Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ar informāciju par klientu

1) Piemērošanas joma

1.1. Šie Inchealth GmbH (turpmāk tekstā - "Pārdevējs") Vispārējie darījumu noteikumi (turpmāk tekstā - "VDN") attiecas uz visiem preču piegādes līgumiem, ko patērētājs vai uzņēmējs (turpmāk tekstā - "Pircējs") noslēdz ar Pārdevēju attiecībā uz precēm, kuras Pārdevējs piedāvā savā interneta veikalā. Ar šo tiek iebilsts pret Pircēja pašu noteikumu un nosacījumu iekļaušanu, ja vien nav panākta cita vienošanās.

1.2. Šie vispārīgie noteikumi tiek attiecīgi piemēroti kuponu piegādes līgumiem, ja vien nav panākta cita vienošanās.

1.3. Patērētājs šo Vispārīgo darījumu noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu galvenokārt nekomerciālos vai pašnodarbinātības nolūkos.

1.4. Uzņēmējs šo VDN izpratnē ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība ar tiesībspēju un rīcībspēju, kas, slēdzot tiesisku darījumu, rīkojas, veicot savu komercdarbību vai pašnodarbinātības profesionālo darbību.

2) Līguma noslēgšana

2.1 Pārdevēja interneta veikalā iekļautie produktu apraksti nav saistoši piedāvājumi no Pārdevēja puses, bet kalpo tam, lai klients varētu iesniegt saistošu piedāvājumu.

2.2. Klients var iesniegt piedāvājumu, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā integrēto tiešsaistes pasūtījuma veidlapu. To darot, pēc izvēlēto preču ievietošanas virtuālajā iepirkumu grozā un elektroniskā pasūtīšanas procesa iziešanas, klients iesniedz juridiski saistošu līguma piedāvājumu attiecībā uz iepirkumu grozā esošajām precēm, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu.

2.3 Pārdevējs var pieņemt Pircēja piedāvājumu piecu dienu laikā,
- nosūtot klientam rakstisku pasūtījuma apstiprinājumu vai pasūtījuma apstiprinājumu teksta veidā (pa faksu vai e-pastu), un izšķirošais ir tas, vai klients ir saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu, vai
- piegādājot pasūtītās preces klientam, un šādā gadījumā izšķirošais ir tas, ka klients ir saņēmis preces, vai
- pieprasot maksājumu no klienta pēc tam, kad klients ir veicis pasūtījumu.
Ja pastāv vairākas no iepriekš minētajām alternatīvām, līgumu slēdz tajā brīdī, kad viena no iepriekš minētajām alternatīvām ir pirmā. Piedāvājuma pieņemšanas termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad klients nosūta piedāvājumu, un beidzas piektās dienas beigās pēc piedāvājuma nosūtīšanas. Ja pārdevējs nepieņem klienta piedāvājumu iepriekš minētajā termiņā, tas uzskatāms par piedāvājuma noraidīšanu, kā rezultātā klientam vairs nav saistošs viņa nodomu paziņojums.

2.4. Ja klients izvēlas PAYPAL piedāvāto maksājuma veidu, maksājumu apstrādā maksājumu pakalpojumu sniedzējs PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (turpmāk tekstā - "PAYPAL"), ievērojot PAYPAL lietošanas noteikumus, kas pieejami https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full vai - ja klientam nav PAYPAL konta - ievērojot Noteikumus un nosacījumus maksājumiem bez PAYPAL konta, kas pieejami https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ja klients maksā, izmantojot PAYPAL piedāvāto maksājumu veidu, ko var izvēlēties tiešsaistes pasūtīšanas procesā, pārdevējs jau paziņo, ka pieņem klienta piedāvājumu brīdī, kad klients noklikšķina uz pogas, kas pabeidz pasūtīšanas procesu.

2.5. Ja tiek izvēlēta maksājuma metode "AMAZON Maksājumi", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (turpmāk tekstā - "AMAZON"), saskaņā ar AMAZON Payments Europe Lietotāja līgumu, kas pieejams https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Ja klients tiešsaistes pasūtīšanas procesa laikā kā maksājuma metodi izvēlas "AMAZON Maksājumi", viņš arī izdod maksājuma rīkojumu AMAZON, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu. Šajā gadījumā pārdevējs jau paziņo par klienta piedāvājuma pieņemšanu brīdī, kad klients iedarbina maksājuma procesu, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtījuma procesu.

2.6. Ja piedāvājums tiek izteikts, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, līguma tekstu Pārdevējs saglabās pēc līguma noslēgšanas un nosūtīs Klientam teksta veidā (piemēram, pa e-pastu, faksu vai vēstuli) pēc tam, kad Klients būs nosūtījis savu pasūtījumu. Pārdevējs neļauj līguma tekstam piekļūt citur. Ja klients pirms pasūtījuma nosūtīšanas ir izveidojis lietotāja kontu Pārdevēja tiešsaistes veikalā, pasūtījuma dati tiek arhivēti Pārdevēja tīmekļa vietnē, un klients tiem var piekļūt bez maksas, izmantojot savu ar paroli aizsargāto lietotāja kontu, norādot attiecīgos pieteikšanās datus.

2.7. Pirms saistoši veikt pasūtījumu, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, Klients var identificēt iespējamās ievades kļūdas, rūpīgi izlasot ekrānā redzamo informāciju. Efektīvs tehniskais līdzeklis labākai ievades kļūdu atpazīšanai var būt pārlūkprogrammas paplašināšanas funkcija, ar kuras palīdzību tiek palielināts ekrānā redzamais attēls. Klients var labot savus ievadītos datus elektroniskā pasūtīšanas procesa laikā, izmantojot parastās tastatūras un peles funkcijas, līdz viņš noklikšķina uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu.

2.8. Pasūtījumu apstrāde un saziņa parasti notiek, izmantojot e-pastu un automatizētu pasūtījumu apstrādi. Klientam ir jāpārliecinās, ka viņa norādītā e-pasta adrese pasūtījuma apstrādei ir pareiza, lai uz šo adresi varētu saņemt pārdevēja sūtītos e-pastus. Jo īpaši, izmantojot SPAM filtrus, klientam ir jānodrošina, lai visi e-pasti, ko sūta pārdevējs vai trešās personas, kuras pārdevējs ir pilnvarojis apstrādāt pasūtījumu, varētu tikt piegādāti.

3) Atteikuma tiesības

3.1. Patērētājiem parasti ir tiesības atsaukt līgumu.

3.2. Papildu informācija par atteikuma tiesībām ir atrodama Pārdevēja norādījumos par atteikumu.

4) Cenas un maksāšanas noteikumi

4.1 Ja vien Pārdevēja produkta aprakstā nav norādīts citādi, norādītās cenas ir kopējās cenas, kas ietver likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. Jebkuras papildu piegādes un nosūtīšanas izmaksas tiks norādītas atsevišķi attiecīgā produkta aprakstā.

4.2. Piegādājot preces uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, atsevišķos gadījumos var rasties papildu izmaksas, par kurām Pārdevējs nav atbildīgs un kuras sedz Klients. Tās ir, piemēram, izmaksas par kredītiestāžu veikto naudas pārskaitījumu (piemēram, pārskaitījuma maksa, valūtas maiņas kursa maksa) vai ievedmuitas vai nodokļu (piemēram, muitas nodevas) izmaksas. Šādas izmaksas var rasties arī saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumu, ja piegāde netiek veikta uz valsti ārpus Eiropas Savienības, bet klients veic maksājumu no valsts ārpus Eiropas Savienības.

4.3. Par maksājuma iespēju(-ām) pircējs tiks informēts Pārdevēja tiešsaistes veikalā.

4.4. Ja ir panākta vienošanās par avansa maksājumu ar bankas pārskaitījumu, maksājuma termiņš ir tūlīt pēc līguma noslēgšanas, ja vien puses nav vienojušās par vēlāku maksājuma termiņu.

4.5. Ja tiek izvēlēts maksājumu pakalpojuma "PAYPAL" piedāvātais maksājuma veids, maksājums tiek apstrādāts, izmantojot PAYPAL, turklāt PAYPAL šim nolūkam var izmantot arī trešo personu maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Ja Pārdevējs ar PAYPAL starpniecību piedāvā arī maksājumu metodes, par kurām tas veic avansa maksājumus Pircējam (piemēram, pirkums uz kontu vai maksājums pa daļām), tas nodod savu maksājuma prasījumu PAYPAL vai PAYPAL pilnvarotam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas īpaši norādīts Pircējam. Pirms pieņemt Pārdevēja paziņojumu par cesiju, PAYPAL vai PAYPAL pilnvarotais maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic kredītspējas pārbaudi, izmantojot nosūtītos klienta datus. Pārdevējs patur tiesības atteikt klientam izvēlēto maksājuma veidu, ja pārbaudes rezultāts ir negatīvs. Ja izvēlētais maksājuma veids tiek apstiprināts, klientam ir jāsamaksā rēķina summa norunātajā maksājuma termiņā vai norunātajos maksājumu intervālos. Šādā gadījumā viņš var veikt maksājumu tikai PAYPAL vai PAYPAL pilnvarotam maksājumu pakalpojumu sniedzējam ar parāda dzēšanas efektu. Tomēr pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem, pat prasījuma cesijas gadījumā.

4.6. Ja tiek izvēlēts maksājuma veids "SOFORT", maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Minhene (turpmāk "SOFORT"). Lai varētu apmaksāt rēķina summu, izmantojot "SOFORT", klientam ir jābūt internetbankas kontam, kas ir aktivizēts dalībai "SOFORT", maksājuma procesā attiecīgi jāidentificē sevi un jāapstiprina maksājuma norādījums "SOFORT". Pēc tam "SOFORT" nekavējoties veic maksājuma darījumu un debetē klienta bankas kontu. Sīkāka informācija par "SOFORT" maksājumu metodi klientam ir pieejama internetā https://www.klarna.com/sofort/.

4.7. Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot maksājumu pakalpojumu "mollie", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, The Netherlands (turpmāk tekstā - "mollie"). Par atsevišķiem maksājumu veidiem, kas tiek piedāvāti, izmantojot mollie, pircējs tiks informēts Pārdevēja tiešsaistes veikalā. Maksājumu apstrādei mollie var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, kuriem var tikt piemēroti īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem Klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par "mollie" ir pieejama internetā https://www.mollie.com/de/.

4.8. Ja tiek izvēlēts Pārdevēja piedāvātais RATEPAY maksājuma veids (piemēram, RATEPAY rēķins, RATEPAY priekšapmaksa, RATEPAY tiešais debets, RATEPAY maksājums pa daļām), maksājums tiks veikts ar RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (turpmāk tekstā - "RATEPAY") starpniecību, kurai Pārdevējs cedē savu prasījumu pret Klientu. Par to, kādus RATEPAY maksājumu veidus pārdevējs piedāvā, pircējs tiks detalizēti informēts pārdevēja tīmekļa vietnē. Klients var veikt maksājumus RATEPAY tikai ar parāda dzēšanas efektu. Tomēr Pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem (piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem). Visos pārējos gadījumos ir spēkā RATEPAY Vispārējie maksājumu noteikumi un nosacījumi, kas pieejami šeit: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9. Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot maksājumu pakalpojumu "VR Payment", maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Vācija (turpmāk - "VR Payment"). Atsevišķas maksājumu metodes, kas tiek piedāvātas ar VR Payment starpniecību, tiek paziņotas klientam Pārdevēja tiešsaistes veikalā. Maksājumu apstrādei VR Payment var izmantot trešo personu maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuriem var būt piemērojami īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par "VR Payment" ir pieejama internetā https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10. Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot maksājumu pakalpojumu "ADYEN", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdama, Nīderlande (turpmāk - "ADYEN"). Atsevišķi maksājumu veidi, ko piedāvā ADYEN, ir norādīti pārdevēja tiešsaistes veikalā. Maksājumu apstrādei ADYEN var izmantot trešo personu maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuriem var būt piemērojami īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par "ADYEN" ir pieejama internetā https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11. Ja tiek izvēlēts maksājumu pakalpojuma "UNZER" piedāvātais maksājuma veids, maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Vācija (turpmāk - "UNZER"). Atsevišķi maksājumu veidi, kas tiek piedāvāti ar UNZER starpniecību, tiek paziņoti klientam pārdevēja tiešsaistes veikalā. Maksājumu apstrādei UNZER var izmantot trešo personu maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuriem var būt piemērojami īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par "UNZER" ir pieejama internetā https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12. Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot maksājumu pakalpojumu "STRIPE", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublina, Īrija (turpmāk "STRIPE"). Atsevišķi maksājumu veidi, kas tiek piedāvāti, izmantojot STRIPE, tiks paziņoti klientam pārdevēja tiešsaistes veikalā. STRIPE maksājumu apstrādei var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, kuriem var tikt piemēroti īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par STRIPE ir pieejama internetā https://STRIPE.com/de.

4.13 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids - pirkums uz kontu, izmantojot BillSAFE, pirkuma cena ir jāsamaksā pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas bez atskaitījumiem PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (turpmāk "PAYPAL") kā BillSAFE maksājumu pakalpojuma operatoram. Maksājuma metodei "pirkums uz kontu" ir nepieciešama PAYPAL sekmīga kredīta pārbaude. Ja pēc kredītspējas pārbaudes klientam ir atļauts izmantot maksājumu metodi "pirkums kontā", maksājums tiks apstrādāts sadarbībā ar PAYPAL, kam piegādātājs nodod savu maksājuma prasījumu. Šajā gadījumā klients var veikt maksājumu PAYPAL tikai ar parāda dzēšanas efektu. Pat tad, ja ir izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu, izmantojot BillSAFE, piegādātājs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem. Attiecībā uz pārējo šajā sakarā ir spēkā BillSAFE vispārējie noteikumi un nosacījumi, kurus klients var uzzināt un kuri viņam jāapstiprina pasūtīšanas procesa ietvaros. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksājuma veidu "pirkums uz kontu" tikai līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikt šo maksājuma veidu, ja norādītais pasūtījuma apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā pārdevējs informēs klientu par attiecīgu maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā.

4.14. Ja tiek izvēlēts maksājuma veids - pirkums uz kontu, izmantojot PAYONE, pirkuma cena ir jāsamaksā pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Vācija, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas bez atskaitījumiem. Pirkums uz kontu ir iespējams tikai klientiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Maksājuma metodei "pirkums uz kontu" ir nepieciešams veiksmīgs PAYONE GmbH veikts kredīta novērtējums. Ja pēc kredītspējas pārbaudes klientam tiek atļauts veikt pirkumu uz kontu, maksājums tiek veikts sadarbībā ar PAYONE GmbH, kam pārdevējs nodod savu maksājuma prasījumu. Šādā gadījumā klients var veikt maksājumu PAYONE GmbH tikai ar parāda dzēšanas efektu. Pat tad, ja ir izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu ar PAYONE starpniecību, pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem. Visos pārējos gadījumos ir spēkā PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb) Vispārīgie noteikumi un nosacījumi. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksājuma veidu "pirkums uz kontu" tikai no noteikta pasūtījuma apjoma un līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikt šo maksājuma veidu, ja pasūtījuma apjoms ir mazāks vai lielāks par noteikto pasūtījuma apjomu. Šādā gadījumā pārdevējs informēs klientu par attiecīgu maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā.

4.15 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids - pirkums uz kontu, izmantojot MASTERPAYMENT, pirkuma cena ir jāsamaksā pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā bez ieturējumiem net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Minhene ("net-m privatbank 1891 AG") uzreiz pēc rēķina saņemšanas. Maksājuma metodei "pirkums kontā" ir nepieciešama MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, United Kingdom ("MASTERPAYMENT") sekmīga kredīta pārbaude. Ja pēc kredītspējas pārbaudes klientam ir atļauts izmantot maksājumu metodi "pirkums kontā", maksājums tiek apstrādāts sadarbībā ar net-m privatbank 1891 AG, kurai pārdevējs nodod savu maksājuma prasījumu. Šādā gadījumā klients var veikt maksājumu tikai net-m privatbank 1891 AG ar parāda dzēšanas efektu. Pat tad, ja ir izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu, izmantojot MASTERPAYMENT, pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem. Vēl viens priekšnoteikums, lai izmantotu maksājuma metodi "pirkums kontā, izmantojot MASTERPAYMENT", ir tas, ka Klients ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksājumu metodi "pirkums kontā" tikai līdz noteiktam pasūtījumu apjomam un atteikt šo maksājumu metodi, ja norādītais pasūtījumu apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā Pārdevējs informēs pircēju par attiecīgo maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā.

4.16 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu, izmantojot PAYMORROW, pirkuma cena bez ieturējumiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas ir jāsamaksā InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg. Maksājuma metodei pirkums kontā ir nepieciešams veiksmīgs PAYMORROW GmbH veikts kredīta novērtējums. Ja pēc kredītspējas pārbaudes klientam ir atļauts izmantot maksājumu metodi "pirkums uz kontu", maksājums tiek veikts sadarbībā ar PAYMORROW GmbH, kurai pārdevējs nodod savu maksājuma prasījumu. Šādā gadījumā klients var veikt maksājumu PAYMORROW GmbH tikai ar parāda dzēšanas efektu. Pat tad, ja ir izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu, izmantojot PAYMORROW, pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta zīmēm. Turklāt šajā sakarā tiek piemēroti PAYMORROW vispārējie noteikumi un nosacījumi, kurus klients var uzzināt un kuri jāapstiprina pasūtījuma procesa ietvaros. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksājuma veidu "pirkums uz kontu" tikai līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikt šo maksājuma veidu, ja norādītais pasūtījuma apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā pārdevējs informēs klientu par attiecīgo maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā.

4.17 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids - pirkums uz kontu, izmantojot RAKUTEN Checkout, pirkuma cena ir jāsamaksā pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā 10 (desmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas bez ieturējumiem RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), kam pārdevējs cedē savu maksājuma prasījumu. Šādā gadījumā pircējs var samaksāt RAKUTEN Deutschland GmbH tikai ar parāda dzēšanas efektu. Maksājuma metodei "pirkums uz kontu" ir nepieciešama veiksmīga RAKUTEN Deutschland GmbH kredīta pārbaude. Pat tad, ja, izmantojot RAKUTEN Checkout, ir izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu, pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta paziņojumiem. Turklāt šajā sakarā tiek piemēroti RAKUTEN Deutschland GmbH vispārīgie noteikumi un nosacījumi, ar kuriem klients var iepazīties pasūtīšanas procesa ietvaros. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksājuma veidu "pirkums uz kontu" tikai līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikt šo maksājuma veidu, ja norādītais pasūtījuma apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā pārdevējs informēs klientu par attiecīgo maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā tiešsaistes veikalā.

4.18 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids - pirkums kontā ar Santander starpniecību, pirkuma cena ir jāsamaksā pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas bez atskaitījumiem Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Pirkšana ar rēķinu ir iespējama tikai klientiem, kuri darbojas kā patērētāji un ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Maksājuma metodei "pirkums kontā" ir nepieciešama Santander Consumer Bank AG sekmīga kredīta pārbaude. Ja pirkums kontā nav iespējams nepietiekamas kredītspējas vai citu iemeslu dēļ, klientam tiks piedāvāta alternatīva maksājuma iespēja. Klients var brīvi noslēgt līgumu, izmantojot piedāvāto alternatīvo maksājuma veidu, vai atcelt pasūtījuma procesu. Ja pēc kredītspējas pārbaudes klientam ir atļauts izmantot maksāšanas metodi "pirkums kontā", maksājums tiks apstrādāts sadarbībā ar Santander Consumer Bank AG, kurai pārdevējs nodod savu maksājuma prasījumu. Šādā gadījumā klients var veikt maksājumu tikai Santander Consumer Bank AG Santander ar parāda dzēšanas efektu. Ja klients neizpilda savas maksājumu saistības vai nepilnīgi izpilda tās maksājuma termiņā, viņš bez turpmākiem atgādinājumiem kļūst par saistību nepildītāju. Šādā gadījumā klientam ir pienākums atlīdzināt saistību neizpildes rezultātā radītos zaudējumus. Saistību neizpildes rezultātā radītie zaudējumi jo īpaši var ietvert izmaksas par atgādinājumiem un izmaksas par atbilstošu tiesvedību (piemēram, advokātu honorāri). Santander Consumer Bank AG patur tiesības iekasēt maksu EUR 1,20 apmērā par katru atgādinājumu. Klientam ir tiesības pierādīt, ka zaudējumi nav radušies vai nav radušies zaudējumi šādā apmērā. Prasības pret klientu, kas izriet no pirkuma uz kontu, jebkurā laikā var tikt nodotas trešajām personām, jo īpaši piedziņas aģentūrām, lai atgūtu kavētās summas.
Pat tad, ja ir izvēlēts maksājuma veids pirkums kontā, izmantojot Santander, pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta zīmēm.
Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksājumu veidu "pirkums uz kontu" tikai līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikt šo maksājumu veidu, ja noteiktais pasūtījuma apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā Pārdevējs informēs pircēju par attiecīgo maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā.

4.19 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids - pirkums uz kontu, izmantojot SECUPAY, pirkuma cena ir jāsamaksā pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena bez atskaitījumiem jāsamaksā SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Maksājuma metodei "pirkums uz kontu" ir nepieciešama SECUPAY S.A. sekmīga kredīta pārbaude. Ja pēc kredītspējas pārbaudes klientam tiek atļauts veikt pirkumu uz kontu, maksājums tiek veikts sadarbībā ar SECUPAY S.A., kurai pārdevējs nodod savu maksājuma prasījumu. Šādā gadījumā klients var veikt maksājumu SECUPAY S.A. tikai ar parāda dzēšanas efektu. Pat tad, ja ir izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu, izmantojot SECUPAY, pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta zīmēm. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksājuma veidu "pirkums kontā" tikai līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikties no šī maksājuma veida, ja norādītais pasūtījuma apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā Pārdevējs informēs pircēju par attiecīgu maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā.

4.20 Ja ir izvēlēta SEPA tiešā debeta maksājuma metode, rēķina summa ir jāapmaksā pēc SEPA tiešā debeta mandāta izsniegšanas, bet ne agrāk kā pēc avansa informācijas termiņa beigām. Tiešā debeta maksājumu iekasē, kad pasūtītās preces atstāj Pārdevēja noliktavu, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš pārdevēja paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts, jo kontā nav pietiekamu līdzekļu vai ir norādīti nepareizi bankas rekvizīti, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs.

4.21 Ja tiek izvēlēts SEPA tiešā debeta maksājuma veids, rēķina summa ir jāapmaksā pēc SEPA tiešā debeta mandāta izsniegšanas, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Tiešā debeta maksājumu iekasē, kad pasūtītās preces atstāj Pārdevēja noliktavu, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš pārdevēja paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts, jo kontā nav pietiekamu līdzekļu vai ir norādīti nepareizi bankas rekvizīti, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs. Pārdevējs patur tiesības veikt kredītspējas pārbaudi, izvēloties SEPA tiešā debeta maksājuma metodi, un noraidīt šo maksājuma metodi, ja kredītspējas pārbaude ir negatīva.

4.22 Ja tiek izvēlēts tiešā debeta maksājuma veids, maksājumu apstrādā PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Vācija, kuru Pārdevējs pilnvaro iekasēt debitoru parādus tā vārdā. PAYONE GmbH iekasē rēķina summu no klienta bankas konta pēc SEPA tiešā debeta pilnvarojuma izsniegšanas, bet ne pirms iepriekšēja paziņojuma termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, ar kuru tiek paziņots par debetēšanu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs. Pat tad, ja ir izvēlēta tiešā debeta maksājuma metode ar PAYONE GmbH starpniecību, piegādātājs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta paziņojumiem.

4.23 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids "tiešais debets, izmantojot ipayment" vai "kredītkarte, izmantojot ipayment", maksājumu apstrāde tiek veikta, izmantojot 1&1 Internet AG ipayment maksājumu sistēmu, kas pārsūta klienta maksājuma pieprasījumu attiecīgajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Maksājuma apstrādei tiek piemēroti attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja vispārīgie noteikumi un nosacījumi, ar kuriem klients var iepazīties un kuri viņam ir jāpieņem elektroniskā maksājuma procesa ietvaros. Maksājuma metodes "tiešais debets, izmantojot ipayment" vai "kredītkarte, izmantojot ipayment" ir atkarīgas no tā, vai attiecīgais maksājumu pakalpojumu sniedzējs pieņem klienta maksājuma pieprasījumu.

4.24 Ja tiek izvēlēta tiešā debeta maksājuma metode, rēķina summa ir jāsamaksā nekavējoties pēc līguma noslēgšanas. Izmantojot tiešā debeta maksājuma metodi, MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, United Kingdom ("MASTERPAYMENT") veic veiksmīgu kredīta pārbaudi. Ja pēc kredītspējas pārbaudes klientam tiek atļauts veikt tiešo debetu (debetnotu), maksājums tiek apstrādāts sadarbībā ar net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Minhene ("net-m privatbank 1891 AG"), kurai pārdevējs nodod savu maksājuma prasījumu. Šādā gadījumā "net-m privatbank 1891 AG" ir neatsaucami pilnvarota iekasēt rēķina summu no klienta norādītā konta. Cesijas gadījumā maksājums var tikt veikts tikai net-m privatbank 1891 AG ar parādu dzēšanas efektu. Bankas inkaso notiek, kad pasūtītās preces atstāj pārdevēja noliktavu. Pat tad, ja ir izvēlēts tiešā debeta maksājuma veids, izmantojot MASTERPAYMENT, pārdevējs paliek atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta paziņojumiem.

4.25 Ja tiek izvēlēts tiešā debeta maksājuma veids, maksājums tiek veikts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (turpmāk tekstā - "Novalnet"). Šajā gadījumā maksājums tiek veikts ar tiešā debeta maksājumu no klienta bankas konta, ja klients iepriekš ir izsniedzis pārdevējam SEPA mandātu. Pirkuma cenas debetēšana no klienta bankas konta notiek vienu bankas darba dienu pēc tam, kad Novalnet ir izpildījis pasūtījumu saskaņā ar kreditora ID: DE53ZZ000000000004253. Iepriekšēja paziņojuma (pre-notification) termiņš tiek saīsināts līdz vienai dienai. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājumu, ja par to ir atbildīgs klients.

4.26 Ja tiek izvēlēta SEPA tiešā debeta maksājuma metode, maksājums tiek apstrādāts, izmantojot tehnisko pakalpojumu sniedzēju PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Minhene, sadarbībā ar Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg vai Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Rēķina summa ir jāapmaksā pēc SEPA tiešā debeta pilnvarojuma izsniegšanas, bet ne agrāk kā pēc avansa informācijas termiņa beigām. Tiešā debeta maksājumu iekasē, kad pasūtītās preces atstāj Pārdevēja noliktavu, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš pārdevēja paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja klients rīkojas kā patērētājs, iepriekšējas paziņošanas termiņš tiek saīsināts līdz piecām dienām sākotnējiem tiešā debeta maksājumiem un līdz divām dienām nākamajiem tiešā debeta maksājumiem. Ja klients rīkojas kā uzņēmējs, iepriekšējas informēšanas termiņš tiek saīsināts līdz vienai dienai gan sākotnējiem, gan turpmākajiem tiešā debeta maksājumiem. Iepriekšējas informēšanas termiņš sākas nākamajā dienā un beidzas patērētājiem sākotnējo tiešo debetu gadījumā piektajā dienā, turpmāko tiešo debetu gadījumā - otrajā dienā, bet uzņēmējiem - nākamajā dienā pēc iepriekšējas informēšanas. Ja termiņa pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai valsts atzītā svētku dienā klienta juridiskajā adresē, šādas dienas vietā ir nākamā darba diena. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz maksu, kas attiecīgajai kredītiestādei radusies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs.

4.27 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids "Tiešais debets ar RATEPAY starpniecību", maksājumu apstrādās RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (turpmāk tekstā - "RATEPAY"). Klients izsniedz RATEPAY SEPA tiešā debeta mandātu un uzdod savai bankai izpildīt visus pienākošos tiešā debeta maksājumus. Klientam ir jānodrošina, ka viņa norēķinu kontā ir pietiekami daudz līdzekļu. Ja norēķinu kontā nav nepieciešamā seguma, konta turētājai kredītiestādei nav pienākuma izpildīt tiešā debeta maksājumu. RATEPAY patur tiesības veikt kredīta pārbaudi. Ja klientam ir atļauts veikt maksājumu ar tiešā debeta maksājumu, maksājumu apstrādā RATEPAY, kam pārdevējs nodod savu maksājuma prasību. Klients var veikt maksājumu RATEPAY tikai ar parādu dzēšanas efektu. Tomēr pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem (piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem). Visos pārējos gadījumos ir spēkā RATEPAY Vispārējie maksājumu noteikumi un nosacījumi, ar kuriem var iepazīties šeit: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Ja tiek izvēlēta tiešā debeta maksājuma metode, rēķina summa ir jāsamaksā uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Izmantojot tiešā debeta maksājuma metodi, SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Ja pēc kredītspējas pārbaudes klientam ir atļauts izmantot tiešā debeta maksājumu, maksājums tiek veikts sadarbībā ar SECUPAY AG, kurai pakalpojumu sniedzējs nodod savu maksājuma prasību. Šādā gadījumā SECUPAY AG ir neatsaucami pilnvarota iekasēt rēķina summu no klienta norādītā konta. Cesijas gadījumā maksājumu var veikt tikai SECUPAY AG ar parāda dzēšanas efektu. Tiešais debets tiek veikts nekavējoties pēc tam, kad klienta pasūtījums ir nosūtīts tiešsaistes veikalā. Pat tad, ja ir izvēlēts tiešā debeta maksājuma veids ar SECUPAY AG starpniecību, pakalpojumu sniedzējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta paziņojumiem.

4.29 Ja tiek izvēlēta tiešā debeta maksājuma metode, izmantojot STRIPE, maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublina, Īrija (turpmāk - "STRIPE"). Šādā gadījumā STRIPE iekasēs rēķina summu no klienta bankas konta pēc SEPA tiešā debeta pilnvarojuma izsniegšanas, bet ne pirms iepriekšēja paziņojuma termiņa beigām pārdevēja vārdā. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetēšanu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs. Pārdevējs patur tiesības veikt kredītspējas pārbaudi, izvēloties SEPA tiešā debeta maksājuma metodi, un noraidīt šo maksājuma metodi, ja kredītspējas pārbaude ir negatīva.

4.30 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids Tiešais debets caur UNZER, maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (turpmāk tekstā - "UNZER"), kam Pārdevējs nodod savu maksājuma prasību. Pirms pieņemt Pārdevēja paziņojumu par cesiju, UNZER veic kredītspējas pārbaudi, izmantojot nosūtītos klienta datus. Pārdevējs patur tiesības atteikt klientam tiešā debeta maksājuma metodi ar UNZER starpniecību, ja pārbaudes rezultāts ir negatīvs. Ja UNZER ir atļāvusi izmantot tiešā debeta maksājumu metodi ar UNZER starpniecību, UNZER iekasē rēķina summu no klienta bankas konta pēc SEPA tiešā debeta pilnvarojuma izsniegšanas, bet ne pirms iepriekšēja paziņojuma termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetēšanu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs.
Maksājuma metode tiešais debets, izmantojot UNZER, ir izslēgta,
- ja pasūtījuma vērtība ir mazāka par 10,00 eiro,
- ja klienta norādītā piegādes adrese nav identiska rēķinā norādītajai adresei, jo īpaši, ja kā piegādes adrese ir norādīta iepakošanas stacija vai pasta kastīte, vai
- ja klients vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu.
Pārdevējs arī patur tiesības piedāvāt tiešā debeta maksājumu metodi, izmantojot UNZER, tikai līdz noteiktam pasūtījumu apjomam un atteikt šo maksājumu metodi, ja norādītais pasūtījumu apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā pārdevējs informēs pircēju par attiecīgo maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā.

4.31 Ja tiek izvēlēts kredītkartes apmaksas veids, rēķina summa ir jāsamaksā uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Kredītkartes maksājuma metode tiek apstrādāta sadarbībā ar PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Vācija, kuru Pārdevējs pilnvaro iekasēt debitoru parādus tā vārdā. PAYONE GmbH iekasē rēķina summu no klienta norādītā kredītkartes konta. Kredītkarte tiek debetēta uzreiz pēc tam, kad interneta veikalā ir nosūtīts klienta pasūtījums. Pārdevējs paliek atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem, pat tad, ja kredītkartes apmaksas veids ir izvēlēts ar PAYONE GmbH starpniecību.

4.32 Ja tiek izvēlēts kredītkartes apmaksas veids, rēķina summa ir jāsamaksā uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Kredītkartes apmaksas metode tiek apstrādāta sadarbībā ar SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), kurai Nodrošinātājs nodod savu maksājuma prasību. SECUPAY AG iekasē rēķina summu no klienta norādītā kredītkartes konta. Cesijas gadījumā maksājumu var veikt tikai SECUPAY AG ar parāda dzēšanas efektu. Kredītkarte tiek debetēta nekavējoties pēc tam, kad klienta pasūtījums ir nosūtīts tiešsaistes veikalā. Pat tad, ja ir izvēlēts norēķinu veids ar kredītkarti, izmantojot SECUPAY AG, piegādātājs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem.

4.33 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids ar kredītkarti, izmantojot STRIPE, rēķina summa ir jāsamaksā uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublina, Īrija (turpmāk tekstā - "STRIPE"). STRIPE patur tiesības veikt kredīta pārbaudi un negatīvas kredīta pārbaudes gadījumā atteikt šo maksājuma veidu.

4.34 Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot "Klarna" maksājumu pakalpojumu, maksājums tiks apstrādāts, izmantojot Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stokholma, Zviedrija (turpmāk tekstā - "Klarna").

5a) Piegādes un nosūtīšanas noteikumi

5.1 Ja Pārdevējs piedāvā nosūtīt preces, piegāde tiks veikta Pārdevēja norādītajā piegādes teritorijā uz Pircēja norādīto piegādes adresi, ja vien nav panākta cita vienošanās. Pārdevēja pasūtījuma apstrādē norādītā piegādes adrese ir noteicošā darījuma apstrādē. Atkāpjoties no tā, ja ir izvēlēts PAYPAL maksājuma veids, noteicošā ir piegādes adrese, ko klients deponējis PAYPAL maksājumu veikšanas brīdī.

5.2. Ja preču piegāde nenotiek tādu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgs klients, klients sedz pamatotās izmaksas, kas pārdevējam radušās šī iemesla dēļ. Tas neattiecas uz atpakaļnosūtīšanas izmaksām, ja klients faktiski izmanto savas tiesības atsaukt preci. Ja klients efektīvi izmanto atsaukšanas tiesības, atpakaļnosūtīšanas izmaksām piemēro pārdevēja norādījumos par atsaukšanu ietverto noteikumu.

5.3. Ja klients rīkojas kā uzņēmējs, pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks pāriet uz klientu, tiklīdz pārdevējs ir nodevis preces ekspeditoram, pārvadātājam vai jebkurai citai personai vai iestādei, kas norīkota veikt sūtījumu. Ja klients rīkojas kā patērētājs, pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks principā pāriet klientam vai personai, kas pilnvarota saņemt preces, tikai tad, kad preces tiek nodotas klientam. Neatkarīgi no iepriekš minētā pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks pāriet klientam, arī patērētāju gadījumā, tiklīdz pārdevējs ir nodevis preces ekspeditoram, pārvadātājam vai personai vai iestādei, kas citādi izraudzīta sūtījuma veikšanai, ja klients ir pilnvarojis ekspeditoru, pārvadātāju vai personu vai iestādi, kas citādi izraudzīta sūtījuma veikšanai, veikt sūtījumu, un pārdevējs iepriekš nav nosaucis šo personu vai iestādi klientam.

5.4. Pārdevējs patur tiesības atteikties no līguma nepareizas vai nepienācīgas pašpiegādes gadījumā. Tas attiecas tikai uz gadījumu, ja Pārdevējs nav atbildīgs par nepiegādāšanu un ja Pārdevējs ar pienācīgu rūpību ir noslēdzis ar piegādātāju īpašu seguma darījumu. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai sagādātu preces. Gadījumā, ja preces nav pieejamas vai ir pieejamas tikai daļēji, pircējs tiek nekavējoties informēts un atlīdzība tiek nekavējoties atmaksāta.

5.5. Pašizvākšana nav iespējama loģistikas apsvērumu dēļ.

5.6. Kuponi tiek izsniegti klientam šādā veidā:
- pēc lejupielādes
- pa e-pastu
- pa pastu

5b) Muitas nodoklis

Ja pasūtāt produktus piegādei ārpus ES, jums var tikt piemērotas ievedmuitas nodevas un nodokļi, kas tiks iekasēti, kad sūtījums sasniegs norādīto galamērķi. Visi papildu izdevumi par muitošanu ir jāsedz jums; mēs nevaram kontrolēt šos maksājumus. Muitas noteikumi dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgi, tāpēc jums jāsazinās ar vietējo muitas iestādi, lai iegūtu plašāku informāciju. Turklāt ņemiet vērā, ka, veicot pasūtījumu, jūs uzskatāms par importētāju un jums jāievēro visi tās valsts likumi un noteikumi, kurā saņemat produktus. Mums ir svarīga jūsu privātuma aizsardzība, un mēs vēlamies informēt savus starptautiskos klientus, ka pārrobežu sūtījumus var atvērt un pārbaudīt muitas iestādes.

6) Īpašumtiesību saglabāšana

Ja pārdevējs veic avansa maksājumu, viņš patur īpašumtiesības uz piegādātajām precēm līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.

7) Atbildība par defektiem (garantija)

7.1. Ja vien turpmākajos noteikumos nav noteikts citādi, tiek piemēroti noteikumi par likumā noteikto atbildību par defektiem. Tas neattiecas uz preču piegādes līgumiem:

7.2 Ja klients darbojas kā uzņēmējs,
- pārdevējs var izvēlēties turpmākās izpildes veidu;
- jaunu preču gadījumā noilguma termiņš attiecībā uz defektiem ir viens gads pēc preču piegādes;
- lietotu preču gadījumā tiesības un pretenzijas par defektiem ir izslēgtas;
- noilguma termiņš netiek atjaunots, ja tiek veikta aizstājoša piegāde atbildības par defektiem ietvaros.

7.3 Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi un termiņu saīsināšana neattiecas uz.
- prasības par zaudējumu atlīdzināšanu un klienta izdevumu atlīdzināšanu,
- gadījumā, ja Pārdevējs ir krāpnieciski slēpis defektu,
- par precēm, kas ir izmantotas atbilstoši to parastajam lietojumam ēkā un ir izraisījušas tās trūkumus,
- attiecībā uz jebkādām esošām Pārdevēja saistībām nodrošināt atjauninājumus digitālajiem produktiem, ja tiek slēgti līgumi par preču ar digitālajiem elementiem piegādi.

7.4. Turklāt uzņēmējiem likumā noteiktie noilguma termiņi attiecībā uz jebkādām likumā noteiktajām regresa tiesībām, kas var pastāvēt, paliek neskarti.

7.5. Ja klients rīkojas kā patērētājs, viņš tiek aicināts iesniegt sūdzību par piegādātajām precēm ar acīmredzamiem transporta bojājumiem piegādātājam un informēt par to pārdevēju. Ja klients to neizdara, tas neietekmē viņa likumā vai līgumā noteiktās pretenzijas par defektiem.

8) Reklāmas kuponu izpirkšana

8.1. Kuponus, kurus Pārdevējs izsniedz bez maksas kā daļu no akcijām ar noteiktu derīguma termiņu un kurus Klients nevar iegādāties (turpmāk tekstā - "akcijas kuponi"), var izmantot tikai Pārdevēja tiešsaistes veikalā un tikai noteiktajā periodā.

8.2. Atsevišķi produkti var tikt izslēgti no akcijas kupona, ja no akcijas kupona satura izriet attiecīgs ierobežojums.

8.3. Akcijas kuponus var izmantot tikai pirms pasūtījuma procesa pabeigšanas. Vēlāka ieskaita veikšana nav iespējama.

8.4 Vienā pasūtījumā var izmantot tikai vienu akcijas kuponu.

8.5. Preču vērtībai jābūt vismaz vienādai ar akcijas kupona summu. Pārdevējs neatmaksā atlikušo kredīta summu.

8.6. Ja akcijas kupona vērtība nav pietiekama, lai segtu pasūtījumu, starpības segšanai var izvēlēties kādu no pārējiem Pārdevēja piedāvātajiem maksājuma veidiem.

8.7. Akcijas kupona kredīta atlikums netiek izmaksāts naudā, un par to netiek saņemti procenti.

8.8. Akcijas kupons netiek atmaksāts, ja klients atgriež preces, par kurām pilnībā vai daļēji samaksāts ar akcijas kuponu, savu likumā noteikto atteikuma tiesību ietvaros.

8.9. Akcijas kupons ir nododams tālāk. Pārdevējs var veikt maksājumu ar atbrīvojošu spēku attiecīgajam īpašniekam, kas realizē akcijas kuponu Pārdevēja interneta veikalā. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja Pārdevējs zina vai rupjas neuzmanības dēļ nezina par attiecīgā īpašnieka neatbilstību, tiesībnespēju vai pārstāvja pilnvaru trūkumu.

9) Dāvanu kuponu izpirkšana

9.1 Dāvanu kuponus, kurus var iegādāties Pārdevēja interneta veikalā (turpmāk tekstā - "Dāvanu kuponi"), var izmantot tikai Pārdevēja interneta veikalā, ja vien Dāvanu kuponā nav norādīts citādi.

9.2. Dāvanu kuponi un Dāvanu kuponu atlikumi ir izmantojami līdz trešā gada beigām pēc Dāvanu kupona iegādes gada. Atlikušie atlikumi tiks ieskaitīti klientam līdz derīguma termiņa beigām.

9.3. Dāvanu kuponus var izmantot tikai pirms pasūtījuma procesa pabeigšanas. Vēlāka ieskaita nav iespējama.

9.4 Vienā pasūtījumā var izmantot tikai vienu dāvanu kuponu.

9.5. Dāvanu kuponus var izmantot tikai Preču iegādei, un tos nevar izmantot papildu Dāvanu kuponu iegādei.

9.6. Ja Dāvanu kupona vērtība ir nepietiekama, lai segtu pasūtījumu, starpības segšanai var izvēlēties kādu no pārējiem Pārdevēja piedāvātajiem maksājuma veidiem.

9.7. Dāvanu kupona atlikums netiks izmaksāts naudā un par to netiks saņemti procenti.

9.8. Dāvanu kuponu var nodot tālāk. Pārdevējs var veikt maksājumu ar atbrīvojošu spēku attiecīgajam īpašniekam, kas izmanto Dāvanu kuponu Pārdevēja interneta veikalā. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja Pārdevējs zina vai rupjas neuzmanības dēļ nezina par attiecīgā īpašnieka neatbilstību, tiesībnespēju vai pārstāvja pilnvaru trūkumu.

10) Piemērojamie tiesību akti

Visas pušu tiesiskās attiecības reglamentē Šveices Konfederācijas likumi, izņemot likumus par kustamu preču starptautisko pārdošanu. Patērētāju gadījumā šo tiesību aktu izvēli piemēro tikai tiktāl, ciktāl piešķirtā aizsardzība nav atcelta ar tās valsts tiesību aktu imperatīvajiem noteikumiem, kurā ir patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

11) Alternatīva strīdu izšķiršana

11.1. ES Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē internetā, izmantojot šādu saiti: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Šī platforma kalpo kā kontaktpunkts ārpustiesas strīdu izšķiršanai, kas izriet no tiešsaistes pirkuma vai pakalpojumu līgumiem, kuros iesaistīts patērētājs.

11.2. Pārdevējam nav ne pienākuma, ne arī vēlmes piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

12) Informācija par klientu atsauksmju autentiskumu

Pirms publicēšanas atsauksmju autentiskums netiek pārbaudīts. Tāpēc tās var būt arī no patērētājiem, kuri nav iegādājušies/izmantojuši novērtētos produktus. Atsauksmes atspoguļo vienīgi autora, nevis IncHealth, uzskatus un viedokli. IncHealth nepārbauda un neatbalsta nekādus šajās atsauksmēs sniegtos apgalvojumus.

13) Atruna par medicīnisko atbildību

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama vispārīga informācija un diskusijas par veselību un ar to saistītiem jautājumiem. Šajā tīmekļa vietnē vai citos saistītajos materiālos sniegtā informācija un cits saturs nav domāts un nav uzskatāms par medicīnisku padomu, kā arī šī informācija neaizstāj profesionālu medicīnisko ekspertīzi vai ārstēšanu. Ja jums vai jebkurai citai personai ir medicīnisks jautājums, jums jākonsultējas ar savu veselības aprūpes sniedzēju vai jāmeklē cita profesionāla medicīniskā palīdzība. Nekad neņemiet vērā profesionālu medicīnisku konsultāciju vai nekavējieties ar tās meklēšanu, pamatojoties uz kaut ko, ko esat izlasījuši šajā blogā vai citos saistītajos materiālos. Ja domājat, ka jums varētu būt neatliekama medicīniska palīdzība, nekavējoties zvaniet savam ārstam vai neatliekamās palīdzības dienestam. Šajā tīmekļa vietnē paustie viedokļi un uzskati nav saistīti ar akadēmisko, slimnīcu, veselības aprūpes prakses vai citu iestāžu viedokļiem un uzskatiem.