EROGEN X - Nasıl çalışır?

Etkililik
  • Selenyum normal sperm oluşumuna katkıda bulunur*
  • Çinko, normal doğurganlık ve normal üremenin yanı sıra kandaki normal testosteron seviyelerinin korunmasına da katkıda bulunur*
  • Vegan (dolgu maddesi, renklendirici veya katkı maddesi içermez)

*= EC No 1924/2006 Yönetmeliği Sağlık İddiaları AB