Εκτύπωση

Εξυπηρέτηση πελατών
SHOP@ inchealth.ch
+41 43 5089 126
Φαρμακεία
APO@ inchealth.ch
Διεύθυνση

IncHealth GmbH
Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Ελβετία

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΜΗΝ ΣΤΈΛΝΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
Κάντε κλικ εδώ:
Επιστροφές, επιστροφές και ανταλλαγές και το Λογαριασμός πελάτη

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

gf
Διευθύνων Σύμβουλος

Αριθμός μητρώου

CHE-277.187.609

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων

CH = CHE-277.187.609
DE = DE319370423
AT = ATU74909067
FR = FR72879867232

Πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για την επιγραμμική επίλυση διαφορών

https://ec.europa.eu/odr
Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Υπεύθυνο πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 MStV

gf

INFO@ inchealth.ch