Általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztatás

1) Alkalmazási terület

1.1 Az Inchealth GmbH (a továbbiakban: Eladó) jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Eladóval kötött minden olyan áruszállítási szerződésre vonatkozik, amelyet fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: Vevő) köt az Eladóval az Eladó által az Eladó webáruházában bemutatott áruk tekintetében. A Vevő saját általános szerződési feltételeinek bevonása ellen - eltérő megállapodás hiányában - ezúton tiltakozunk.

1.2 A jelen ÁSZF eltérő megállapodás hiányában az utalványok szállítására vonatkozó szerződésekre megfelelően alkalmazandó.

1.3 A jelen ÁSZF értelmében fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem üzleti vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet.

1.4 A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötése során kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

2) A szerződés megkötése

2.1 Az Eladó webáruházában található termékleírások nem minősülnek az Eladó részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a vásárló által tett kötelező érvényű ajánlat benyújtására szolgálnak.

2.2 A vásárló az ajánlatot az Eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül adhatja le. Ennek során, miután a kiválasztott árukat a virtuális kosárba helyezte és az elektronikus rendelési folyamaton keresztülment, a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz a kosárban található árukra vonatkozóan.

2.3 Az Eladó öt napon belül elfogadhatja a Vevő ajánlatát,
- a megrendelést írásban vagy szöveges formában (faxon vagy e-mailben) visszaigazolva küldi meg a megrendelőnek, és a megrendelés visszaigazolásának a megrendelő általi kézhezvétele a mérvadó, vagy
- a megrendelt árut a megrendelőnek történő kiszállításával, amely esetben az áru megrendelő általi átvétele a mérvadó, vagy
- azáltal, hogy a megrendelés leadása után a vásárlótól fizetést kérnek.
Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, a szerződés megkötésére azon a ponton kerül sor, amikor a fent említett alternatívák közül az egyik előbb bekövetkezik. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő az ügyfél ajánlatának elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával ér véget. Ha az Eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el a Vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a Vevőt a továbbiakban nem köti a szándéknyilatkozata.

2.4 Ha a vásárló a PAYPAL által kínált fizetési módot választja, a fizetést a PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PAYPAL") fizetési szolgáltató kezeli, a PAYPAL Felhasználási Feltételek szerint, amely elérhető a https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon, vagy - ha a vásárló nem rendelkezik PAYPAL-fiókkal - a PAYPAL-fiók nélküli fizetésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerint, amely elérhető a https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full oldalon. Ha a vásárló a PAYPAL által kínált, az online rendelési folyamat során választható fizetési móddal fizet, az eladó már akkor nyilatkozik a vásárló ajánlatának elfogadásáról, amikor a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattint.

2.5 Az "AMAZON Payments" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés az AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a továbbiakban: "AMAZON") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik, az AMAZON Payments Europe felhasználói szerződésének megfelelően, amely megtekinthető a https://payments.AMAZON.de/help/201751590 oldalon. Amennyiben a vásárló az online rendelési folyamat során az "AMAZON Payments" fizetési módot választja, a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva fizetési megbízást is ad az AMAZON részére. Ebben az esetben az eladó már akkor nyilatkozik a vevő ajánlatának elfogadásáról, amikor a vevő a megrendelési folyamatot lezáró gombra kattintva elindítja a fizetési folyamatot.

2.6 Ha az ajánlat az Eladó online megrendelőlapján keresztül történik, a szerződés szövegét az Eladó a szerződés megkötését követően tárolja, és a Vevőnek szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) továbbítja, miután a Vevő elküldte a megrendelését. Az Eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé. Amennyiben a Vevő a megrendelés elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre az Eladó webáruházában, a megrendelés adatai az Eladó weboldalán archiválásra kerülnek, és a Vevő a jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet.

2.7 Mielőtt az Eladó online megrendelőlapján keresztül kötelezően leadja a megrendelést, a Vevő a képernyőn megjelenő információk gondos elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenő kijelző felnagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat során a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók segítségével javíthatja beírásait, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.

2.8 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált rendelésfeldolgozással történik. A vásárlónak biztosítania kell, hogy az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes legyen, hogy az eladó által küldött e-mailek ezen a címen érkezhessenek. Különösen a SPAM-szűrők használata esetén a vásárlónak biztosítania kell, hogy az eladó vagy az eladó által a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik felek által küldött valamennyi e-mail kézbesíthető legyen.

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti a visszavonás joga.

3.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk az Eladó elállási tájékoztatójában találhatók.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Amennyiben az Eladó termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak teljes árak, amelyek tartalmazzák a törvényes hozzáadottérték-adót. Minden további szállítási és szállítási költséget külön feltüntetünk a vonatkozó termékleírásban.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén egyedi esetekben további költségek merülhetnek fel, amelyekért az Eladó nem felelős, és amelyek a Vevőt terhelik. Ezek közé tartoznak például a hitelintézetek általi pénzátutalás költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy az importvámok vagy adók (pl. vámok). Ilyen költségek merülhetnek fel a pénzátutalással kapcsolatban akkor is, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, de az ügyfél az Európai Unión kívüli országból teljesíti a fizetést.

4.3 A fizetési lehetőség(ek)et az Eladó webáruházában közöljük a vásárlóval.

4.4. Amennyiben banki átutalással történő előrefizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességről állapodtak meg.

4.5 Ha a "PAYPAL" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a PAYPAL-on keresztül történik, amelyhez a PAYPAL harmadik fél fizetési szolgáltató szolgáltatásait is igénybe veheti. Ha az Eladó a PAYPAL-on keresztül olyan fizetési módokat is kínál, amelyek esetében előleget fizet a Vevőnek (pl. számlás vásárlás vagy részletfizetés), akkor fizetési igényét a PAYPAL-ra vagy a PAYPAL által megbízott és a Vevő számára külön megnevezett pénzforgalmi szolgáltatóra engedményezi. Az Eladó engedményezési nyilatkozatának elfogadása előtt a PAYPAL vagy a PAYPAL által megbízott pénzforgalmi szolgáltató a továbbított vevői adatok alapján hitelképességi ellenőrzést végez. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy negatív ellenőrzési eredmény esetén megtagadja az ügyféltől a kiválasztott fizetési módot. Ha a kiválasztott fizetési módot jóváhagyják, a vevő köteles a számla összegét a megállapított fizetési határidőn belül vagy a megállapított fizetési időközökben kifizetni. Ebben az esetben kizárólag a PAYPAL vagy a PAYPAL által megbízott pénzforgalmi szolgáltató részére teljesíthet tartozásmentő hatállyal történő fizetést. Az Eladó azonban a követelés engedményezése esetén is felelős marad az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, a kiszállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.6 A "SOFORT" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban: "SOFORT") fizetési szolgáltatón keresztül történik. Ahhoz, hogy a számla összegét a "SOFORT"-on keresztül fizethesse ki, az ügyfélnek rendelkeznie kell egy olyan online bankszámlával, amelyet aktiváltak a "SOFORT"-ban való részvételre, a fizetési folyamat során ennek megfelelően azonosítania kell magát, és a "SOFORT"-nak meg kell erősítenie a fizetési utasítást. A fizetési műveletet ezután a "SOFORT" azonnal végrehajtja, és megterheli az ügyfél bankszámláját. A "SOFORT" fizetési móddal kapcsolatos részletesebb információk az ügyfél számára az interneten a https://www.klarna.com/sofort/ címen érhetők el.

4.7 Ha a "mollie" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Hollandia (a továbbiakban: "mollie") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A mollie-n keresztül kínált egyes fizetési módokat az Eladó webáruházában közöljük a Vevővel. A fizetések feldolgozásához a mollie más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a Vevőt külön tájékoztatjuk. A "mollie"-val kapcsolatos további információk az interneten a https://www.mollie.com/de/ címen érhetők el.

4.8 Ha az Eladó által kínált RATEPAY fizetési módot választja (pl. RATEPAY számla, RATEPAY előleg, RATEPAY beszedési megbízás, RATEPAY részletfizetés), a fizetés a RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (a továbbiakban "RATEPAY") útján történik, amelyre az Eladó a Vevővel szembeni követelését engedményezi. A Vevő az eladó weboldalán tájékoztatást kap arról, hogy az eladó mely RATEPAY fizetési módokat kínálja részletesen. A Vevő kizárólag adósságtörlesztő hatású fizetéseket teljesíthet a RATEPAY felé. Az Eladó azonban továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért (pl. az áruval, a szállítási határidővel, a kiszállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban). Minden egyéb tekintetben a RATEPAY Általános Fizetési Feltételek az irányadóak, amelyek itt érhetők el: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 A "VR Payment" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Németország (a továbbiakban: "VR Payment") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A VR Payment által kínált egyes fizetési módokat az Eladó webáruházában közöljük a vásárlóval. A fizetések feldolgozásához a VR Payment harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait veheti igénybe, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a vásárlót külön tájékoztathatja. A "VR Payment"-re vonatkozó további információk az interneten a https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878 címen érhetők el.

4.10 Ha az "ADYEN" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés az ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amszterdam, Hollandia (a továbbiakban: "ADYEN") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. Az ADYEN-en keresztül kínált egyes fizetési módokról az eladó webáruházában tájékoztatják a vásárlót. A fizetések feldolgozásához az ADYEN harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait veheti igénybe, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a vásárló külön tájékoztatást kaphat. Az "ADYEN"-nel kapcsolatos további információk az interneten a https://www.ADYEN.help/hc/de címen érhetők el.

4.11 Ha az "UNZER" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a fizetési szolgáltató UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Németország (a továbbiakban: "UNZER") útján történik. Az UNZER-en keresztül kínált egyes fizetési módokat az eladó webáruházában közöljük a vásárlóval. A fizetések feldolgozásához az UNZER harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait veheti igénybe, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a vásárló külön tájékoztatást kaphat. Az "UNZER"-rel kapcsolatos további információk az interneten a https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/ címen érhetők el.

4.12 Ha a "STRIPE" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban "STRIPE") fizetési szolgáltatóján keresztül kerül feldolgozásra. A STRIPE-n keresztül kínált egyes fizetési módokat az eladó webáruházában közöljük a vásárlóval. A STRIPE a fizetések feldolgozásához más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a vásárlót külön tájékoztatjuk. A STRIPE-vel kapcsolatos további információk az interneten a https://STRIPE.com/de címen érhetők el.

4.13 Ha a BillSAFE-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áru leszállítása és számlázása után esedékes. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül levonás nélkül kell megfizetni a PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PAYPAL") mint a BillSAFE fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére. A számlás vásárlás fizetési módhoz a PAYPAL által végzett sikeres hitelképesség-ellenőrzés szükséges. Amennyiben a vevő a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezi a számlás fizetési mód használatát, a fizetés a PAYPAL-lal együttműködve kerül feldolgozásra, amelyre a szállító a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a vásárló csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a PAYPAL felé. A BillSAFE-n keresztül történő számlavásárlás fizetési mód választása esetén is a szolgáltató marad felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Egyebekben e tekintetben a BillSAFE általános szerződési feltételei érvényesek, amelyeket az ügyfél a megrendelési folyamat részeként hívhat le és kell megerősítenie. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az eladó a vásárlót a webáruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.14 Ha a PAYONE-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítását és számlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, levonás nélkül kell megfizetni a PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Németország részére. Számlás vásárlás csak 18. életévüket betöltött ügyfelek számára lehetséges. A számlavásárlás fizetési módja a PAYONE GmbH sikeres hitelképesség-ellenőrzését igényli. Ha a vevőnek a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezik a számlás vásárlást, a fizetés a PAYONE GmbH-val együttműködve történik, amelyre az eladó a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a vevő csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a PAYONE GmbH részére. A PAYONE GmbH-n keresztül történő számlavásárlás fizetési mód választása esetén is az eladó marad felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Minden más tekintetben a PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb) Általános Szerződési Feltételei az irányadóak. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelésmennyiségtől és annak erejéig ajánlja fel, és elutasítja ezt a fizetési módot, ha a rendelésmennyiség a megadott rendelésmennyiség alá vagy fölé esik. Ebben az esetben az eladó a vásárlót a webáruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.15 Ha a MASTERPAYMENT-en keresztüli számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítását és számlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételét követően azonnal, levonás nélkül kell megfizetni a net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") részére. A számlás vásárlás fizetési módhoz a MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Egyesült Királyság ("MASTERPAYMENT") sikeres hitelellenőrzése szükséges. Amennyiben a vevő a hitelképesség ellenőrzése után engedélyt kap a számlás fizetési mód használatára, a fizetés a net-m privatbank 1891 AG-val együttműködve kerül feldolgozásra, amelyre az eladó a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a vevő csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a net-m privatbank 1891 AG részére. Még akkor is, ha a MASTERPAYMENT-en keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választják, az eladó továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. A MASTERPAYMENT-en keresztül történő számlavásárlás fizetési mód használatának további előfeltétele, hogy a Vevő betöltötte a 18. életévét. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a számlavásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az Eladó tájékoztatja a Vevőt a megfelelő fizetési korlátozásról a webáruházban található fizetési adataiban.

4.16 Ha a PAYMORROW-on keresztüli számlavásárlás fizetési módot választja, a vételárat a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül levonás nélkül kell megfizetni az InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg részére. A számlás fizetés feltétele a PAYMORROW GmbH sikeres hitelképesség-ellenőrzése. Amennyiben a vevő a hitelképesség ellenőrzése után engedélyt kap a számlás fizetési mód használatára, a fizetés a PAYMORROW GmbH-val együttműködve történik, amelyre az eladó a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a vevő csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a PAYMORROW GmbH felé. Még akkor is, ha a PAYMORROW GmbH-n keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választják, az eladó továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően e tekintetben a PAYMORROW általános szerződési feltételei érvényesek, amelyeket a vásárló a megrendelési folyamat részeként hívhat le és kell megerősítenie. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az eladó tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról a webáruházban található fizetési adataiban.

4.17 Ha a RAKUTEN Checkout-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítása és számlázása után esedékes. Ebben az esetben a vételárat a számla keltétől számított 10 (tíz) napon belül, levonás nélkül kell megfizetni a RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout) részére, amelyre az eladó a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a vevő csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a RAKUTEN Deutschland GmbH-nak. A számlás vásárlás fizetési mód feltétele a RAKUTEN Deutschland GmbH sikeres hitelképesség-ellenőrzése. Még akkor is, ha a számlás fizetési módot a RAKUTEN Checkout-on keresztül választja, az eladó továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően a RAKUTEN Deutschland GmbH általános szerződési feltételei érvényesek e tekintetben, amelyekhez a vásárló a rendelési folyamat részeként hozzáférhet. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az Eladó tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról a webáruházban található fizetési adataiban.

4.18 Ha a Santanderen keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítását és számlázását követően esedékes. Ebben az esetben a vételár a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, levonás nélkül fizetendő a Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach címére. A számlás vásárlás csak olyan vásárlók számára lehetséges, akik fogyasztóként járnak el, és betöltötték a 18. életévüket. A számlavásárlás fizetési módhoz a Santander Consumer Bank AG sikeres hitelképesség-ellenőrzése szükséges. Ha a számlavásárlás használata nem megfelelő hitelképesség vagy egyéb okok miatt nem lehetséges, az ügyfélnek alternatív fizetési lehetőséget ajánlunk fel. A vásárlónak jogában áll a szerződést a felkínált alternatív fizetési móddal megkötni vagy a rendelési folyamatot törölni. Ha a vevő számára a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezik a számlás fizetési mód használatát, a fizetés a Santander Consumer Bank AG-val együttműködve kerül feldolgozásra, amelyre az eladó a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a vevő csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a Santander Consumer Bank AG Santander részére. Ha a vevő fizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget a fizetési határidőn belül, akkor minden további felszólítás nélkül késedelembe esik. Ebben az esetben az Ügyfél köteles megtéríteni a késedelemmel okozott kárt. A késedelemmel okozott kár magában foglalhatja különösen a fizetési felszólítások költségeit és a megfelelő jogi lépések költségeit (pl. ügyvédi költségek). A Santander Consumer Bank AG fenntartja a jogot, hogy minden egyes felszólításért 1,20 EUR díjat számítson fel. Az ügyfél jogosult bizonyítani, hogy nem vagy nem ekkora összegű kár keletkezett. Az ügyféllel szemben az előlegvásárlásból eredő követelések bármikor engedményezhetők harmadik személyekre, különösen behajtó cégekre a hátralékos összegek behajtása céljából.
Még akkor is, ha a Santanderen keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, az Eladó továbbra is felelős az általános vásárlói megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az Eladó tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról a webáruházban található fizetési adataiban.

4.19 Ha a SECUPAY-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítását és számlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül levonás nélkül kell megfizetni a SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) címre. A számlás vásárlás fizetési módja a SECUPAY S.A. sikeres hitelképesség-ellenőrzését igényli. Amennyiben a vevőnek a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezik a számlás vásárlást, a fizetés lebonyolítása a SECUPAY S.A.-val együttműködve történik, amelyre az eladó a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a vevő csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a SECUPAY S.A. részére. Még akkor is, ha a SECUPAY-on keresztül történő számlás vásárlás fizetési módot választják, az eladó továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítások vagy jóváírások tekintetében. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az Eladó tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról a webáruházban található fizetési adataiban.

4.20 A SEPA beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja az Eladó raktárát, de nem az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül az eladó által a vevőnek küldött bármely olyan közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-alapú beszedési megbízás útján történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem váltják be, mert a számlán nincs elegendő fedezet, vagy mert a banki adatokat helytelenül adták meg, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt ő maga okozza.

4.21 Ha a SEPA beszedési megbízás fizetési módot választják, a számla összege a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő lejárta után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja az Eladó raktárát, de nem az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül az eladó által a vevőnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-alapú beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem váltják be, mert a számlán nincs elegendő fedezet, vagy mert a banki adatokat helytelenül adták meg, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt ő maga okozza. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a SEPA beszedési fizetési mód kiválasztásakor hitelképességi ellenőrzést végezzen, és elutasítsa ezt a fizetési módot, ha a hitelképességi ellenőrzés negatív eredménnyel zárul.

4.22 Ha a beszedési fizetési módot választják, a fizetést a PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Németország, dolgozza fel, amelyet az Eladó felhatalmaz arra, hogy a nevében beszedje a követeléseket. A PAYONE GmbH a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes értesítés határidejének lejárta után szedi be a számla összegét a vevő bankszámlájáról. Előzetes értesítésnek minősül minden olyan, az ügyfélnek küldött közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem teljesítik a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a banki adatok helytelen megadása miatt, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, az ügyfél viseli az érintett hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha az ügyfél felelős ezért. Még akkor is, ha a PAYONE GmbH-n keresztül választották a beszedési megbízás fizetési módját, a Szállító marad felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítások vagy jóváírások tekintetében.

4.23 Ha a "beszedési megbízás ipaymenten keresztül" vagy "hitelkártya ipaymenten keresztül" fizetési módot választja, a fizetés feldolgozása az 1&1 Internet AG ipayment fizetési rendszerén keresztül történik, amely az ügyfél fizetési kérelmét továbbítja az adott fizetési szolgáltatónak. A fizetési feldolgozásra az adott fizetési szolgáltató Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak, amelyeket az Ügyfél az elektronikus fizetési folyamat keretében tudomásul vehet és el kell fogadnia. A "beszedési megbízás ipayment-en keresztül" vagy "hitelkártya ipayment-en keresztül" fizetési módok esetében az adott fizetési szolgáltatónak el kell fogadnia az ügyfél fizetési kérelmét.

4.24 A beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A beszedési fizetési módhoz a MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Egyesült Királyság ("MASTERPAYMENT") sikeres hitelképesség-ellenőrzése szükséges. Amennyiben a vevőnek a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezik a beszedést (terhelési értesítés), a fizetés lebonyolítása a net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") közreműködésével történik, amelyre az eladó a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a net-m privatbank 1891 AG visszavonhatóan jogosult a számla összegét a vevő megadott számlájáról beszedni. Az engedményezés esetén a net-m privatbank 1891 AG részére csak adósságmentesítő hatállyal lehet fizetni. A banki beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja az eladó raktárát. Még akkor is, ha a MASTERPAYMENT-en keresztül történő beszedési fizetési módot választják, az eladó továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítások vagy jóváírások tekintetében.

4.25 Ha a beszedési fizetési módot választja, a fizetés a Novalnet AG (Feringastraße 4, 85774 Unterföhring) (a továbbiakban: "Novalnet") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik. Ebben az esetben a fizetés a vevő bankszámlájáról történő beszedéssel történik, feltéve, hogy a vevő előzetesen SEPA felhatalmazást adott az eladónak. A vételárnak a vevő bankszámlájáról történő levonása a megrendelés teljesítését követő egy banki munkanapon belül történik a Novalnet által a hitelezői azonosító alatt: DE53ZZ00000004253. Az előzetes értesítés (előértesítés) határideje egy napra csökken. Amennyiben a beszedést a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy hibás banki adatok megadása miatt nem váltják be, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, az ügyfél viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerült díjakat, amennyiben az ügyfélnek felróhatóan ez a visszaterhelés.

4.26 A SEPA beszedési fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, technikai szolgáltatóján keresztül történik, a Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg vagy Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. A számla összege a SEPA beszedési megbízás kiadása után, de legkorábban az előzetes tájékoztatás határideje után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja az Eladó raktárát, de nem az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül az eladó által a vevőnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, kötvény, szerződés), amely a SEPA-beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha az ügyfél fogyasztóként jár el, az előzetes értesítésre vonatkozó határidő az első beszedések esetében öt napra, a későbbi beszedések esetében pedig két napra csökken. Ha az ügyfél vállalkozóként jár el, az előzetes tájékoztatásra vonatkozó határidő mind az első, mind a későbbi beszedések esetében egy napra csökken. Az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő a következő napon kezdődik, és a fogyasztók esetében az első beszedések esetében az ötödik napon, a későbbi beszedések esetében a második napon, a vállalkozók esetében pedig az előzetes tájékoztatást követő napon ér véget. Ha az időszak utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy az ügyfél székhelyén államilag elismert munkaszüneti napra esik, a következő munkanap lép az ilyen nap helyébe. Ha a beszedést a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a hibás banki adatok megadása miatt nem váltják be, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, noha erre nem jogosult, az ügyfél viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerült díjakat, ha ezt az ügyfélnek köszönheti.

4.27 Ha a "RATEPAY-on keresztül történő beszedés" fizetési módot választja, a fizetést a RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (a továbbiakban "RATEPAY") dolgozza fel. Az ügyfél SEPA beszedési megbízást ad a RATEPAY-nak, és utasítja bankját, hogy az esedékes beszedéseket teljesítse. Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy folyószámláján elegendő fedezet legyen. Ha a folyószámlán nincs meg a szükséges fedezet, a számlavezető hitelintézet nem köteles a beszedést teljesíteni. A RATEPAY fenntartja a hitelképesség ellenőrzésének jogát. Ha az ügyfélnek engedélyezik a beszedési megbízással történő fizetést, a fizetést a RATEPAY dolgozza fel, amelyre az eladó a fizetési igényét engedményezi. A vevő csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a RATEPAY-nak. Az Eladó mindazonáltal továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért (pl. az áruval, a szállítási határidővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban). Minden egyéb tekintetben a RATEPAY Általános Fizetési Feltételei érvényesek, amelyek itt érhetők el: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 A beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A beszedési fizetési mód a SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Amennyiben a hitelképesség-ellenőrzést követően az ügyfélnek engedélyezik a beszedési megbízás használatát, a fizetés a SECUPAY AG-val együttműködve történik, amelyre a szolgáltató a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a SECUPAY AG visszavonhatóan jogosult a számla összegét az ügyfél megadott számlájáról beszedni. Az engedményezés esetén a fizetés csak a SECUPAY AG részére teljesíthető adósságmentesítő hatállyal. A beszedést az ügyfél megrendelésének az online áruházban történő elküldését követően azonnal megtörténik. Még akkor is, ha a SECUPAY AG-n keresztül a beszedési fizetési módot választják, a szolgáltató marad felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.29 Ha a STRIPE-n keresztül történő beszedési fizetési módot választja, a fizetés a STRIPE Payments Europe Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország) (a továbbiakban: "STRIPE") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik. Ebben az esetben a STRIPE a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes bejelentési időszak lejárta után az eladó nevében beszedi a számla összegét a vevő bankszámlájáról. Az előzetes értesítés a SEPA-beszedéssel történő terhelést bejelentő, az ügyfélnek szóló bármely közlemény (pl. számla, kötvény, szerződés). Ha a beszedést nem váltják be a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a banki adatok helytelen megadása miatt, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt neki köszönheti. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a SEPA beszedési fizetési mód kiválasztásakor hitelképességi ellenőrzést végezzen, és elutasítsa ezt a fizetési módot, ha a hitelképességi ellenőrzés negatív eredménnyel zárul.

4.30 Ha a UNZER-en keresztüli közvetlen beszedési módot választja, a fizetés a fizetési szolgáltató UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (a továbbiakban "UNZER"), amelyre az Eladó a fizetési igényét engedményezi. Az Eladó engedményezési nyilatkozatának elfogadása előtt az UNZER a továbbított ügyféladatok alapján hitelképesség-ellenőrzést végez. Az eladó fenntartja a jogot, hogy negatív ellenőrzési eredmény esetén megtagadja a vevőtől az UNZER-en keresztül történő beszedési módot. Amennyiben az UNZER-en keresztül történő beszedési módot az UNZER engedélyezi, az UNZER a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes értesítés határidejének lejárta előtt beszedi a számla összegét a vevő bankszámlájáról. Előzetes értesítésnek minősül minden olyan, az ügyfélnek küldött közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem teljesítik a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a banki adatok helytelen megadása miatt, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, az ügyfél viseli az érintett hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha az ügyfél felelős ezért.
Az UNZER-en keresztül történő beszedési mód kizárva,
- ha a rendelés értéke nem éri el a 10,00 eurót,
- ha a vevő által megadott szállítási cím nem azonos a számlázási címmel, különösen, ha a szállítási címként egy csomagolóállomást vagy postafiókot adtak meg, vagy
- ha az ügyfél még nem töltötte be a 18. életévét.
Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a UNZER-en keresztül történő beszedési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az eladó a vásárlót az online áruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.31 A bankkártyás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A bankkártyás fizetési módot a PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Németország, együttműködve dolgozza fel, amelyet az Eladó felhatalmaz arra, hogy a nevében a követeléseket beszedje. A PAYONE GmbH a számla összegét a vevő megadott hitelkártyaszámlájáról szedi be. A hitelkártya megterhelése azonnal megtörténik, miután a vásárló megrendelése az online áruházban elküldésre került. Az Eladó marad felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban, még akkor is, ha a hitelkártyás fizetési módot a PAYONE GmbH-n keresztül választotta.

4.32 A bankkártyás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A bankkártyás fizetési módot a SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), amelyre a Szolgáltató a fizetési igényét engedményezi. A SECUPAY AG a számla összegét az ügyfél megadott hitelkártyaszámlájáról szedi be. Az engedményezés esetén a fizetés kizárólag a SECUPAY AG részére történhet adósságmentesítő hatállyal. A hitelkártya megterhelése az ügyfél megrendelésének elküldését követően azonnal megtörténik az online áruházban. Még akkor is, ha a bankkártyás fizetési módot a SECUPAY AG-n keresztül választották, a szállító marad felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.33 Ha a STRIPE-on keresztül történő bankkártyás fizetési módot választja, a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A fizetés lebonyolítása a STRIPE Payments Europe Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország) (a továbbiakban: "STRIPE") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik. A STRIPE fenntartja a jogot, hogy hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.

4.34 Ha a "Klarna" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés feldolgozása a Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország (a továbbiakban: "Klarna") útján történik.

5a) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Ha az Eladó felajánlja az áru szállítását, a szállítás az Eladó által megjelölt szállítási területen belül a Vevő által megadott szállítási címre történik, kivéve, ha másként nem állapodtak meg. Az Eladó megrendelésének feldolgozásában megadott szállítási cím az irányadó az ügylet lebonyolítása során. Ettől eltérően a PAYPAL fizetési mód választása esetén a Vevő által a fizetéskor a PAYPAL-nál megadott szállítási cím az irányadó.

5.2 Ha az áru leszállítása olyan okból sikertelen, amelyért a vevő felelős, a vevő viseli az eladónak ebből eredő ésszerű költségeit. Ez nem vonatkozik a visszaküldés költségeire, ha a vevő ténylegesen él az elállási jogával. Abban az esetben, ha a vevő ténylegesen gyakorolja a visszavonási jogát, a visszaküldési költségekre az eladó visszavonási utasításában foglalt rendelkezés vonatkozik.

5.3 Ha a vevő vállalkozóként jár el, az eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye a vevőre száll át, amint az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításra kijelölt más személynek vagy intézménynek. Ha a vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye elvileg csak akkor száll át a vevőre vagy az áru átvételére jogosult személyre, amikor az árut átadják a vevőnek. A fentiek ellenére az eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye - fogyasztó esetében is - akkor száll át a vevőre, amint az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítás teljesítésére egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek, ha a vevő a szállítmányozás teljesítésére a szállítmányozót, a fuvarozót vagy a szállítás teljesítésére egyébként kijelölt személyt vagy intézményt bízza meg, és az eladó ezt a személyt vagy intézményt nem nevezte meg előzetesen a vevőnek.

5.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy hibás vagy nem megfelelő önszállítás esetén elálljon a szerződéstől. Ez csak abban az esetben érvényes, ha az Eladó nem felelős a szállítás elmaradásáért, és az Eladó kellő gondossággal külön fedezeti ügyletet kötött a szállítóval. Az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áruk beszerzése érdekében. Amennyiben az áru nem vagy csak részben áll rendelkezésre, a vevőt haladéktalanul tájékoztatja, és az ellenértéket haladéktalanul visszatéríti.

5.5 Az önátvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

5.6 Az utalványokat az alábbiak szerint bocsátjuk az ügyfél rendelkezésére:
- letöltéssel
- e-mailben
- postai úton

5b) Vám

Ha Ön az EU-n kívülre rendel termékeket, akkor importvámok és adók terhelhetik, amelyeket akkor vetnek ki, amikor a csomag eléri a megadott célállomást. A vámkezeléssel kapcsolatos esetleges további díjakat Önnek kell viselnie; ezeket a díjakat nem áll módunkban ellenőrizni. A vámszabályok országonként nagyon eltérőek, ezért további információkért forduljon a helyi vámhatósághoz. Továbbá, kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor megrendelést ad le, Önt tekintik importőrnek, és be kell tartania annak az országnak a törvényeit és előírásait, ahová a termékeket küldi. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, és szeretnénk felhívni nemzetközi ügyfeleink figyelmét arra, hogy a határokon átnyúló küldemények a vámhatóságok által történő felbontásnak és ellenőrzésnek vannak kitéve.

6) A tulajdonjog fenntartása

Ha az eladó előleget fizet, a szállított áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetéséig fennmarad.

7) Hibákért való felelősség (jótállás)

7.1 Ha az alábbi rendelkezések másként nem rendelkeznek, a törvényes hibafelelősségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. Ez nem vonatkozik az áruszállítási szerződésekre:

7.2 Ha az ügyfél vállalkozóként jár el,
- az eladó választhatja meg a későbbi teljesítés típusát;
- új áruk esetében a hibák elévülési ideje az áru leszállításától számított egy év;
- használt áruk esetében a hibák miatti jogok és igények kizárva;
- az elévülési idő nem kezdődik újra, ha a hibákért való felelősség hatálya alá tartozó cserekiszállításra kerül sor.

7.3 A felelősség fent említett korlátozása és a határidők lerövidítése nem vonatkozik a következőkre
- az ügyfél kártérítési és költségtérítési igényeire,
- abban az esetben, ha az Eladó a hibát csalárd módon eltitkolta,
- olyan áruk esetében, amelyeket az épületben szokásos felhasználási módjuknak megfelelően használtak, és amelyek annak hibáját okozták,
- az Eladónak a digitális termékekhez kapcsolódó frissítések szolgáltatására vonatkozó bármely meglévő kötelezettsége esetén, a digitális elemeket tartalmazó áruk szállítására vonatkozó szerződések esetében.

7.4 Továbbá, a vállalkozók esetében az esetlegesen fennálló törvényes igényérvényesítési jog elévülési ideje változatlanul fennmarad.

7.5 Ha a vásárló fogyasztóként jár el, felkérjük, hogy a nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállított árut a szállítónak reklamálja, és erről tájékoztassa az eladót. Ha a vevő ezt elmulasztja, ez nem érinti a törvényes vagy szerződéses hibaköveteléseit.

8) Promóciós utalványok beváltása

8.1 Az Eladó által meghatározott érvényességi idejű promóciók keretében ingyenesen kiadott, a Vevő által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban: "Promóciós utalványok") csak az Eladó webáruházában és csak a meghatározott időszakban válthatók be.

8.2 Egyes termékek kizárhatók az utalványos promócióból, ha a promóciós utalvány tartalmából megfelelő korlátozás következik.

8.3 A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.

8.4 Megrendelésenként csak egy promóciós utalvány váltható be.

8.5 Az áru értékének legalább a promóciós utalvány összegével kell megegyeznie. A fennmaradó összeget az Eladó nem téríti vissza.

8.6 Ha a promóciós utalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az Eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.

8.7 A promóciós utalványok egyenlege nem kerül készpénzben kifizetésre, és nem kamatozik.

8.8 A promóciós utalvány nem kerül visszatérítésre, ha a vásárló a promóciós utalvánnyal részben vagy egészben kifizetett árut a törvényes elállási joga keretében visszaküldi.

8.9 A promóciós utalvány átruházható. Az Eladó a promóciós utalványt az Eladó webáruházában beváltó mindenkori jogosultnak teljesítheti a kifizetést teljesítési hatállyal. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

9) Ajándékutalványok beváltása

9.1 Az Eladó webáruházán keresztül megvásárolható ajándékutalványok (a továbbiakban: "Ajándékutalványok") kizárólag az Eladó webáruházában válthatók be, kivéve, ha az Ajándékutalványon másként van feltüntetve.

9.2 Az Ajándékutalványok és az Ajándékutalványok fennmaradó egyenlege az Ajándékutalvány megvásárlásának évét követő harmadik év végéig váltható be. A fennmaradó egyenlegek a lejárat napjáig kerülnek jóváírásra az ügyfélnek.

9.3 Az ajándékutalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.

9.4 Megrendelésenként csak egy ajándékutalvány váltható be.

9.5 Az Ajándékutalványok csak Áruk vásárlására használhatók fel, és nem használhatók fel további Ajándékutalványok vásárlására.

9.6 Ha az Ajándékutalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az Eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.

9.7 Az Ajándékutalvány egyenlege nem fizethető ki készpénzben, és nem kamatozik.

9.8 Az ajándékutalvány átruházható. Az Eladó az Ajándékutalványt az Eladó webáruházában beváltó mindenkori jogosultnak teljesítheti a kifizetést teljesítési hatállyal. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

10) Alkalmazandó jog

A felek közötti valamennyi jogviszonyra a Svájci Államszövetség joga irányadó, az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó jogszabályok kizárásával. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a nyújtott védelmet nem vonják meg a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései.

11) Alternatív vitarendezés

11.1 Az Európai Bizottság az interneten az alábbi linken biztosít platformot az online vitarendezéshez: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ez a platform a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő jogviták bíróságon kívüli rendezésének kapcsolattartó pontjaként szolgál.

11.2 Az Eladó nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.

12) A vásárlói vélemények hitelességére vonatkozó információk

A vélemények hitelességét nem ellenőrzik a közzététel előtt. Ezért olyan fogyasztóktól is származhatnak, akik valójában nem vásárolták/használták az értékelt terméket.

13) Orvosi nyilatkozat

Ez a weboldal általános információkat és beszélgetéseket kínál az egészséggel és a kapcsolódó témákkal kapcsolatban. Az ezen a weboldalon, illetve a kapcsolódó anyagokban található információk és egyéb tartalmak nem tekinthetők és nem is tekinthetők orvosi tanácsadásnak, és az információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi szakvéleményt vagy kezelést. Ha Önnek vagy bármely más személynek egészségügyi problémája van, forduljon egészségügyi szolgáltatójához, vagy keressen fel más szakorvosi kezelést. Soha ne hagyja figyelmen kívül a szakorvosi tanácsot, vagy ne késlekedjen annak megkeresésével, mert valamit olvasott ezen a blogon vagy bármely linkelt anyagban. Ha úgy gondolja, hogy orvosi vészhelyzetben van, azonnal hívja orvosát vagy a mentőszolgálatot. Az ezen a weboldalon és általunk kifejtett vélemények és nézetek nem állnak kapcsolatban semmilyen akadémiai, kórházi, egészségügyi rendelő vagy más intézmény véleményével és nézeteivel.