Splošni pogoji z informacijami za stranke

1) Področje uporabe

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) družbe Inchealth GmbH (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljnjem besedilu: kupec) sklene s prodajalcem glede blaga, ki ga prodajalec predstavlja v svoji spletni trgovini. Vključitev kupčevih lastnih splošnih pogojev se zavrne, razen če ni drugače dogovorjeno.

1.2 Ti splošni pogoji poslovanja se ustrezno uporabljajo za pogodbe o dostavi kuponov, razen če ni dogovorjeno drugače.

1.3 Potrošnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso pretežno poslovni ali samozaposleni.

1.4 Podjetnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je fizična ali pravna oseba ali poslovna družba, ki pri sklepanju pravnega posla deluje v okviru svoje poslovne ali samozaposlene poklicne dejavnosti.

2) Sklenitev pogodbe

2.1 Opisi izdelkov v prodajalčevi spletni trgovini ne predstavljajo zavezujočih ponudb prodajalca, temveč služijo za oddajo zavezujoče ponudbe s strani kupca.

2.2 Kupec lahko odda ponudbo prek spletnega obrazca za naročilo, ki je integriran v prodajalčevi spletni trgovini. Pri tem stranka po tem, ko izbrano blago vstavi v virtualno nakupovalno košarico in opravi elektronski postopek naročanja, s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo v zvezi z blagom, ki ga vsebuje nakupovalna košarica.

2.3 Prodajalec lahko sprejme kupčevo ponudbo v petih dneh,
- s pošiljanjem pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v besedilni obliki (po telefaksu ali elektronski pošti), pri čemer je odločilen prejem potrditve naročila s strani stranke, ali
- z dostavo naročenega blaga stranki, pri čemer je v tem primeru odločilen prejem blaga s strani stranke, ali
- tako, da od stranke zahteva plačilo po tem, ko je ta oddala naročilo.
Če obstaja več navedenih možnosti, se pogodba sklene v trenutku, ko se ena od navedenih možnosti pojavi prva. Rok za sprejem ponudbe začne teči naslednji dan po tem, ko stranka pošlje ponudbo, in se konča s potekom petega dne po pošiljanju ponudbe. Če prodajalec ne sprejme ponudbe stranke v zgoraj navedenem roku, se to šteje za zavrnitev ponudbe, kar ima za posledico, da stranke njena izjava o nameri ne zavezuje več.

2.4 Če stranka izbere način plačila, ki ga ponuja PayPal, bo plačilo obdelal ponudnik plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju "PayPal"), v skladu s Pogoji uporabe PayPal, ki so na voljo na spletni strani https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PayPal - v skladu s Pogoji za plačila brez računa PayPal, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Če stranka plača z načinom plačila, ki ga ponuja PayPal in ga je mogoče izbrati v postopku spletnega naročanja, prodajalec že izjavi, da sprejema strankino ponudbo v trenutku, ko stranka klikne na gumb, ki zaključi postopek naročanja.

2.5 Če je izbran način plačila "Amazon Payments", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (v nadaljevanju: "Amazon"), ob upoštevanju uporabniške pogodbe Amazon Payments Europe, ki si jo lahko ogledate na spletni strani https://payments.amazon.de/help/201751590. Če stranka med postopkom spletnega naročanja kot način plačila izbere "Amazon Payments", s klikom na gumb, s katerim se zaključi postopek naročanja, družbi Amazon izda tudi plačilni nalog. V tem primeru prodajalec že izjavi, da sprejema strankino ponudbo v trenutku, ko stranka sproži postopek plačila s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročila.

2.6 Če je ponudba oddana prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, bo prodajalec po sklenitvi pogodbe shranil besedilo pogodbe in ga v besedilni obliki (npr. po elektronski pošti, telefaksu ali pismu) posredoval kupcu, ko bo ta poslal svoje naročilo. Prodajalec ne bo omogočil, da bi bilo besedilo pogodbe dostopno izven tega. Če je stranka pred pošiljanjem naročila v prodajalčevi spletni trgovini vzpostavila uporabniški račun, bodo podatki o naročilu arhivirani na prodajalčevem spletnem mestu in do njih lahko stranka brezplačno dostopa prek svojega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, z navedbo ustreznih prijavnih podatkov.

2.7 Pred obvezujočo oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročilo prodajalca lahko kupec ugotovi morebitne napake pri vnosu tako, da pozorno prebere informacije, prikazane na zaslonu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje vnosnih napak je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere se prikaz na zaslonu poveča. Stranka lahko med postopkom elektronskega naročanja popravlja svoje vnose z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročanja.

2.8 Za sklenitev pogodbe sta na voljo nemški in angleški jezik.

2.9 Obdelava naročil in kontaktiranje običajno potekata prek e-pošte in samodejne obdelave naročil. Kupec mora zagotoviti, da je elektronski naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejme elektronska sporočila, ki jih pošlje prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov SPAM mora stranka zagotoviti, da se lahko dostavijo vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, ki jih je prodajalec pooblastil za obdelavo naročila.

3) Pravica do umika

3.1 Potrošniki imajo na splošno pravico do preklica.

3.2 Dodatne informacije o pravici do odstopa od pogodbe so na voljo v prodajalčevih navodilih za odstop od pogodbe.

4) Cene in plačilni pogoji

4.1 Če v prodajalčevem opisu izdelka ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen davek na dodano vrednost. Morebitni dodatni stroški dostave in pošiljanja bodo posebej navedeni v opisu posameznega izdelka.

4.2 Pri dostavi v države zunaj Evropske unije lahko v posameznih primerih nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in jih nosi kupec. Med njimi so na primer stroški za prenos denarja s strani kreditnih institucij (npr. stroški prenosa, stroški menjalnega tečaja) ali uvozne dajatve ali davki (npr. carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi s prenosom sredstev, če dobava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, vendar stranka izvede plačilo iz države zunaj Evropske unije.

4.3 O možnostih plačila bo kupec obveščen v prodajalčevi spletni trgovini.

4.4 Če je bilo dogovorjeno plačilo vnaprej z bančnim nakazilom, plačilo zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili za poznejši datum plačila.

4.5 Če je izbran način plačila "PayPal Credit" (plačilo na obroke prek sistema PayPal), prodajalec prenese svojo terjatev za plačilo na PayPal. Pred sprejetjem prodajalčeve izjave o odstopu terjatve PayPal na podlagi posredovanih podatkov o stranki opravi preverjanje kreditne sposobnosti. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru negativnega rezultata preverjanja stranki zavrne način plačila "PayPal Credit". Če PayPal odobri način plačila "PayPal Credit", mora stranka plačati znesek računa PayPalu pod pogoji, ki jih določi prodajalec in so mu sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. V tem primeru lahko opravi plačilo v sistem PayPal samo z učinkom odprave dolga. Prodajalec pa ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dobav ali dobropisov, tudi v primeru odstopa terjatve.

4.6 Če je izbran način plačila "SOFORT", se plačilo izvede prek ponudnika plačilnih storitev SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (v nadaljevanju "SOFORT"). Da lahko stranka plača znesek računa prek "SOFORT", mora imeti spletni bančni račun, ki je bil aktiviran za sodelovanje v "SOFORT", med postopkom plačila se mora ustrezno identificirati in potrditi plačilno navodilo "SOFORT". Plačilno transakcijo nato takoj izvede sistem "SOFORT" in bremeni strankin bančni račun. Podrobnejše informacije o načinu plačila "SOFORT" so stranki na voljo na spletni strani https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Če je izbran način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "VR Payment", se plačilo izvede prek ponudnika plačilnih storitev VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt na Majni, Nemčija (v nadaljevanju: "VR Payment"). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja VR Payment, so stranki sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. VR Payment lahko za obdelavo plačil uporablja storitve tretjih ponudnikov plačilnih storitev, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka lahko obveščena posebej. Dodatne informacije o "VR Payment" so na voljo na spletni strani https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Če je izbran način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "Stripe", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju "Stripe"). Posamezni načini plačila, ki so na voljo prek storitve Stripe, bodo stranki sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. Stripe lahko za obdelavo plačil uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka obveščena posebej. Dodatne informacije o družbi Stripe so na voljo na spletnem naslovu https://stripe.com/de.

4.9 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo SEPA, znesek računa zapade v plačilo po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za predhodno obveščanje. Direktna obremenitev se pobere, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče, vendar ne pred iztekom roka za predhodne informacije. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) prodajalca stranki, v katerem je napovedana obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi pomanjkanja zadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki jih ima zadevna kreditna institucija zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna.

4.10 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo SEPA, znesek računa zapade v plačilo po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za predhodno obveščanje. Direktna obremenitev se pobere, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče, vendar ne pred iztekom roka za predhodne informacije. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba), s katerim prodajalec stranki najavi obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi pomanjkanja zadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki jih ima zadevna kreditna institucija zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna. Prodajalec si pridržuje pravico, da pri izbiri načina plačila z direktno obremenitvijo SEPA opravi preverjanje kreditne sposobnosti in v primeru negativnega preverjanja kreditne sposobnosti zavrne ta način plačila.

4.11 Če je izbran način plačila "direktna obremenitev PayPal", bo družba PayPal znesek na računu z bančnega računa stranke pobrala po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za predhodno obvestilo v imenu prodajalca. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) stranki, v katerem je napovedana obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki jih ima zadevna kreditna institucija zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna.

4.12 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo prek družbe Stripe, bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju: "Stripe"). V tem primeru bo Stripe po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom obdobja predhodnega obvestila, v imenu prodajalca z bančnega računa stranke pobral znesek računa. Predobvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) stranki, v katerem je napovedana obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki jih ima zadevna kreditna institucija zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna. Prodajalec si pridržuje pravico, da ob izbiri načina plačila z direktno obremenitvijo SEPA opravi preverjanje kreditne sposobnosti in da ta način plačila zavrne, če je preverjanje kreditne sposobnosti negativno.

4.13 Če je izbran način plačila s kreditno kartico, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Metoda plačila s kreditno kartico se obdeluje v sodelovanju s podjetjem BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt na Majni, Nemčija, ki ga prodajalec pooblasti za izterjavo terjatev v njegovem imenu. Družba BS PAYONE GmbH pobere znesek na računu z navedenega računa kreditne kartice kupca. Kreditna kartica bo obremenjena takoj po tem, ko bo kupčevo naročilo poslano v spletni trgovini. Tudi če je izbran način plačila s kreditno kartico prek družbe BS PAYONE GmbH, prodajalec ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. v zvezi z blagom, dobavnim rokom, pošiljko, vračili, pritožbami, preklicnimi izjavami in dobavnicami ali dobropisi.

4.14 Če je izbran način plačila s kreditno kartico, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Metoda plačila s kreditno kartico se obdeluje v sodelovanju z družbo secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), na katerega ponudnik prenese svojo terjatev za plačilo. secupay AG pobere znesek računa z navedenega računa kreditne kartice stranke. V primeru odstopa terjatve se plačilo lahko izvede le družbi secupay AG z učinkom odpisa dolga. Kreditna kartica se bremeni takoj po tem, ko je bilo v spletni trgovini poslano strankino naročilo. Tudi če je izbran način plačila s kreditno kartico prek družbe secupay AG, dobavitelj ostane odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. glede blaga, dobavnega roka, odpreme, vračil, pritožb, izjav o preklicu in dostave ali dobropisov.

4.15 Če je izbran način plačila s kreditno kartico prek sistema Stripe, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo se obdela prek ponudnika plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju: "Stripe"). Stripe si pridržuje pravico, da opravi preverjanje kreditne sposobnosti in v primeru negativnega preverjanja kreditne sposobnosti zavrne ta način plačila.

5) Pogoji dostave in pošiljanja

5.1 Če prodajalec ponudi pošiljanje blaga, bo dostava opravljena na območju dostave, ki ga določi prodajalec, na naslov za dostavo, ki ga je navedel kupec, razen če ni drugače dogovorjeno. Naslov za dostavo, ki ga prodajalec navede pri obdelavi naročila, je odločilen pri obdelavi posla. Če je izbran način plačila PayPal, je ob odstopanju od tega odločilen naslov za dostavo, ki ga stranka ob plačilu deponira pri sistemu PayPal.

5.2 Če dobava blaga ne uspe iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, kupec krije razumne stroške, ki jih je zaradi tega imel prodajalec. To ne velja v zvezi s stroški za povratno pošiljko, če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do preklica. Če stranka učinkovito uveljavlja pravico do preklica, se za stroške vračila uporablja določba iz prodajalčevih navodil za preklic.

5.3 Če kupec deluje kot podjetnik, preide nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga na kupca takoj, ko prodajalec izroči blago špediterju, prevozniku ali kateri koli drugi osebi ali instituciji, ki je določena za izvedbo odpreme. Če stranka nastopa kot potrošnik, tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga načeloma preide na stranko ali osebo, pooblaščeno za prevzem blaga, šele takrat, ko je blago izročeno stranki. Ne glede na zgoraj navedeno preide nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga na stranko, tudi v primeru potrošnikov, takoj, ko prodajalec izroči blago špediterju, prevozniku ali osebi ali instituciji, ki je drugače določena za izvedbo pošiljke, če stranka za izvedbo pošiljke pooblasti špediterja, prevoznika ali osebo ali institucijo, ki je drugače določena za izvedbo pošiljke, in prodajalec te osebe ali institucije ni predhodno imenoval stranki.

5.4 Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru nepravilne ali neustrezne dostave v lastni režiji. To velja le v primeru, da prodajalec ni odgovoren za nedostavo in da je prodajalec z ustrezno skrbnostjo z dobaviteljem sklenil poseben krovni posel. Prodajalec si mora po najboljših močeh prizadevati za nabavo blaga. Če blago ni na voljo ali je na voljo le delno, bo kupca o tem nemudoma obvestil in mu nemudoma vrnil plačilo.

5.5 Samostojno zbiranje zaradi logističnih razlogov ni mogoče.

5.6 Kuponi se stranki zagotovijo na naslednji način:
- s prenosom
- po e-pošti
- po pošti

6) Ohranitev lastništva

Če prodajalec opravi predplačilo, obdrži lastninsko pravico na dobavljenem blagu, dokler ni v celoti plačana dolgovana nakupna cena.

7) Odgovornost za napake (garancija)

7.1 Če v naslednjih določbah ni določeno drugače, se uporabljajo določbe o zakonski odgovornosti za napake. To ne velja za pogodbe o dobavi blaga:

7.2 Če stranka deluje kot podjetnik,
- prodajalec lahko izbere vrsto poznejše izpolnitve;
- v primeru novega blaga je zastaralni rok za napake eno leto od dobave blaga;
- pri rabljenem blagu so pravice in zahtevki zaradi napak izključeni;
- zastaralni rok se ne obnovi, če je v okviru odgovornosti za napake opravljena nadomestna dobava.

7.3 Zgoraj navedene omejitve odgovornosti in skrajšanje rokov ne veljajo za
- do odškodninskih zahtevkov in povračila stroškov stranke,
- če je prodajalec goljufivo prikril napako,
- za blago, ki je bilo uporabljeno v skladu s svojo običajno uporabo v stavbi in je povzročilo njene pomanjkljivosti,
- za kakršno koli obstoječo obveznost prodajalca, da zagotovi posodobitve za digitalne izdelke, v primeru pogodb za dobavo blaga z digitalnimi elementi.

7.4 Poleg tega za podjetnike zakonski zastaralni roki za morebitne zakonske pravice do regresa ostanejo nespremenjeni.

7.5 Če kupec nastopa kot potrošnik, mora dostavljeno blago z očitnimi poškodbami pri prevozu reklamirati pri dostavljavcu in o tem obvestiti prodajalca. Če kupec tega ne stori, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke iz naslova napak.

8) Odkup promocijskih kuponov

8.1 Kuponi, ki jih prodajalec brezplačno izda v okviru promocijskih akcij z določenim obdobjem veljavnosti in jih kupec ne more kupiti (v nadaljevanju "promocijski kuponi"), se lahko unovčijo samo v prodajalčevi spletni trgovini in samo v določenem obdobju.

8.2 Posamezni izdelki so lahko izključeni iz promocije s kuponi, če iz vsebine promocijskega kupona izhaja ustrezna omejitev.

8.3 Promocijske kupone je mogoče unovčiti le pred zaključkom postopka naročila. Kasnejši pobot ni mogoč.

8.4 Pri posameznem naročilu je mogoče unovčiti le en promocijski kupon.

8.5 Vrednost blaga mora biti vsaj enaka znesku promocijskega kupona. Morebitnega preostalega dobropisa prodajalec ne bo povrnil.

8.6 Če vrednost promocijskega kupona ne zadošča za kritje naročila, se lahko za poravnavo razlike izbere eden od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

8.7 Dobroimetje promocijskega kupona se ne izplača v gotovini in se ne obrestuje.

8.8 Promocijski kupon ne bo povrnjen, če kupec v okviru svoje zakonske pravice do odstopa od pogodbe vrne blago, ki je bilo v celoti ali delno plačano s promocijskim kuponom.

8.9 Promocijski kupon je prenosljiv. Prodajalec lahko opravi plačilo z učinkom razrešnice posameznemu imetniku, ki promocijski kupon unovči v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali iz hude malomarnosti ne ve za neupravičenost, pravno nesposobnost ali pomanjkanje pooblastil za zastopanje zadevnega imetnika.

9) Odkup darilnih bonov

9.1 Darilni boni, ki jih je mogoče kupiti v prodajalčevi spletni trgovini (v nadaljevanju "darilni boni"), se lahko unovčijo samo v prodajalčevi spletni trgovini, razen če je na darilnem bonu navedeno drugače.

9.2 Darilni boni in preostala stanja darilnih bonov je mogoče unovčiti do konca tretjega leta po letu nakupa darilnega bona. Preostala stanja se stranki pripišejo v dobro do datuma izteka veljavnosti.

9.3 Darilne bone je mogoče unovčiti le pred zaključkom postopka naročila. Kasnejši pobot ni mogoč.

9.4 Pri posameznem naročilu je mogoče unovčiti le en darilni bon.

9.5 Darilni boni se lahko uporabijo samo za nakup blaga in jih ni mogoče uporabiti za nakup dodatnih darilnih bonov.

9.6 Če vrednost darilnega bona ne zadošča za kritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

9.7 Saldo darilnega bona se ne izplača v gotovini in ne prinaša obresti.

9.8 Darilni bon je prenosljiv. Prodajalec lahko opravi plačilo z učinkom razrešnice zadevnemu imetniku, ki darilni bon unovči v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali iz hude malomarnosti ne ve za neupravičenost, pravno nesposobnost ali pomanjkanje pooblastil za zastopanje zadevnega imetnika.

10) Veljavno pravo

Vsa pravna razmerja med strankama urejajo zakoni Švicarske konfederacije z izjemo zakonov o mednarodni prodaji premičnega blaga. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zagotovljeno varstvo ni ukinjeno z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

11) Alternativno reševanje sporov

11.1 Komisija EU zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ta platforma je kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnega nakupa ali pogodb o storitvah, v katere je vključen potrošnik.

11.2 Prodajalec ni dolžan ali pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.