Általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztatás

1) Alkalmazási terület

1.1 Az Inchealth GmbH (a továbbiakban: Eladó) jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Eladóval kötött minden olyan áruszállítási szerződésre vonatkozik, amelyet fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: Vevő) köt az Eladóval az Eladó által az Eladó webáruházában bemutatott áruk tekintetében. A Vevő saját általános szerződési feltételeinek bevonása ellen - eltérő megállapodás hiányában - ezúton tiltakozunk.

1.2 A jelen ÁSZF eltérő megállapodás hiányában az utalványok szállítására vonatkozó szerződésekre megfelelően alkalmazandó.

1.3 A jelen ÁSZF értelmében fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem üzleti vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet.

1.4 A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötése során kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

2) A szerződés megkötése

2.1 Az Eladó webáruházában található termékleírások nem minősülnek az Eladó részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a vásárló által tett kötelező érvényű ajánlat benyújtására szolgálnak.

2.2 A vásárló az ajánlatot az Eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül adhatja le. Ennek során, miután a kiválasztott árukat a virtuális kosárba helyezte és az elektronikus rendelési folyamaton keresztülment, a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz a kosárban található árukra vonatkozóan.

2.3 Az Eladó öt napon belül elfogadhatja a Vevő ajánlatát,
- a megrendelést írásban vagy szöveges formában (faxon vagy e-mailben) visszaigazolva küldi meg a megrendelőnek, és a megrendelés visszaigazolásának a megrendelő általi kézhezvétele a mérvadó, vagy
- a megrendelt árut a megrendelőnek történő kiszállításával, amely esetben az áru megrendelő általi átvétele a mérvadó, vagy
- azáltal, hogy a megrendelés leadása után a vásárlótól fizetést kérnek.
Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, a szerződés megkötésére azon a ponton kerül sor, amikor a fent említett alternatívák közül az egyik előbb bekövetkezik. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő az ügyfél ajánlatának elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával ér véget. Ha az Eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el a Vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a Vevőt a továbbiakban nem köti a szándéknyilatkozata.

2.4 Ha a vásárló a PayPal által kínált fizetési módot választja, a fizetést a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PayPal") fizetési szolgáltató kezeli, a PayPal Felhasználási Feltételek szerint, amelyek a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon érhetők el, vagy - ha a vásárló nem rendelkezik PayPal-fiókkal - a PayPal-fiók nélküli fizetésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerint, amelyek a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full oldalon érhetők el. Ha a vásárló a PayPal által kínált, az online rendelési folyamat során választható fizetési móddal fizet, az eladó már akkor nyilatkozik a vásárló ajánlatának elfogadásáról, amikor a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattint.

2.5 Az "Amazon Payments" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés az Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a továbbiakban: "Amazon") fizetési szolgáltatóján keresztül történik, az Amazon Payments Europe felhasználói szerződésének megfelelően, amely megtekinthető a https://payments.amazon.de/help/201751590 oldalon. Ha a vásárló az online rendelési folyamat során az "Amazon Payments" fizetési módot választja, akkor a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva fizetési megbízást is ad az Amazon számára. Ebben az esetben az eladó már akkor nyilatkozik a vevő ajánlatának elfogadásáról, amikor a vevő a megrendelési folyamatot lezáró gombra kattintva elindítja a fizetési folyamatot.

2.6 Ha az ajánlat az Eladó online megrendelőlapján keresztül történik, a szerződés szövegét az Eladó a szerződés megkötését követően tárolja, és a Vevőnek szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) továbbítja, miután a Vevő elküldte a megrendelését. Az Eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé. Amennyiben a Vevő a megrendelés elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre az Eladó webáruházában, a megrendelés adatai az Eladó weboldalán archiválásra kerülnek, és a Vevő a jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet.

2.7 Mielőtt az Eladó online megrendelőlapján keresztül kötelezően leadja a megrendelést, a Vevő a képernyőn megjelenő információk gondos elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenő kijelző felnagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat során a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók segítségével javíthatja beírásait, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.

2.8 A szerződés megkötéséhez a német és az angol nyelv áll rendelkezésre.

2.9 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált rendelésfeldolgozással történik. A vásárlónak biztosítania kell, hogy az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes legyen, hogy az eladó által küldött e-mailek ezen a címen érkezhessenek. Különösen SPAM-szűrők használata esetén a vásárlónak biztosítania kell, hogy az eladó vagy az eladó által a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik felek által küldött valamennyi e-mail kézbesíthető legyen.

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti a visszavonás joga.

3.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk az Eladó elállási tájékoztatójában találhatók.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Amennyiben az Eladó termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak teljes árak, amelyek tartalmazzák a törvényes hozzáadottérték-adót. Az esetleges további szállítási és szállítási költségek külön feltüntetésre kerülnek a vonatkozó termékleírásban.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén egyedi esetekben további költségek merülhetnek fel, amelyekért az Eladó nem felelős, és amelyek a Vevőt terhelik. Ezek közé tartoznak például a hitelintézetek általi pénzátutalás költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy az importvámok vagy adók (pl. vámok). Ilyen költségek merülhetnek fel a pénzátutalással kapcsolatban akkor is, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, de az ügyfél az Európai Unión kívüli országból teljesíti a fizetést.

4.3 A fizetési lehetőség(ek)et az Eladó webáruházában közöljük a vásárlóval.

4.4. Amennyiben banki átutalással történő előrefizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességről állapodtak meg.

4.5 A "PayPal Credit" (részletfizetés a PayPal-on keresztül) fizetési mód kiválasztása esetén az Eladó a fizetési igényét a PayPal-ra engedményezi. Az Eladó engedményezési nyilatkozatának elfogadása előtt a PayPal a továbbított ügyféladatok alapján hitelképesség-ellenőrzést végez. Az eladó fenntartja a jogot, hogy negatív ellenőrzési eredmény esetén megtagadja a vásárlótól a "PayPal Credit" fizetési módot. Amennyiben a PayPal jóváhagyja a "PayPal Credit" fizetési módot, a vevőnek a számla összegét az eladó által meghatározott feltételek mellett kell befizetnie a PayPal részére, amelyeket az eladó webáruházában közölnek vele. Ebben az esetben csak tartozásmentesítő hatállyal fizethet a PayPal felé. Az eladó azonban továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, az elküldéssel, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban, még a követelés engedményezése esetén is.

4.6 A "SOFORT" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban: "SOFORT") fizetési szolgáltatón keresztül történik. Ahhoz, hogy a számla összegét a "SOFORT"-on keresztül fizethesse ki, az ügyfélnek rendelkeznie kell egy olyan online bankszámlával, amelyet aktiváltak a "SOFORT"-ban való részvételre, a fizetési folyamat során ennek megfelelően azonosítania kell magát, és a fizetési utasítást meg kell erősítenie a "SOFORT"-nak. A fizetési műveletet a "SOFORT" azonnal végrehajtja, és megterheli az ügyfél bankszámláját. A "SOFORT" fizetési móddal kapcsolatos részletesebb információk az ügyfél számára az interneten, a https://www.klarna.com/sofort/ címen érhetők el.

4.7 A "VR Payment" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Németország (a továbbiakban: "VR Payment") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A VR Payment által kínált egyes fizetési módokat az Eladó webáruházában közöljük a vásárlóval. A VR Payment a fizetések feldolgozásához harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait veheti igénybe, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a vásárlót külön tájékoztathatja. A "VR Payment" szolgáltatással kapcsolatos további információk az interneten a https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878 címen érhetők el.

4.8 Ha a "Stripe" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a Stripe Payments Europe Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország) (a továbbiakban "Stripe") nevű fizetési szolgáltatóval történik. A Stripe-on keresztül kínált egyes fizetési módokat az eladó webáruházában közöljük a vásárlóval. A Stripe más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet a fizetések feldolgozásához, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a vásárlót külön tájékoztathatja. A Stripe-ról további információk az interneten a https://stripe.com/de oldalon találhatók.

4.9. A SEPA-beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a SEPA-beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő lejárta után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja az Eladó raktárát, de nem az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül az eladó által a vevőnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, kötvény, szerződés), amely a SEPA-beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem váltják be, mert a számlán nincs elegendő fedezet, vagy mert a banki adatokat helytelenül adták meg, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt ő maga okozza.

4.10 Ha a SEPA-beszedési fizetési módot választják, a számla összege a SEPA-beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő lejárta után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja az Eladó raktárát, de nem az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül az eladó által a vevőnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-alapú beszedési megbízás útján történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem váltják be, mert a számlán nincs elegendő fedezet, vagy mert a banki adatokat helytelenül adták meg, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt ő maga okozza. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a SEPA beszedési fizetési mód kiválasztásakor hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.

4.11 A "PayPal közvetlen beszedési mód" választása esetén a PayPal a SEPA beszedési megbízás kiadása után, de legkorábban az eladó nevében történő előzetes értesítés határidejének lejárta után szedi be a számla összegét a vevő bankszámlájáról. Az előzetes értesítés a SEPA-beszedési megbízással történő terhelést bejelentő, az ügyfélnek szóló bármely közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés). Ha a beszedést nem váltják be a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a banki adatok helytelen megadása miatt, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt ő maga okozza.

4.12 Ha a Stripe-on keresztül történő beszedési fizetési módot választja, a fizetés a Stripe Payments Europe Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország) (a továbbiakban: "Stripe") nevű pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kerül feldolgozásra. Ebben az esetben a Stripe a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes bejelentési időszak lejárta után, az eladó nevében beszedi a számla összegét a vevő bankszámlájáról. Az előzetes értesítés a SEPA-beszedéssel történő terhelést bejelentő, az ügyfélnek szóló bármely közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés). Ha a beszedést nem váltják be a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a banki adatok helytelen megadása miatt, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt neki köszönheti. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a SEPA beszedési fizetési mód kiválasztásakor hitelképességi ellenőrzést végezzen, és elutasítsa ezt a fizetési módot, ha a hitelképességi ellenőrzés negatív eredménnyel zárul.

4.13 A bankkártyás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A bankkártyás fizetési módot a BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Németország, együttműködve dolgozza fel, amelyet az Eladó felhatalmaz arra, hogy a nevében a követeléseket beszedje. A BS PAYONE GmbH a számla összegét a vevő megadott hitelkártyaszámlájáról szedi be. A hitelkártya megterhelése azonnal megtörténik, miután a vásárló megrendelése az online áruházban elküldésre került. Még akkor is, ha a bankkártyás fizetési módot a BS PAYONE GmbH-n keresztül választották, az Eladó marad felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.14 A bankkártyás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A bankkártyás fizetési módot a secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), amelyre a Szolgáltató a fizetési igényét engedményezi. A secupay AG a számla összegét az ügyfél megadott hitelkártyaszámlájáról szedi be. Az engedményezés esetén a fizetés csak a secupay AG részére történhet adósságmentesítő hatállyal. A hitelkártya megterhelése azonnal megtörténik, miután az ügyfél megrendelése az online áruházban elküldésre került. Még akkor is, ha a secupay AG-n keresztül történő bankkártyás fizetés fizetési módot választják, a Szállító marad felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.15 Ha a Stripe-on keresztül történő bankkártyás fizetési módot választja, a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A fizetés feldolgozása a Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: "Stripe") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A Stripe fenntartja a jogot, hogy hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Ha az Eladó felajánlja az áru szállítását, a szállítás az Eladó által megjelölt szállítási területen belül a Vevő által megadott szállítási címre történik, kivéve, ha másként nem állapodtak meg. Az Eladó megrendelésének feldolgozásában megadott szállítási cím az irányadó az ügylet lebonyolítása során. Ettől eltérően, ha a PayPal fizetési módot választják, akkor a Vevő által a PayPal-nál a fizetéskor letétbe helyezett szállítási cím az irányadó.

5.2 Ha az áru leszállítása olyan okból sikertelen, amelyért a vevő felelős, a vevő viseli az eladónak ebből eredő ésszerű költségeit. Ez nem vonatkozik a visszaküldés költségeire, ha a vevő ténylegesen él az elállási jogával. Abban az esetben, ha a vevő ténylegesen gyakorolja a visszavonási jogát, a visszaküldési költségekre az eladó visszavonási utasításában foglalt rendelkezés vonatkozik.

5.3 Ha a vevő vállalkozóként jár el, az eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye a vevőre száll át, amint az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításra kijelölt más személynek vagy intézménynek. Ha a vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye elvileg csak akkor száll át a vevőre vagy az áru átvételére jogosult személyre, amikor az árut átadják a vevőnek. A fentiek ellenére az eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye - fogyasztó esetében is - akkor száll át a vevőre, amint az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítás teljesítésére egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek, ha a vevő a szállítmányozás teljesítésére a szállítmányozót, a fuvarozót vagy a szállítás teljesítésére egyébként kijelölt személyt vagy intézményt bízza meg, és az eladó ezt a személyt vagy intézményt nem nevezte meg előzetesen a vevőnek.

5.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy hibás vagy nem megfelelő önszállítás esetén elálljon a szerződéstől. Ez csak abban az esetben érvényes, ha az Eladó nem felelős a szállítás elmaradásáért, és az Eladó kellő gondossággal külön fedezeti ügyletet kötött a szállítóval. Az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áruk beszerzése érdekében. Amennyiben az áru nem vagy csak részben áll rendelkezésre, a vevőt haladéktalanul tájékoztatja, és az ellenértéket haladéktalanul visszatéríti.

5.5 Az önátvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

5.6 Az utalványokat az alábbiak szerint bocsátjuk az ügyfél rendelkezésére:
- letöltéssel
- e-mailben
- postai úton

6) A tulajdonjog fenntartása

Ha az eladó előleget fizet, a szállított áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetéséig fennmarad.

7) Hibákért való felelősség (jótállás)

7.1 Ha az alábbi rendelkezések másként nem rendelkeznek, a törvényes hibafelelősségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. Ez nem vonatkozik az áruszállítási szerződésekre:

7.2 Ha az ügyfél vállalkozóként jár el,
- az eladó választhatja meg a későbbi teljesítés típusát;
- új áruk esetében a hibák elévülési ideje az áru leszállításától számított egy év;
- használt áruk esetében a hibák miatti jogok és igények kizárva;
- az elévülési idő nem kezdődik újra, ha a hibákért való felelősség hatálya alá tartozó cserekiszállításra kerül sor.

7.3 A felelősség fent említett korlátozása és a határidők lerövidítése nem vonatkozik a következőkre
- az ügyfél kártérítési és költségtérítési igényeire,
- abban az esetben, ha az Eladó a hibát csalárd módon eltitkolta,
- olyan áruk esetében, amelyeket az épületben szokásos felhasználási módjuknak megfelelően használtak, és amelyek annak hibáját okozták,
- az Eladónak a digitális termékekhez kapcsolódó frissítések szolgáltatására vonatkozó bármely meglévő kötelezettsége esetén, a digitális elemeket tartalmazó áruk szállítására vonatkozó szerződések esetében.

7.4 Továbbá, a vállalkozók esetében az esetlegesen fennálló törvényes igényérvényesítési jog elévülési ideje változatlanul fennmarad.

7.5 Ha a vásárló fogyasztóként jár el, felkérjük, hogy a nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállított árut a szállítónak reklamálja, és erről tájékoztassa az eladót. Ha a vevő ezt elmulasztja, ez nem érinti a törvényes vagy szerződéses hibaköveteléseit.

8) Promóciós utalványok beváltása

8.1 Az Eladó által meghatározott érvényességi idejű promóciók keretében ingyenesen kiadott, a Vevő által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban: "Promóciós utalványok") csak az Eladó webáruházában és csak a meghatározott időszakban válthatók be.

8.2 Egyes termékek kizárhatók az utalványos promócióból, ha a promóciós utalvány tartalmából megfelelő korlátozás következik.

8.3 A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.

8.4 Megrendelésenként csak egy promóciós utalvány váltható be.

8.5 Az áru értékének legalább a promóciós utalvány összegével kell megegyeznie. A fennmaradó összeget az Eladó nem téríti vissza.

8.6 Ha a promóciós utalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az Eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.

8.7 A promóciós utalványok egyenlege nem kerül készpénzben kifizetésre, és nem kamatozik.

8.8 A promóciós utalvány nem kerül visszatérítésre, ha a vásárló a promóciós utalvánnyal részben vagy egészben kifizetett árut a törvényes elállási joga keretében visszaküldi.

8.9 A promóciós utalvány átruházható. Az Eladó a promóciós utalványt az Eladó webáruházában beváltó mindenkori jogosultnak teljesítheti a kifizetést teljesítési hatállyal. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

9) Ajándékutalványok beváltása

9.1 Az Eladó webáruházán keresztül megvásárolható ajándékutalványok (a továbbiakban: "Ajándékutalványok") kizárólag az Eladó webáruházában válthatók be, kivéve, ha az Ajándékutalványon másként van feltüntetve.

9.2 Az Ajándékutalványok és az Ajándékutalványok fennmaradó egyenlege az Ajándékutalvány megvásárlásának évét követő harmadik év végéig váltható be. A fennmaradó egyenlegek a lejárat napjáig kerülnek jóváírásra az ügyfélnek.

9.3 Az ajándékutalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.

9.4 Megrendelésenként csak egy ajándékutalvány váltható be.

9.5 Az Ajándékutalványok csak Áruk vásárlására használhatók fel, és nem használhatók fel további Ajándékutalványok vásárlására.

9.6 Ha az Ajándékutalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az Eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.

9.7 Az Ajándékutalvány egyenlege nem fizethető ki készpénzben, és nem kamatozik.

9.8 Az ajándékutalvány átruházható. Az Eladó az Ajándékutalványt az Eladó webáruházában beváltó mindenkori jogosultnak teljesítheti a kifizetést teljesítési hatállyal. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

10) Alkalmazandó jog

A felek közötti valamennyi jogviszonyra a Svájci Államszövetség joga irányadó, az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó jogszabályok kizárásával. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a nyújtott védelmet nem vonják meg a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései.

11) Alternatív vitarendezés

11.1 Az Európai Bizottság az interneten az alábbi linken biztosít platformot az online vitarendezéshez: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ez a platform a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő jogviták bíróságon kívüli rendezésének kapcsolattartó pontjaként szolgál.

11.2 Az Eladó nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.