíva bezpečnostné funkcie, ktoré sú integrované do hardvéru a softvéru vášho zariadenia na ochranu vašich transakcií. Na uvoľnenie platby musíte zadať vami vopred definovaný kód a overiť ho pomocou funkcie "Face ID" alebo "Touch ID" vášho koncového zariadenia.
Na účely spracovania platby sa informácie, ktoré poskytnete počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke odovzdajú spoločnosti Apple v zašifrovanej forme. Spoločnosť Apple potom tieto údaje opäť zašifruje pomocou kľúča určeného pre vývojárov, a až potom sa údaje prenesú poskytovateľovi platobných služieb platobnej karty uloženej v službe Apple Pay na vykonanie platby. Šifrovanie zabezpečuje, že k platobným údajom má prístup len webová stránka, z ktorej bol nákup uskutočnený. Po vykonaní platby spoločnosť Apple odošle číslo účtu vášho zariadenia a dynamický bezpečnostný kód špecifický pre transakciu zdrojovej webovej stránke, aby potvrdila úspešnosť platby.
Ak sa osobné údaje spracúvajú počas opísaných prenosov, spracúvanie sa vykonáva výlučne na účely spracovania platieb v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.
Spoločnosť Apple uchováva anonymizované údaje o transakciách vrátane približnej sumy nákupu, približného dátumu a času a informácie o tom, či bola transakcia úspešne dokončená. Anonymizácia úplne vylučuje možnosť akéhokoľvek osobného odkazu. Spoločnosť Apple používa anonymizované údaje na zlepšenie služby Apple Pay a ďalších produktov a služieb spoločnosti Apple.
Keď pomocou Apple Pay na iPhone alebo Apple Watch dokončíte nákup cez Safari na Macu, Mac a autorizačné zariadenie komunikujú cez šifrovaný kanál na serveroch Apple. Spoločnosť Apple nespracúva ani neukladá žiadne z týchto informácií vo formáte, ktorý by vás mohol osobne identifikovať. Možnosť používať Apple Pay na Macu môžete vypnúť v nastaveniach iPhonu. Prejdite do časti "Peňaženka a Apple Pay" a zrušte začiarknutie políčka "Povoliť platby na Macu".
Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe Apple Pay nájdete na tejto internetovej adrese: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Platba v hotovosti cez Cash Payment
Ak si vyberiete spôsob platby "Platba v hotovosti", odovzdáme vaše osobné údaje (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec, dátum narodenia, e-mailovú adresu a prípadne telefónne číslo) poskytovateľovi platobných služieb Cash Payment Solutions GmbH, Dircksenstr. 40, 10178 Berlín, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO, aby vám spoločnosť Cash Payment Solutions GmbH mohla poskytnúť individuálne vygenerované číslo alebo čiarový kód (tzv. "platobný doklad") pre príslušnú transakciu. Tieto informácie sa odovzdávajú len v rozsahu, v akom sú potrebné na spracovanie platobnej metódy "Cash Payment". Pomocou platobného dokladu je možné, aby ste príslušné náklady na transakciu uhradili platbou v hotovosti v obchodných priestoroch partnerských spoločností Cash Payment Solutions GmbH. Partnerská spoločnosť Barzahlen odošle potvrdenie o platbe v reálnom čase, na základe čoho sa môže okamžite začať proces expedície, pokiaľ je tovar okamžite k dispozícii.
Spoločnosť Cash Payment Solutions GmbH využíva na spracovanie platobnej metódy "Barzahlen" úverovú inštitúciu NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Martinistraße 48, 28195 Brémy (ďalej len "NordFinanz") a odovzdáva jej vaše platobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO - pokiaľ je to potrebné na vykonanie hotovostnej platby.
Spoločnosti Cash Payment Solutions GmbH a NordFinanz používajú vaše osobné údaje výlučne na účely realizácie platobnej metódy "Barzahlen" a na dodržiavanie predpisov o praní špinavých peňazí.
- Billie GmbH
Ak si vyberiete spôsob platby "Doručenie na účet" prostredníctvom spoločnosti Billie, odovzdáme vaše platobné údaje spoločnosti Billie GmbH, Charlottenstraße 4, 10969 Berlín, na účely spracovania platby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Počas procesu objednávania budete požiadaní o poskytnutie vašich osobných údajov (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo a v prípade inkasa údaje o poskytnutom účte). V záujme zabezpečenia nášho oprávneného záujmu na zistenie platobnej schopnosti našich zákazníkov tieto údaje odovzdávame spoločnosti Billie GmbH na účely kontroly bonity v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Na základe vami poskytnutých osobných údajov, ako aj ďalších údajov (napr. nákupný košík, výška faktúry, história objednávok, skúsenosti s platbami) spoločnosť Billie GmbH preveruje, či vami zvolenú možnosť platby možno poskytnúť s ohľadom na riziká platobnej neschopnosti a/alebo nedobytnosti. Na účely rozhodnutia v rámci kontroly žiadosti môžu byť okrem interných kritérií spoločnosti Billie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO:
- Creditreform Berlin Wolfram KG, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 1, 10787 Berlín,
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss,
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (ďalej len SCHUFA)
- Euler Hermes Germany, Friedensallee 254, 22763 Hamburg, Nemecko
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese.
Proti spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy správcovi údajov alebo spoločnosti Billie GmbH. Spoločnosť Billie GmbH však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na spracovanie platieb v súlade so zmluvou.
- Billpay
Pri výbere spôsobu platby "inkaso" a/alebo "dodanie na účet" a/alebo "nákup na splátky" prostredníctvom služby Billpay budete počas procesu objednávania požiadaní o poskytnutie svojich osobných údajov (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo a v prípade inkasa údaje o účte).
V záujme zabezpečenia nášho oprávneného záujmu na zistenie platobnej schopnosti našich zákazníkov tieto údaje odovzdávame spoločnosti Klarna Bank AB (publ), ktorá koná prostredníctvom svojej pobočky v Nemecku, Klarna Bank AB, German Branch, Chausseestraße 117, 10115 Berlin (ďalej len "Klarna"), na účely kontroly úverovej bonity v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Spoločnosť Klarna na základe vami poskytnutých osobných údajov, ako aj ďalších údajov (napr. nákupný košík, výška faktúry, história objednávok, skúsenosti s platbami) preveruje, či je možné vami zvolenú možnosť platby poskytnúť s ohľadom na riziko platobnej neschopnosti a/alebo nedobytnosti. Na účely rozhodnutia v rámci kontroly žiadosti môžu byť okrem interných kritérií spoločnosti Klarna v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO:
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Mníchov, Tel.: +49 (0)89 508073-0, fax: - 31
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tel.: +(0)2131-109-501, fax: -557
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, fax: -1001
- CRIF GmbH, Friesenweg 4, budova 12, 22763 Hamburg, Nemecko, Tel.: +49 (0)40-89803-0, fax: -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, fax: -109
- Regis24 GmbH, Zehdenicker Str. 21, D-10119 Berlín, Tel.: +49 (0)30-44350240
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese.
Na účely kontroly totožnosti budú vaše osobné údaje zaslané jednej z uvedených úverových agentúr v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Úverová agentúra vás následne bude informovať o miere zhody medzi u nej uloženými osobnými údajmi a údajmi, ktoré ste jej poskytli ako percento, ako aj o prípadnom odkaze na kontrolu legitimity založenú na totožnosti, ktorá bola v minulosti vykonaná v úverovej agentúre. Spoločnosť Klarna tak môže na základe zaslaných mier zhody identifikovať, či je osoba na vami poskytnutej adrese uložená v databáze úverovej agentúry.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Billpay môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.billpay.de/de/datenschutz-de/.
Proti spracovaniu svojich údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy správcovi údajov alebo spoločnosti Klarna. Spoločnosť Klarna však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na spracovanie platieb v súlade so zmluvou.
- BillSAFE
Pri výbere spôsobu platby "nákup na účet" prostredníctvom služby BillSAFE budete počas procesu objednávky požiadaní o zadanie svojich osobných údajov (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum narodenia a e-mailová adresa). V záujme ochrany nášho oprávneného záujmu na zistenie platobnej schopnosti našich zákazníkov tieto údaje zasielame spoločnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg na účely kontroly úverovej spoľahlivosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Na základe vami poskytnutých osobných údajov, ako aj ďalších údajov (napr. nákupný košík, výška faktúry, história objednávok, skúsenosti s platbami) spoločnosť PayPal (Europe) overuje, či vami zvolenú možnosť platby možno poskytnúť s ohľadom na riziká spojené s platbami a/alebo nedobytnými pohľadávkami. Na účely rozhodnutia v rámci kontroly žiadosti môžu byť okrem interných kritérií spoločnosti PayPal v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +(0)611-9278-0, fax: -109.
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 Mníchov, Nemecko, Tel.: +49 (0)89 508073-0, fax: - 31
- accumio finance services GmbH Centrum starostlivosti o zákazníkov, P.O. Box 110254, 30099 Hannover, Nemecko
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, fax: -1001
- CRIF GmbH, Friesenweg 4, budova 12, 22763 Hamburg, Nemecko, Tel.: +49 (0)40-89803-0, fax: -419
- Tesch mediafinanz AG, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück, Tel.: +49 (0)541- 2029-0, fax: -101
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tel.: +(0)2131-109-501, fax: -557
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese.
Na účely kontroly totožnosti budú vaše osobné údaje zaslané jednej z uvedených úverových agentúr v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Úverová agentúra vás následne bude informovať o miere zhody medzi u nej uloženými osobnými údajmi a údajmi, ktoré ste jej poskytli ako percento, ako aj o prípadnom odkaze na predchádzajúcu kontrolu legitimity na základe totožnosti vykonanú v úverovej agentúre. Spoločnosť PayPal tak môže na základe zaslanej miery zhody identifikovať, či je osoba na vami poskytnutej adrese uložená v databáze úverovej agentúry. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov v rámci služby PayPal BillSAFE môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.billsafe.de/privacy-policy/buyer.
Proti spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek namietať, a to tak, že o tom informujete správcu údajov alebo spoločnosť BillSAFE. Spoločnosť BillSAFE však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na spracovanie platieb v súlade so zmluvou.
- BS PAYONE
Ak si vyberiete spôsob platby poskytovateľa platobných služieb BS PAYONE, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanom, ktorému odovzdáme vaše údaje poskytnuté počas procesu objednávania spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb PAYONE a len v rozsahu nevyhnutnom na tento účel.
- Coinbase Commerce
Ak si vyberiete spôsob platby "kryptomeny", spracovanie platby sa uskutoční prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb "Coinbase Commerce" spoločnosti Toshi Holdings Pte. Ltd, One Marina Boulevard, #28-00, Singapur 018989 ("Coinbase Commerce").
Ak chcete vykonať platbu, budete presmerovaní na automaticky vygenerovanú stránku Coinbase Commerce. Tam sa zobrazia podrobnosti o transakcii, aby ste mohli vykonať transakciu pomocou softvéru peňaženky podľa vlastného výberu. Po spustení a rozpoznaní transakcie budete presmerovaní späť na pokladňu na našej stránke. Na účely spracovania platby sa do príslušného blockchainu kryptomeny ukladajú len informácie súvisiace s transakciou, prenos osobných údajov do Coinbase Commerce sa však v zásade neuskutočňuje.
Ak sa v jednotlivých prípadoch prenášajú osobné údaje, uskutočňuje sa to výlučne na účely spracovania platby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Na tento účel spoločnosť Coinbase Commerce zaviedla štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov v Singapure.
Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti Coinbase Commerce nájdete na adrese URL: https://commerce.coinbase.com/legal/privacy-policy/.
- Platby ComGate
Používame poskytovateľa platobných služieb ComGate Payments, as, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, Česká republika ("ComGate Payments"). Ak si vyberiete spôsob platby ponúkaný prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb ComGate Payments, spracovanie platby sa uskutoční prostredníctvom spoločnosti ComGate Payments, ktorej odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávky, spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná suma, mena a číslo transakcie) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platieb spoločnosťou ComGate Payments a len v rozsahu potrebnom na tento účel. Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti ComGate Payments nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.comgate.cz/nakladani-s-osobnimi-udaji-u-platebni-brany-a-platebniho-terminalu-comgate.
- Computop
Ak sa rozhodnete platiť kreditnou kartou prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Computop, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb Computop a len v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Ďalšie informácie o politike ochrany údajov spoločnosti Computop môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.computop.com/de/datenschutz.
- ConCardis
Ak sa rozhodnete zaplatiť kreditnou kartou prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb ConCardis, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané výlučne na účely spracovania platieb u poskytovateľa platobných služieb ConCardis a len v rozsahu potrebnom na tento účel. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti ConCardis môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung.
- GoCardless
Ak si vyberiete spôsob platby od poskytovateľa platobných služieb GoCardless (priame inkaso), platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Spojené kráľovstvo, ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb GoCardless Ltd. a len v rozsahu potrebnom na tento účel. Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti GoCarless nájdete na adrese https://gocardless.com/legal/privacy/.
- Google Pay
Ak sa rozhodnete pre platobnú metódu "Google Pay" spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"), spracovanie platby sa uskutoční prostredníctvom aplikácie "Google Pay" vášho mobilného koncového zariadenia s operačným systémom Android minimálne 4.4 ("KitKat") a funkciou NFC nabitím platobnej karty uloženej v službe Google Pay alebo v tam overenom platobnom systéme (napr. PayPal). Na uvoľnenie platby prostredníctvom služby Google Pay v hodnote vyššej ako 25 EUR sa vyžaduje predchádzajúce odomknutie vášho mobilného koncového zariadenia príslušným nastaveným overovacím opatrením (napr. rozpoznanie tváre, heslo, odtlačok prsta alebo vzor).
Na účely spracovania platby sa informácie, ktoré poskytnete počas procesu objednávky, spolu s informáciami o vašej objednávke odovzdajú spoločnosti Google. Spoločnosť Google potom prenesie vaše platobné informácie uložené v službe Google Pay vo forme jedinečne priradeného čísla transakcie na zdrojovú webovú stránku, ktoré sa používa na overenie uskutočnenej platby. Toto číslo transakcie neobsahuje žiadne informácie o skutočných platobných údajoch vášho platobného prostriedku uloženého v službe Google Pay, ale vytvára sa a prenáša ako jednorazovo platný číselný token. Pri všetkých transakciách prostredníctvom služby Google Pay spoločnosť Google vystupuje len ako sprostredkovateľ pri spracovaní platby. Transakcia sa uskutočňuje výlučne vo vzťahu medzi používateľom a zdrojovou webovou stránkou zaťažením platobných prostriedkov uložených v službe Google Pay.
Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú počas opísaných prenosov, spracúvanie sa vykonáva výlučne na účely spracovania platieb v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.
Spoločnosť Google si vyhradzuje právo zhromažďovať, uchovávať a vyhodnocovať určité informácie špecifické pre každú transakciu vykonanú prostredníctvom služby Google Pay. Patrí sem dátum, čas a suma transakcie, miesto a opis obchodníka, opis zakúpeného tovaru alebo služieb poskytnutý obchodníkom, fotografie, ktoré ste pripojili k transakcii, meno a e-mailová adresa predávajúceho a kupujúceho alebo odosielateľa a príjemcu, použitý spôsob platby, váš opis dôvodu transakcie a prípadne ponuka spojená s transakciou.
Podľa spoločnosti Google sa toto spracovanie vykonáva výlučne v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO na základe oprávneného záujmu na riadnom vyúčtovaní, overovaní údajov o transakciách a optimalizácii a funkčnej údržbe služby Google Pay.
Spoločnosť Google si tiež vyhradzuje právo zlúčiť spracované údaje o transakciách s inými informáciami, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje a ukladá pri používaní iných služieb spoločnosti Google.
Podmienky používania služby Google Pay nájdete tu:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe Google Pay nájdete na tejto internetovej adrese:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- giropay
Pri platbe cez "giropay" sa platba spracúva prostredníctvom spoločnosti giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt nad Mohanom, ktorej odovzdávame informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávky, spolu s informáciami o vašej objednávke. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO budú vaše údaje poskytnuté výlučne na účely spracovania platby a len v rozsahu potrebnom na tento účel. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti giropay GmbH môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung.
- iClear
Ak si vyberiete spôsob platby "iclear invoice", budete počas procesu objednávky požiadaní o zadanie svojich osobných údajov (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto). V záujme zabezpečenia nášho oprávneného záujmu na zistenie platobnej schopnosti našich zákazníkov tieto údaje odovzdávame spoločnosti iclear GmbH, M2 17, 68161 Mannheim (ďalej len "iclear") v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na účely kontroly bonity. iclear na základe vami poskytnutých osobných údajov a ďalších údajov (ako napr. nákupný košík, výška faktúry, história objednávok, skúsenosti s platbami) kontroluje, či je možné poskytnúť vami zvolenú možnosť platby s ohľadom na riziko platobnej neschopnosti a/alebo nedobytnosti. Na účely rozhodnutia v rámci kontroly žiadosti môžu byť okrem iclear-interných kritérií v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO:
- Domnowski Inkasso GmbH, Am Pulverschoppen 17, 59071 Hamm, Nemecko.
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Viac informácií o predpisoch o ochrane údajov spoločnosti iclear nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.iclear.de/?id=32.
Proti spracovaniu svojich údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy správcovi údajov alebo spoločnosti iclear. Spoločnosť iclear však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na spracovanie platieb v súlade so zmluvou.
- ipayment
Ak je ponúkaný spôsob platby "inkaso cez ipayment" a/alebo "kreditná karta cez ipayment", odovzdávame vaše osobné údaje spoločnosti 1&1 Internet AG, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (ďalej len "1&1") v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO na účely spracovania platieb, pokiaľ je to potrebné na spracovanie platieb. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou 1&1 nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti 1&1 na https://www.1und1.de/Datenschutz.
- Klarna
Ak si vyberiete platobnú službu Klarna, platba bude spracovaná prostredníctvom Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (ďalej len "Klarna"). Na účely umožnenia spracovania platby budú vaše osobné údaje (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo a IP adresa), ako aj údaje súvisiace s objednávkou (napr. fakturovaná suma, tovar, typ dodávky) poskytnuté spoločnosti Klarna na účely overenia vašej totožnosti a úverovej bonity, ak ste s tým výslovne súhlasili v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO počas procesu objednávania. Informácie o tom, ktorým úverovým agentúram môžu byť vaše údaje postúpené, nájdete tu:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Ak sú vo výsledku úverovej správy zahrnuté hodnoty skóre, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Spoločnosť Klarna používa získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti omeškania platby na zvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy správcovi údajov alebo spoločnosti Klarna. Spoločnosť Klarna však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na realizáciu platieb v súlade so zmluvou.
Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a v súlade so zásadami ochrany údajov spoločnosti Klarna pre dotknuté osoby nachádzajúce sa v Nemecku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.
alebo v prípade dotknutých osôb so sídlom v Rakúsku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
bude spracovaná.
- Paydirekt
Ak si vyberiete spôsob platby paydirekt, platba sa uskutoční prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt nad Mohanom. V tomto procese budú vaše platobné údaje (napr. suma platby, údaje o príjemcovi), ako aj vaše potvrdenie o správnosti platobných údajov, zhromažďované, spracovávané a odosielané do vašej banky spoločnosťou paydirekt GmbH na účely vykonania platby paydirekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Toto spracovanie sa uskutočňuje len v rozsahu, v akom je skutočne nevyhnutné na vykonanie platby. Potom spoločnosť paydirekt GmbH overí platbu prostredníctvom autentifikačného postupu uloženého pre vás vo vašej banke. Ďalšie informácie o prenose a spracovaní vašich údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti paydirekt o ochrane údajov, ktoré si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.
- Payever
Ak si vyberiete spôsob platby od poskytovateľa platobných služieb payever, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb payever a len v rozsahu nevyhnutnom na tento účel.
Viac informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou payever nájdete vo vyhlásení spoločnosti payever o ochrane údajov: https://www.payever.de/schufa/datenschutz/.
- Paypal
Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo - ak je to ponúkané - "nákupom na účet" alebo "platbou na splátky" cez PayPal, odovzdávame vaše platobné údaje spoločnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal") v rámci spracovania platby. Prevod sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO a len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na spracovanie platby.
V prípade spôsobov platby kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo - ak je to ponúkané - "nákupom na účet" alebo "platbou na splátky" cez PayPal si PayPal vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej spoľahlivosti. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje poskytnuté úverovým agentúram v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal určiť vašu platobnú schopnosť. Spoločnosť PayPal používa výsledok kontroly bonity z hľadiska štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na účely rozhodovania o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Informácie o úverovej bonite môžu obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o používaných úverových agentúrach nájdete vo vyhlásení spoločnosti PayPal o ochrane údajov: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Proti tomuto spracovaniu svojich údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku zaslaním správy spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal však môže byť stále oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.
- Pokladňa Rakuten
Ak ste si počas procesu objednávania zvolili spôsob platby "nákup na účet" alebo "priame inkaso" prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Rakuten Checkout, súhlasili ste s kontrolou úverovej spoľahlivosti.
Osobné údaje potrebné na spracovanie spôsobu platby "nákup na účet" a kontroly kreditu sa zhromažďujú na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO a zasielajú sa spoločnosti Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (www.klarna.de).
Pri spracovaní platobnej metódy priameho inkasa bude vaše osobné údaje zhromažďovať spoločnosť Rakuten Checkout na účely kontroly úverovej spoľahlivosti na základe vášho súhlasu udeleného počas procesu objednávania v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Prenos týchto údajov sa uskutočňuje v súlade s platným zákonom o ochrane údajov a s ohľadom na vaše záujmy hodné ochrany. Na účely rozhodovania o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu môžu byť uvedené údaje na základe vášho súhlasu odovzdané jednej alebo viacerým z nasledujúcich úverových agentúr:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Nemecko
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Mníchov, Nemecko
- Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Nemecko
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Nemecko
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Ak tento výpočet ukáže, že vaša úverová bonita nie je daná, budeme vás o tom bezodkladne informovať. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Rakuten Checkout nájdete na tejto webovej adrese: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy správcovi údajov alebo spoločnosti Klarna. Spoločnosť Klarna však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.
- Saferpay/ PayUnity
V prípade platby prostredníctvom Saferpay/PayUnity budú informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávky, spolu s informáciami o vašej objednávke odovzdané spoločnosti SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg (ďalej len "SIX") v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO na účely spracovania platby. Vaše údaje sa na účely spracovania platieb odovzdávajú len poskytovateľovi platobných služieb SIX, a to len v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na webovej stránke spoločnosti SIX na adrese www.six-payment-services.com.
- Secupay
Ak sa rozhodnete zaplatiť kreditnou kartou prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb secupay, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb secupay a len v rozsahu, v akom je to na tento účel nevyhnutné.
Pri výbere spôsobu platby "nákup na účet" prostredníctvom služby secupay alebo "inkaso" prostredníctvom služby secupay budete počas procesu objednávky požiadaní o poskytnutie svojich osobných údajov (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, kód banky a číslo účtu). V záujme zabezpečenia nášho oprávneného záujmu pri zisťovaní platobnej schopnosti našich zákazníkov tieto údaje odovzdávame spoločnosti secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz ("secupay") v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na účely kontroly úverovej bonity. Na základe vami poskytnutých osobných údajov, ako aj ďalších údajov (napr. nákupný košík, výška faktúry, história objednávok, skúsenosti s platbami) spoločnosť secupay overuje, či je možné vami zvolenú možnosť platby poskytnúť s ohľadom na riziká spojené s platbami a/alebo nedobytnými pohľadávkami. Okrem interných kritérií spoločnosti secupay môžu byť do rozhodovacieho procesu zahrnuté aj informácie o totožnosti a úverovej bonite od nasledujúcich úverových agentúr v rámci kontroly žiadosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO:
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, fax: -1001.
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Nemecko, Tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
- EOS Payment Solutions GmbH, Steindamm 80, 200 Hamburg, Nemecko
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese.
Proti spracovaniu svojich údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy správcovi údajov alebo spoločnosti Secupay. Spoločnosť Secupay však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.
- SOFORT
Ak si vyberiete spôsob platby "SOFORT", platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len "SOFORT"), ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávky, spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Spoločnosť Sofort GmbH je súčasťou skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko). Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platieb u poskytovateľa platobných služieb SOFORT a len v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Ďalšie informácie o politike ochrany údajov spoločnosti SOFORT môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Skrill
Ak si vyberiete spôsob platby od poskytovateľa platobných služieb Skrill, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Anglicko, ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná suma, mena a číslo transakcie) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb Skrill Ltd. a len v rozsahu, v akom je to potrebné na tento účel.
- Pruh
Ak si vyberiete spôsob platby od poskytovateľa platobných služieb Stripe, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná suma, mena a číslo transakcie) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti Stripe nájdete na adrese https://stripe.com/de/privacy#translation.
Spoločnosť Stripe si vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej bonity na základe matematicko-štatistických postupov s cieľom zabezpečiť oprávnený záujem na určení platobnej schopnosti používateľa. Osobné údaje potrebné na kontrolu úverovej bonity a získané v priebehu spracovania platieb môže spoločnosť Stripe zasielať vybraným úverovým agentúram, ktoré na požiadanie zverejní používateľom. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokiaľ sú vo výsledku úverovej správy zahrnuté hodnoty skóre, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Spoločnosť Stripe používa výsledok kontroly bonity vo vzťahu k štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na účely rozhodovania o povolení používať zvolený spôsob platby.
Proti tomuto spracovaniu svojich údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku zaslaním správy spoločnosti Stripe alebo určeným úverovým agentúram.
Spoločnosť Stripe však môže byť stále oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na spracovanie platieb v súlade so zmluvou.
- Unzer
Pri platbe kreditnou kartou cez Unzer sa platba spracúva prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5. poschodie, 1100 Viedeň, Rakúsko, ktorému odovzdávame vaše údaje poskytnuté počas procesu objednávky výlučne na účely spracovania platby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Prenos sa uskutočňuje len v rozsahu, v akom je skutočne potrebný na spracovanie platby. Spoločnosť Unzer následne odovzdá vaše údaje spoločnosti HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxembursko, na účely spracovania platby - pokiaľ je to nevyhnutné - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.
Pri výbere spôsobu platby "nákup na účet cez Unzer", "inkaso cez Unzer" alebo "nákup na splátky cez Unzer" budete počas procesu objednávky požiadaní o poskytnutie vašich osobných údajov (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo). V záujme zabezpečenia nášho oprávneného záujmu na zistenie platobnej schopnosti našich zákazníkov tieto údaje odovzdávame spoločnosti Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5. poschodie, 1100 Viedeň, Rakúsko, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na účely kontroly úverovej bonity. Spoločnosť Payolution GmbH na základe vami poskytnutých osobných údajov, ako aj ďalších údajov (napr. nákupný košík, výška faktúry, história objednávok, skúsenosti s platbami) preveruje, či vami zvolenú možnosť platby možno poskytnúť s ohľadom na riziká platobnej neschopnosti a/alebo nedobytnosti. Na účely rozhodnutia o nadviazaní alebo realizácii zmluvného vzťahu môžu byť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Nemecko.
- CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Viedeň, Rakúsko
- CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Švajčiarsko
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 Mníchov, Nemecko
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Nemecko
- KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Viedeň, Rakúsko
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Nemecko
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Nemecko
- Adresa Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Viedeň, Rakúsko
- Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, Londýn, EC2Y 5EJ, Spojené kráľovstvo
- ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Holandsko
- payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Viedeň, Rakúsko
- Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného údaje o adrese.
Proti tomuto spracovaniu svojich údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy správcovi údajov alebo spoločnosti Unzer alebo Payolution GmbH. Spoločnosť Unzer alebo Payolution GmbH však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.
- Wallee
Ak si vyberiete spôsob platby poskytovateľa platobných služieb "Wallee", platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb Wallee customweb GmbH (General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zürich, ďalej len "Wallee"), ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávky, spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná suma, mena a číslo transakcie). Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb Wallee a len v rozsahu potrebnom na tento účel.
- Platba VR
Ak si vyberiete spôsob platby ponúkaný prostredníctvom VR Payment, platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (ďalej len "VR Payment") prostredníctvom externého terminálu. Vaše osobné údaje (priezvisko, meno, platobné údaje) zhromažďuje VR Payment predovšetkým na virtuálnom termináli a priamo tam ich šifruje. Tento zašifrovaný záznam údajov sa potom odošle spoločnosti VR Payment ako nadobúdateľovi na autorizáciu platby. VR Payment dešifruje prvú časť, ktorá obsahuje číslo karty; to je potrebné na následnú rezerváciu. Druhá časť s autorizačnými údajmi sa odošle príslušnému vydavateľovi prostredníctvom príslušného systému platobných kariet. VR Payment potom overí transakciu pomocou autentifikačného postupu uloženého v banke na tento účel. Suma platby sa následne prevedie z vášho účtu na náš účet. Všetky vyššie uvedené spracovania sa vykonávajú výlučne na účely riadneho spracovania platieb v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Okrem údajov potrebných na platbu môže VR Payment v rámci spracovania transakcie zhromažďovať aj ďalšie údaje, ako je adresa doručenia alebo informácie o ponuke súvisiacej s transakciou. Toto spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti VR Payment na overovaní údajov o transakciách a optimalizácii a funkčnej údržbe služby. Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti VR Payment nájdete tu: https://www.vr-payment.de/datenschutz-haftung/.

11) Používanie sociálnych médií: videá

11.1 Používanie videí Vimeo
Na našej webovej stránke sú integrované zásuvné moduly videoportálu Vimeo spoločnosti Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Keď vyvoláte stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Vimeo. Obsah zásuvného modulu sa prenesie zo spoločnosti Vimeo priamo do vášho prehliadača a integruje sa do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie získava spoločnosť Vimeo informáciu o tom, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku našej webovej lokality, a to aj v prípade, že nemáte účet Vimeo alebo nie ste práve prihlásení do služby Vimeo. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) váš prehliadač prenáša priamo na server Vimeo v USA a ukladá ich tam.
Ak ste prihlásení do služby Vimeo, služba Vimeo môže vašu návštevu našej webovej lokality priamo priradiť k vášmu kontu Vimeo. Ak interagujete so zásuvnými modulmi (napr. kliknutím na tlačidlo spustenia videa), tieto informácie sa tiež prenášajú priamo na server Vimeo a tam sa ukladajú.
Opísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti Vimeo v oblasti prieskumu trhu a návrhu služby Vimeo založeného na potrebách.
Ak nechcete, aby spoločnosť Vimeo priradila údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej lokality priamo k vášmu kontu Vimeo, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality odhlásiť z aplikácie Vimeo.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Vimeo, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy.
Nástroj na sledovanie Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko, je automaticky integrovaný do videí z Vimeo, ktoré sú vložené na našej stránke. Ide o vlastné sledovanie spoločnosti Vimeo, ku ktorému nemáme prístup a ktoré naša stránka nemôže ovplyvniť. Služba Google Analytics používa na sledovanie takzvané "cookies", čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických.
Toto spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti Vimeo na štatistickej analýze správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete vykonať odvolanie, deaktivujte túto službu v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej lokalite.

11.2 Používanie videí na Youtube
Táto webová stránka používa funkciu vkladania Youtube na zobrazovanie a prehrávanie videí od poskytovateľa "Youtube", ktorý patrí spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google").
Používa sa tu režim rozšírenej ochrany údajov, ktorý podľa poskytovateľa spúšťa ukladanie informácií o používateľovi len pri prehrávaní videí. Ak sa spustí prehrávanie vložených videí Youtube, poskytovateľ "Youtube" používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľa. Podľa informácií od spoločnosti "Youtube" sa používajú okrem iného na zhromažďovanie štatistík o videách, na zlepšenie užívateľskej prívetivosti a na predchádzanie zneužívaniu. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú pri kliknutí na video priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje priradené k vášmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj v prípade neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google v oblasti zobrazovania personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a/alebo návrhu webovej stránky podľa potrieb. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť YouTube. Používanie služby YouTube môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Nezávisle od prehrávania vložených videí sa pri každom vyvolaní tejto webovej stránky vytvorí spojenie so sieťou Google, ktoré môže bez nášho vplyvu spustiť ďalšie operácie spracovania údajov.
Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe "Youtube" nájdete v podmienkach používania služby Youtube na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete vykonať odvolanie, deaktivujte túto službu v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej lokalite.

12) Online marketing

12.1 billiger.de Sledovanie predaja
Táto webová stránka používa billiger.de Sales Tracking, technológiu sledovania spoločnosti solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, aby mohla sledovať a vyhodnocovať určité akcie používateľov, ktoré boli vykonané po presmerovaní z billiger.de na našu webovú stránku.
Na tento účel je na našich stránkach s potvrdením objednávky implementovaný takzvaný sledovací pixel založený na Javascripte, ktorý môže sledovať akcie používateľa ako súbor s jedným pixelom prostredníctvom interakcie s billiger.de.
Sledovací pixel vytvára spojenie medzi kliknutím používateľa na reklamu (touch point) na billiger.de a dokončenou objednávkou na našej webovej stránke. Keď je objednávka dokončená, váš prehliadač odošle prostredníctvom pixelu požiadavku HTTP na server billiger.de, pomocou ktorej sa prenesú určité informácie.
Tieto informácie zahŕňajú IP adresu koncového zariadenia (túto IP adresu billiger.de pred uložením anonymizuje), hlavičku HTTP (dátový balík automaticky prenášaný prehliadačom, ktorý obsahuje rôzne technické informácie) a čas požiadavky. Okrem toho billiger.de prenáša a ukladá aj číslo objednávky a hodnotu nákupného košíka vašej objednávky. Tieto informácie sa zaznamenávajú, prenášajú a ukladajú na billiger.de len vtedy, ak bola objednávka skutočne podaná po tom, ako bola z billiger.de presmerovaná na našu webovú stránku.
Pokiaľ prenos týchto informácií na billiger.de zahŕňa osobné údaje používateľa, uskutočňuje sa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na štatistickom vyhodnocovaní úspešnosti produktových reklám na billiger.de a nákupného správania používateľov a slúži tak na optimalizáciu našej online ponuky.
Ak si neželáte budúci prenos opísaných informácií na billiger.de, môžete tomu zabrániť iba deaktiváciou vykonávania Java Scriptu vo vašom prehliadači. Prípadne môžete zabrániť spusteniu kódu JavaScript nainštalovaním blokátora JavaScriptu (napr. https://noscript.net/ alebo https://www.ghostery.com). V tomto prípade je však veľmi pravdepodobné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.

12.2 Google AdSense
Táto webová lokalita používa službu Google AdSense, webovú reklamnú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Služba Google AdSense používa súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej lokalite analyzovať, ako používatelia používajú túto lokalitu. Okrem toho Google AdSense používa na zhromažďovanie informácií aj takzvané "webové signály" (malé neviditeľné grafické prvky), pomocou ktorých možno zaznamenávať, zhromažďovať a vyhodnocovať jednoduché činnosti, ako je napríklad návštevnosť webovej lokality.
Informácie o používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie a/alebo webový maják (vrátane vašej IP adresy), sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Môže ísť aj o prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Spoločnosť Google používa takto získané informácie na vyhodnotenie vášho správania pri používaní reklám AdSense. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google AdSense nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Informácie zhromaždené spoločnosťou Google môžu byť odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon a/alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.
Podrobnosti o spracovaní údajov spustenom službou Google AdSense a o spracovaní údajov z webových stránok spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Spracovanie vyššie uvedených údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na účely cielenia reklamy na používateľa zo strany reklamných tretích strán, ktorých reklamy sa zobrazujú na tejto webovej stránke na základe vyhodnoteného správania používateľa. Toto spracúvanie slúži aj nášmu finančnému záujmu, ktorým je využívanie ekonomického potenciálu našej webovej stránky zobrazovaním personalizovaného reklamného obsahu tretích strán za odplatu.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.
Súbory cookie pre reklamné preferencie môžete natrvalo deaktivovať príslušným nastavením softvéru prehliadača alebo si môžete stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť dostupné alebo môžu byť obmedzené, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.

12.3 Sledovanie konverzií v službách Google Ads
Táto webová stránka využíva online reklamný program "Google Ads" a v rámci Google Ads aj sledovanie konverzií spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google Ads používame na to, aby sme pomocou reklamných médií (tzv. Google Adwords) upozornili na naše atraktívne ponuky na externých webových stránkach. Na základe údajov o reklamných kampaniach môžeme určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Týmto spôsobom sledujeme cieľ zobrazovať vám reklamu, ktorá vás zaujíma, urobiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou a dosiahnuť spravodlivý výpočet vynaložených nákladov na reklamu.
Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení. Tieto súbory cookie zvyčajne strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať na rôznych webových stránkach klientov služby Google Ads. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov.
Používanie reklám Google môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Podrobné informácie o spracovaní údajov, ktoré sa spúšťa pri sledovaní konverzií v rámci reklám Google, a o spracovaní údajov z webových stránok spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Všetky vyššie opísané spracovania, najmä nastavenie súborov cookie na čítanie informácií o používanom koncovom zariadení, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti deaktiváciou tejto služby v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.
Proti nastaveniu súborov cookie v rámci sledovania konverzií v službách Google Ads môžete trvalo namietať aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
S cieľom osloviť používateľov, ktorých údaje sme získali v rámci obchodných alebo podobných vzťahov, spôsobom reklamy zameranej na záujmy, používame funkciu párovania zákazníkov v rámci reklám Google. Na tento účel zasielame spoločnosti Google elektronicky jeden alebo viac súborov so súhrnnými údajmi zákazníkov (predovšetkým e-mailové adresy a telefónne čísla). Spoločnosť Google nemá prístup k čistým údajom, ale automaticky šifruje informácie v súboroch zákazníkov počas procesu prenosu pomocou špeciálneho algoritmu. Šifrované informácie potom môže spoločnosť Google použiť len na priradenie k existujúcim účtom Google, ktoré si subjekty údajov zriadili. To umožňuje prehrávanie personalizovanej reklamy prostredníctvom všetkých služieb Google prepojených s príslušným účtom Google.
Údaje zákazníka sa prenesú spoločnosti Google len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ďalšie informácie o opatreniach spoločnosti Google na ochranu údajov v súvislosti s funkciou párovania zákazníkov nájdete tu: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť tu: https://www.google.de/policies/privacy/

12.4 Používanie partnerských programov
- Vlastný partnerský program
V súvislosti s prezentáciami produktov na našich webových stránkach prevádzkujeme vlastný partnerský program, v rámci ktorého poskytujeme zainteresovaným prevádzkovateľom tretích strán partnerské odkazy na umiestnenie na ich webových stránkach, ktoré vedú na naše ponuky. V rámci partnerského programu sa používajú súbory cookie, ktoré sa spravidla nastavujú na stránke partnera po kliknutí na príslušný partnerský odkaz a za ktoré v tejto súvislosti podľa zákona o ochrane osobných údajov nezodpovedáme. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod transakcií (napr. "predajných odkazov") vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Týmto spôsobom môžeme okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz a boli presmerovaní na našu webovú stránku. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a partnermi. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne.
- Partnerský program ADCELL (Firstlead GmbH)
Sme zapojení do partnerského programu "ADCELL" spoločnosti Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlín (ďalej len "ADCELL"). ADCELL v rámci svojich služieb ukladá súbory cookie na koncových zariadeniach používateľov, aby zdokumentoval transakcie (napr. "predajné ponuky"), keď návštevník klikne na reklamu s partnerským odkazom. Tieto súbory cookie slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušnej fakturácie v rámci siete. ADCELL používa aj tzv. sledovacie pixely. Tie umožňujú vyhodnocovať informácie, ako je návštevnosť stránok návštevníkmi.
Informácie generované súbormi cookie a sledovacími pixelmi o používaní tejto webovej stránky (vrátane IP adresy) a o doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server spoločnosti ADCELL a tam sa ukladajú. Spoločnosť ADCELL tak môže okrem iného rozpoznať, že na tejto webovej stránke bolo kliknuté na partnerský odkaz. Spoločnosť ADCELL môže tieto (anonymizované) informácie za určitých okolností odovzdať zmluvným partnerom, ale údaje, ako je napríklad IP adresa, sa nebudú spájať s inými uloženými údajmi.
Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, uvedené spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou ADCELL v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne sa rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Ak nesúhlasíte so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, máte možnosť deaktivovať spracovanie údajov na stránke www.adcell.de/datenschutz.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- Partnerský program Amazon (AmazonPartnerNet)
Sme zapojení do partnerského programu "AmazonPartnerNet" spoločnosti Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (ďalej len "Amazon"). V tejto súvislosti sme na našej webovej lokalite umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú na ponuky na rôznych webových lokalitách spoločnosti Amazon. Spoločnosť Amazon používa súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod objednávok vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Spoločnosť Amazon pritom môže okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej lokalite. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou Amazon. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou Amazon podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Amazon nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Amazon.de na adrese https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Ak chcete zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Reklamy založené na záujmoch na stránke Amazon môžete deaktivovať aj prostredníctvom odkazu https://www.amazon.de/gp/dra/info.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- Sieť výkonnostnej reklamy AWIN
Sme súčasťou siete výkonnostnej reklamy spoločnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín (ďalej len "AWIN"). Spoločnosť AWIN v rámci svojich služieb sledovania ukladá súbory cookie na dokumentáciu transakcií (napr. "predajných príležitostí") na koncových zariadeniach používateľov, ktorí navštevujú alebo používajú webové stránky alebo iné online ponuky svojich zákazníkov (napr. registrácia odberu informačného bulletinu alebo odoslanie online objednávky). Tieto súbory cookie slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušnej fakturácie v rámci jeho siete.
Do súboru cookie sa ukladajú len informácie o tom, kedy koncové zariadenie kliklo na konkrétne reklamné médium. V sledovacích súboroch cookie AWIN sa ukladá individuálna postupnosť čísel, ktorú nemožno priradiť k jednotlivému používateľovi a pomocou ktorej sa dokumentuje partnerský program zadávateľa reklamy, vydavateľa a čas akcie používateľa (kliknutie alebo zobrazenie). AWIN zhromažďuje aj informácie o koncovom zariadení, z ktorého sa transakcia vykonáva, napr. o operačnom systéme a volajúcom prehliadači. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracúvanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracúvaní províznych platieb so spoločnosťou AWIN podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ak si neželáte, aby sa súbory cookie ukladali vo vašom prehliadači, môžete to urobiť tak, že si prehliadač príslušne nastavíte. Ukladanie súborov cookie môžete v príslušnom prehliadači deaktivovať v časti Možnosti doplnkov/Internet, obmedziť ho na určité webové stránky alebo nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil, akonáhle sa odošle súbor cookie. Upozorňujeme však, že v takom prípade musíte počítať s obmedzeným zobrazovaním online ponúk a obmedzeným používateľským poradenstvom. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať. V takom prípade sa informácie v nich uložené odstránia z vášho koncového zariadenia.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou AWIN nájdete vo vyhlásení spoločnosti o ochrane údajov: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu pre vznesenie námietky.
- Partnerský program belboon (belboon GmbH)
Sme zapojení do partnerského programu "belboon" spoločnosti belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlín (ďalej len "belboon"). V rámci svojich služieb spoločnosť belboon ukladá súbory cookie na koncových zariadeniach používateľov, aby zdokumentovala transakcie (napr. "predajné ponuky"), keď návštevník klikne na reklamu s partnerským odkazom. Tieto súbory cookie slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušného vyúčtovania v rámci siete. Okrem toho spoločnosť belboon používa tzv. sledovacie pixely. Tie umožňujú vyhodnocovať informácie, ako napríklad návštevnosť stránok.
Informácie generované súbormi cookie a sledovacími pixelmi o používaní tejto webovej stránky (vrátane IP adresy) a o doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server belboon a tam sa ukladajú. Spoločnosť belboon môže okrem iného rozpoznať, že na tejto webovej stránke bolo kliknuté na partnerský odkaz. spoločnosť belboon môže tieto (anonymizované) informácie za určitých okolností odovzdať zmluvným partnerom, ale údaje, ako je IP adresa, nebudú zlúčené s inými uloženými údajmi.
Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, uvedené spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou belboon v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou belboon nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti belboon na adrese https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- Partnerská sieť CJ
Sme členom partnerskej siete spoločnosti CJ Affiliate (Conversant Europe Limited), 1st Floor, 40 Dukes Place, London, EC3A 7NH. V tejto súvislosti sme na stránkach affiliate partnerov umiestnili reklamy ako odkazy vedúce na ponuky na našej webovej lokalite. Spoločnosť CJ Affiliate používa súbory cookie, ktoré sa spravidla nastavujú na partnerskej stránke a za ktoré v tejto súvislosti nezodpovedáme podľa zákona o ochrane osobných údajov. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod transakcií (napr. "predajných odkazov") vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Spoločnosť CJ Affiliate pritom môže okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz a boli presmerovaní na našu webovú stránku. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou CJ Affiliate. Ak tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie je založené na našom oprávnenom finančnom záujme na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou CJ Affiliate podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou CJ Affiliate nájdete na adrese https://www.cj.com/legal/privacy-de.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne.
- Partnerský program Digistore24
Sme zapojení do partnerského programu spoločnosti Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim ("Digistore24"). V tejto súvislosti sme na našej webovej stránke umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú na ponuky Digistore24. Digistore24 používa súbory cookie, ktoré sa spravidla nastavujú na partnerskej stránke a za ktoré v tejto súvislosti nezodpovedáme podľa zákona o ochrane osobných údajov. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod objednávok vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Digistore24 tak môže okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej stránke. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a Digistore24. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou Digistore24 podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Digistore24 nájdete na stránke https://www.digistore24.com/page/privacy.
Súbory cookie od Digistore24 na čítanie informácií o používanom koncovom zariadení sa nastavujú len vtedy, ak ste na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti pomocou možností nastavenia, ktoré poskytuje Digistore24.
- Partnerský program eBay (eBay Partner Network)
Sme zapojení do partnerského programu spoločnosti eBay Partner Network, Inc., 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA (ďalej len "EPN"). V tejto súvislosti sme na našej webovej stránke umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú na ponuky na rôznych webových stránkach eBay. Spoločnosť EPN používa súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod kliknutí, objednávok atď. vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Okrem iného môže EPN rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na tejto webovej lokalite. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou eBay. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií s eBay v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou EPN nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice.
Ak chcete zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- Partnerský program spoločnosti Tradedoubler GmbH
Sme zapojení do partnerského programu spoločnosti Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej len "Tradedoubler").
Tradedoubler je nemecká partnerská sieť, ktorá ponúka affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma distribúcie, ktorá umožňuje komerčným prevádzkovateľom internetových stránok, tzv. obchodníkom alebo inzerentom, zobrazovať reklamu, ktorá je zvyčajne odmeňovaná prostredníctvom provízie za kliknutie alebo predaj, na internetových stránkach tretích strán, t. j. distribučných partnerov, ktorí sa nazývajú aj affiliates alebo publishers. Obchodník poskytuje reklamný nosič prostredníctvom partnerskej siete, t. j. reklamný banner alebo iný vhodný prostriedok internetovej reklamy, ktorý partner následne integruje na svoje vlastné internetové stránky. V tejto súvislosti sme na našich webových stránkach umiestnili reklamy ako odkazy.
Používame pritom súbory cookie od spoločnosti Tradedoubler, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby sme mohli sledovať pôvod objednávok vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Spoločnosť Tradedoubler pritom môže okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej stránke. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou Tradedoubler. Ak tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie je založené na našom oprávnenom finančnom záujme na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou Tradedoubler v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Tradedoubler nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Tradedoubler na adrese https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.

13) Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics so signálmi Google
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických.
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics výlučne s rozšírením "_anonymizeIp()", ktoré zabezpečuje anonymizáciu IP adresy jej skrátením a vylučuje priamy osobný odkaz. Rozšírenie znamená, že vašu IP adresu spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google LLC. v USA a tam sa skráti.
Spoločnosť Google bude tieto informácie používať v našom mene na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. V tejto súvislosti sa IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google (Universal) Analytics nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.
Služba Google Analytics tiež umožňuje vytvárať štatistiky s výkazmi o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok na základe vyhodnotenia záujmovej reklamy a so zahrnutím informácií tretích strán prostredníctvom špeciálnej funkcie, tzv. "demografických charakteristík". To umožňuje definovať a rozlišovať skupiny používateľov webovej stránky na účely cielenia marketingových opatrení. Záznamy údajov zhromaždené prostredníctvom "demografických charakteristík" však nemožno priradiť ku konkrétnej osobe.
Podrobnosti o spracovaní údajov spustenom službou Google Analytics a o nakladaní s údajmi o webových stránkach spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Všetky vyššie uvedené spracovania, najmä nastavenie súborov cookie služby Google Analytics na čítanie informácií o použitom koncovom zariadení, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Bez tohto súhlasu sa služba Google Analytics počas vašej návštevy webovej stránky nepoužije.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete svoj súhlas odvolať, deaktivujte túto službu v nástroji "Súhlas so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok na používanie služby Google Analytics, ktorá spoločnosť Google zaväzuje chrániť údaje návštevníkov našich stránok a neposkytovať ich tretím stranám. Pri prenose údajov z EÚ do USA sa spoločnosť Google odvoláva na tzv. štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov v USA.
Ďalšie informácie o službe Google (Universal) Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Táto webová lokalita používa aj službu Google Signals ako rozšírenie služby Google Analytics. Pomocou služby Google Signals môžeme nechať spoločnosť Google vytvárať správy pre rôzne zariadenia (tzv. "cross-device tracking"). Ak ste v nastaveniach svojho účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a prepojili ste svoje zariadenia s pripojením na internet so svojím účtom Google, spoločnosť Google môže analyzovať správanie používateľov naprieč zariadeniami a na základe toho vytvárať databázové modely za predpokladu, že ste udelili súhlas s používaním služby Google Analytics v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO (pozri vyššie). Zohľadňujú sa prihlásenia a typy zariadení všetkých návštevníkov stránky, ktorí boli prihlásení do účtu Google a vykonali konverziu. Údaje okrem iného ukazujú, na ktorom zariadení ste prvýkrát klikli na reklamu a na ktorom zariadení sa uskutočnila súvisiaca konverzia. V tejto súvislosti nedostávame od spoločnosti Google žiadne osobné údaje, ale len štatistiky zostavené na základe signálov Google. V nastaveniach svojho účtu Google máte možnosť deaktivovať funkciu "personalizované reklamy", a tým vypnúť analýzu medzi zariadeniami. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov na tejto stránke: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Ďalšie informácie o službách Google Signals nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

14) Používanie systému živého chatu

Vlastný systém živého chatu
Na tejto webovej stránke sa na účely prevádzky systému živého chatu, ktorý slúži na odpovedanie na živé otázky, vaše meno v chate a obsah chatu, ktorý ste oznámili, zhromažďujú ako údaje a ukladajú sa počas chatu. Chat a vami poskytnuté meno chatu sa ukladajú výlučne do takzvanej pamäte RAM (pamäte s náhodným prístupom) a vymazávajú sa ihneď, ako my alebo vy ukončíte konverzáciu v chate, najneskôr však do 2 hodín od poslednej správy v histórii chatu. Na prevádzku funkcie chatu sa používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka stránky. Súbory cookie umožňujú rozpoznať internetový prehliadač návštevníka stránky, aby bolo možné rozlíšiť jednotlivých používateľov funkcie chatu na našej webovej stránke.
Pokiaľ takto získané informácie majú osobný charakter, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnom poskytovaní služieb zákazníkom a štatistickej analýze správania používateľov na účely optimalizácie.
Ak chcete zabrániť ukladaniu súborov cookie, môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby sa v budúcnosti do vášho počítača neukladali žiadne ďalšie súbory cookie alebo aby sa už uložené súbory cookie vymazali. Vypnutie všetkých súborov cookie však môže znamenať, že funkciu chatu na našej webovej lokalite už nebude možné vykonávať.

15) Nástroje a iné

15.1 Complianz
Táto webová stránka používa nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Complianz B.V., Atoomweg 6B, 9743 AK, Groningen, Holandsko ("Complianz") na získanie účinného súhlasu používateľa so súbormi cookie a aplikáciami založenými na súboroch cookie, ktoré vyžadujú súhlas. Integráciou príslušného kódu JavaScript sa používateľom pri vyvolaní stránky zobrazí banner, v ktorom je možné udeliť súhlas s určitými súbormi cookie a/alebo aplikáciami založenými na súboroch cookie zaškrtnutím príslušného políčka. Pomocou tohto nástroja sa všetky súbory cookie/služby vyžadujúce súhlas načítajú len vtedy, keď príslušný používateľ udelí príslušný súhlas zaškrtnutím príslušného políčka. Tým sa zabezpečí, že takéto súbory cookie sa na príslušnom koncovom zariadení používateľa nastavia len vtedy, ak bol udelený súhlas.
Nástroj nastavuje technicky potrebné súbory cookie na uloženie vašich preferencií súborov cookie. Osobné údaje používateľa sa v tejto súvislosti nespracúvajú.

15.2 ReCAPTCHA od spoločnosti Google
Na tejto webovej stránke používame aj funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlíšenie toho, či záznam zadala fyzická osoba, alebo je zneužitý strojovým a automatizovaným spracovaním. Služba zahŕňa odoslanie IP adresy a prípadne ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA, spoločnosti Google a vykonáva sa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu o určenie individuálnej osobnej zodpovednosti na internete a prevenciu zneužívania a spamu. Používanie služby Google reCAPTCHA môže zahŕňať aj prenos osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Ďalšie informácie o reCAPTCHA a vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.

16) Práva dotknutej osoby

16.1 Platné právne predpisy o ochrane údajov vám priznávajú nasledujúce práva dotknutej osoby (práva na informácie a zásah) voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, pričom sa odkazuje na uvedený právny základ pre príslušné predpoklady na uplatnenie týchto práv:
- Právo na informácie podľa čl. 15 DSGVO;
- Právo na opravu podľa čl. 16 DSGVO;
- Právo na vymazanie podľa čl. 17 DSGVO;
- Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;
- Právo na informácie podľa čl. 19 GDPR;
- Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;
- Právo odvolať súhlas udelený podľa čl. 7 ODS. 3 GDPR;
- Právo podať sťažnosť podľa čl. 77 GDPR.

16.2 PRÁVO NA NÁMIETKU
AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVANIA ZÁUJMOV NA ZÁKLADE NÁŠHO PREVAŽUJÚCEHO OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI TOMUTO SPRACÚVANIU S ÚČINNOSŤOU DO BUDÚCNOSTI Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE.
AK UPLATNÍTE SVOJE PRÁVO NA NÁMIETKU, PRESTANEME PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ. VYHRADZUJEME SI VŠAK PRÁVO POKRAČOVAŤ V SPRACÚVANÍ, AK MÔŽEME PREUKÁZAŤ ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, ZÁKLADNÝMI PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SA SPRACÚVANIE VYKONÁVA NA ÚČELY UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV.
AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU. PRÁVO NAMIETAŤ MÔŽETE UPLATNIŤ TAK, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.
AK VYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NAMIETAŤ, PRESTANEME SPRACÚVAŤ PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU.

17) Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa určuje na základe príslušného právneho základu, účelu spracovania a - ak je to relevantné - dodatočne na základe príslušnej zákonnej lehoty uchovávania (napr. lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva).

Pri spracúvaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO sa tieto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá.

Ak existujú zákonné lehoty uchovávania údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci zákonných alebo kvázi zákonných povinností na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO, budú tieto údaje po uplynutí lehôt uchovávania bežne vymazané za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy a/alebo z našej strany neexistuje oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO sa takéto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO sa takéto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa čl. 21 ODS. 2 DSGVO.

Ak nie je v ďalších informáciách v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.