Privaatsuspoliitika

1) Teave isikuandmete kogumise kohta ja vastutava isiku kontaktandmed

1.1 Meil on hea meel, et külastate meie veebisaiti, ja täname teid huvi eest. Järgnevalt teavitame teid sellest, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui kasutate meie veebisaiti. Selles kontekstis on isikuandmed kõik andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada.

1.2 Käesoleva veebisaidi andmete töötlemise eest vastutav isik isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) tähenduses on Inchealth GmbH, Sonnenbergstrasse 9, 06052 Hergiswil, Šveits, Tel.: +41 43 5089 126, e-post: info @ inchealth.ch. Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.3 See veebisait kasutab turvalisuse tagamiseks ning isikuandmete ja muu konfidentsiaalse sisu (nt tellimuste või päringute edastamise kaitsmiseks vastutavale töötlejale) SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära stringi "https://" ja lukusümboli järgi teie brauserireas.

2) Andmete kogumine meie veebilehe külastamisel

Kui kasutate meie veebisaiti ainult teavitamise eesmärgil, st kui te ei registreeru ega edasta meile muul viisil teavet, kogume ainult andmeid, mida teie veebilehitseja edastab meie serverile (nn "serverilogifailid"). Kui külastate meie veebisaiti, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile veebisaiti kuvada:
- Meie külastatud veebileht
- Kuupäev ja kellaaeg juurdepääsu ajal
- Saadetud andmete kogus baitides
- Allikas/viide, mille kaudu te lehte jõudsite
- Kasutatud brauser
- Kasutatud operatsioonisüsteem
- Kasutatud IP-aadress (vajaduse korral anonüümsel kujul)
Töötlemine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel meie õigustatud huvi tõttu parandada meie veebisaidi stabiilsust ja funktsionaalsust. Andmeid ei edastata ega kasutata muul viisil. Siiski jätame endale õiguse kontrollida tagantjärele serveri logifaile, kui on konkreetseid viiteid ebaseaduslikule kasutamisele.

3) Hosting

Hosting DigitalOceani poolt
Kasutame DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA ("DigitalOcean") süsteemi, et meie nimel teostatava töötlemise alusel veebilehe sisu majutada ja kuvada. Kõiki meie veebisaidil kogutud andmeid töödeldakse DigitalOceani serverites. Eespool nimetatud teenuste raames võidakse andmeid meie nimel toimuva edasise töötlemise raames edastada ka DigitalOceani USAs asuvatele serveritele. Oleme sõlminud DigitalOceaniga tellimuste töötlemise lepingu ("Andmetöötlusleping", vaadatav aadressil https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement/), milles kohustame teenusepakkujat kaitsma meie kasutajate andmeid ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele.
Lisateavet DigitalOceani andmekaitse kohta leiate järgmiselt veebisaidilt: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/.
Edasine töötlemine DigitalOceani poolt muudes kui eespool nimetatud serverites toimub ainult allpool teatatud raamistikus.

4) Küpsised

Selleks, et muuta meie veebilehe külastamine atraktiivsemaks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, kasutame erinevatel lehekülgedel nn küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Mõned küpsised, mida me kasutame, kustutatakse pärast brauseri seansi lõppu, st pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse ja võimaldavad teie veebilehitseja järgmisel külastusel ära tunda (nn püsiküpsised). Kui küpsised on seatud, koguvad ja töötlevad need teatud kasutajaandmeid, nagu näiteks brauseri ja asukoha andmed ning IP-aadressi väärtused, individuaalses ulatuses. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt kindlaksmääratud aja möödudes, mis võib sõltuvalt küpsisest erineda. Vastava küpsise säilitamise kestuse leiate oma veebilehitseja küpsiste seadete ülevaatest. Mõnel juhul kasutatakse küpsiseid tellimisprotsessi lihtsustamiseks, salvestades seadeid (nt virtuaalse ostukorvi sisu mäletamine hilisemaks külastuseks veebilehel). Kui isikuandmeid töödeldakse ka meie poolt kasutatavate üksikute küpsiste abil, toimub töötlemine vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt kas lepingu täitmiseks, vastavalt art. 6 lg. 1 lit. a DSGVO kohaselt antud nõusoleku korral või vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt, et kaitsta meie õigustatud huve seoses veebilehe parima võimaliku funktsionaalsuse ning kliendisõbraliku ja tõhusa külastuskujundusega. Pange tähele, et saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja te saate individuaalselt otsustada nende vastuvõtmise üle või võite välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt. Iga brauser erineb oma küpsiste seadete haldamise poolest. Seda on kirjeldatud iga brauseri abimenüüs, kus selgitatakse, kuidas saate küpsiste seadistusi muuta. Te leiate need vastavate brauserite jaoks järgmiste linkide alt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Pange tähele, et kui te ei aktsepteeri küpsiseid, võib meie veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

opt-out-preferences

5) Võtke meiega ühendust

Kui võtate meiega ühendust (nt kontaktvormi või e-posti teel), kogutakse isikuandmeid. Milliseid andmeid kogutakse kontaktvormi kasutamisel, on näha vastavast kontaktvormist. Neid andmeid säilitatakse ja kasutatakse ainult teie päringule vastamiseks või teiega kontakteerumiseks ja sellega seotud tehniliseks haldamiseks. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi teie päringule vastamiseks vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO. Kui teie kontakti eesmärk on lepingu sõlmimine, on töötlemise täiendav õiguslik alus art. 6 lõike 1 punkt b DSGVO. Teie andmed kustutatakse pärast teie taotluse töötlemist. See on nii, kui asjaoludest võib järeldada, et asjaomane küsimus on lõplikult selgitatud, ja tingimusel, et puuduvad vastupidised seadusjärgsed säilitamiskohustused.

6) Andmete töötlemine kliendikonto avamisel ja lepingute töötlemisel

Vastavalt artiklile. 6 lõike 6 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt kogutakse ja töödeldakse jätkuvalt isikuandmeid, kui te esitate need meile lepingu täitmiseks või kliendikonto avamisel. Milliseid andmeid kogutakse, on näha vastavatest sisestusvormidest. Teie kliendikonto kustutamine on igal ajal võimalik ja seda saab teha, saates sõnumi eespool nimetatud vastutava isiku aadressile. Me säilitame ja kasutame teie poolt esitatud andmeid lepingu töötlemiseks. Pärast lepingu täielikku töötlemist või teie kliendikonto kustutamist blokeeritakse teie andmed seoses maksu- ja kaubandusõiguse säilitustähtaegadega ning kustutatakse pärast nende tähtaegade möödumist, välja arvatud juhul, kui te olete selgesõnaliselt andnud nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks või kui meie poolt on reserveeritud seadusega lubatud andmete edasine kasutamine.

7) Ühekordse sisselogimise korra kasutamine

7.1 Logi sisse Amazoniga
Kui teil on Amazon'i konto, saate meie veebisaidil sisse logida, et luua kliendikonto või registreeruda, kasutades Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") teenust "Logi sisse Amazoniga" nn ühekordse sisselogimise tehnoloogia raames, kui teil on Amazon'i konto. Amazoni sisselogimisfunktsiooni saate meie veebisaidil ära tunda nupu "Logi sisse Amazoniga" abil. Kui te külastate meie veebisaidi lehte, mis sisaldab Amazoni sisselogimisfunktsiooni, loob teie brauser otsese ühenduse Amazoni serveritega. Amazon edastab sisselogimisnupu sisu otse teie brauserile ja integreerib selle lehele. Selle integratsiooni kaudu saab Amazon teavet, et teie brauser on meie veebisaidi vastava lehekülje üles kutsunud, isegi kui teil ei ole Amazoni profiili või te ei ole praegu Amazonis sisse logitud. See teave (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse teie veebilehitseja poolt otse Amazoni serverisse ja salvestatakse seal. Need andmetöötlustoimingud viiakse läbi vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt Amazoni õigustatud huvi tõttu kuvada isikupärastatud reklaami, mis põhineb teie surfikäitumisel. Kasutades meie veebisaidil Amazoni sisselogimise nuppu, on teil ka võimalus meie veebisaidil sisse logida või registreeruda, kasutades oma Amazoni kasutajaandmeid. Ainult juhul, kui te annate oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõige. 1 lit. a DSGVO enne registreerimisprotsessi vastava teate alusel andmevahetuse kohta Amazoniga, saame Amazon-nupu kasutamisel Amazonilt teie profiili salvestatud üldisi ja avalikult kättesaadavaid andmeid, sõltuvalt teie isiklikult tehtud andmekaitseseadetest Amazonis. See teave hõlmab kasutaja ID, nime, aadressi, e-posti aadressi, vanust ja sugu. Amazoni poolt edastatud andmed salvestatakse ja töödeldakse meie poolt kasutajakonto loomiseks koos vajalike andmetega (tiitel, eesnimi, perekonnanimi, aadressiandmed, riik, e-posti aadress, sünniaeg), kui need olete Amazonis selleks otstarbeks vabastanud. Seevastu andmeid (nt teavet teie surfamise või ostukäitumise kohta) võidakse teie nõusoleku alusel edastada meilt teie Amazon-profiili. Antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni alguses nimetatud vastutavale isikule. Andmete kogumise eesmärk ja ulatus ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine Amazoni poolt, samuti teie sellega seotud õigused ja seadistamisvõimalused teie eraelu puutumatuse kaitsmiseks on esitatud Amazoni privaatsuspoliitikas: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010. Kui te ei soovi, et Amazon määraks meie veebisaidi kaudu kogutud andmeid otse teie Amazoni profiilile, peate enne meie veebisaidi külastamist Amazonist välja logima.

7.2 Google sisselogimine
Kui teil on Google-profiil, saate meie veebisaidil sisse logida, et luua kliendikonto või registreeruda Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") teenuse "Google Sign-In" kaudu, kasutades nn ühekordse sisselogimise tehnoloogiat. Google'i sisselogimisfunktsiooni saate meie veebisaidil ära tunda nupu "Logi sisse Google'i kaudu" "Logi sisse Google'i kontoga" või "Logi sisse Google'iga" abil.
Kui külastate meie veebisaidi lehekülge, mis sisaldab Google'i sisselogimisfunktsiooni, loob teie brauser otsese ühenduse Google'i serveritega. Google edastab sisselogimisnupu sisu otse teie brauserisse ja integreerib selle leheküljele. See integratsioon annab Google'ile teavet selle kohta, et teie brauser on meie veebisaidi vastavat lehekülge üles kutsunud, isegi kui teil ei ole Google'i profiili või te ei ole hetkel Google'isse sisse logitud. See teave (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse teie veebilehitseja poolt otse Google'i serverisse ja salvestatakse seal; see võib hõlmata ka edastamist Google LLC. serveritesse USAs. Need andmetöötlustoimingud toimuvad vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel Google'i õigustatud huvi tõttu kuvada isikupärastatud reklaami, mis põhineb surfikäitumisel.
Kasutades Google'i sisselogimise nuppu meie veebisaidil, on teil ka võimalus logida sisse või registreeruda meie veebisaidil, kasutades oma Google'i kasutajaandmeid. Ainult juhul, kui te annate oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 (1) lit. a DSGVO enne registreerimisprotsessi vastava teate alusel andmevahetuse kohta Google'iga, saame Google'i nupu kasutamisel Google'ist teie profiili salvestatud üldisi ja avalikult kättesaadavaid andmeid, sõltuvalt teie isiklikult tehtud andmekaitseseadetest Google'is. Need andmed hõlmavad kasutaja ID-d, nime, profiilipilti, vanust ja sugu.
Pange tähele, et pärast Google'i privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste muutmist võib nõusoleku andmine kaasa tuua ka teie profiilipiltide, sõprade kasutajatunnuste ja sõprade nimekirja edastamise, kui need on teie privaatsusseadetes Google'is märgitud "avalikuks". Google'i poolt edastatud andmeid salvestatakse ja töödeldakse meie poolt, et luua kasutajakonto koos vajalike andmetega (tiitel, eesnimi, perekonnanimi, aadressiandmed, riik, e-posti aadress, sünniaeg), kui te olete need selleks Google'is vabastanud. Seevastu andmeid (nt teavet teie surfamise või ostukäitumise kohta) võidakse teie nõusoleku alusel edastada meilt teie Google'i profiilile.
Antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni alguses nimetatud vastutavale isikule.
Andmete kogumise eesmärk ja ulatus ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine Google'i poolt, samuti teie õigused sellega seoses ja teie privaatsuse kaitsmise võimalused on esitatud Google'i andmekaitset käsitlevas teabes: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
"Google Sign-In" kasutamise tingimusi saate vaadata siin: https://policies.google.com/terms.
Kui te ei soovi, et Google määraks meie veebisaidi kaudu kogutud andmeid otse teie Google'i profiilile, peate enne meie veebisaidi külastamist Google'ist välja logima. Samuti võite täielikult takistada Google'i lisade laadimist oma brauseri lisaseadmetega, nt "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

8) Kommentaarfunktsioon

Käesoleva veebisaidi kommentaarifunktsiooni raames salvestatakse ja avaldatakse lisaks teie kommentaarile ka teave kommentaari loomise aja ja teie valitud kommentaatori nime kohta. Lisaks registreeritakse ja salvestatakse teie IP-aadress. IP-aadressi salvestamine toimub turvalisuse huvides ja juhul, kui asjaomane isik rikub kommentaari avaldamisega kolmandate isikute õigusi või avaldab ebaseaduslikku sisu. Me vajame teie e-posti aadressi, et võtta teiega ühendust, kui kolmas isik peaks teie avaldatud sisu ebaseaduslikuks tunnistama. Teie andmete säilitamise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. b ja f DSGVO. Me jätame endale õiguse kustutada kommentaarid, kui kolmandad isikud on nende suhtes vastuväiteid esitanud, et need on ebaseaduslikud.

9) Kliendiandmete kasutamine otseturunduse eesmärgil

9.1 Registreerumine meie e-posti uudiskirjale
Kui registreerute meie e-posti uudiskirjale, saadame teile regulaarselt teavet meie pakkumiste kohta. Uudiskirja saatmiseks on ainsad kohustuslikud andmed teie e-posti aadress. Täiendavate andmete esitamine on vabatahtlik ja neid kasutatakse teie isikliku pöördumise jaoks. Uudiskirja saatmiseks kasutame nn topelt sisselogimise (double opt-in) menetlust. See tähendab, et me saadame teile uudiskirja ainult siis, kui olete selgesõnaliselt kinnitanud, et olete nõus uudiskirjade saamisega. Seejärel saadame teile kinnitava e-kirja, milles palume teil vastaval lingil klõpsates kinnitada, et soovite uudiskirja edaspidi saada.
Kinnituslingi aktiveerimisega annate meile nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO. Uudiskirjale registreerimisel salvestame teie Interneti-teenuse pakkuja poolt sisestatud IP-aadressi ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja, et hiljem oleks võimalik jälgida teie e-posti aadressi võimalikku väärkasutust. Meie poolt uudiskirjale registreerimisel kogutud andmeid kasutatakse ainult selleks, et uudiskirja kaudu reklaamina teie poole pöörduda. Uudiskirja tellimusest saate igal ajal loobuda uudiskirjas selleks ettenähtud lingi kaudu või saates vastava sõnumi alguses nimetatud vastutavale isikule. Pärast tellimusest loobumist kustutatakse teie e-posti aadress meie uudiskirja saatjate nimekirjast viivitamata, välja arvatud juhul, kui te olete selgesõnaliselt andnud nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks või kui me jätame endale õiguse kasutada teie andmeid seadusega lubatud viisil, mis läheb sellest kaugemale ja millest me teid käesolevas deklaratsioonis teavitame.

9.2 E-kirja uudiskirja saatmine olemasolevatele klientidele
Kui olete meile kaupade või teenuste ostmisel andnud oma e-posti aadressi, siis jätame endale õiguse saata teile regulaarselt e-posti teel pakkumisi sarnaste kaupade või teenuste kohta, mis on juba meie valikust ostetud. Vastavalt kõlvatu konkurentsi seaduse (UWG) paragrahvi 7 lõikele 3 ei ole meil selleks vaja teie eraldi nõusolekut. Sellega seoses toimub andmetöötlus üksnes meie õigustatud huvi alusel personaliseeritud otsereklaami vastu vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO kohaselt. Kui te olete algselt oma e-posti aadressi kasutamise suhtes sel eesmärgil vastuväiteid esitanud, ei saada me teile ühtegi e-kirja. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma e-posti aadressi kasutamisele eespool nimetatud reklaami eesmärgil, teatades sellest alguses nimetatud vastutavale isikule. Sellega kaasnevad teile ainult edastuskulud vastavalt põhitariifidele. Pärast vastuväite saamist lõpetatakse teie e-posti aadressi kasutamine reklaami eesmärgil viivitamatult.

9.3 - Reklaam kirjapostiga
Tuginedes meie õigustatud huvile personaliseeritud otsereklaami vastu, jätame endale õiguse salvestada teie ees- ja perekonnanime, teie postiaadressi ja - niivõrd, kuivõrd me oleme saanud teilt lepingulise suhte raames selle lisateabe - teie ametinimetuse, akadeemilise kraadi, sünniaasta ja teie kutse-, tööstus- või ärinimetuse vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO kohaselt ning kasutada neid andmeid selleks, et saata teile huvitavaid pakkumisi ja teavet meie toodete kohta posti teel.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete säilitamise ja kasutamise kohta sel eesmärgil, saates selleks vastutavale isikule sõnumi.

9.4 Kauba kättesaadavusest teavitamine e-posti teel
Kui me pakume oma veebipoes võimalust teavitada teid valitud, ajutiselt kättesaamatute artiklite puhul e-posti teel kaupade kättesaadavuse ajast, saate tellida meie e-posti teavitusteenuse kaupade kättesaadavuse kohta. Kui te tellidate meie e-posti kättesaadavuse teavitamise teenuse, saadame teile ühekordse e-posti teate valitud artikli kättesaadavuse kohta. Selle teate saatmiseks on vaja ainult teie e-posti aadressi. Täiendavate andmete esitamine on vabatahtlik ja neid võidakse kasutada teie isikliku pöördumise eesmärgil. Selle teate saatmiseks kasutame nn topelt nõusoleku (double opt-in) menetlust. See tähendab, et saadame teile vastava teate alles siis, kui olete selgesõnaliselt kinnitanud, et olete nõus sellise teate saamisega. Seejärel saadame teile kinnitava e-kirja, milles palume teil vastaval lingil klõpsates kinnitada, et soovite sellist teadet saada.
Kinnituslingi aktiveerimisega annate meile nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO. Kui te registreerite end meie e-posti teavitusteenusele kaupade kättesaadavuse kohta, salvestame teie Interneti-teenuse pakkuja poolt sisestatud IP-aadressi ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja, et hiljem oleks võimalik jälgida teie e-posti aadressi võimalikku väärkasutust. Andmeid, mida kogume, kui registreerute meie kaupade kättesaadavuse e-posti teavitamise teenusele, kasutatakse ainult selleks, et teavitada teid konkreetse toote kättesaadavusest meie veebipoes. Te võite igal ajal loobuda kaupade kättesaadavuse e-posti teavitusteenusest, saates alguses nimetatud vastutavale isikule sõnumi. Pärast tellimusest loobumist kustutatakse teie e-posti aadress kohe meie selleks otstarbeks loodud meililistist, välja arvatud juhul, kui te olete selgesõnaliselt nõustunud oma andmete edasise kasutamisega või kui me jätame endale õiguse kasutada teie andmeid seadusega lubatud viisil, mis läheb sellest kaugemale ja millest me teid käesolevas deklaratsioonis teavitame.

10) Andmete töötlemine tellimuste töötlemiseks

10.1 Kuivõrd see on vajalik lepingu töötlemiseks tarne- ja maksmise eesmärgil, edastatakse meie poolt kogutud isikuandmed tellitud transpordiettevõttele ja tellitud krediidiasutusele vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt.
Kui me võlgneme teile digitaalseid elemente sisaldavate kaupade või digitaalsete toodete uuendusi vastava lepingu alusel, töötleme teie poolt tellimuse esitamisel esitatud kontaktandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress), et teavitada teid isiklikult sobivate sidevahendite (nt posti või e-posti teel) eelseisvatest uuendustest seadusega ettenähtud aja jooksul meie seadusest tuleneva teavitamiskohustuse raames vastavalt art. 6 lõike 1 punkti c DSGVO kohaselt. Teie kontaktandmeid kasutatakse rangelt selleks, et teavitada teid meie poolt võlgnetavatest uuendustest, ja me töötleme neid sel eesmärgil ainult selles ulatuses, mis on vajalik vastava teabe edastamiseks.
Teie tellimuse töötlemiseks teeme koostööd ka järgmiste teenusepakkujatega, kes toetavad meid täielikult või osaliselt sõlmitud lepingute täitmisel. Teatavad isikuandmed edastatakse nendele teenusepakkujatele vastavalt järgmisele teabele.

10.2 Me teeme koostööd väliste tarnepartneritega, et täita oma lepingulisi kohustusi klientide ees. Me edastame teie nime ning teie tarneaadressi ja, kui see on tarne jaoks vajalik, teie telefoninumbri meie poolt valitud transpordipartnerile üksnes kaupade tarnimise eesmärgil Art. 6 lg. 1 lit. b DSGVO.

10.3 Spetsiaalsete teenusepakkujate kasutamine tellimuste töötlemiseks ja täitmiseks
- Amazon Fulfillment (FBA)
Tellimuse töötlemist teostab teenusepakkuja "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) "Shipping by Amazon" (= Fulfillment by Amazon) raames. Teie isikuandmed edastatakse Amazonile üksnes veebitellimuse töötlemiseks. Edastamine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO ja ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik tellimuse töötlemiseks. Amazon'i andmekaitse ja privaatsuspoliitika üksikasjadega saab tutvuda järgmisel lingil: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
- DHL Fulfillment
Tellimuse töötlemist teostab teenusepakkuja DHL Home Delivery GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Saksamaa, "Shipping by DHL Fulfillment" raames. Teie isikuandmed edastatakse DHL Fulfillment'ile üksnes online-tellimuse töötlemiseks vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt.
- Plentymarkets
Tellimuste töötlemine toimub teenusepakkuja "plentymarkets" (plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel) kaudu. Nimi, aadress ja vajaduse korral muud isikuandmed edastatakse plentymarkets'ile vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt üksnes online-tellimuse töötlemiseks. Teie andmeid edastatakse ainult niivõrd, kuivõrd see on tegelikult vajalik tellimuse töötlemiseks. Üksikasjad plentymarkets'i andmekaitse kohta ja plentymarkets GmbH andmekaitsedeklaratsiooniga saab tutvuda plentymarkets'i veebisaidil "plentymarkets.eu".

10.4 Isikuandmete edastamine veoteenuse osutajatele
- Saksa Post
Kui kauba kättetoimetamise teostab Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Saksamaa), siis edastame teie e-posti aadressi Deutsche Postile vastavalt artikli 2 lõikele 1. 6 Para. 1 lit. a DSGVO kohaselt enne kauba kohaletoimetamist, et kooskõlastada tarnekuupäeva või teatada kauba kohaletoimetamisest, tingimusel, et olete selleks tellimuse vormistamisel andnud oma selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame Deutsche Postile ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine Deutsche Postiga ega tarne teatamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tagasi võtta eespool nimetatud vastutava isiku või Deutsche Posti ees.
- BRT
Kui kauba tarnib BRT (BRT S.p.A., Piazza Diaz 7 - 20123 Milano / Itaalia), edastame teie e-posti aadressi BRT-le vastavalt art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO kohaselt enne kauba tarnimist, et leppida kokku tarnekuupäev või teatada kauba tarnimisest, tingimusel, et olete selleks tellimuse vormistamise käigus andnud oma selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame BRT-le ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba tarnimiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine BRTga või tarne teatamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tagasi võtta eespool nimetatud vastutava isiku või BRT ees.
- DHL
Kui kaubad toimetab kohale transporditeenuse pakkuja DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), edastame teie e-posti aadressi DHL-ile vastavalt artiklile 1. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt enne kauba kättetoimetamist, et leppida kokku tarnekuupäev või teavitada kauba kättetoimetamisest, kui olete selleks tellimuse vormistamisel andnud selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame DHL-le ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine DHLiga või tarne teatamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tagasi võtta eespool nimetatud vastutava isiku või transporditeenuse osutaja DHL-i ees.
- DPD
Kui kauba toimetab kohale transporditeenuse pakkuja DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Saksamaa), edastame teie e-posti aadressi ja telefoninumbri DPD-le enne kauba kohaletoimetamist vastavalt art. 6 lõike 6 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt tarnekuupäeva kooskõlastamiseks või tarne teatamiseks, kui te olete selleks tellimuse vormistamise käigus selgesõnaliselt nõusoleku andnud. Vastasel juhul edastame DPD-le ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine DPDga või tarne teatamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tühistada tulevikuks eespool nimetatud vastutava isiku või transporditeenuse osutaja DPD suhtes.
- FedEx
Kui kauba toimetab kohale veoteenuse pakkuja FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach), siis edastame teie e-posti aadressi ja telefoninumbri FedExile enne kauba kättetoimetamist vastavalt art. 6 lõike 6 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt tarnekuupäeva kooskõlastamiseks või tarne teatamiseks, kui te olete selleks tellimuse vormistamise käigus andnud selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame me FedExile ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole võimalik tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine FedExiga või tarne teatamine.
Nõusolekut võib igal ajal tühistada eespool nimetatud vastutava isiku või veoteenuse osutaja FedExi ees tulevikuks.
- Üldine ööbimine (GO!)
Kui kauba kohaletoimetamise teostab veoteenuse osutaja GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn), siis edastame teie e-posti aadressi GO!'le vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt enne kauba kohaletoimetamist, et leppida kokku tarnekuupäev või teatada kauba kohaletoimetamisest, kui te olete selleks tellimuse vormistamise käigus andnud oma selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame GO!'le ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine GO!'ga või tarne teatamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tagasi võtta eespool nimetatud vastutava isiku või veoteenuse osutaja GO! suhtes, mis jõustub tulevikus.
- GLS
Kui kauba tarnib veoteenuse osutaja GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Saksamaa), edastame teie e-posti aadressi GLS-ile vastavalt art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO kohaselt enne kauba kohaletoimetamist tarnekuupäeva kooskõlastamiseks või tarne teatamiseks, kui te olete selleks tellimuse vormistamisel andnud selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame GLS-ile ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine GLS-iga või saadetise kohaletoimetamise staatusteabe edastamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tagasi võtta eespool nimetatud vastutava isiku või veoteenuse osutaja GLS-i ees.
- Hermes
Kui kauba tarnib transporditeenuse osutaja Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), siis edastame teie e-posti aadressi Hermesile enne kauba kättetoimetamist vastavalt art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO kohaselt tarnekuupäeva kokkuleppimiseks või tarne teatamiseks, kui olete selleks tellimuse vormistamise käigus andnud selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame Hermesile ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine Hermesiga või saadetise kättetoimetamise staatusteabe edastamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tühistada tulevikuks eespool nimetatud vastutava isiku või veoteenuse osutaja Hermes'i suhtes.
- Austria Post
Kui kauba toimetab kohale transporditeenuse osutaja Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Viin, Austria), edastame teie e-posti aadressi Österreichische Postile enne kauba kättetoimetamist vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt tarnekuupäeva kooskõlastamiseks või tarne teatamiseks, kui te olete selleks tellimuse vormistamise käigus andnud selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame Austria Postile ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine Austria Postiga ega saadetise kättetoimetamise staatuse kohta käiva teabe edastamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tühistada tulevikuks eespool nimetatud vastutava isiku või transporditeenuse osutaja Austria Posti ees.
- Postiteenus CH
Kui kauba kohaletoimetamise teostab transporditeenuse pakkuja Post CH (Schweizerische PostAG, Schweiz, Wankdorfallee 4, 3030 Bern), edastame teie e-posti aadressi Post CH-le enne kauba kohaletoimetamist tarnekuupäeva kooskõlastamiseks või tarne teatamiseks, tingimusel, et olete selleks tellimuse vormistamisel andnud oma selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame Post CH-le ainult saaja nime ja tarneaadressi, et see saaks kätte toimetada. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine Post CH-ga või saadetise kättetoimetamise staatusteabe edastamine võimalik.
Nõusolekut võib igal ajal tagasi võtta eespool nimetatud vastutava isiku või veoteenuse osutaja Post CH ees.
- TNT
Kui kauba tarnib transporditeenuse osutaja TNT (TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf), siis edastame teie e-posti aadressi TNT-le enne kauba kohaletoimetamist vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt tarnekuupäeva kooskõlastamiseks või tarne teatamiseks, kui te olete selleks tellimuse vormistamisel andnud selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame TNT-le ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Neid andmeid edastatakse ainult siis, kui see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole võimalik tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine TNTga või saadetise kättetoimetamise staatusteabe edastamine.
Nõusolekut võib igal ajal tühistada eespool nimetatud vastutava isiku või transporditeenuse osutaja TNT ees tulevikuks.
- UPS
Kui kauba toimetab kohale transporditeenuse pakkuja UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), edastame teie e-posti aadressi UPSile enne kauba kättetoimetamist vastavalt art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO kohaselt tarnekuupäeva kooskõlastamiseks või tarne teatamiseks, kui te olete selleks tellimuse vormistamise käigus andnud selgesõnalise nõusoleku. Vastasel juhul edastame me UPSile ainult saaja nime ja tarneaadressi tarne eesmärgil vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Edastamine toimub ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul ei ole võimalik tarnekuupäeva eelnev kooskõlastamine UPSiga või saadetise kättetoimetamise staatusteabe edastamine.
Nõusolekut võib igal ajal tühistada eespool nimetatud vastutava isiku või veoteenuse osutaja UPSi ees tulevikuks.

10.5 Makseteenuse pakkujate kasutamine (makseteenused)
- Amazon Pay
Kui valite makseviisi "Amazon Pay", toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi "Amazon Payments") kaudu, kellele edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega vastavalt art. 6 lõike 1 punkti b DSGVO kohaselt. Teie andmeid edastatakse ainult makse töötlemiseks makseteenuse pakkujale Amazon Payments ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik. Kui Amazon Pay kasutamisel pannakse küpsised, st väikesed tekstifailid, mis salvestatakse lõppseadmesse, tehakse seda ainult teie selgesõnalise nõusoleku alusel vastavalt art. 6 lõike 6 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Seda nõusolekut saab igal ajal tühistada veebisaidil rakendatud "küpsiste nõusoleku tööriista" kaudu. Lisateavet Amazon Payments'i andmekaitsesätete kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://pay.amazon.de/help/82974.
- Apple Pay
Kui valite Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Iirimaa, makseviisi "Apple Pay", toimub maksetöötlus teie iOS-, watchOS- või macOS-ga töötava lõppseadme funktsiooni "Apple Pay" kaudu, laadides "Apple Pay" abil hoiustatud maksekaarti. Apple Pay kasutab turvafunktsioone, mis on integreeritud teie seadme riistvarasse ja tarkvarasse, et kaitsta teie tehinguid. Makse vabastamiseks peate sisestama eelnevalt määratletud koodi ja kinnitama selle oma lõppseadme funktsiooni "Face ID" või "Touch ID" abil.
Makse töötlemiseks edastatakse teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimuse kohta käiva teabega krüpteeritud kujul Apple'ile. Seejärel krüpteerib Apple need andmed uuesti arendajaspetsiifilise võtmega, enne kui andmed edastatakse makse teostamiseks Apple Pay's salvestatud maksekaardi makseteenuse pakkujale. Krüpteerimine tagab, et ainult veebisait, millelt ostu sooritati, pääseb makseandmetele ligi. Pärast makse sooritamist saadab Apple teie seadme kontonumbri ja tehinguspetsiifilise dünaamilise turvakoodi makse õnnestumise kinnitamiseks allikasveebile.
Kui isikuandmeid töödeldakse kirjeldatud ülekannete käigus, toimub töötlemine üksnes maksete töötlemise eesmärgil vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO.
Apple säilitab anonüümseid tehinguandmeid, sealhulgas ostu ligikaudset summat, ligikaudset kuupäeva ja kellaaega ning seda, kas tehing viidi edukalt lõpule. Anonümiseerimine välistab täielikult igasuguse isikliku viite võimaluse. Apple kasutab anonüümseid andmeid Apple Pay ja teiste Apple'i toodete ja teenuste täiustamiseks.
Kui kasutate Apple Pay'd iPhone'is või Apple Watch'is, et sooritada ostu Safari kaudu Macis, suhtlevad Mac ja autoriseerimisseade Apple'i serverites asuva krüpteeritud kanali kaudu. Apple ei töötle ega salvesta seda teavet sellisel kujul, mis võimaldaks teid isiklikult tuvastada. Apple Pay kasutamise võimaluse Macis saab keelata iPhone'i seadetes. Mine jaotisse "Wallet & Apple Pay" ja eemalda märkeruut "Allow payments on Mac".
Lisateavet andmekaitse kohta Apple Payga leiate järgmisel internetiaadressil: https://support.apple.com/de-de/HT203027.
- Sularahamaksed Sularahamaksete kaudu
Kui valite makseviisi "Sularahamakse", edastame teie isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, tänav, maja number, postiindeks, linn, sünniaeg, e-posti aadress ja võimalik, et ka telefoninumber) makseteenuse pakkujale Cash Payment Solutions GmbH, Dircksenstr. 40, 10178 Berlin, vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt, et Cash Payment Solutions GmbH saaks teile vastava tehingu jaoks anda individuaalselt genereeritud numbri või vöötkoodi (nn "maksekviitung"). Seda teavet edastatakse ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik "Cash Payment" makseviisi töötlemiseks. Maksekviitungi abil on teil võimalik tasuda vastavad tehingukulud sularahas Cash Payment Solutions GmbH partnerettevõtete äriruumides. Barzahleni partnerettevõte edastab maksekinnituse reaalajas, misjärel saab kohe alustada saatmisprotsessi, tingimusel, et kaup on kohe saadaval.
Makseviisi "Barzahlen" töötlemiseks kasutab Cash Payment Solutions GmbH krediidiasutust NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Martinistraße 48, 28195 Bremen (edaspidi "NordFinanz") ja edastab teie makseandmed sellele vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt - niivõrd, kuivõrd see on vajalik sularahamaksete teostamiseks.
Nii Cash Payment Solutions GmbH kui ka NordFinanz kasutavad teie isikuandmeid ainult "Barzahlen" makseviisi rakendamiseks ja rahapesu eeskirjade täitmiseks.
- Billie GmbH
Kui valite Billie kaudu makseviisi "Kohaletoimetamine arvel", edastame teie makseandmed Billie GmbH-le, Charlottenstraße 4, 10969 Berliin, maksetöötluse eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO. Tellimuse vormistamise käigus palutakse teil esitada oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, tänav, maja number, postiindeks, linn, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber ja otsekorralduse puhul esitatud kontoandmed). Selleks, et kaitsta meie õigustatud huvi klientide maksevõime kindlakstegemiseks, edastame need andmed Billie GmbH-le krediidikontrolli eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO kohaselt. Billie GmbH kontrollib teie poolt esitatud isikuandmete ja täiendavate andmete (nagu ostukorv, arve summa, tellimuste ajalugu, maksekogemus) alusel, kas teie valitud maksevõimalus on maksevõime ja/või maksehäireriski suhtes lubatav. Taotluse kontrolli raames otsuse tegemiseks võib lisaks Billie-sisestele kriteeriumidele vastavalt artiklile 2.1.1.1.1. lisaks Billie-sisestele kriteeriumidele kaasata isikut ja krediidivõimelisust käsitlevaid andmeid järgmistelt krediidiagentuuridelt. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO kohaselt:
- Creditreform Berlin Wolfram KG, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 1, 10787 Berliin,
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss,
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (edaspidi "SCHUFA").
- Euler Hermes Saksamaa, Friedensallee 254, 22763 Hamburg, Saksamaa
Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiaruande tulemuses, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, saates selleks teate vastutavale töötlejale või Billie GmbH-le. Billie GmbH-l võib siiski olla õigus teie isikuandmeid töödelda, kui see on vajalik maksete töötlemiseks vastavalt lepingule.
- Billpay
Kui valite makseviisi "otsekorraldus" ja/või "järelmaks" ja/või "järelmaks" Billpay kaudu, palutakse teil tellimuse vormistamise käigus esitada oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, tänav, maja number, postiindeks, linn, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber ja otsekorralduse puhul esitatud kontoandmed).
Selleks, et kaitsta meie õigustatud huvi meie klientide maksevõime määramiseks, edastame need andmed Klarna Bank AB (publ), kes tegutseb oma Saksamaa filiaali Klarna Bank AB, German Branch, Chausseestraße 117, 10115 Berlin (edaspidi "Klarna") kaudu krediidikontrolli eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO. Klarna kontrollib teie poolt esitatud isikuandmete ja täiendavate andmete (nt ostukorv, arve summa, tellimuste ajalugu, maksekogemus) alusel, kas teie valitud maksevõimalust saab makse- ja/või maksehäireriskide osas lubada. Taotluse kontrolli raames otsuse tegemiseks võib lisaks Klarna-sisestele kriteeriumidele vastavalt art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO kohaselt:
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Tel.: ..: +49 (0)89 508073-0, faks: - 31
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tel.: +2131-109-501, faks: -557
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +(0)7221-5040-1000, faks: -1001
- CRIF GmbH, Friesenweg 4, Building 12, 22763 Hamburg, Saksamaa, Tel.: +040-89803-0, faks: -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +611-9278-0, faks: -109
- Regis24 GmbH, Zehdenicker Str. 21, D-10119 Berlin, Tel.: ..: +49 (0)30-44350240
Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiaruande tulemuses, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid.
Identiteedi kontrollimiseks edastatakse teie isikuandmed ühele eespool nimetatud krediidiagentuurile vastavalt artiklile 1. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt. Krediidiagentuur teavitab teid seejärel sellest, mil määral vastavad tema juures säilitatavad isikuandmed ja teie poolt protsentuaalselt esitatud andmed, ning vajaduse korral viitab krediidiasutuses varem teostatud identiteedipõhisele õiguspärasuse kontrollile. Klarna saab seega edastatud vastavusmäärade alusel tuvastada, kas teie esitatud aadressil olev isik on salvestatud krediidiasutuse andmebaasis.
Lisateavet Billpay andmekaitsepoliitika kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.billpay.de/de/datenschutz-de/.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, saates sõnumi vastutavale töötlejale või Klarnale. Klarna võib siiski olla õigustatud töötlema teie isikuandmeid, kui see on vajalik maksete töötlemiseks vastavalt lepingule.
- BillSAFE
Kui valite makseviisi "ostuarve" BillSAFE'i kaudu, palutakse teil tellimuse vormistamise käigus sisestada oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, tänav, maja number, postiindeks, linn, sünniaeg ja e-posti aadress). Selleks, et kaitsta meie õigustatud huvi klientide maksevõime kindlakstegemiseks, edastame need andmed PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, krediidikontrolli eesmärgil vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO. PayPal (Europe) kontrollib teie poolt esitatud isikuandmete ja täiendavate andmete (nagu ostukorv, arve summa, tellimuste ajalugu, maksekogemus) põhjal, kas teie valitud maksevõimalust saab makse- ja/või maksehäireriskide suhtes lubada. Taotluse kontrollimise raames tehtava otsuse tegemiseks võidakse lisaks PayPali sisemistele kriteeriumidele kaasata ka järgmiste krediidiasutuste andmed isiku- ja krediidivõimelisuse kohta vastavalt art. 6 lõike 1 punktiga. 1 lit. f DSGVO kohaselt:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +611-9278-0, faks: -109.
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Saksamaa, Tel.: +49 (0)89 508073-0, faks: - 31
- accumio finance services GmbH klienditeeninduskeskus, P.O. Box 110254, 30099 Hannover, Saksamaa
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +(0)7221-5040-1000, faks: -1001
- CRIF GmbH, Friesenweg 4, Building 12, 22763 Hamburg, Saksamaa, Tel.: +040-89803-0, faks: -419
- Tesch mediafinanz AG, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück, Tel.: +(0)541- 2029-0, Faks: -101
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tel.: +2131-109-501, faks: -557
Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiaruande tulemuses, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid.
Identiteedi kontrollimiseks edastatakse teie isikuandmed ühele eespool nimetatud krediidiagentuurile vastavalt artiklile 1. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt. Krediidiagentuur teavitab teid seejärel sellest, kui suur on vastavus tema juures salvestatud isikuandmete ja teie poolt protsentuaalselt esitatud andmete vahel, ning vajaduse korral ka viide varasemale identiteedipõhisele õiguspärasuse kontrollile, mis on teostatud krediidiasutuses. PayPal saab seega tuvastada, kas teie poolt esitatud aadressil olev isik on edastatud vastavusmäärade alusel salvestatud krediidiasutuse andmebaasis. Lisateavet PayPali BillSAFE'i andmekaitsesätete kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.billsafe.de/privacy-policy/buyer.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, teatades sellest vastutavale töötlejale või BillSAFE'ile. BillSAFE-l võib siiski olla õigus töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik maksete töötlemiseks vastavalt lepingule.
- BS PAYONE
Kui te valite makseteenuse pakkuja BS PAYONE makseviisi, töötleb makseid makseteenuse pakkuja BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, kellele me edastame teie andmed, mis te olete esitanud tellimise käigus, koos teie tellimuse kohta käiva teabega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Teie andmeid edastatakse ainult makseteenuse pakkujale PAYONE ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik.
- Coinbase Commerce
Kui valite makseviisi "krüptovaluutad", toimub makse töötlemine Toshi Holdings Pte. makseteenuse pakkuja "Coinbase Commerce" kaudu. Ltd, One Marina Boulevard, #28-00, Singapur 018989 ("Coinbase Commerce").
Makse tegemiseks suunatakse teid automaatselt loodud Coinbase Commerce'i lehele. Seal näete tehingu üksikasju, et saaksite tehingu teha oma valitud rahakoti tarkvara abil. Pärast tehingu käivitamist ja tunnustamist suunatakse teid tagasi meie saidi kassasse. Makse töötlemiseks salvestatakse krüptoraha vastavasse plokiahelasse ainult tehinguga seotud teave, isikuandmete edastamist Coinbase Commerce'ile aga põhimõtteliselt ei toimu.
Kui üksikjuhtudel edastatakse isikuandmeid, tehakse seda üksnes makse töötlemiseks vastavalt artiklile 1. 6 lõike 1 punkti b DSGVO kohaselt. Selleks on Coinbase Commerce rakendanud Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardseid lepingutingimusi, mille eesmärk on tagada Singapuris Euroopa andmekaitse taseme järgimine.
Lisateavet Coinbase Commerce'i andmekaitse kohta leiate aadressil: https://commerce.coinbase.com/legal/privacy-policy/.
- ComGate Maksed
Me kasutame makseteenuse pakkujat ComGate Payments, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, Tšehhi Vabariik ("ComGate Payments"). Kui valite makseteenuse pakkuja ComGate Payments kaudu pakutava makseviisi, toimub maksetöötlus ComGate Payments'i kaudu, kellele edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega (nimi, aadress, kontonumber, pangakood, vajadusel krediitkaardi number, arve summa, valuuta ja tehingu number) vastavalt art. 6 lõike 1 punkti b DSGVO kohaselt. Teie andmeid edastatakse ainult maksete töötlemiseks ComGate Payments'ile ja ainult sel eesmärgil vajalikul määral. Lisateavet ComGate Payments'i andmekaitse kohta leiate järgmisel internetiaadressil: https://www.comgate.cz/nakladani-s-osobnimi-udaji-u-platebni-brany-a-platebniho-terminalu-comgate.
- Computop
Kui te otsustate maksta krediitkaardiga makseteenuse pakkuja Computop abil, töötleb makseid makseteenuse pakkuja Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO. Teie andmeid edastatakse ainult makseteenuse pakkuja Computopi kaudu toimuva makse töötlemiseks ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik. Lisateavet Computopi andmekaitsepoliitika kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.computop.com/de/datenschutz.
- ConCardis
Kui te otsustate maksta krediitkaardiga, kasutades makseteenuse pakkujat ConCardis, toimub maksmine makseteenuse pakkuja ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn kaudu, kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega vastavalt art. 6 lõike 1 punkti b DSGVO kohaselt. Teie andmeid edastatakse üksnes makseteenuse pakkuja ConCardis'e kaudu maksete töötlemiseks ja ainult sel eesmärgil vajalikul määral. Lisateavet ConCardise andmekaitsesätete kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung.
- GoCardless
Kui valite makseviisi makseteenuse pakkuja GoCardless (otsekorraldus), töötleb makseid makseteenuse pakkuja GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Ühendkuningriik, kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos tellimuse kohta käiva teabega vastavalt art. 6 lõike 1 punkti b DSGVO kohaselt. Teie andmeid edastatakse ainult makse töötlemiseks makseteenuse pakkuja GoCardless Ltd. kaudu ja ainult sel eesmärgil vajalikul määral. Lisateavet GoCarlessi andmekaitse kohta leiate URL-ilt https://gocardless.com/legal/privacy/.
- Google Pay
Kui valite Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") makseviisi "Google Pay", toimub makse töötlemine teie vähemalt Android 4.4 ("KitKat") operatsioonisüsteemiga ja NFC-funktsiooniga mobiilse lõppseadme rakenduse "Google Pay" kaudu, laadides Google Pay's hoiustatud maksekaarti või seal kontrollitud maksesüsteemi (nt PayPal). Google Pay kaudu tehtava makse vabastamiseks summas, mis ületab 25 eurot, on vajalik teie mobiilse lõppseadme eelnev avamine vastava kontrollmeetmega (nt näotuvastus, salasõna, sõrmejälg või muster).
Makse töötlemiseks edastatakse Google'ile teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimuse kohta käiva teabega. Google edastab seejärel teie Google Pay's salvestatud makseteabe unikaalselt määratud tehingu numbri kujul allikasveebile, mida kasutatakse tehtud makse kontrollimiseks. See tehingunumber ei sisalda mingit teavet teie Google Pay's hoiustatud maksevahendi tegelike makseandmete kohta, vaid see luuakse ja edastatakse ühekordselt kehtiva numbrilise sümboliga. Kõigi Google Pay kaudu tehtavate tehingute puhul tegutseb Google ainult vahendajana makse töötlemisel. Tehing toimub ainult kasutaja ja allikasveebisaidi vahelises suhtes, debiteerides Google Pay's hoiustatud maksevahendeid.
Kuivõrd isikuandmeid töödeldakse kirjeldatud ülekannete käigus, toimub töötlemine üksnes maksete töötlemise eesmärgil vastavalt artiklile. 6 lõike 1 punkti b DSGVO kohaselt.
Google jätab endale õiguse koguda, salvestada ja hinnata teatavat tehingupõhist teavet iga Google Pay kaudu tehtud tehingu kohta. See hõlmab tehingu kuupäeva, kellaaega ja summat, kaupmehe asukohta ja kirjeldust, kaupmehe esitatud kirjeldust ostetud kaupade või teenuste kohta, teie poolt tehingule lisatud fotosid, müüja ja ostja või saatja ja saaja nime ja e-posti aadressi, kasutatud makseviisi, teie kirjeldust tehingu põhjuse kohta ning vajaduse korral tehinguga seotud pakkumist.
Google'i sõnul toimub selline töötlemine üksnes kooskõlas art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO alusel õigustatud huvi korraliku arveldamise, tehinguandmete kontrollimise ning Google Pay teenuse optimeerimise ja funktsionaalse hoolduse vastu.
Google jätab endale ka õiguse ühendada töödeldud tehinguandmed teiste Google'i teenuste kasutamisel Google'i poolt kogutud ja salvestatud teabega.
Google Pay kasutustingimused leiate siit:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Lisateavet Google Payga seotud andmekaitse kohta leiate järgmisel internetiaadressil:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- giropay
Kui maksate "giropay" kaudu, siis toimub maksmine giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main kaudu, kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimuse kohta käiva teabega. Vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt edastatakse teie andmeid ainult makse töötlemiseks ja ainult sel eesmärgil vajalikul määral. Täiendavat teavet giropay GmbH andmekaitsesätete kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung.
- iClear
Kui valite makseviisi "iclear arve", palutakse teil tellimuse vormistamise käigus sisestada oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, tänav, maja number, postiindeks, linn). Selleks, et kaitsta meie õigustatud huvi klientide maksevõime kindlakstegemiseks, edastame need andmed iclear GmbH-le, M2 17, 68161 Mannheim ("iclear") vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt krediidikontrolli eesmärgil. iclear kontrollib teie esitatud isikuandmete ja muude andmete (nt ostukorvi, arve summa, tellimuste ajalugu, maksekogemus) alusel, kas teie valitud maksevõimalus on makse- ja/või maksehäireriski suhtes lubatav. Taotluse kontrollimise raames tehtava otsuse tegemiseks võib lisaks iclear-sisestele kriteeriumidele vastavalt art. 6 lõike 1 punktile 1. 1 lit. f DSGVO kohaselt:
- Domnowski Inkasso GmbH, Am Pulverschoppen 17, 59071 Hamm, Saksamaa.
Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiaruande tulemuses, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid. Lisateavet icleari andmekaitse-eeskirjade kohta leiate järgmisel internetiaadressil: https://www.iclear.de/?id=32.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, saates vastutava töötleja või iclear'ile sõnumi. Siiski võib iclearil olla õigus töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik maksete töötlemiseks vastavalt lepingule.
- ipayment
Kui pakutakse makseviisi(deid) "otsearveldus ipaymenti kaudu" ja/või "krediitkaart ipaymenti kaudu", edastame teie isikuandmed 1&1 Internet AG-le, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (edaspidi "1&1") vastavalt art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO kohaselt maksete töötlemiseks, kuivõrd see on vajalik maksete töötlemiseks. Lisateavet 1&1 isikuandmete töötlemise kohta leiate 1&1 privaatsuspoliitikast aadressil https://www.1und1.de/Datenschutz.
- Klarna
Kui valite Klarna makseteenuse, siis toimub makse Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (edaspidi "Klarna") kaudu. Makse töötlemiseks edastatakse teie isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, tänav, maja number, postiindeks, linn, sugu, e-posti aadress, telefoninumber ja IP-aadress) ning tellimusega seotud andmed (nt arve summa, artikkel, tarne tüüp) Klarnale teie isiku ja krediidivõimelisuse kontrollimiseks, kui te olete selleks selgesõnaliselt nõusoleku andnud vastavalt art. 6 lõike 1 punktile 1. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Siin saate teada, millistele krediidiasutustele teie andmeid võidakse edastada:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kui krediidiinfo tulemuses sisalduvad skooriväärtused, põhinevad need teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistilisel menetlusel. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid. Klarna kasutab saadud teavet makseviivituse statistilise tõenäosuse kohta kaalutud otsuse tegemiseks lepingulise suhte loomise, rakendamise või lõpetamise kohta.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi vastutavale töötlejale või Klarnale. Klarna võib siiski olla õigustatud töötlema teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik maksete töötlemiseks vastavalt lepingule.
Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitse-eeskirjadele ja vastavalt Klarna andmekaitsepoliitikale Saksamaal asuvatele andmesubjektidele https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.
või Austrias asuvate andmesubjektide puhul https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
käsitletakse.
- Paydirekt
Kui valite makseviisi paydirekt, toimub makse makseteenuse pakkuja paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, kaudu. Selle protsessi käigus kogutakse, töödeldakse ja edastatakse teie makseandmed (nt maksesumma, makse saaja andmed) ning teie kinnitus, et makseandmed on õiged, paydirekt GmbH poolt teie pangale, et teostada paydirekt-makse vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. See töötlemine toimub ainult niivõrd, kuivõrd see on tegelikult vajalik makse teostamiseks. Seejärel autentib paydirekt GmbH makse teie jaoks teie pangas salvestatud autentimismenetluse abil. Täiendavat teavet teie andmete edastamise ja töötlemise kohta leiate paydirekt'i andmekaitsedeklaratsioonist, mida saate vaadata järgmisel lingil: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.
- Payever
Kui te valite makseviisi makseteenuse pakkujalt payever, töötleb makseid makseteenuse pakkuja payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Teie andmeid edastatakse ainult makseteenuse pakkujale payever maksete töötlemiseks ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik.
Lisateavet payeveri isikuandmete töötlemise kohta leiate payeveri andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.payever.de/schufa/datenschutz/.
- Paypal
Kui maksate PayPali kaudu, krediitkaardiga PayPali kaudu, otsekorraldusega PayPali kaudu või - kui seda pakutakse - "ostuarve" või "järelmaksuga" PayPali kaudu, edastame teie makseandmed makse töötlemise raames PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal"). Ülekanne toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO ja ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik makse töötlemiseks.
PayPal'i kaudu krediitkaardiga maksmise, PayPal'i kaudu otsekorralduse või - kui seda pakutakse - "ostuarve" või "järelmaksu" PayPal'i kaudu, jätab PayPal endale õiguse teostada krediidikontrolli. Sel eesmärgil võidakse teie makseandmed edastada krediidiagentuuridele vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel PayPali õigustatud huvi alusel teie maksevõime kindlakstegemiseks. PayPal kasutab krediidikontrolli tulemust maksejõuetuse statistilise tõenäosuse osas, et otsustada vastava makseviisi pakkumise üle. Krediidivõime teave võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd krediidikvaliteedi aruande tulemuses sisalduvad skooriväärtused, põhinevad need teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistilisel menetlusel. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid. Täiendavat teavet andmekaitseõiguse kohta, sealhulgas teavet kasutatud krediidiasutuste kohta, leiate PayPali andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, saates PayPalile sõnumi. PayPalil võib siiski olla õigus teie isikuandmeid töödelda, kui see on vajalik maksete lepinguliseks töötlemiseks.
- Rakuten Checkout
Kui olete valinud tellimise käigus makseviisi "ostuarve" või "otsekorraldus" makseteenuse pakkuja Rakuten Checkout kaudu, olete nõustunud krediidikontrolliga.
Makseviisi "ostuarve" ja krediidikontrolli töötlemiseks vajalikke isikuandmeid kogutakse nõusoleku alusel vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a DSGVO alusel ja edastatakse Klarna AB-le, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (www.klarna.de).
Rakuten Checkout kogub teie isikuandmeid otsekorraldusega makseviisi töötlemiseks krediidikontrolli eesmärgil teie nõusoleku alusel, mis on antud tellimuse vormistamise käigus vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Nende andmete edastamine toimub kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega ja arvestades teie kaitsmist väärivaid huve. Lepingusuhte loomise, rakendamise või lõpetamise üle otsustamiseks võib teie nõusoleku alusel edastada eespool nimetatud andmeid ühele või mitmele järgmistest krediidiagentuuridest:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Saksamaa
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Saksamaa
- Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Saksamaa
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Saksamaa
Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiaruande tulemuses, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid. Kui see arvutus näitab, et teie krediidivõimelisus ei ole antud, teavitame teid sellest viivitamatult. Lisateavet Rakuten Checkout'i privaatsuspoliitika kohta leiate järgmisel veebiaadressil: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi vastutavale töötlejale või Klarnale. Klarna võib siiski olla õigustatud töötlema teie isikuandmeid, kui see on vajalik maksete lepinguliseks töötlemiseks.
- Saferpay/ PayUnity
Saferpay/PayUnity kaudu maksmise korral edastatakse teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega SIX Payment Services (Germany) GmbH-le, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg (edaspidi "SIX") vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt makse töötlemiseks. Teie andmeid edastatakse makseteenuse pakkujale SIX ainult maksetöötluse eesmärgil ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik. Täiendavat teavet andmekaitse kohta leiate SIXi veebisaidilt www.six-payment-services.com.
- Secupay
Kui te otsustate maksta krediitkaardiga makseteenuse pakkuja secupay abil, töötleb makseid makseteenuse pakkuja secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Teie andmeid edastatakse ainult makseteenuse pakkuja secupayga maksetöötluse eesmärgil ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik.
Kui valite makseviisi "ostu arvel" secupay kaudu või "otsekorraldus" secupay kaudu, palutakse teil tellimuse vormistamise käigus esitada oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, tänav, maja number, postiindeks, linn, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, pangakood ja kontonumber). Selleks, et kaitsta meie õigustatud huvi klientide maksevõime kindlakstegemiseks, edastame need andmed secupay AG-le, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz ("secupay") vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt krediidikontrolli eesmärgil. Teie poolt esitatud isikuandmete ja täiendavate andmete (nagu ostukorv, arve summa, tellimuste ajalugu, maksekogemus) alusel kontrollib secupay, kas teie valitud maksevõimalust saab makseriski ja/või maksehäireriski arvestades lubada. Lisaks secupay sisemistele kriteeriumidele võidakse otsuse tegemisse kaasata ka järgmiste krediidiagentuuride identiteedi ja krediidivõimelisuse teavet, mis on osa taotluse kontrollimisest vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO kohaselt:
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +07221-5040-1000, faks: -1001.
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Saksamaa, Tel.: +(0)2131-109-501, faks: -557
- EOS Payment Solutions GmbH, Steindamm 80, 200 Hamburg, Saksamaa
Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiaruande tulemuses, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, saates andmete vastutavale töötlejale või Secupayle sõnumi. Secupayl võib siiski olla õigus teie isikuandmeid töödelda, kui see on vajalik maksete lepinguliseks töötlemiseks.
- SOFORT
Kui valite makseviisi "SOFORT", siis töötleb makseid makseteenuse pakkuja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksamaa (edaspidi "SOFORT"), kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH kuulub Klarna Groupi (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Rootsi). Teie andmeid edastatakse ainult makse töötlemiseks makseteenuse pakkujale SOFORT ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik. Täiendavat teavet SOFORTi andmekaitsepoliitika kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Skrill
Kui te valite makseviisi makseteenuse pakkuja Skrill kaudu, töötleb makseid makseteenuse pakkuja Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Inglismaa, kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega (nimi, aadress, kontonumber, pangakood, vajadusel krediitkaardi number, arve summa, valuuta ja tehingu number) vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Teie andmeid edastatakse ainult makse töötlemiseks makseteenuse pakkujale Skrill Ltd. ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik.
- Ribad
Kui valite makseviisi makseteenuse pakkuja Stripe kaudu, siis toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa) kaudu, kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega (nimi, aadress, kontonumber, pangakood, vajadusel krediitkaardi number, arve summa, valuuta ja tehingu number) vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Lisateavet Stripe'i andmekaitse kohta leiate aadressilt https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli matemaatilis-statistiliste menetluste alusel, et kaitsta õigustatud huvi kasutaja maksevõime kindlaksmääramiseks. Stripe võib edastada krediidikontrolliks vajalikud ja maksete töötlemise käigus saadud isikuandmed valitud krediidiagentuuridele, mida Stripe edastab kasutajatele taotluse korral. Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiinfo tulemuses, põhinevad need teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistilisel menetlusel. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid. Stripe kasutab krediidikontrolli tulemust seoses maksejõuetuse statistilise tõenäosusega, et otsustada valitud makseviisi kasutamise lubamise üle.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, saates Stripe'ile või määratud krediidiagentuuridele sõnumi.
Stripe'il võib siiski olla õigus töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik maksete töötlemiseks vastavalt lepingule.
- Unzer
Kui maksate krediitkaardiga Unzeri kaudu, siis toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5. korrus, 1100 Viin, Austria kaudu, kellele me edastame teie andmed, mis on esitatud tellimise käigus, ainult makse töötlemiseks vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. b DSGVO. Edastamine toimub ainult niivõrd, kuivõrd see on tegelikult vajalik maksete töötlemiseks. Unzer edastab teie andmed omakorda HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxembourg, et töödelda makseid - niivõrd kui see on vajalik - vastavalt art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
Kui valite makseviisi "ostu arvel Unzeri kaudu", "otsekorraldus Unzeri kaudu" või "ostu järelmaksuga Unzeri kaudu", palutakse teil tellimise käigus esitada oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, tänav, maja number, postiindeks, linn, sünniaeg, e-posti aadress ja telefoninumber). Selleks, et kaitsta meie õigustatud huvi klientide maksevõime määramiseks, edastame need andmed Payolution GmbH-le Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5. korrus, 1100 Viin, Austria, vastavalt art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO kohaselt krediidikontrolli eesmärgil. Payolution GmbH kontrollib teie poolt esitatud isikuandmete ja täiendavate andmete (nagu ostukorv, arve summa, tellimuste ajalugu, maksekogemused) alusel, kas teie valitud maksevõimalust saab makseriski ja/või maksehäireriski arvestades lubada. Lepingusuhte loomise või rakendamise üle otsustamiseks võib vastavalt artiklile 3 lisada ka järgmiste krediidiagentuuride isiku- või krediidivõimelisuse teavet. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Saksamaa.
- CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Viin, Austria
- CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Šveits
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Saksamaa
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Saksamaa
- KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Viin, Austria
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Saksamaa
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Saksamaa
- ProfiiliAadress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Viin, Austria
- Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, London, EC2Y 5EJ, Ühendkuningriik
- ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Madalmaad.
- payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Viin, Austria
- Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Krediidiinfo võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd skooriväärtused sisalduvad krediidiaruande tulemuses, on nende aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline menetlus. Skooriväärtuste arvutamine hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, aadressiandmeid.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, saates sõnumi vastutavale töötlejale või Unzerile või Payolution GmbH-le. Unzeril või Payolution GmbH-l võib siiski olla õigus teie isikuandmeid töödelda, kui see on vajalik maksete lepinguliseks töötlemiseks.
- Wallee
Kui valite makseviisi makseteenuse pakkuja "Wallee", siis töötleb makseid makseteenuse pakkuja Wallee customweb GmbH (General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zürich, edaspidi "Wallee"), kellele me edastame teie poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmed koos teie tellimust puudutava teabega (nimi, aadress, kontonumber, pangakood, võimalusel krediitkaardi number, arve summa, valuuta ja tehingu number). Teie andmeid edastatakse ainult makse töötlemiseks makseteenuse pakkujale Wallee ja ainult selles ulatuses, mis on selleks vajalik.
- VR makse
Kui valite VR Paymenti kaudu pakutava makseviisi, toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi "VR Payment") kaudu välise terminali kaudu. Kõigepealt kogub VR Payment teie isikuandmeid (perekonnanimi, eesnimi, makseandmed) virtuaalses terminalis ja krüpteerib need otse seal. Seejärel saadetakse see krüpteeritud andmestik VR Payment'ile kui maksekorraldajale makse kinnitamiseks. VR Payment dekrüpteerib esimese osa, mis sisaldab kaardinumbrit; seda on vaja edasiseks broneerimiseks. Teine osa koos autoriseerimisandmetega saadetakse vastava maksekaardi väljaandjale vastava maksekaardisüsteemi kaudu. Seejärel autentib VR Payment tehingu, kasutades selleks pangas salvestatud autentimismenetlust. Seejärel kantakse maksesumma teie kontolt meie kontole. Kogu eelnimetatud töötlemine toimub üksnes makse nõuetekohase töötlemise eesmärgil vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kohaselt. Lisaks maksmiseks vajalikele andmetele võib VR Payment koguda tehingu töötlemise raames täiendavaid andmeid, näiteks tarneaadressi või teavet tehinguga seotud pakkumise kohta. See töötlemine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt VR Paymenti õigustatud huvi alusel tehinguandmete kontrollimiseks ning teenuse optimeerimiseks ja funktsionaalseks hooldamiseks. Lisateavet VR Paymenti andmekaitse kohta leiate siit: https://www.vr-payment.de/datenschutz-haftung/.

11) Sotsiaalmeedia kasutamine: videod

11.1 Vimeo videote kasutamine
Meie veebilehele on integreeritud Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA videoportaali Vimeo pluginad. Kui kutsute üles meie veebisaidi lehekülje, mis sisaldab sellist pluginat, loob teie brauser otsese ühenduse Vimeo serveritega. Vimeo edastab pluginate sisu otse teie brauserile ja integreerib selle leheküljele. Selle integreerimise kaudu saab Vimeo teavet, et teie brauser on meie veebisaidi vastavale lehele pöördunud, isegi kui teil ei ole Vimeo kontot või te ei ole hetkel Vimeosse sisse logitud. See teave (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse teie veebilehitseja poolt otse Vimeo serverisse USAs ja salvestatakse seal.
Kui olete Vimeosse sisse logitud, võib Vimeo teie külastuse meie veebisaidil otse teie Vimeo kontole omistada. Kui te suhtlete pluginatega (nt klõpsates video stardinupule), edastatakse see teave samuti otse Vimeo serverisse ja salvestatakse seal.
Kirjeldatud andmetöötlustoimingud viiakse läbi kooskõlas artikliga. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel Vimeo õigustatud huvi turu-uuringute tegemiseks ja Vimeo teenuse vajaduspõhiseks kujundamiseks.
Kui te ei soovi, et Vimeo määraks meie veebisaidi kaudu kogutud andmeid otse teie Vimeo kontole, peate enne meie veebisaidi külastamist Vimeost välja logima.
Andmete kogumise eesmärk ja ulatus ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine Vimeo poolt, samuti teie õigused sellega seoses ja teie privaatsuse kaitsmise võimalused leiate Vimeo andmekaitseteabest: https://vimeo.com/privacy.
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa, Google Analyticsi jälgimisvahend on automaatselt integreeritud Vimeo videotesse, mis on meie veebilehele integreeritud. See on Vimeo enda jälgimine, millele meil puudub juurdepääs ja mida meie veebileht ei saa mõjutada. Google Analytics kasutab jälgimiseks nn küpsiseid, mis on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Küpsise poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta edastatakse Google'ile ja salvestatakse selle serverites Ameerika Ühendriikides.
See töötlemine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel Vimeo õigustatud huvi tõttu kasutajate käitumise statistilise analüüsi teostamiseks optimeerimise ja turunduse eesmärgil.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks deaktiveerige see teenus veebisaidil olevas "Cookie Consent Tool" (küpsiste nõusoleku tööriist).

11.2 Youtube'i videote kasutamine
See veebisait kasutab Youtube'i sisseehitamise funktsiooni, et kuvada ja esitada videoid teenusepakkujalt "Youtube", mis kuulub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google").
Siinkohal kasutatakse laiendatud andmekaitserežiimi, mis teenusepakkuja sõnul käivitab kasutaja andmete salvestamise ainult siis, kui video(d) mängitakse. Kui sisseehitatud Youtube'i videote taasesitus käivitub, kasutab teenusepakkuja "Youtube" küpsiseid, et koguda teavet kasutaja käitumise kohta. Vastavalt "Youtube'i" andmetele kasutatakse neid muu hulgas videostatistika kogumiseks, kasutajasõbralikkuse parandamiseks ja kuritahtliku käitumise vältimiseks. Kui olete Google'i sisse logitud, siis määratakse teie andmed otse teie kontole, kui klõpsate videole. Kui te ei soovi, et teie andmeid seostatakse teie YouTube'i profiiliga, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed (isegi kasutajate puhul, kes ei ole sisse logitud) kasutusprofiilidena ja hindab neid. Selline hindamine toimub eelkõige vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel, lähtudes Google'i õigustatud huvidest seoses isikupärastatud reklaami kuvamisega, turu-uuringutega ja/või oma veebisaidi vajaduspõhise kujundamisega. Teil on õigus esitada vastuväiteid nende kasutajaprofiilide loomisele, kusjuures selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust YouTube'iga. YouTube'i kasutamine võib kaasa tuua ka isikuandmete edastamise Google LLC. serveritesse USAs.
Sõltumata sisseehitatud videote taasesitusest luuakse iga kord, kui seda veebisaiti külastatakse, ühendus Google'i võrguga, mis võib käivitada edasisi andmetöötlustoiminguid ilma meie mõjuta.
Lisateavet "Youtube'i" andmekaitse kohta leiate Youtube'i kasutustingimustest aadressil https://www.youtube.com/static?template=terms ja Google'i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks deaktiveerige see teenus veebisaidil olevas "Cookie Consent Tool" (küpsiste nõusoleku tööriist).

12) Online-turundus

12.1 billiger.de müügi jälgimine
See veebileht kasutab billiger.de Sales Tracking, jälgimistehnoloogiat, mille on välja töötanud solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, et jälgida ja hinnata teatud kasutaja tegevusi, mis on tehtud pärast billiger.de veebilehelt meie veebilehele ümberjuhatamist.
Selleks on meie tellimuse kinnitamise lehekülgedel rakendatud nn Javascript-põhine jälgimispiksel, mis suudab kasutaja tegevusi jälgida ühe piksli kujul läbi suhtluse billiger.de-ga.
Jälgimispiksel loob seose kasutaja poolt billiger.de veebilehel reklaamile (puutepunktile) tehtud kliki ja meie veebisaidil tehtud tellimuse vahel. Tellimuse vormistamisel saadab teie brauser piksli kaudu billiger.de serverile HTTP päringu, millega edastatakse teatud teave.
See teave sisaldab lõppseadme IP-aadressi (billiger.de anonüümseks muudab selle IP-aadressi enne selle salvestamist), HTTP-pealkirja (teie brauseri poolt automaatselt edastatud andmepakett, mis sisaldab mitmesugust tehnilist teavet) ja päringu aega. Lisaks sellele edastab ja salvestab billiger.de ka teie tellimuse numbri ja ostukorvi väärtuse. See teave salvestatakse ja edastatakse billiger.de-le ja salvestatakse ainult siis, kui tellimus on tegelikult tehtud pärast billiger.de-lt meie veebisaidile edastamist.
Kuivõrd selle teabe edastamine billiger.de-le hõlmab kasutaja isikuandmeid, toimub see vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt meie õigustatud huvi tõttu statistiliselt hinnata billiger.de-s olevate tootereklaamide edukust ja kasutajate ostukäitumist ning seega optimeerida meie veebipakkumist.
Kui te ei soovi kirjeldatud teabe edasist edastamist billiger.de-le, saate seda takistada ainult Java Script'i deaktiveerimisega teie brauseris. Alternatiivselt võite takistada JavaScripti koodi täitmist, paigaldades JavaScripti blokeerija (nt https://noscript.net/ või https://www.ghostery.com). Sellisel juhul on aga väga tõenäoline, et te ei saa kõiki veebilehe funktsioone täies ulatuses kasutada.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

12.2 Google AdSense
See veebileht kasutab Google AdSense'i, veebireklaamiteenust, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google"). Google AdSense kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Lisaks kasutab Google AdSense teabe kogumiseks ka nn "veebimajakaid" (väikesed nähtamatud graafikud), mille abil saab registreerida, koguda ja hinnata lihtsaid tegevusi, näiteks külastajate liikumist veebisaidil.
Küpsise ja/või veebimajaka poolt genereeritud teave (sealhulgas teie IP-aadress) selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i serverisse ja salvestatakse seal. See võib hõlmata ka edastamist Google LLC. serveritesse USAs.
Google kasutab sel viisil saadud teavet, et hinnata teie kasutuskäitumist seoses AdSense'i reklaamidega. Teie brauseri poolt Google AdSense'i raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Google'i kogutud teavet võidakse edastada kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus ja/või kui sellised kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i nimel.
Üksikasjalik teave Google AdSense'i poolt algatatud töötlemise ja Google'i poolt veebisaitide andmete töötlemise kohta on leitav siit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Eespool kirjeldatud andmete töötlemine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt eesmärgiga suunata kasutajale reklaami kolmandate isikute poolt, kelle reklaame kuvatakse sellel veebisaidil kasutaja hinnatud käitumise alusel. See töötlemine teenib ka meie finantshuvi meie veebisaidi majandusliku potentsiaali ärakasutamisel, näidates tasu eest kolmandate isikute personaliseeritud reklaamisisu.
Lisateavet Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate järgmisel internetiaadressil: https://www.google.de/policies/privacy/.
Saate küpsised reklaamieelistuste jaoks alaliselt välja lülitada, seadistades oma brauseritarkvara vastavalt või saate alla laadida ja paigaldada brauseriplugiini, mis on saadaval alljärgneva lingi all:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Pange tähele, et kui te olete küpsiste kasutamise keelanud, ei pruugi selle veebisaidi teatavad funktsioonid olla kättesaadavad või võivad olla piiratud.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

12.3 Google Ads konversiooni jälgimine
See veebileht kasutab veebireklaamiprogrammi "Google Ads" ja Google Ads'i raames Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") konversioonijälgimist. Me kasutame Google Ads'i, et juhtida tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumistele välistel veebilehtedel reklaamimeedia abil (nn Google Adwords). Me saame kindlaks teha, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed seoses reklaamikampaaniate andmetega. Nii püüame saavutada eesmärki näidata teile huvipakkuvat reklaami, muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks ja saavutada õiglane arvestus tehtud reklaamikulude kohta.
Konversiooni jälgimise küpsis määratakse, kui kasutaja klikib Google'i poolt paigutatud reklaamile. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Need küpsised kaotavad tavaliselt oma kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saavad Google ja meie tuvastada, et kasutaja klikkis reklaami ja suunati sellele lehele. Iga Google Ads'i klient saab erineva küpsise. Seetõttu ei saa küpsiseid jälgida Google Ads'i klientide veebilehtedel. Konverentsiküpsise abil saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks Google Ads'i klientide jaoks, kes on konversioonijälgimise heaks kiitnud. Kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes klikkisid nende reklaamil ja suunati ümber konverteerimise jälgimise sildiga varustatud lehele. Siiski ei saa nad mingit teavet, mida saaks kasutada kasutajate isiklikuks tuvastamiseks.
Google'i reklaamide kasutamine võib kaasa tuua isikuandmete edastamise Google LLC. serveritesse USAs.
Üksikasjad Google Ads Conversion Tracking'i poolt algatatud töötlemise ja Google'i poolt veebilehtede andmete töötlemise kohta leiate siit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Kõik eespool kirjeldatud töötlemisviisid, eelkõige küpsiste paigaldamine teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest, toimuvad ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt artiklile 1. 6 lõike 1 punkti a DSGVO kohaselt. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui te deaktiveerite selle teenuse veebisaidil oleva "küpsiste nõusoleku tööriista" abil.
Samuti saate püsivalt keelata küpsiste seadmise Google'i reklaami konverentsi jälgimise abil, laadides alla ja installides Google'i brauseriplugiini, mis on saadaval alljärgneval lingil:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Selleks, et kõnetada kasutajaid, kelle andmed oleme saanud ärisuhete või ärilaadsete suhete raames, rohkem huvidele suunatud reklaami viisil, kasutame Google Ads'i kontekstis kliendi sobitamise funktsiooni. Selleks edastame Google'ile elektrooniliselt ühe või mitu faili, mis sisaldavad kliendi koondandmeid (peamiselt e-posti aadressid ja telefoninumbrid). Google'il ei ole juurdepääsu selgetele andmetele, vaid ta krüpteerib kliendifailide andmed edastamise käigus automaatselt spetsiaalse algoritmi abil. Krüpteeritud teavet saab Google seejärel kasutada ainult selleks, et seostada seda olemasolevate Google'i kontodega, mille andmesubjektid on loonud. See võimaldab isikupärastatud reklaami esitamist kõigi Google'i teenuste kaudu, mis on seotud vastava Google'i kontoga.
Kliendiandmeid edastatakse Google'ile ainult juhul, kui olete andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a DSGVO kohaselt. Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Lisateavet Google'i andmekaitsemeetmete kohta seoses kliendi sobitamise funktsiooniga leiate siit: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182.
Google'i privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin: https://www.google.de/policies/privacy/

12.4 Partnerprogrammide kasutamine
- Oma partnerprogramm
Seoses tooteesitlustega meie veebisaidil on meil oma partnerprogramm, mille raames pakume huvitatud kolmandatele osapooltele partnerlinde, mis viivad meie pakkumistele. Partnerprogrammi jaoks kasutatakse küpsiseid, mis üldjuhul pannakse partneri leheküljel pärast vastaval partnerlingil klõpsamist ja mille eest me andmekaitseõiguse kohaselt ei vastuta. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tehingute (nt "müügiliinide") päritolu. Nii saame muu hulgas tuvastada, et olete klõpsanud partneri lingile ja sattunud meie veebisaidile. See teave on vajalik maksete töötlemiseks meie ja partnerpartnerite vahel. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt.
Kui soovite blokeerida kasutajate käitumise hindamist küpsiste abil, saate oma veebilehitseja seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate ise otsustada, kas nõustute nendega või välistate küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt.
- ADCELLi partnerprogramm (Firstlead GmbH)
Me osaleme Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlin (edaspidi "ADCELL") partnerprogrammis "ADCELL". ADCELL salvestab oma teenuste raames kasutajate lõppseadmetes küpsiseid, et dokumenteerida tehinguid (nt "müügiklippe"), kui külastaja klõpsab partnerlinki sisaldavale reklaamile. Nende küpsiste ainus eesmärk on korrektselt määrata reklaamikandja edukus ja vastav arveldamine võrgus. ADCELL kasutab ka nn jälgimispiksleid. Need võimaldavad hinnata sellist teavet nagu külastajate liikumine lehekülgedel.
Küpsiste ja jälgimispikslite poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise (sealhulgas IP-aadress) ja reklaamiformaatide edastamise kohta edastatakse ADCELLi serverisse ja salvestatakse seal. Muu hulgas saab ADCELL tuvastada, et sellel veebisaidil olevale partnerilinkile on klõpsatud. ADCELL võib seda (anonüümset) teavet teatud tingimustel edastada lepingulistele partneritele, kuid selliseid andmeid nagu IP-aadress ei liideta teiste salvestatud andmetega.
Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud ADCELLi komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO.
Kui soovite blokeerida kasutajate käitumise hindamist küpsiste abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate otsustada küpsiste vastuvõtmise üle individuaalselt või välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt. Kui te ei nõustu oma andmete töötlemisega eespool kirjeldatud viisil, on teil võimalus keelata andmete töötlemine aadressil www.adcell.de/datenschutz.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- Amazoni partnerprogramm (AmazonPartnerNet)
Me osaleme Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi "Amazon") partnerprogrammis "AmazonPartnerNet". Sellega seoses oleme oma veebisaidil paigutanud reklaame linkidena, mis viivad erinevate Amazoni veebisaitide pakkumistele. Amazon kasutab küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tellimuste päritolu. Sellega saab Amazon muu hulgas tuvastada, et olete meie veebisaidil olevale partnerlinkile klõpsanud. See teave on vajalik meie ja Amazoni vaheliseks maksete töötlemiseks. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel Amazoniga tehtavate komisjonitasude töötlemisel vastavalt art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Täiendavat teavet andmete kasutamise kohta Amazoni poolt leiate Amazon.de andmekaitsedeklaratsioonist aadressil https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Kui soovite blokeerida kasutajate käitumise hindamist küpsiste abil, saate seadistada oma brauseri nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate individuaalselt otsustada, kas aktsepteerida neid või välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt. Samuti saate Amazonis olevad huvipõhised reklaamid deaktiveerida lingi https://www.amazon.de/gp/dra/info kaudu.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- AWIN Performance Advertising Network
Me osaleme AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berliin (edaspidi "AWIN") tulemuslikkuse reklaamivõrgustikus. AWIN salvestab oma jälgimisteenuste raames küpsised tehingute (nt "müügikontaktide") dokumenteerimiseks nende kasutajate lõppseadmetes, kes külastavad või kasutavad tema klientide veebisaite või muid veebipõhiseid pakkumisi (nt uudiskirja tellimine või veebitellimuse tegemine). Nende küpsiste ainus eesmärk on reklaamikandja edukuse ja vastava arveldamise korrektne määramine tema võrgustiku raames.
Küpsisesse pannakse ainult teave selle kohta, millal lõppseadme poolt konkreetsele reklaamikandjale klikiti. AWINi jälgimisküpsistesse salvestatakse individuaalne numbrite jada, mida ei saa seostada konkreetse kasutajaga, millega dokumenteeritakse reklaamija partnerprogramm, kirjastaja ja kasutaja tegevuse (kliki või vaatamise) aeg. AWIN kogub ka teavet selle lõppseadme kohta, mille kaudu tehing sooritatakse, nt operatsioonisüsteemi ja kutsuva brauseri kohta. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvide alusel, mis on seotud AWINiga tehtavate komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO kohaselt.
Kui te ei soovi, et teie brauserisse salvestatakse küpsiseid, saate seda teha, kui te oma brauseri vastavalt seadistate. Te saate küpsiste salvestamise oma vastavas brauseris välja lülitada lisade/Interneti valikute all, piirata seda teatud veebilehtedega või seadistada oma brauseri nii, et see teavitab teid kohe, kui küpsis saadetakse. Pange aga tähele, et sellisel juhul peate arvestama veebipakkumiste piiratud kuvamisega ja piiratud kasutusjuhendiga. Samuti saate küpsised igal ajal kustutada. Sellisel juhul eemaldatakse neis salvestatud teave teie lõppseadmest.
Täiendavat teavet andmete kasutamise kohta AWINi poolt leiate ettevõtte andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud vastuväite esitamise menetlust.
- belboon Partnerprogramm (belboon GmbH)
Osaleme belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin (edaspidi "belboon"). Osana oma teenustest salvestab belboon kasutajate lõppseadmetes küpsiseid, et dokumenteerida tehinguid (nt "müügiklippe"), kui külastaja klikib partnerlinki sisaldavale reklaamile. Nende küpsiste ainus eesmärk on korrektselt määrata reklaamikandja edukus ja vastav arveldamine võrgus. Lisaks kasutab belboon nn jälgimispiksleid. Need võimaldavad hinnata sellist teavet nagu külastajate liikumine lehekülgedel.
Küpsiste ja jälgimispikslite poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise (sealhulgas IP-aadress) ja reklaamiformaatide edastamise kohta edastatakse belbooni serverisse ja salvestatakse seal. Muu hulgas saab belboon tuvastada, et sellel veebisaidil olevale partnerilinkile on klikitud. belboon võib seda (anonüümset) teavet teatud tingimustel lepingulistele partneritele edastada, kuid selliseid andmeid nagu IP-aadress ei liideta teiste salvestatud andmetega.
Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud komisjonitasude töötlemisega belbooniga vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO.
Täiendavat teavet andmete kasutamise kohta belbooni poolt leiate belbooni andmekaitsedeklaratsioonist aadressil https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Kui soovite blokeerida kasutajate käitumise hindamist küpsiste abil, saate seadistada oma brauseri nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate individuaalselt otsustada, kas aktsepteerida neid või välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- CJ Affiliate partnerite võrgustik
Oleme CJ Affiliate (Conversant Europe Limited), 1. korrus, 40 Dukes Place, London, EC3A 7NH, partnerite võrgustiku liige. Sellega seoses oleme paigutanud affiliate partnerite lehekülgedele reklaame linkidena, mis viivad meie veebilehe pakkumistele. CJ Affiliate kasutab küpsiseid, mis on üldjuhul pandud partnerlehel ja mille eest me ei vastuta selles osas andmekaitseseaduse alusel. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tehingute (nt "müügiliinide") päritolu. Sellega saab CJ Affiliate muu hulgas tuvastada, et olete klõpsanud partneri lingile ja teid on ümber suunatud meie veebilehele. See teave on vajalik maksete töötlemiseks meie ja CJ Affiliate'i vahel. Kui teave sisaldab ka isikuandmeid, põhineb kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvil CJ Affiliate'iga tehtavate komisjonitasude töötlemisel vastavalt art. 6 (1) lit. f DSGVO alusel.
Lisateavet CJ Affiliate'i andmete kasutamise kohta leiate aadressil https://www.cj.com/legal/privacy-de.
Kui soovite blokeerida kasutajate käitumise hindamist küpsiste abil, saate oma veebilehitseja seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate ise otsustada, kas nõustute nendega või välistate küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt.
- Digistore24 partnerlusprogramm
Me osaleme Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim ("Digistore24") partnerprogrammis. Sellega seoses oleme oma veebisaidil paigutanud reklaame linkidena, mis viivad Digistore24 pakkumistele. Digistore24 kasutab küpsiseid, mis on üldjuhul seatud partnerisaidil ja mille eest me ei vastuta selles osas andmekaitseseaduse alusel. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tellimuste päritolu. Sellega saab Digistore24 muu hulgas tuvastada, et olete meie veebisaidil partneri lingile klõpsanud. See teave on vajalik meie ja Digistore24 vahelise makse töötlemiseks. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud komisjonitasude töötlemisega Digistore24-ga vastavalt art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO kohaselt.
Lisateavet andmete kasutamise kohta Digistore24 poolt leiate veebilehelt https://www.digistore24.com/page/privacy.
Digistore24 küpsised teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest pannakse paika ainult siis, kui olete andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Digistore24 poolt pakutavate seadistusvõimaluste abil saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, nii et see kehtib ka tulevikus.
- eBay partnerprogramm (eBay Partner Network)
Me osaleme eBay Partner Network, Inc., 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA (edaspidi "EPN") partnerprogrammis. Sellega seoses oleme oma veebisaidil paigutanud reklaami linkidena, mis viivad erinevate eBay veebisaitide pakkumistele. EPN kasutab küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud klõpsude, tellimuste jne päritolu. Muu hulgas saab EPN tuvastada, et olete sellel veebisaidil olevale partnerlinkile klõpsanud. See teave on vajalik meie ja eBay vahelise makse töötlemiseks. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud eBayga tehtavate komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO.
Lisateavet andmete kasutamise kohta EPNi poolt leiate ettevõtte privaatsuspoliitikast: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice.
Kui soovite blokeerida kasutajate käitumise hindamist küpsiste abil, saate seadistada oma brauseri nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate otsustada küpsiste vastuvõtmise üle individuaalselt või välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- Tradedoubler GmbH partnerprogramm
Me osaleme Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Saksamaa (edaspidi "Tradedoubler") partnerprogrammis.
Tradedoubler on Saksa affiliate-võrgustik, mis pakub affiliate-turundust. Affiliate-turundus on internetipõhine levitamise vorm, mis võimaldab internetilehekülgede kommertsoperaatoritel, nn kaupmeestel või reklaamijatel, kuvada kolmandate isikute, s.t. levitamispartnerite, keda nimetatakse ka partneriteks või kirjastajateks, internetilehekülgedel reklaami, mille eest tavaliselt makstakse klikk- või müügitasu. Kaupmees pakub affiliate-võrgustiku kaudu reklaamikandja, st reklaamibänneri või muud sobivat internetireklaami vahendit, mille partner seejärel integreerib oma veebilehtedele. Selles kontekstis oleme paigutanud reklaami linkidena meie veebilehele.
Seda tehes kasutame Tradedoubleri küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tellimuste päritolu. Nii saab Tradedoubler muu hulgas tuvastada, et olete meie veebisaidil olevale partnerilinkile klõpsanud. See teave on vajalik maksete töötlemiseks meie ja Tradedoubleri vahel. Kui teave sisaldab ka isikuandmeid, põhineb kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvil, mis on seotud Tradedoubleriga tehtavate komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Lisateavet andmete kasutamise kohta Tradedoubleri poolt leiate Tradedoubleri privaatsuspoliitikast aadressil https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Kui soovite blokeerida kasutajate käitumise hindamist küpsiste abil, saate oma veebilehitseja seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate ise otsustada, kas nõustute nendega või välistate küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

13) Veebianalüüsi teenused

Google (Universal) Analytics koos Google Signalsiga
See veebisait kasutab Google (Universal) Analytics'i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google"). Google (Universal) Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsise poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse Google'i poolt Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse.
See veebisait kasutab Google (Universal) Analytics'i ainult laiendiga "_anonymizeIp()", mis tagab IP-aadressi anonüümseks muutmise, lühendades seda ja välistades otsese isikliku viite. Laiendus tähendab, et Google lühendab teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress USAs asuvasse Google LLC. serverisse ja lühendatakse seal.
Google kasutab seda teavet meie nimel, et hinnata teiepoolset veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Selles kontekstis ei liideta teie brauseri poolt Google (Universal) Analyticsi raames edastatud IP-aadressi teiste Google'i andmetega.
Google Analytics võimaldab ka statistika koostamist koos väidetega veebilehe külastajate vanuse, soo ja huvide kohta, mis põhineb huvipõhise reklaami hindamisel ja kolmandate isikute andmete lisamisel spetsiaalse funktsiooni, nn "demograafiliste tunnuste" kaudu. See võimaldab määratleda ja eristada veebisaidi kasutajagruppe turundusmeetmete suunamiseks. Siiski ei saa "demograafiliste tunnuste" kaudu kogutud andmeid seostada konkreetse isikuga.
Üksikasjad Google Analyticsi poolt käivitatava töötlemise ja Google'i poolt veebilehe andmete töötlemise kohta leiate siit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Kõik eespool kirjeldatud töötlemisviisid, eelkõige Google Analyticsi küpsiste seadmine teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest, toimuvad ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a DSGVO kohaselt. Ilma selle nõusolekuta ei kasutata Google Analytics'i veebisaidi külastamise ajal.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks deaktiveerige see teenus veebilehel olevas "Cookie Consent Tool" (küpsiste nõusoleku tööriist). Oleme sõlminud Google'iga Google Analytics'i kasutamiseks tellimuste töötlemise lepingu, mis kohustab Google'i kaitsma meie veebilehe külastajate andmeid ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele. Andmete edastamisel EList USAsse viitab Google Euroopa Komisjoni nn standardsetele andmekaitseklauslitele, mille eesmärk on tagada Euroopa andmekaitse taseme järgimine USAs.
Lisateavet Google (Universal) Analytics'i kohta leiate siit: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
See veebisait kasutab ka Google Signals teenust Google Analyticsi laiendusena. Google Signals'i abil saame lasta Google'il luua seadmeüleseid aruandeid (nn "seadmeülene jälgimine"). Kui olete oma Google'i konto seadetes aktiveerinud "personaliseeritud reklaamid" ja olete oma internetivõimelised seadmed oma Google'i kontoga sidunud, saab Google analüüsida kasutajate käitumist eri seadmetes ja luua selle põhjal andmebaasi mudeleid, tingimusel et olete andnud oma nõusoleku Google Analyticsi kasutamiseks vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a DSGVO kohaselt (vt eespool). Arvesse võetakse kõigi Google'i kontole sisselogitud ja konverteerimise sooritanud lehe külastajate sisselogimisi ja seadmetüüpe. Andmed näitavad muu hulgas, millisel seadmel te esimest korda reklaami klõpsasite ja millisel seadmel toimus sellega seotud konverteerimine. Me ei saa Google'ilt sellega seoses mingeid isikuandmeid, vaid ainult Google Signaalide alusel koostatud statistikat. Teil on võimalus oma Google'i konto seadetes funktsioon "Isikustatud reklaamid" välja lülitada ja seega seadmeülene analüüs välja lülitada. Selleks järgige sellel leheküljel olevaid juhiseid: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Lisateavet Google Signaalide kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

14) Live-chat süsteemi kasutamine

Oma live-chat süsteem
Sellel veebisaidil kogutakse live-chat-süsteemi toimimise eesmärgil, mis teenib live-küsitlustele vastamist, teie edastatud chat-nimi ja teie edastatud chat-sisuandmed ning salvestatakse chat'i jooksul. Vestlus ja teie edastatud vestlusnimi salvestatakse ainult nn RAM-i (töömälu) ja kustutatakse kohe, kui meie või teie olete vestluse lõpetanud, kuid mitte hiljem kui 2 tundi pärast viimast sõnumit vestlusajaloos. Küpsiseid kasutatakse vestlusfunktsiooni toimimiseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse lokaalselt veebilehe külastaja internetibrauseri vahemällu. Küpsised võimaldavad ära tunda veebilehe külastaja internetibrauseri, et teha vahet meie veebilehe vestlusfunktsiooni üksikutel kasutajatel.
Kuivõrd sel viisil kogutud teave on isikuandmeid sisaldav, toimub töötlemine kooskõlas artikliga. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO kohaselt meie õigustatud huvi tõttu tõhusa klienditeeninduse ja kasutajate käitumise statistilise analüüsi eesmärgil optimeerimise eesmärgil.
Küpsiste salvestamise vältimiseks saate oma internetibrauseri seadistada nii, et teie arvutisse ei saa tulevikus enam küpsiseid salvestada või et juba salvestatud küpsised kustutatakse. Kõigi küpsiste väljalülitamine võib aga tähendada, et meie veebisaidi vestlusfunktsiooni ei saa enam kasutada.

15) Tööriistad ja muud

15.1 Complianz
See veebisait kasutab küpsiste nõusoleku saamiseks kasutajate tõhusa nõusoleku saamiseks küpsiste ja nõusolekut nõudvate küpsistepõhiste rakenduste puhul Complianz B.V., Atoomweg 6B, 9743 AK, Groningen, Madalmaad ("Complianz") küpsiste nõusolekutööriista. Vastava JavaScripti koodi integreerimise teel kuvatakse kasutajatele lehe üleskutsumisel bänner, milles on võimalik anda nõusolek teatavate küpsiste ja/või küpsistel põhinevate rakenduste kasutamiseks, märgistades vastava kasti. Selle vahendi abil laaditakse kõik nõusolekut nõudvad küpsised/teenused ainult siis, kui vastav kasutaja annab vastava nõusoleku, märgistades vastava kasti. See tagab, et sellised küpsised pannakse kasutaja vastavasse lõppseadmesse ainult siis, kui ta on andnud oma nõusoleku.
Tööriist seab tehniliselt vajalikud küpsised, et salvestada teie küpsiste eelistused. Selles kontekstis ei töödelda kasutaja isikuandmeid.

15.2 Google reCAPTCHA
Sellel veebisaidil kasutame ka Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") reCAPTCHA-funktsiooni. Seda funktsiooni kasutatakse peamiselt selleks, et eristada, kas sissekanne on tehtud füüsilise isiku poolt või on seda kuritarvitanud masin ja automatiseeritud töötlus. Teenus hõlmab IP-aadressi ja vajaduse korral muude Google'i poolt reCAPTCHA teenuse jaoks nõutavate andmete saatmist Google'ile ning seda tehakse vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt meie õigustatud huvi alusel, mis on seotud individuaalse isikliku vastutuse kindlaksmääramisega Internetis ning kuritarvituste ja rämpsposti ennetamisega. Google reCAPTCHA kasutamine võib hõlmata ka isikuandmete edastamist Google LLC. serveritesse USAs.
Lisateavet Google reCAPTCHA ja Google'i andmekaitsedeklaratsiooni kohta leiate aadressil: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

16) Andmesubjekti õigused

16.1 Kohaldatava andmekaitseseadusega antakse teile järgmised andmesubjekti õigused (teabe- ja sekkumisõigused) vastutava töötleja suhtes seoses teie isikuandmete töötlemisega, kusjuures nende õiguste kasutamise eelduseks on viidatud nimetatud õiguslikule alusele:
- Õigus saada teavet vastavalt art. 15 DSGVO;
- Õigus andmete parandamisele vastavalt art. 16 DSGVO;
- Õigus andmete kustutamisele vastavalt art. 17 DSGVO;
- Õigus töötlemise piiramisele vastavalt art. 18 GDPR;
- Õigus saada teavet vastavalt art. 19 GDPR;
- Õigus andmete ülekantavusele vastavalt art. 20 GDPR;
- Õigus nõusoleku tagasivõtmiseks vastavalt art. 7(3) GDPR;
- Õigus esitada kaebus vastavalt art. 77 GDPR.

16.2 VASTUVÄITE ESITAMISE ÕIGUS
KUI ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID HUVIDE TASAKAALUSTAMISE RAAMES MEIE ÜLEKAALUKA ÕIGUSTATUD HUVI ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID SELLE TÖÖTLEMISE SUHTES, MIS JÕUSTUB TULEVIKUS, TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL.
KUI TE KASUTATE OMA ÕIGUST ESITADA VASTUVÄITEID, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE. SIISKI JÄTAME ENDALE ÕIGUSE JÄTKATA TÖÖTLEMIST, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEKS ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, PÕHIÕIGUSED JA -VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK ÕIGUSLIKE NÕUETE ESITAMISEKS, TEOSTAMISEKS VÕI KAITSMISEKS.
KUI ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL. VÕITE KASUTADA VASTUVÄITE ESITAMISE ÕIGUST EESPOOL KIRJELDATUD VIISIL.
KUI TE KASUTATE OMA ÕIGUST ESITADA VASTUVÄITEID, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL.

17) Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmete säilitamise kestust mõõdetakse vastava õigusliku aluse, töötlemise eesmärgi ja - kui see on asjakohane - täiendavalt vastava seadusjärgse säilitamisperioodi alusel (nt kaubandus- ja maksuseaduste kohased säilitamisperioodid).

Kui isikuandmeid töödeldakse selgesõnalise nõusoleku alusel vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a DSGVO alusel, säilitatakse neid andmeid seni, kuni andmesubjekt tühistab oma nõusoleku.

Kui on olemas seadusjärgsed säilitustähtajad andmetele, mida töödeldakse õiguslike või kvaasi-õiguslike kohustuste raames art. 6 lõike 1 punkti b DSGVO alusel, kustutatakse need andmed pärast säilitustähtaegade lõppemist rutiinselt, kui neid ei ole enam vaja lepingu täitmiseks või lepingu algatamiseks ja/või kui meil puudub põhjendatud huvi nende säilitamise jätkamiseks.

Kui isikuandmeid töödeldakse artikli 2 alusel. 6 lõike 1 punkti f DSGVO alusel, säilitatakse neid andmeid seni, kuni andmesubjekt kasutab oma õigust esitada vastuväiteid vastavalt art. 21(1) DSGVO, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on õigusnõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO alusel, säilitatakse neid andmeid seni, kuni andmesubjekt kasutab oma õigust esitada vastuväiteid vastavalt art. 21 LÕIKE 2 DSGVO KOHASELT.

Kui käesolevas deklaratsioonis ei ole sätestatud teisiti konkreetsete töötlemissituatsioonide kohta, kustutatakse salvestatud isikuandmed, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.