Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ar informāciju par klientu

1) Piemērošanas joma

1.1. Šie Inchealth GmbH (turpmāk tekstā - "Pārdevējs") Vispārējie darījumu noteikumi (turpmāk tekstā - "VDN") attiecas uz visiem preču piegādes līgumiem, ko patērētājs vai uzņēmējs (turpmāk tekstā - "Pircējs") noslēdz ar Pārdevēju attiecībā uz precēm, kuras Pārdevējs piedāvā savā interneta veikalā. Ar šo tiek iebilsts pret Pircēja pašu noteikumu un nosacījumu iekļaušanu, ja vien nav panākta cita vienošanās.

1.2. Šie vispārīgie noteikumi tiek attiecīgi piemēroti kuponu piegādes līgumiem, ja vien nav panākta cita vienošanās.

1.3. Patērētājs šo Vispārīgo darījumu noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu galvenokārt nekomerciālos vai pašnodarbinātības nolūkos.

1.4. Uzņēmējs šo VDN izpratnē ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība ar tiesībspēju un rīcībspēju, kas, slēdzot tiesisku darījumu, rīkojas, veicot savu komercdarbību vai pašnodarbinātības profesionālo darbību.

2) Līguma noslēgšana

2.1 Pārdevēja interneta veikalā iekļautie produktu apraksti nav saistoši piedāvājumi no Pārdevēja puses, bet kalpo tam, lai klients varētu iesniegt saistošu piedāvājumu.

2.2. Klients var iesniegt piedāvājumu, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā integrēto tiešsaistes pasūtījuma veidlapu. To darot, pēc izvēlēto preču ievietošanas virtuālajā iepirkumu grozā un elektroniskā pasūtīšanas procesa iziešanas, klients iesniedz juridiski saistošu līguma piedāvājumu attiecībā uz iepirkumu grozā esošajām precēm, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu.

2.3 Pārdevējs var pieņemt Pircēja piedāvājumu piecu dienu laikā,
- nosūtot klientam rakstisku pasūtījuma apstiprinājumu vai pasūtījuma apstiprinājumu teksta veidā (pa faksu vai e-pastu), un izšķirošais ir tas, vai klients ir saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu, vai
- piegādājot pasūtītās preces klientam, un šādā gadījumā izšķirošais ir tas, ka klients ir saņēmis preces, vai
- pieprasot maksājumu no klienta pēc tam, kad klients ir veicis pasūtījumu.
Ja pastāv vairākas no iepriekš minētajām alternatīvām, līgumu slēdz tajā brīdī, kad viena no iepriekš minētajām alternatīvām ir pirmā. Piedāvājuma pieņemšanas termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad klients nosūta piedāvājumu, un beidzas piektās dienas beigās pēc piedāvājuma nosūtīšanas. Ja pārdevējs nepieņem klienta piedāvājumu iepriekš minētajā termiņā, tas uzskatāms par piedāvājuma noraidīšanu, kā rezultātā klientam vairs nav saistošs viņa nodomu paziņojums.

2.4. Ja klients izvēlas PayPal piedāvāto maksājuma veidu, maksājumu apstrādā maksājumu pakalpojumu sniedzējs PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (turpmāk tekstā - "PayPal"), ievērojot PayPal lietošanas noteikumus, kas pieejami https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, vai - ja klientam nav PayPal konta - ievērojot Noteikumus un nosacījumus maksājumiem bez PayPal konta, kas pieejami https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ja klients maksā, izmantojot PayPal piedāvāto maksājumu metodi, ko var izvēlēties tiešsaistes pasūtīšanas procesā, pārdevējs jau paziņo, ka pieņem klienta piedāvājumu brīdī, kad klients noklikšķina uz pogas, kas pabeidz pasūtīšanas procesu.

2.5. Ja tiek izvēlēta maksājuma metode "Amazon Maksājumi", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (turpmāk tekstā - "Amazon"), saskaņā ar Amazon Payments Europe Lietotāja līgumu, kas pieejams https://payments.amazon.de/help/201751590. Ja klients tiešsaistes pasūtīšanas procesa laikā kā maksājuma metodi izvēlas "Amazon Payments", viņš, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu, izdod arī maksājuma rīkojumu Amazon. Šajā gadījumā pārdevējs jau paziņo par klienta piedāvājuma pieņemšanu brīdī, kad klients iedarbina maksājuma procesu, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtījuma procesu.

2.6. Ja piedāvājums tiek izteikts, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, līguma tekstu Pārdevējs saglabās pēc līguma noslēgšanas un nosūtīs Klientam teksta veidā (piemēram, pa e-pastu, faksu vai vēstuli) pēc tam, kad Klients būs nosūtījis savu pasūtījumu. Pārdevējs neļauj līguma tekstam piekļūt citur. Ja klients pirms pasūtījuma nosūtīšanas ir izveidojis lietotāja kontu Pārdevēja tiešsaistes veikalā, pasūtījuma dati tiek arhivēti Pārdevēja tīmekļa vietnē, un klients tiem var piekļūt bez maksas, izmantojot savu ar paroli aizsargāto lietotāja kontu, norādot attiecīgos pieteikšanās datus.

2.7. Pirms saistoši veikt pasūtījumu, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, Klients var identificēt iespējamās ievades kļūdas, rūpīgi izlasot ekrānā redzamo informāciju. Efektīvs tehniskais līdzeklis labākai ievades kļūdu atpazīšanai var būt pārlūkprogrammas paplašināšanas funkcija, ar kuras palīdzību tiek palielināts ekrānā redzamais attēls. Klients var labot savus ievadītos datus elektroniskā pasūtīšanas procesa laikā, izmantojot parastās tastatūras un peles funkcijas, līdz viņš noklikšķina uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu.

2.8. Līguma noslēgšanai ir pieejamas vācu un angļu valodas.

2.9. Pasūtījumu apstrāde un saziņa parasti notiek, izmantojot e-pastu un automatizētu pasūtījumu apstrādi. Klientam ir jāpārliecinās, ka viņa norādītā e-pasta adrese pasūtījuma apstrādei ir pareiza, lai uz šo adresi varētu saņemt pārdevēja sūtītos e-pastus. Jo īpaši, izmantojot SPAM filtrus, klientam ir jānodrošina, lai visi e-pasti, ko sūta pārdevējs vai trešās personas, kuras pārdevējs ir pilnvarojis apstrādāt pasūtījumu, varētu tikt piegādāti.

3) Atteikuma tiesības

3.1. Patērētājiem parasti ir tiesības atsaukt līgumu.

3.2. Papildu informācija par atteikuma tiesībām ir atrodama Pārdevēja norādījumos par atteikumu.

4) Cenas un maksāšanas noteikumi

4.1 Ja vien Pārdevēja produkta aprakstā nav norādīts citādi, norādītās cenas ir kopējās cenas, kas ietver likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. Jebkuras papildu piegādes un nosūtīšanas izmaksas tiks norādītas atsevišķi attiecīgā produkta aprakstā.

4.2. Piegādājot preces uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, atsevišķos gadījumos var rasties papildu izmaksas, par kurām Pārdevējs nav atbildīgs un kuras sedz Klients. Tās ir, piemēram, izmaksas par kredītiestāžu veikto naudas pārskaitījumu (piemēram, pārskaitījuma maksa, valūtas maiņas kursa maksa) vai ievedmuitas vai nodokļu (piemēram, muitas nodevas) izmaksas. Šādas izmaksas var rasties arī saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumu, ja piegāde netiek veikta uz valsti ārpus Eiropas Savienības, bet klients veic maksājumu no valsts ārpus Eiropas Savienības.

4.3. Par maksājuma iespēju(-ām) pircējs tiks informēts Pārdevēja tiešsaistes veikalā.

4.4. Ja ir panākta vienošanās par avansa maksājumu ar bankas pārskaitījumu, maksājuma termiņš ir tūlīt pēc līguma noslēgšanas, ja vien puses nav vienojušās par vēlāku maksājuma termiņu.

4.5. Ja tiek izvēlēts maksājuma veids "PayPal Credit" (maksājums pa daļām, izmantojot PayPal), Pārdevējs nodod savu maksājumu prasību PayPal. Pirms pieņemt Pārdevēja paziņojumu par cesiju, PayPal veic kredītspējas pārbaudi, izmantojot nosūtītos klienta datus. Pārdevējs patur tiesības atteikt klientam maksājuma metodi "PayPal Credit", ja pārbaudes rezultāts ir negatīvs. Ja PayPal apstiprina maksājuma veidu "PayPal Credit", klientam ir jāsamaksā PayPal rēķina summa saskaņā ar pārdevēja norādītajiem nosacījumiem, par kuriem viņš ir informēts pārdevēja interneta veikalā. Šajā gadījumā viņš var veikt maksājumu PayPal tikai ar parāda dzēšanas efektu. Tomēr pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītrēķiniem, pat prasījuma cesijas gadījumā.

4.6. Ja tiek izvēlēts maksājuma veids "SOFORT", maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Minhene (turpmāk "SOFORT"). Lai varētu apmaksāt rēķina summu, izmantojot "SOFORT", klientam ir jābūt internetbankas kontam, kas ir aktivizēts dalībai "SOFORT", maksājuma procesā attiecīgi jāidentificē sevi un jāapstiprina maksājuma norādījums "SOFORT". Pēc tam "SOFORT" nekavējoties veic maksājuma darījumu un debetē klienta bankas kontu. Sīkāka informācija par "SOFORT" maksājumu metodi klientam ir pieejama internetā https://www.klarna.com/sofort/.

4.7. Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot maksājumu pakalpojumu "VR Payment", maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Vācija (turpmāk - "VR Payment"). Atsevišķas maksājumu metodes, kas tiek piedāvātas ar VR Payment starpniecību, tiek paziņotas klientam Pārdevēja tiešsaistes veikalā. VR Payment maksājumu apstrādei var izmantot trešo personu maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuriem var tikt piemēroti īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par "VR Payment" ir pieejama internetā https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8. Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot "Stripe" maksājumu pakalpojumu, maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublina, Īrija (turpmāk "Stripe"). Atsevišķi maksājumu veidi, kas tiek piedāvāti ar Stripe starpniecību, tiks paziņoti klientam pārdevēja tiešsaistes veikalā. Stripe maksājumu apstrādei var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, kuriem var tikt piemēroti īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par Stripe ir pieejama internetā https://stripe.com/de.

4.9. Ja ir izvēlēts SEPA tiešā debeta maksājuma veids, rēķina summa ir jāapmaksā pēc SEPA tiešā debeta mandāta izsniegšanas, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Tiešā debeta maksājumu iekasē, kad pasūtītās preces atstāj Pārdevēja noliktavu, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš pārdevēja paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts, jo kontā nav pietiekamu līdzekļu vai ir norādīti nepareizi bankas rekvizīti, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs.

4.10. Ja tiek izvēlēts SEPA tiešā debeta maksājuma veids, rēķina summa ir jāapmaksā pēc SEPA tiešā debeta mandāta izsniegšanas, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Tiešā debeta maksājumu iekasē, kad pasūtītās preces atstāj Pārdevēja noliktavu, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš pārdevēja paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts, jo kontā nav pietiekamu līdzekļu vai ir norādīti nepareizi bankas rekvizīti, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs. Pārdevējs patur tiesības veikt kredītspējas pārbaudi, izvēloties SEPA tiešā debeta maksājuma metodi, un noraidīt šo maksājuma metodi negatīvas kredītspējas pārbaudes gadījumā.

4.11. Ja ir izvēlēts maksājuma veids "PayPal tiešā debeta maksājums", PayPal iekasēs rēķina summu no klienta bankas konta pēc SEPA tiešā debeta mandāta izsniegšanas, bet ne ātrāk kā pēc tam, kad būs beidzies iepriekšēja paziņojuma termiņš pārdevēja vārdā. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetēšanu ar SEPA tiešā debeta mandātu. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs.

4.12 Ja tiek izvēlēta tiešā debeta maksājuma metode, izmantojot Stripe, maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublina, Īrija (turpmāk tekstā - "Stripe"). Šādā gadījumā Stripe iekasēs rēķina summu no klienta bankas konta pēc SEPA tiešā debeta pilnvarojuma izsniegšanas, bet ne pirms iepriekšēja paziņojuma termiņa beigām pārdevēja vārdā. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetēšanu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs. Pārdevējs patur tiesības veikt kredītspējas pārbaudi, izvēloties SEPA tiešā debeta maksājuma metodi, un noraidīt šo maksājuma metodi, ja kredītspējas pārbaude ir negatīva.

4.13 Ja tiek izvēlēts kredītkartes apmaksas veids, rēķina summa ir jāsamaksā uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Kredītkartes maksājuma metode tiek apstrādāta sadarbībā ar BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Vācija, kuru Pārdevējs pilnvaro iekasēt debitoru parādus tā vārdā. BS PAYONE GmbH iekasē rēķina summu no klienta norādītā kredītkartes konta. Kredītkarte tiks debetēta uzreiz pēc tam, kad interneta veikalā būs nosūtīts klienta pasūtījums. Pat tad, ja ir izvēlēts BS PAYONE GmbH norēķinu veids ar kredītkarti, pārdevējs paliek atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, sūtījumiem, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta atzīmes.

4.14 Ja tiek izvēlēts kredītkartes apmaksas veids, rēķina summa ir jāsamaksā uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Kredītkartes maksājuma metode tiek apstrādāta sadarbībā ar secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), kurai Nodrošinātājs nodod savu maksājuma prasību. secupay AG iekasē rēķina summu no klienta norādītā kredītkartes konta. Cesijas gadījumā maksājumu var veikt tikai secupay AG ar parāda dzēšanas efektu. Kredītkarte tiek debetēta uzreiz pēc tam, kad internetveikalā ir nosūtīts klienta pasūtījums. Pat tad, ja ir izvēlēts maksājuma veids - norēķins ar kredītkarti, izmantojot secupay AG, Piegādātājs paliek atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredīta paziņojumiem.

4.15 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids kredītkarte, izmantojot Stripe, rēķina summa ir jāsamaksā uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublina, Īrija (turpmāk - "Stripe"). Stripe patur tiesības veikt kredīta pārbaudi un atteikt šo maksājuma veidu negatīvas kredīta pārbaudes gadījumā.

5) Piegādes un nosūtīšanas noteikumi

5.1 Ja Pārdevējs piedāvā nosūtīt preces, piegāde tiks veikta Pārdevēja norādītajā piegādes teritorijā uz Pircēja norādīto piegādes adresi, ja vien nav panākta cita vienošanās. Pārdevēja pasūtījuma apstrādē norādītā piegādes adrese ir noteicošā darījuma apstrādē. Atkāpjoties no tā, ja ir izvēlēts PayPal maksājuma veids, noteicošā ir piegādes adrese, ko klients deponējis PayPal sistēmā maksājuma veikšanas brīdī.

5.2. Ja preču piegāde nenotiek tādu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgs klients, klients sedz pamatotās izmaksas, kas pārdevējam radušās šī iemesla dēļ. Tas neattiecas uz atpakaļnosūtīšanas izmaksām, ja klients faktiski izmanto savas tiesības atsaukt preci. Ja klients efektīvi izmanto atsaukšanas tiesības, atpakaļnosūtīšanas izmaksām piemēro pārdevēja norādījumos par atsaukšanu ietverto noteikumu.

5.3. Ja klients rīkojas kā uzņēmējs, pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks pāriet uz klientu, tiklīdz pārdevējs ir nodevis preces ekspeditoram, pārvadātājam vai jebkurai citai personai vai iestādei, kas norīkota veikt sūtījumu. Ja klients rīkojas kā patērētājs, pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks principā pāriet klientam vai personai, kas pilnvarota saņemt preces, tikai tad, kad preces tiek nodotas klientam. Neatkarīgi no iepriekš minētā pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks pāriet klientam, arī patērētāju gadījumā, tiklīdz pārdevējs ir nodevis preces ekspeditoram, pārvadātājam vai personai vai iestādei, kas citādi izraudzīta sūtījuma veikšanai, ja klients ir pilnvarojis ekspeditoru, pārvadātāju vai personu vai iestādi, kas citādi izraudzīta sūtījuma veikšanai, veikt sūtījumu, un pārdevējs iepriekš nav nosaucis šo personu vai iestādi klientam.

5.4. Pārdevējs patur tiesības atteikties no līguma nepareizas vai nepienācīgas pašpiegādes gadījumā. Tas attiecas tikai uz gadījumu, ja Pārdevējs nav atbildīgs par nepiegādāšanu un ja Pārdevējs ar pienācīgu rūpību ir noslēdzis ar piegādātāju īpašu seguma darījumu. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai sagādātu preces. Gadījumā, ja preces nav pieejamas vai ir pieejamas tikai daļēji, pircējs tiek nekavējoties informēts un atlīdzība tiek nekavējoties atmaksāta.

5.5. Pašizvākšana nav iespējama loģistikas apsvērumu dēļ.

5.6. Kuponi tiek izsniegti klientam šādā veidā:
- pēc lejupielādes
- pa e-pastu
- pa pastu

6) Īpašumtiesību saglabāšana

Ja pārdevējs veic avansa maksājumu, viņš patur īpašumtiesības uz piegādātajām precēm līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.

7) Atbildība par defektiem (garantija)

7.1. Ja vien turpmākajos noteikumos nav noteikts citādi, tiek piemēroti noteikumi par likumā noteikto atbildību par defektiem. Tas neattiecas uz preču piegādes līgumiem:

7.2 Ja klients darbojas kā uzņēmējs,
- pārdevējs var izvēlēties turpmākās izpildes veidu;
- jaunu preču gadījumā noilguma termiņš attiecībā uz defektiem ir viens gads pēc preču piegādes;
- lietotu preču gadījumā tiesības un pretenzijas par defektiem ir izslēgtas;
- noilguma termiņš netiek atjaunots, ja tiek veikta aizstājoša piegāde atbildības par defektiem ietvaros.

7.3 Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi un termiņu saīsināšana neattiecas uz.
- prasības par zaudējumu atlīdzināšanu un klienta izdevumu atlīdzināšanu,
- gadījumā, ja Pārdevējs ir krāpnieciski slēpis defektu,
- par precēm, kas ir izmantotas atbilstoši to parastajam lietojumam ēkā un ir izraisījušas tās trūkumus,
- attiecībā uz jebkādām esošām Pārdevēja saistībām nodrošināt atjauninājumus digitālajiem produktiem, ja tiek slēgti līgumi par preču ar digitālajiem elementiem piegādi.

7.4. Turklāt uzņēmējiem likumā noteiktie noilguma termiņi attiecībā uz jebkādām likumā noteiktajām regresa tiesībām, kas var pastāvēt, paliek neskarti.

7.5. Ja klients rīkojas kā patērētājs, viņš tiek aicināts iesniegt sūdzību par piegādātajām precēm ar acīmredzamiem transporta bojājumiem piegādātājam un informēt par to pārdevēju. Ja klients to neizdara, tas neietekmē viņa likumā vai līgumā noteiktās pretenzijas par defektiem.

8) Reklāmas kuponu izpirkšana

8.1. Kuponus, kurus Pārdevējs izsniedz bez maksas kā daļu no akcijām ar noteiktu derīguma termiņu un kurus Klients nevar iegādāties (turpmāk tekstā - "akcijas kuponi"), var izmantot tikai Pārdevēja tiešsaistes veikalā un tikai noteiktajā periodā.

8.2. Atsevišķi produkti var tikt izslēgti no akcijas kupona, ja no akcijas kupona satura izriet attiecīgs ierobežojums.

8.3. Akcijas kuponus var izmantot tikai pirms pasūtījuma procesa pabeigšanas. Vēlāka ieskaita veikšana nav iespējama.

8.4 Vienā pasūtījumā var izmantot tikai vienu akcijas kuponu.

8.5. Preču vērtībai jābūt vismaz vienādai ar akcijas kupona summu. Pārdevējs neatmaksā atlikušo kredīta summu.

8.6. Ja akcijas kupona vērtība nav pietiekama, lai segtu pasūtījumu, starpības segšanai var izvēlēties kādu no pārējiem Pārdevēja piedāvātajiem maksājuma veidiem.

8.7. Akcijas kupona kredīta atlikums netiek izmaksāts naudā, un par to netiek saņemti procenti.

8.8. Akcijas kupons netiek atmaksāts, ja klients atgriež preces, par kurām pilnībā vai daļēji samaksāts ar akcijas kuponu, savu likumā noteikto atteikuma tiesību ietvaros.

8.9. Akcijas kupons ir nododams tālāk. Pārdevējs var veikt maksājumu ar atbrīvojošu spēku attiecīgajam īpašniekam, kas realizē akcijas kuponu Pārdevēja interneta veikalā. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja Pārdevējs zina vai rupjas neuzmanības dēļ nezina par attiecīgā īpašnieka neatbilstību, tiesībnespēju vai pārstāvja pilnvaru trūkumu.

9) Dāvanu kuponu izpirkšana

9.1 Dāvanu kuponus, kurus var iegādāties Pārdevēja interneta veikalā (turpmāk tekstā - "Dāvanu kuponi"), var izmantot tikai Pārdevēja interneta veikalā, ja vien Dāvanu kuponā nav norādīts citādi.

9.2. Dāvanu kuponi un Dāvanu kuponu atlikumi ir izmantojami līdz trešā gada beigām pēc Dāvanu kupona iegādes gada. Atlikušie atlikumi tiks ieskaitīti klientam līdz derīguma termiņa beigām.

9.3. Dāvanu kuponus var izmantot tikai pirms pasūtījuma procesa pabeigšanas. Vēlāka ieskaita nav iespējama.

9.4 Vienā pasūtījumā var izmantot tikai vienu dāvanu kuponu.

9.5. Dāvanu kuponus var izmantot tikai Preču iegādei, un tos nevar izmantot papildu Dāvanu kuponu iegādei.

9.6. Ja Dāvanu kupona vērtība ir nepietiekama, lai segtu pasūtījumu, starpības segšanai var izvēlēties kādu no pārējiem Pārdevēja piedāvātajiem maksājuma veidiem.

9.7. Dāvanu kupona atlikums netiks izmaksāts naudā un par to netiks saņemti procenti.

9.8. Dāvanu kuponu var nodot tālāk. Pārdevējs var veikt maksājumu ar atbrīvojošu spēku attiecīgajam īpašniekam, kas izmanto Dāvanu kuponu Pārdevēja interneta veikalā. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja Pārdevējs zina vai rupjas neuzmanības dēļ nezina par attiecīgā īpašnieka neatbilstību, tiesībnespēju vai pārstāvja pilnvaru trūkumu.

10) Piemērojamie tiesību akti

Visas pušu tiesiskās attiecības reglamentē Šveices Konfederācijas likumi, izņemot likumus par kustamu preču starptautisko pārdošanu. Patērētāju gadījumā šo tiesību aktu izvēli piemēro tikai tiktāl, ciktāl piešķirtā aizsardzība nav atcelta ar tās valsts tiesību aktu imperatīvajiem noteikumiem, kurā ir patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

11) Alternatīva strīdu izšķiršana

11.1. ES Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē internetā, izmantojot šādu saiti: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Šī platforma kalpo kā kontaktpunkts ārpustiesas strīdu izšķiršanai, kas izriet no tiešsaistes pirkuma vai pakalpojumu līgumiem, kuros iesaistīts patērētājs.

11.2. Pārdevējam nav ne pienākuma, ne arī vēlmes piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.